Handbook of Essential Oils (Uçucu Yağlar El Kitabı) kitabımın geçen yıl çıkan 2. baskısı ABD’de American Botanical Council tarafından 2016 yılının kitabı seçildi. Mutluyum, gururluyum.

http://abc.herbalgram.org/site/MessageViewer?em_id=40205.0&dlv_id=92319

https://www.crcpress.com/Handbook-of-Essential-Oils-Science-Technology-and-Applications-Second/Baser-Buchbauer/p/book/9781466590465

Türkiye’de Eczacılık ve Eczacı

123

Fırıncı Hüsnü

Husnu firin2.gif

Coridothymus capitatus

C.capitatus

Nasıl oluyor da trilyonlarca küçük makinelerden oluşuyorsunuz

Tim Flannery

The New York Review of Books, 9 Temmuz 2015 sayısı

İncelenen kitaplar:

Life’s Engines: How Microbes Made Earth Habitable

by Paul G. Falkowski

Princeton University Press, 205 pp., $24.95

A New History of Life: The Radical New Discoveries About the Origins and Evolution of Life on Earth

by Peter Ward and Joe Kirschvink

Bloomsbury, 391 pp., $30.00

1609’da Galileo Galilei, Hollanda tasarımı 20 kez büyüten teleskopunu göğe çevirdiğinde insan düşüncesinde bir devrim yarattığının farkında değildi. 10 yıl sonra, Galileo merceklerin sırasını değiştirerek çok küçük cisimleri bile büyütebileceğini keşfederek ikinci bir devrim imkanı yarattı. İnsanlık tarihinde ilk kez, vücudumuzu meydana getiren yapıları, hastalıkların sebeplerini ve üreme mekanizmasını görebilmek mümkün hale gelmişti. Ancak Paul Falkowski’nin Hayatın Makineleri (Life’s Engines) adlı eserinde belirttiğine göre:

Galileo, ters yüz edilmiş teleskopuyla gördüklerinden fazla etkilenmemişti. Gördüğü çok küçük cisimleri izah etmek bir yana anlamak için bile gayret göstermemişti.

Satürn’ün aylarından ve onların evrenin güneş merkezli modeline karşıtlıklarından etkilenmiş olan Galileo pireleri büyütmenin Italya’yı kırıp geçiren vebaya çare olabileceğini aklına bile getirmemişti. Bu yüzden, insanların en acımasız ızdıraplarından biri 3 asır daha sürecek, anlaşılmaz ve önlenemez şekilde milyonlarca can almayı sürdürecekti.

Belki, temelde insan hayran olduğumuz şeylerden etkilenmek ve küçümsediğimiz şeyleri görmezden gelmek gibi bir özelliğe sahip. Bu nedenle, bu gibi durumlar insanlığın gelişmesini defalarca geciktirmiştir. Galileo’nun tersyüz edilmiş teleskopuna bakmasından yarım asır sonra, mikroskopun öncüleri Antonie van Leeuwenhoek ve Robert Hooke çevremizde ve hatta içimizde Liliputyan bir dünya’nın varlığını gösterdiler. Ancak, ikisinin de öğrencisi yoktu ve araştırmaları mikroskopi için başka bir sahte şafak olarak sona erdi. Dünya, çok küçüklerin bilimde temel değişiklikleri gerçekleştireceği buluşları görmek için Alman üreticilerin gelişmiş mikroskopları üretmesinin gerçekleştiği 19. Yüzyılın ortalarını bekleyecekti.

Bugün, süregelen teknolojik buluşların tetiklemesiyle, “nanovers” (minüsküller alemine verilen isim)’in keşfi ilerleyerek sürmektedir. Alanın en büyük öncülerinden biri, bilimsel geçmişinin büyük kısmını fizik, kimya, biyoloji kesitlerinde geçiren biyolojik okyanus bilimcisi Paul Falkowski’dir. Life’s Engines: How Microbes Made Earth Habitable (Hayatın Motorları: Mikroplar Dünyayı Nasıl Yaşanabilir Kıldı) adlı eserinde 20. Yüzyılın en şaşırtıcı keşiflerinden biri üzerinde odaklanıyor. Buna göre, hücrelerimiz çok karmaşık bir seri “küçük motor” veya nanomakinelerden oluşuyor ve bu şekilde hayatın yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Çalışma sürprizlerle dolu, mesela, hayatın en önemli buluşları 3.5 milyar yıl önce gerçekleşiyordu, yani Dünya’nın oluşumundan 1 milyar yıl kadar sonra ki o tarihlerde planetimiz canlılar için yaşanmaz haldeydi. Böylesine akıl almaz karmaşa nasıl öylesine erken bir dönemde gerçekleşti ve öylesine vahşi bir çevrede hayatın kökeninde temel değişiklikler yapacak bir ortam doğdu.

Kişisel açıdan, Falkowski’nin çalışması oldukça iddialı. Bizler vücudumuzun milyarlarca hücreden oluştuğuna inanırız, ama Falkowski, bizim aynı zamanda trilyonlarca elektrokimyasal makineden oluştuğumuza ve bu makinelerin aklımız ve bedenimizin büyük bir doğruluk ve hassasiyetle en nazik faaliyetleri koordine etmekten sorumlu olduklarına dikkat çekiyor. Evrimi ve bu karmaşıklığın idamesini düşünürken, hayretimiz bizleri kuşku sınırlarına fırlatıyor.

Falkowski’nin biyolojik makinelerinin en eskilerinden biri, protein sentezinden sorumlu protein ve nükleik asitlerin kombinasyonu olan ribozom. Bu oluşum öylesine küçük ki elektron mikroskopla bile görünmesi imkansız. 400 milyon kadar ribozomu bu cümlenin sonundaki nokta’ya sığdırmak mümkün. Sadece, partiküllerin hareketlerini hızlandıran ve çok güçlü X-dalgalarının oluşmasına yol açan sinkotronların (synchotrons) icadıyla ribozomların çalışmaları ortaya çıkarılabildi. Ribozomlar, genetik kodumuzda gömülü talimatları kullanarak adalelerimizde ve diğer organlarımızda bulunan kompleks proteinleri yaparlar. Bu proteinlerin yapımı kolay bir işlem değildir. Ribozomların DNA’mızla doğrudan teması yoktur. Bu nedenle, DNA’dan genetik bilgiyi alan taşıyıcı (messenger) RNA’yı okumak zorundadırlar. Ribozomlar bir çift dişli gibi çalışan iki ana kompleksten ibarettir: RNA’nın üzerinde gezerler ve oluşan proteine amino asit bağlarlar.

İster bakteride isterse vücutta olsun tüm ribozomlar, aynı şekilde çalışırlar ve oluşan protein zincirine saniyede on ila yirmi amino asit eklerler. Bu şekilde, her seferinde bir protein eklenerek, vücudumuz tamamlanıncaya kadar bu minik mekanik işlemler sürer. Bütün canlılar ribozom’lara sahiptir ve bu karmaşık mikromakineler hayatı oluşturan ortak atalarda da mevcut olmalılar. Belki de onların gelişmesi hayat kıvılcımının ta kendisi olabilir. Ancak, ilk olarak ne zaman evrimleştikleri ve ne zaman fonksiyonel hale geldikleri bilimin iki büyük sırrı olmayı sürdürüyor.

Bütün makineler çalışabilmeleri için bir nevi enerjiye ihtiyaç duyarlar. Sadece ribozomların değil bütün hücre fonksiyonlarının ihtiyaç duyduğu enerji aynı kaynaktan – evrensel “enerji kuru” molekül olan adenozin trifosfat’tan (ATP) sağlanır. Hayvanlarda ve bitkilerde, ATP özel hücre yapıları olan mitokondrilerde üretilir. Mitokondri içinde işlev gören nanomakineler çok küçük biyolojik elektrik motorlarıdır ve mekanik benzerlerine şaşırtıcı şekilde paralel tarzda tevzi makarası (rotor), sabit bobin (stator) ve dönen katalitik başlık (rotating catalytic head) içerirler.

ATP nanomakinesi, hayatın gereksinim duyduğu elektriksel değişimleri (gradients) veya bir noktadan diğerine iyon konsantrasyonu ve elektrik potansiyeli farkını kullanarak enerji yaratır. Nanomakine, hücrenin yüksek yoğunluklu protonları (hidrojen iyonları) düşük yoğunluklulardan ayıran hücre zarı üzerinde bulunurlar. Aynen bir pilde olduğu gibi, protonlar yüksek yoğunluklu alandan düşük yoğunluklu alana geçerler. Ancak, bunu hücrede yapabilmek için, ATP nanomakinesinden geçmek zorundadırlar. Minik elektrik motorundan geçişleri rotoru saatin aksi yönünde döndürür. Rotorun yaptığı her 360 derece dönüş üç molekül ATP’nin oluşumuna yol açar.

Canlılar ATP yaratmak için çok sayıda primer enerji kaynağı kullanırlar. En ilkel canlılar archaea’lardır. Bakteriye benzemelerine rağmen, farklı bir gruptur ve üyeleri Dünya’nın ilk zamanlarında muhtemelen her türlü enerjiyi kullanmışlardır. Metanojen (Methanogens) denen bazıları karbondioksit’i hidrojenle reaksiyona sokarak ATP’yi yapmak için gereken elektrokimyasal değişim (gradient) yaratırlar, metan yan ürün olarak çıkar.

Diğerleri amonyak, metal iyonları ve hidrojen gazını elektrokimyasal değişim yaratmak için kullanırlar. Bakteriler de çeşitli enerji kaynakları kullanırlar, ancak bir noktada bir grup bakteri fotosentez için güneş ışığını kullanmaya başlamıştır. Bu işlem diğer kaynaklarınkinden çok daha fazla enerji üretti ve sahip olanlara büyük bir evrimsel üstünlük sağladı. Falkowski meslek hayatının büyük kısmını fotosentezin derin sırlarını aydınlatmakla ve dünyayı nasıl değiştirdiğini araştırmakla geçirdi.

Fotosentezi “sihir gibi” diye tanımlar. Yaptığı tanım bunu açıklar:

Reaksiyon merkezinde bulunan çok özel bir klorofil molekülü bir fotondan enerji alınca, ışık parçacığının enerjisi klorofil molekülünden bir elektronu fırlatır. Saniyenin milyarda birinde, klorofil molekülü artı yükle yüklenir.

Klorofil molekülündeki elektron “boşluğu”, membranın bir yanında özel bir şekilde tutulan dört mangan atomundan alınan bir elektronla doldurulur. Mangan dörtlüsünde oluşan elektron “boşluğu” ise bir su molekülünden alınan elektronlarla doldurulur. Bu işlem su molekülünün parçalanmasına ve serbest oksijen’in açığa çıkmasına neden olur.

Fotosentez termodinamiğin 2. Kanunu (kaostan düzen çıkması)’nun yerel ve geçici bir değişimine izin verir. Gerçekten sihirsel, ancak 2014’ün başlarında fotosentezin Falkowski’nin kitabında yazdığından daha da sihirsel olduğu bulundu. İngiltere’deki bilimadamları fotosentez işleminde quantum mekaniğinin rol oynadığını ve bu şekilde elde edilen enerjinin etkin şekilde transferinin dalgaboyu tarzında iletildiğini buldular.1

Eğer kimya sizi fazla ilgilendirmiyorsa, Falkowski, fotosentezin nasıl olduğunu mikroskopik bir ses ve ışık gösterisiyle anlatan alternatif bir yol öneriyor. Burada ışık elbette performansın enerjisini veren foton, ses ise klorofil molekülü tarafından sağlanıyor, zira bir elektron kaybettiğinde molekül “pop” diye ses çıkarıyor. Bu fenomen Alexander Graham Bell tarafından 1880’de keşfedilmiş ve “fotoakustik etki” dediği bu olayı fotofon (photophone)  adını verdiği cihazında kullanmıştı. Bell, fotofon’u kablosuz telefon mesajını 200 metreyi aşkın bir mesafeye iletmekte kullanmış ve bunu yaptığı en büyük buluş olarak açıklamıştı. Belki öyleydi, zira fiber optik iletişimin öncülüğünü yapmıştı.

Falkowski’nin bahsettiği sofistike nanomakineler’in, vücudumuzda olduğu gibi, tek bir kompleks hücrede bulunması peri masalı gibi inanılmaz bir olaydır. Mikroplar aralarında “quorum sensing” denen bir sistemle irtibat kurarlar ve bu özelliklerini topluluklarındaki ve çeşitli mikrop türlerinin olduğu ekosistemlerindeki muhtelif fonksiyonları açıp kapatmakta kullanırlar. Quorum sensing, bir mikrop diğerini yuttuğunda da işe yarar ki bir milyar yıl önce büyük bir hücre küçük olanı yuttuğunda birbirleri arasında iletişim kurulmuştu. Quorum sensing, potansiyel bir gıdanın hazmedilmeden yutan mikroorganizmanın içinde yaşamasını sağladı. Sonra, yeni hayali (chimeric) veya genetik açıdan karışık bireyin yararına genlerin açılıp kapanmalarını sağladı. Chimera’da bir arada bulunan iki genom bazı genlerin değişimini yaparak tek bir varlık gibi çalışmalarına sebep oldu. Bu değişimler sonucunda, yutulan organizma mitokondri’ye dönüştü ve ilk ökaryotik, yani çekirdek ve diğer karmaşık yapıları içeren, hücreye ATP sağlamaya başladı.

İşlem ne kadar imkansız görünse de, onu çok daha tuhaf bir olay takip etti. Bir şekilde bu yeni yaratılan ikili organizma fotosentez yapabilen başka bir bakteriyi yuttu. Aynı şekilde o da yutan organizmanın içinde yaşamını sürdürdü ve quorum sensing’i kullanarak ikili organizmanın “hemen hemen sihirsel” nanomakinesi ile uyum sağladı. Bu yeni oluşan “üçlü organizma” dünya’da bulunan bütün bitkilerin atası oldu.

Falkowski’nin ifadesine göre, Dünya’yı mikroplar kontrol eder. Onu bildiğimiz şekliyle yarattılar ve biyosfer dediğimiz küresel elektron pazarını yaratarak devam etmesini sağlıyorlar. Falkowski’ye göre, Dünyamızı hücrelerin çok sayıda minik elektrik motorları ve diğer elektrokimyasal nanomakine sistemleri tarafından çalıştırılan büyük ve tek bir elektriksel alet olarak görebiliriz. Dünyayı bu şekilde görmek, modern bilimde bugüne kadar düşünmediğimiz tehlikelere yol açabilir.

Bazı moleküler biyologlar mikroorganizmalara gen transferi yaparak daha önce hiç var olmayan yeni hayat formları yaratma peşindeler. Diğerleri ise hücresel nanomakine sistemleri nasıl daha iyi çalıştırılabilir üzerinde kafa yormaktalar. Falkowski şunu öneriyor:

Organizmaları kurcalayıp yapılarını bozmak yerine, entelektüel yeteneğimizi ve teknolojik birikimimizi, bu nanomakinelerin nasıl evrimleştiğini ve planete hayat makineleri olarak nasıl yayıldığını anlamak için kullanmalıyız.

Nanomakinelerin evrimini anlamakta ne kadar yol aldığımızı Peter Ward ve Joe Kirschvink’in son kitabı A New History of Life (Hayatın Yeni Tarihi)’nde okuyabilirsiniz. Her iki yazar da geleneksel düşünceye karşı ve kitapları da bir o kadar gelenek dışı. Hayatın evrimi konusundaki fikirleri çoğu tartışmaları bıçak sırtı gibi kestiği için kitapları okunmaya değer. Paleontolog’un görevi antik mozaikleri birleştiren sanatçılara benzer: Zamanda ne kadar geri gidersek, daha az mozaik parçası buluruz. Nanomakinelerin evrimini anlamaya çalışanların onbinlerce parçadan oluşan bir resmi, yarım düzine parçadan oluşturmaya çalışmaları ile eşdeğerdir. Zaman ve huzursuz Dünyamız geri kalanını yok etmiştir. Bu inanılması güç handikap’a rağmen, Ward ve Kirschvink’e göre, yeni teknolojiler sayesinde, en azından doğru soruları sorabiliyoruz.

Dünya’nın yaşını hemen hemen doğru bir şekilde +/- 10 milyon yıl farkla 4,560 milyon yıl olarak tahmin ediyoruz. Onu takip eden yarım milyar yıl ki Hadean Eon diye bilinir çok önemliydi. Büyük bir asteroit Dünyamıza çarptı, ayın oluşumuna ve Dünyanın bir erimiş kaya kütlesine dönüşmesine yol açtı. Dünya soğudukça, bugünkü çekirdek ve katmanları oluştu. Dünya’nın en eski kayaları – Batı Avustralya’daki minik 4.4 milyar yaşında zirkon kristalleri, o döneme dair yegane fiziksel delillerdir. Kimyasal analiz okyanus suyunun yer kabuğu ile yerözeği arasında kalan bir katman olan manto içine emildiğinde oluştuklarını gösterdi. Bu nedenle, asteroit çarpmasından sonra Dünya’nın hızla soğuduğu ve okyanusların oluşma sürecinde olduğu sonucuna varabiliriz.

Okyanusların var olmasına rağmen, Hadeon Eon’da Dünya yaşanmaz haldeydi. Asteroit çarpmaları planeti sürekli sarstı ve okyanusları kaynatıp, atmosferi değiştirdi. Ancak, 4 milyar yıl önce, her şey yerine oturmaya başladı. 1.5 milyar yıl süren Archean Eon başladı. Onun ilk 1/3’ünde nanomakineler ya oluşmaya başladı veya Ward ve Kirschvink’e göre başka bir yerden gelip Dünya’yı kolonize etti.

Hayatın kökenin tartışırken, Ward ve Kirschvink bizleri hayat ve ölüm gibi basit terimlerle düşünmek yerine “arada bulunan yeni keşfedilmiş yer” olarak düşünmemizi önermekteler. Hayatın en uzak kökenleri RNA’nın canlı olmayan amino asitler diye bilinen organik prekürsor moleküllerinde yatar. Bunlar meteoritlerde bulunmuştur ve evrende yaygın şekilde bulunduklarına  inanılmaktadır. Kökenlerinin Dünya öncesi dönemlere gittiği sanılmaktadır. Nanomakineler hayatın gerçeğidir, bir hücrede bir araya geldiklerinde kendini yöneten ve çoğaltan bireyler yani canlılar haline gelirler.

Isua, Grönland yakınlarında bulunan 3.8 milyar yaşındaki kaygan bir grafit tabakası’nın Dünya’da hayatın en eski delili olduğuna inanılıyordu. Ancak, son araştırmalar gösterdi ki grafiti oluşturan karbon canlılar tarafından üretilmemişti. Diğer en eski delil’in Batı Avustralya’da bulunan 3.5 milyar yıllık mikroskopik alg fosili olduğu sanılıyordu. Ancak, son çalışmalar, “fosillerin” yaşının daha genç olduğunu, aslında fosil bile değil kristal olduklarını gösterdi. 2012’de yapılan bir araştırmaya göre, bakteri ekosistemlerine ait 3.49 milyar yaşındaki fosiller, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde keşfedildi ki en eski yaşam delili olduklarına inanılıyor.2

Charles Darwin, hayatın “güneşin ısıttığı sığ su birikintilerinde” oluştuğu spekülasyonunu yapmıştı. Ancak, Dünya oluştuğunda yüzeyi muhtemelen tamamıyla okyanuslarla kaplıydı. İlk 2 milyar yılında ozon tabakası olmadığından, sığ suların hayatın kökenine imkan yaratacağına inanmak mümkün değil, zira ultraviyole radyasyonu hassas RNA oluşumunu yok edecekti.

Halihazırda en makul görülen öneri hayatın termal sularla okyanus ortasındaki sırtlarda bulunan sıcak su kaynaklarında başladığına işaret etmektedir. Oralardaki şartlar RNA dahil amino asitlerin ve moleküllerin daha uzun zincirler oluşturmalarına neden olmuş olabilir. Onlar da metabolize olma ve üreme özelliği kazanmış olabilir. Okyanus ortasındaki sırtlar okyanus suları tarafından ultraviyole radyasyona maruz kalmayacaklardı. DNA için gereken elementlerce de zengindiler. İlaveten, en eski hayat formlarının çoğunluğu termofil’lerdir (kaynamaya yakın suda yaşayan canlılar). Bu teoriyle ilgili sorun, suyun RNA’yı yapan nükleik asit polimerlerine saldırıp parçalamasıdır. Korunmadıkları takdirde, ısıyla da parçalanırlar.

Araştırmaların çoğu en eski hayat formları üzerinde odaklanmaktadır. Belki de ilk nanomakinelere ait kanıt bulmaya yönelmek daha akıllıca olacaktır. Kayalar üzerinde nanomakinelerin bıraktığı kimyasal imzalar araştırmaya layık bir delil olabilir. Mesela, araştırmalar atmosferik azot’un nanomakinelerce yapıldığını göstermiştir. Amonyak’a oksijen katarak oluşturdukları nitrat’ın en az 2.5 milyar yıldır Dünya’da bulunduğunu biliyoruz. 3

Joe Kirschvink’e göre, Dünya’nın kayaları nanomakinelerin kökenini araştırmak için uygun yerler değil. Kendisi, nanomakinelerin kökenini eski Mars’ın buzullarında aramamız gerektiği gibi oldukça radikal bir teorinin baş savunucusu. Bu durum A New History of Life kitabında izah ediliyor ve son araştırmalarla destekleyici deliller gitgide artıyor. NASA’nın Curiosity araştırma robotu, mesela, eski Mars’ın nehirleri ve gölleri hakkında deliller buldu. Milyarlarca yıl önce Mars’ta muhtemelen bir okyanus ve buzullar vardı. Kızıl planet çıplak RNA zincirlerinin oluşabilmesi için Dünya’dakinden daha az vahşi bir ortama sahip olabilirdi. Kirschvink, ayrıca ilk hayat formları tarafından uzay seyahatinin imkansız olmadığını da söylüyor. Mars Dünya’dan daha küçük ve yerçekimi de daha zayıf. Bu nedenle, asteroitlerin savurduğu tonlarca kaya parçası Mars yerçekiminden kolayca kaçmış olabilir. Deneylerden öğrendiğimize göre, Marstan gelen meteoritler sterilize olmadan Dünya’ya ulaşabilirler.

Ancak, eğer nanomakineler Mars’ta oluştuysa, Darwin Eşiğini (Darwinian Treshold) aşıp gerçek canlılara çoktan dönüşmüş olmalıydılar. Kirschvink Dünya’nın atmosferinin uygun bir fidelik imkanı yarattığı fikrini tartışmaktadır. Kuvvetli rüzgarlar ve hava akımlarıyla havada kalan Marslı RNA fragmanları birbirleriyle karışmış, bir zincirden ötekine fragman değişikliği yapmış olmalıdır. Doğal Seleksiyon işlevsel olarak daha karmaşık ve etkin yollara yönelebilirdi ve o formlar çoğalabilirdi. Sonuçta, belki yağ damlacıklarından oluşan hücre cidarlarıyla çevrili bu formlarla oluşmakta olan nanomakine’ler arasında kitlesel gen transferi yavaşlayacak ve kimyaları stabil hale gelecekti.

Nobel sahibi Christian de Duve’e göre,  bu noktada hayat canlı olmayan ögelerden hızla, belki de dakikalar içinde oluşabilirdi. Lipit hücre cidarının arkasında emniyet içinde olan RNA okyanusa girebilir, sıcak su kaynakları civarındaki zengin kaynaklardan yararlanabilirdi. O noktadan sonra Darwin evrimi sıcak ortamda gelişen canlıların kurtuluşunu sağlayabilirdi. Bu hikaye’nin, şüphesiz, bilimsel kanıtı bulunmamaktadır. Bu sadece bir senaryo’dur. Buna rağmen, gelecekteki araştırmalara mesnet teşkil ettiğinden yararlıdır.

A New History of Life ilk kıvılcımdan bugüne hayatın tüm uçuş rotasını kapsamaktadır. Klasik görüşe göre, hayatın oluşumundan sonra geçen bir milyar yılda pek bir şey olmadı. Sonra, birkaç yüz milyon yılda, oksijen Dünya’nın yüzeyini tamamen değiştirdi. Oksijen o güne kadar oluşan en kompleks nanomakinelerden, yani fotosentez yapabilen üçlü organizmalardan geldi. Ancak, Falkowski’nin nanomakineleri’nin oluşumundan önce geçen 1 milyar yıllık ara bana hayal mahsulü gibi geliyor. Hayat makinelerinde meydana gelen inanılmaz değişimler onları basit nanomakinelerden planet-değiştiren fotosensitörlere evrimleştirmişti.

Dünya’nın oksijenlenmesi hala bir muammadır. Fotosensitörler tarafından üretilen oksijen organik maddelerle hemen reaksiyona girerek serbest atmosferik oksijen artışının önüne geçmiş olmalıydı. Gerçekten de üçlü organizmanın ilk doğuşunu takip eden yüz milyonlarca yılda olan buydu. Atmosferde serbest oksijen birikseydi yapılması gereken, onunla temasa giren organik maddeleri ondan uzaklaştırmaktı.

Falkowski’ye göre, Dünya’nın oksijenlenmesi biraz şansa ve ihtimallere bağlıydı. Ward ve Kirschvink de bu görüşe katılıyor ve en büyük ihtimalin bugün fosil yakıtlar dediğimiz oluşumlar olduğuna dikkat çekiyor. Fosil yakıtlar ve diğer gömülü organik moleküller milyonlarca yıl önce oksijenden uzaklaştırılmış maddeler ve yer kabuğunda atmosferdeki oksijene eşit miktarda bulunuyorlar.

İhtimaller üzerindeki evrimsel değişime bağlılık Ward ve Kirschvink ilk büyük hayvanların evrimini tartışırken de konu edilmektedir. Onların evrimi yarım milyar yıl önce Cambrian Patlaması denen evrede gerçekleşti.  Bilim adamları, bunun neden o zamanda ve kısa sürede oluştuğunu uzun zamandır tartışıyorlar. Ward ve Kirschvink bir cevaplarının olduğunu düşünüyor ve “Gerçek Kutup Kayması” (True Polar Wander) ile izah ediyorlar. Temelde, kıtaların yeryüzünde yer değiştirdiği ve yerçekimi merkezini değiştirdiği fikrine inanılıyor.  Yaklaşık yarım milyar yıl önce yerçekimi merkezini değiştirdiler ve Dünya’nın dış tabakası merkezine ters şekilde hareket etmeye başladı. Milyonlarca yıl içinde, aslında kutuplarda bulunan kara parçaları ekvatorla eşit hizaya geldi. Bu güneye doğru kayış, klatratlarda hapsolmuş metan’ın açığa çıkmasına neden oldu, sera gazlarının serbest kalması iklimi ısıttı ve biyoçeşitlilikte artışa zemin hazırladı. Bu teorinin kısmen doğru olduğuna dair kanıtlar mevcut. Dünya’nın kutuplarından garip şeyler olurken kompleks hayat oluşmaya başladı. “Gerçek Kutup Kayması” Mars gibi başka gezegenler için de geçerli. Ama yine, Ward ve Kirschvink bu teori ile sınırları zorluyorlar.

Hem Life’s Engines hem de A New History of Life bilim adamı olmayanlar için okunması kolay olmayan kitaplar, ama çok şey öğrettikleri bir gerçek. Galileo’nun teleskopu ve mikroskop gibi, çok küçük (Falkowski) ve çok büyük (Ward ve Kirschvink) resme odaklanıyorlar. Her ikisi de hayatın kökeni ve onu takibeden evrim hakkında yeni fikirlerle dolu. Birlikte ele alındığında, hayatın kökenine yönelik sonraki büyük sorunun ne olduğu ve nasıl araştırılması gerektiği konusunda yardımcı oluyorlar.

1 Jon Cartwright, “ Quantized Vibrations Are Essential to Photosynthesis, Say Physicists,” physicsworld.com, January 22, 2014

2 Nora Noffke, Daniel Christian, David Wacey, and Robert M. Hazan, “ A Microbial Ecosystem in an Ancient Sabkha of the 3.49 GA Pilbara, Western Australia, and Comparison with Mesoarchean, Neoproterozoic and Phanerozoic Examples,” GSA Annual Meeting, November 2012.

3“ Billions of Years Ago, Microbes Were Key in Developing Modern Nitrogen Cycle,” (e) Science News, February 19, 2009.

Resim alt yazıları:

Staphylococcus aureus bakterisinin elektron mikroskopuyla çekilip renklendirilmiş resmi. Mikroplar üzerindeki son bir National Geographic makalesine göre Staphylococcus aureus “üçte birimizin burnunda yaşayan zararsız bir bakteri. Ama kötüye dönüp, cilt enfeksiyonlarına veya daha kötüsüne yol açabilir”.

Bakteri-enfekte eden virüs veya faj’ın renkli transmisyon elektron mikrografı. National Geographic’e göre, fajlar planette en yaygın bulunan hayat formları, sayıları evrendeki tüm yıldızların sayısını aşıyor ve trilyonlarcası vücutlarımızda yaşıyor.

Orijinal makale: http://www.nybooks.com/articles/archives/2015/jul/09/how-you-consist-trillions-tiny-machines/

“Yaptığımız iş kutsaldır”

Baser-denge_42

Plant species on which KHC Baser published papers

Abelmoschus esculentus

Bamya (Abelmoschus esculentus (L.) Moench.), K.H.C. Baser, BagBahce (88) 28-29 (2020).

Abies cilicica

Study of the Essential Oil Composition of Two species of Abies cilicica (Ant. et Kotschy) Carr. from Turkey, E.Bagci, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Babac, S.Celik, Flavour Fragr. J., 14, 47-49 (1999).

Acacia nilotica

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Acaphyla fruticosa

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Achillea aleppica subsp. aleppica

Biological Activity and Composition of the Essential Oils of Achillea schischkinii Sosn. and Achillea aleppica DC. subsp. aleppica, G. Iscan, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, T.Arabaci, E. Kupeli, K.H.C. Baser, J. Agri. Food Chem., 54, 170-173 (2006)

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea biebersteinii

Constituents of the Essential Oil of Achillea biebersteinii Afan, S.Kusmenoglu, K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Harmandar, Z.Gokalp, J.Essent. Oil Res. 7, 527-528 (1995).

Chemical characterization and genomic profiling of Achillea biebersteinii from various localities in Central Turkey, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, I. Gurbuz, Z. Pan, I.A. Khan, F. Demirci, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 416 (2009)

Essential Oil Composition of Five Achillea biebersteinii from Central Turkey and Their Antifungal and Insecticidal Activity, N. Tabanca, B. Demirci, I. Gurbuz, F. Demirci, J.J. Becnel, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Commun. 6(5) 701-706 (2011)

The in vivo angiogenic evaluation of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea teretifolia Willd. essential oils, F. Demirci, H.T. Kiyan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1391-1391 (2011).

GC-MS analysis: In vivo hepatoprotective and antioxidant activities of the essential oil of Achillea biebersteinii Afan. growing in Saudi Arabia, M.S. Al-Said, R.A. Mothana, M.M. Al-Yahya, S. Rafatullah, M.O. Al-Sohaibani, J.M. Khaled, A. Alatar, N.S. Alharbi, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine Volume 2016, Article ID 1867048 http://dx.doi.org/10.1155/2016/1867048

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Comparative Studies on Essential Oil and Phenolic Content with in vitro Antioxidant, Anticholinesterase, Antimicrobial Activities of Achillea biebersteinii Afan. and A. millefolium subsp. millefolium Afan. L. Growing in Eastern Turkey, G. Gulsoy Toplan, T. Taskin, G. Iscan, F. Goger, M. Kurkcuoglu, A. Civas, G. Ecevit-Genc, A. Mat, K.H.C. Baser, Molecules  27(6) 1956 (2022); https://doi.org/10.3390/molecules27061956

Achillea biserrata

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea cappadocica

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea cretica

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea coarctata

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea cucullata

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea falcata

The essential oil of Achillea falcata, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J. 18, 192–194 (2003).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea filipendulina

Chemical composition and biological activities of four Achillea essential oils from Turkey, B. Demirci, N. Tabanca, D.E. Wedge, S.I. Khan, I.A. Khan, Z. Aytac, K.H.C. Baser, Planta Med. 75, 420 (2009).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Comparative study of three Achillea essential oils from Eastern part of Turkey and their biological activities, B. Demirci, K.H.C. Baser, Z. Aytac, S.I. Khan, M.R. Jacob, N. Tabanca, Rec. Nat. Prod. 12(2) 195-200 (2018)

Achillea formosa subsp. amanica

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea goniocephala

Composition of the Essential Oil of Achillea goniocephala Boiss. et Bal. from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Z.Aytac, N.Adiguzel, J.Essent. Oil Res., 13, 219-220 (2001).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea grandiflora

Essential Oil Composition of  Three Species of Achillea Kazakhstan, Ye. M. Suleimenov, G.A.Atazhanova, T.Ozek, B.Demirci, A.T.Kulyyasov, S.M.Adekenov, K.H:C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 381-384 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 447-450 (2001).

Achillea ketenoglui     

Composition of the Essential Oils of Two Endemic Species from Turkey: Achillea lycaonica Boiss. et Heldr. and Achillea ketenoğlui H. Duman, K.H.C.Baser, B.Demirci, H. Duman, Khim. Prir. Soedin., 209-214 (2001). Chem.Nat.Comp. 37, 3, 245-252 (2001).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea lycaonica

Composition of the Essential Oils of Two Endemic Species from Turkey: Achillea lycaonica Boiss. et Heldr. and Achillea ketenoğlui H. Duman, K.H.C.Baser, B.Demirci, H. Duman, Khim. Prir. Soedin., 209-214 (2001). Chem.Nat.Comp. 37, 3, 245-252 (2001).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea magnifica

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Comparative study of three Achillea essential oils from Eastern part of Turkey and their biological activities, B. Demirci, K.H.C. Baser, Z. Aytac, S.I. Khan, M.R. Jacob, N. Tabanca, Rec. Nat. Prod. 12(2) 195-200 (2018)

Achillea magnifolia

Chemical composition and biological activities of four Achillea essential oils from Turkey, B. Demirci, N. Tabanca, D.E. Wedge, S.I. Khan, I.A. Khan, Z. Aytac, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 420 (2009).

Achillea millefolium

Essential Oil Composition of  Three Species of Achillea Kazakhstan, Ye. M. Suleimenov, G.A.Atazhanova, T.Ozek, B.Demirci, A.T.Kulyyasov, S.M.Adekenov, K.H.C. Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 381-384 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 447-450 (2001).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Comparative Studies on Essential Oil and Phenolic Content with in vitro Antioxidant, Anticholinesterase, Antimicrobial Activities of Achillea biebersteinii Afan. and A. millefolium subsp. millefolium Afan. L. Growing in Eastern Turkey, G. Gulsoy Toplan, T. Taskin, G. Iscan, F. Goger, M. Kurkcuoglu, A. Civas, G. Ecevit-Genc, A. Mat, K.H.C. Baser, Molecules  27(6) 1956 (2022); https://doi.org/10.3390/molecules27061956

Achillea multifida

Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Achillea multifida (DC.) Boiss, K.H.C.Baser, B.Demirci, F.Demirci, S.Kocak, C.Akinci, H.Malyer, G.Guleryuz, Planta Med. 68, 941-943 (2002).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea nobilis

Essential Oil Composition of  Three Species of Achillea Kazakhstan, Ye. M. Suleimenov, G.A.Atazhanova, T.Ozek, B.Demirci, A.T.Kulyyasov, S.M.Adekenov, K.H:C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 381-384 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 447-450 (2001).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Achillea nobilis subsp. neilreichii

Essential Oil Composition of Achillea nobilis L., S.Küsmenoglu, T.Özek, B. Demirçakmak, K.H.C.Baser, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 1, 71 (1995).

Characterization and Biological Activity of Achillea teretifolia Willd. and A. nobilis L. subsp. neilreichii (Kerner) Formanek Essential Oils, F. Demirci, B. Demirci, I. Gurbuz, E. Yesilada, K.H.C. Baser, Turkish J. Biol., 33, 129-136 (2009)

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea phrygia

Composition of the Essential Oil of Achillea phrygia Boiss.et Ball, K.H.C.Baser, B.Demirci, R.Kaiser, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 12, 327-329 (2000)

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea pseudoaleppica

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea salicifolia subsp. salicifolia

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea schischkinii

Biological Activity and Composition of the Essential Oils of Achillea schischkinii Sosn. and Achillea aleppica DC. subsp. aleppica, G. Iscan, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, T.Arabaci, E. Kupeli, K.H.C. Baser, J. Agri. Food Chem., 54, 170-173 (2006)

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Chemical composition of Achillea schischkinii Sosn., an endemic species from Turkey, N. Tabanca, B. Demirci, Z. Aytac, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(4) 24-28 (2016)

Achillea setacea

Analysis of the Essential Oil of Achillea setacea Waldst. et Kıt., S.Küsmenoglu, K.H.C.Baser, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 201-203 (1997).

Achillae sieheana

Composition of the Essential Oil of Achillea sieheana Stapf and the Enantiomeric Distribution of Camphor, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, M.Vural, J.Essent. Oil Res., 16, 180-181 (2004).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea sivasica

Phytochemical characterization of endemic Achillea sivasica Çelik & Akpulat and screening for inhibitory potential against oxidative damage, tyrosinase and a-amylase, Y. Haliloglu, T. Ozek, M. Tekin, F. Goger, K.H.C. Baser, G. Ozek, J. Functional Foods 20(S1) S693-S706 (2017)

Chemical Compositions of Achillea sivasica: Different Plant Part Volatiles, Enantiomers and Fatty Acids, G. Ozek, M. Tekin, Y. Haliloglu, K.H.C. Baser, T. Ozek, Rec. Nat. Prod. 12(2)  142-159 (2018) http://doi.org/10.25135/rnp.11.17.03.024

Achillea tenuifolia

Chemical composition and biological activities of four Achillea essential oils from Turkey, B. Demirci, N. Tabanca, D.E. Wedge, S.I. Khan, I.A. Khan, Z. Aytac, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 420 (2009).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Comparative study of three Achillea essential oils from Eastern part of Turkey and their biological activities, B. Demirci, K.H.C. Baser, Z. Aytac, S.I. Khan, M.R. Jacob, N. Tabanca, Rec. Nat. Prod. 12(2) 195-200 (2018)

Achillea teretifolia

Characterization and Biological Activity of Achillea teretifolia Willd. and A. nobilis L. subsp. neilreichii (Kerner) Formanek Essential Oils, F. Demirci, B. Demirci, I. Gurbuz, E. Yesilada, K.H.C. Baser, Turkish J. Biol., 33, 129-136 (2009)

The in vivo angiogenic evaluation of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea teretifolia Willd. essential oils, F. Demirci, H.T. Kiyan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1391-1391 (2011).

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Achillea tomentollum

Chemical composition and biological activities of four Achillea essential oils from Turkey, B. Demirci, N. Tabanca, D.E. Wedge, S.I. Khan, I.A. Khan, Z. Aytac, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 420 (2009).

Achillea vermicularis

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Achillea wilhelmsii

Essential oils of Achillea species of Turkey, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 1-14 (2016)

Acinos alpinus

The Essential Oil of Acinos alpinus (L.) Moench growing in Turkey, A.Kaya, K.H.C.Baser, B.Demirci, F.Koca, Flavour Fragr. J., 14, 55-59 (1999).

Acinos arvensis

The Essential Oil of Acinos suaveolens (Sm.) G.Don fil, Acinos arvensis (Lam.) Dandy and Acinos rotundifolius Pers. Moench growing in Turkey, A.Kaya, K.H.C.Baser, G.Tumen, F.Koca, Flavour Fragr.J., 14, 60-64 (1999).

Acinos rotundifolius

The Essential Oil of Acinos suaveolens (Sm.) G.Don fil, Acinos arvensis (Lam.) Dandy and Acinos rotundifolius Pers. Moench growing in Turkey, A.Kaya, K.H.C.Baser, G.Tumen, F.Koca, Flavour Fragr.J., 14, 60-64 (1999).

Acinos suaveolens

The Essential Oil of Acinos suaveolens (Sm.) G.Don fil, Acinos arvensis (Lam.) Dandy and Acinos rotundifolius Pers. Moench growing in Turkey, A.Kaya, K.H.C.Baser, G.Tumen, F.Koca, Flavour Fragr.J., 14, 60-64 (1999).

Acinos troodi subsp. vardaranus

Essential Oils of Acinos troodi (Post) Leblebici subsp. vardaranus Leblebici and subsp. grandiflorus Hartvig et Strid, A.Kaya, K.H.C.Baser, F.Koca, Flavour Fragr. J., 14, 50-54 (1999).

Acmadenia alternifolia

Composition of the Essential Oils of Three, Acmadenia Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18 , 54-56 (Special Edition 2006)

Acmadenia obtusata

Composition of the Essential Oils of Three, Acmadenia Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18 , 54-56 (Special Edition 2006)

Acmadenia sheilae

Composition of the Essential Oils of Three, Acmadenia Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18 , 54-56 (Special Edition 2006)

Aconitum nasutum

Alkaloids of Aconitum nasutum Fisch. ex Reichb., A. Altintas, N. Kirimer, B. Salimov, K.H.C.Baser, Asian J. Chemistry, 23(4) 1873-1874 (2011)

Aconitum orientale

Alkaloids of Aconitum orientale, E.G.Milgrom, V.G. Plugar, U.A.Abdulllaev, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.T. Salimov, Khim. Prir. Soedin., 878-879 (1994), Chem. Nat. Comp., 30 (6) 774-775 (1994).

Oreaconin – A New Alkaloid from Aconitum orientale, B.T.Salimov, E.G.Milgrom, U.A.Abdullaev, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin. 879-881 (1994), Chem. Nat. Comp., 30 (6) 776-777 (1994).

Acorus calamus

Chemical and Biological Diversity of the Leaf and Rhizome Volatiles of Acorus calamus L. from Turkey S. Suzgec-Selcuk, G. Ozek, A.H. Mericli, K.H.C. Baser, Y. Haliloglu, T. Ozek, J. Essent. Oil Bear. Plants 20(3) 646-661 (2017) DOI: 10.1080/0972060X.2017.1331142

Hazanbel (Acorus calamus), K.H.C. Baser, BagBahce (82) 24-25 (2019)

Acroptilon repens

The Essential Oil Composition of Acroptilon repens of Turkish Origin, Z. Tunalier, N. T. Candan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Flavour Fragr. J., 21, 462-464 (2006).

Actinolema macrolema

Sesquiterpene hydrocarbons of the essential oil of Actinolema macrolema Boiss., B. Demirci, G. Koltuksuz, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 870 (2007)

Sesquiterpene hydrocarbons of the essential oil of Actinolema macrolema Boiss., B. Demirci, G. Koltuksuz Yasdikcioglu, K.H.C. Baser, Turk. J. Chem. 37, 917-926 (2013)

Adenandra obtusata

Composition of the Essential Oils of Two Adenandra, Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18, 46-47 (Special Edition 2006)

Adenandra villosa

Composition of the Essential Oils of Two Adenandra, Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18, 46-47 (Special Edition 2006)

Aeolanthus myrianthus

Ninde Oil (Aeollanthus myrianthus Taylor) Revisited: Analysis of a Historical Oil, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, J.Essent. Oil Res., 17(2) 137-138 (2005).

Aesculus hippocastanum

O.M.Kockar, M.Kara, S.Kara, B.Bozan, K.H.C.Baser, Quantitative Determination of Aescin- A Comparative Study of HPLC and TLC- Densitometry, Fitoterapia, (5) 439-443 (1994).

Horse Chestnut Extraction and Escin Isolation, Ö.M.Koçkar, M.Kara, S.Kara, K.H.C.Başer, Chimica Acta Turcica, 18, 345-351 (1990)

Atkestanesinden Aescin (Essin) Uretimi, O.M.Kockar, M.Kara, S.Kara,  K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 35-45 (1993)

Atkestanesi (Aesculus hippocastanum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (47) 32 (2013)

Aframomum angustifolium

The Essential Oils of Aframomum corrorima (Braun) Jansen and Aframomum angustifolium K.Schum. from Africa, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, J.Essent. Oil Res., 13, 208-209 (2001).

Aframomum corrorima

The Essential Oils of Aframomum corrorima (Braun) Jansen and Aframomum angustifolium K.Schum. from Africa, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, J.Essent. Oil Res., 13, 208-209 (2001).

Agathosma arida

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma bathii

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma betulina

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma capensis

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma collina

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma crenulata

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma hirsuta

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma lanata

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma namaquensis

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma ovalifolia

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma ovata

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

A Seasonal Variation Study of the Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Agathosma ovata (Thunb.) Pillans (Rutaceae), A. M. Viljoen, A. Molla, S. F. van Vuuren, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 30-36 (Special Edition 2006)

Agathosma parva

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma pubigera

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma pungens

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma roodebergensis

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma stipitata

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Agathosma zwartbergense

The Biological Activity and Essential Oil Composition of 17 Agathosma (Rutaceae) Species, A. M. Viljoen, A. Moolla, S.F. van Vuuren, R. L. van Zyl, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, T. H. Trinder-Smith, J. Essent. Oil Res. , 18 , 2-16 (Special Edition 2006)

Ageratum conyzoides

M.Mensah, K.Sarpong, K.H.C.Baser, T.Ozek, The Essential Oil of Ageratum conyzoides L. from Ghana, J.Essent. Oil Res., 5(1) 113-115 (1993).

Ajuga bombycina

Essential Oil of Ajuga bombycina from Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, F.Z.Erdemgil, Khim. Prir. Soedin., 3, 207-208 (2001). Chem.Nat.Comp. 37, 3, 242-244 (2001).

Ajuga chamaepitys subsp. chia

The Composition of Essential Oils from Two Varieties of Ajuga chamaepitys subsp. chia from Turkey, K.H.C.Baser, Z.Erdemgil, T.Ozek, B.Demirci, J.Essent.Oil Res., 11, 203-205 (1999).

Ajuga laxmannii

Geographical Variation of Ajuga laxmannii (L.) Bentham Essential Oil, Y.B. Kose, S. Alan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 2(1) 32-36 (2015)

Albizzia lebbeck

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Alcea pallida

Effects of Alcea pallida L. (A.) and Tilia argentea Desf. ex DC Infusions on Swimming Performance in Mice, S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, N.Kirimer, N.Kurtar-Ozturk, Phytother. Res., 6, 219-220 (1992).

Alcea pallida L. (A) ve Tilia argentea Miller Bitkilerinin Farelerde Yüzme  Performansi Üzerine etkisi: Antistress Aktivite, Y.Öztürk, S.Aydin, K.H.C.Baser,  N.Kirimer, N.Öztürk,  9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 152-156 (1992).

Allium sp.

The Investigation of Some Allium  species  (Sect. Allium) of Turkey for Sulphur compounds, TBAG 1066, K.H.C.Baser, M.Koyuncu, M.Kosar, Kasim 1993, Eskisehir. (93 pages )

Allium affine

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium ampeloprasum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium atroviolaceum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium cappadocicum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium cepa

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Allium curtum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium eldivanense

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium guttatum ssp. sardoum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium ilgazense

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium jubatum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium junceum ssp. tridentatum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium macrochaetum subsp. macrochaetum

Composition of the Essential Oil of Allium macrochaetum Boiss. et Hausskn. subsp. macrochaetum from Turkey, K.H.C.Baser, M.Kosar, M.Koyuncu, J.Essent. Oil Res., 9, 126-126 (1997)

 Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium nevsehirense

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium phanerantherum ssp. deciduum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium porrum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Allium robertianum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium sativum

Y.Ozturk, S.Aydin, M.Kosar, K.H.C.Baser, Endothelium-Dependent and Independent Effects of Garlic on Rat Aorta, J. Ethnopharmacol., 44, 109 (1994).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

 Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Sarimsak (Allium sativum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (48) 30-31 (2013)

Allium scabriflorum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium scorodoprasum ssp. rotundum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium sintenisii

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium sphaerocephalon

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium stearnianum ssp. stearnianum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium stylosum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium tuncelianum

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Allium vineale

Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

Aloe perryi

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Aloysia triphylla

Composition of the Essential Oil of Aloysia triphylla (L’Herit) Britton Grown in Turkey, T.Ozek, N.Kirimer, K.H.C.Baser, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 8– 581-583 (1996)

Alpha-cedrol

Biotransformation of alpha-Cedrol and Caryophyllene Oxide by the Fungus Neurospora crassa, I. Kiran, Z. Durceylan, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Y. Noma, F. Demirci, Nat. Prod. Commun. 5 (4) 515-518 (2010).

Althaea officinalis

Hatmi (Althaea officinalis L.) K.H.C. Başer, BağBahçe (14) 26 (2007)

Amanita caesarea

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Amomum subulatum

Antifungal Activities and Essential Oil Constituents of Some Spices from Pakistan, Atta-ur-Rahman, M.I.Choudhary, A.Farooq, A.Ahmed, M.Z.Iqbal, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, J.Chem.Soc.Pak., 22, 60-65 (2000).

Anagallis arvensis

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Anethum graveolens

Compositions of Volatiles Obtained from Spices by Microdistillation, N.Sargın, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 39(4) 355-357 (2003).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Petroselinum crispum, Anethum graveolens ve Eruca sativa’nin Antioksidan Etki ve Fenolik Bilesikler Yonunden Incelenmesi, N. Ozturk, Z. Tunalier, M. Kosar, K.H.C. Baser , 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 376-384. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Comparison of Microwave-Assisted Hydrodistillation and Hydrodistillation Methods for the Analysis of Volatile Secondary Metabolites, M. Kosar, T. Ozek, F. Goger, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Pharmaceutical Biol., 43(6) 491-495 (2005).

 Dereotu (Anethum graveolens L.), K.H.C. Baser, BagBahce (39) 12 (2012)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Angelica archangelica

Bioactivity-guided Fractionation and GC-MS Fingerprinting of Angelica sinensis and A. archangelica Root Components for Antifungal and Mosquito Deterrent Activity, D.E. Wedge, J.A. Klun, N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, K.H.C. Baser, Z. Liu, S. Zhang, C.L. Cantrell, J. Zhang, J. Agric. Food Chem., 57, 464-470 (2009).

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Melekotu (Angelica archangelica L.), K.H.C. Baser, BagBahce (56) 28-29 (2014)

Angelica dahurica

Chemical composition and biological activities of two Angelica essential oils from China, D.E. Wedge, Z. Gao, N. Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Pridgeon, .J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, Planta Med., 75, 422 (2009)

Molecular and Phytochemical Investigation of Angelica dahurica and A. pubescentis Essential Oils and Their Biological Activity against Aedes aegypti, Stephanitis pyrioides and Colletotrichum Species, N. Tabanca, B. Demirci, Z. Gao, N. Techen, D. Wedge, A. Ali, I. Khan, U. Bernier, B. Sampson, C. Werle, K.H.C. Baser, J. Agric. Food Chem. 62, 8848-8857 (2014).

Angelica pubescentis

Chemical composition and biological activities of two Angelica essential oils from China, D.E. Wedge, Z. Gao, N. Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Pridgeon, .J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, Planta Med., 75, 422 (2009)

Molecular and Phytochemical Investigation of Angelica dahurica and A. pubescentis Essential Oils and Their Biological Activity against Aedes aegypti, Stephanitis pyrioides and Colletotrichum Species, N. Tabanca, B. Demirci, Z. Gao, N. Techen, D. Wedge, A. Ali, I. Khan, U. Bernier, B. Sampson, C. Werle, K.H.C. Baser, J. Agric. Food Chem. 62, 8848-8857 (2014).

Angelica sinensis

Chemical Composition and Antifungal Activity of Angelica sinensis Essential Oil against three Colletotrichum species, N. Tabanca, D.E. Wedge, X. Wang, B. Demirci, K.H.C. Baser, L. Zhou, S.J. Cutler, Nat. Prod. Commun., 3 (7) 1073-1078 (2008)

Bioactivity-guided Fractionation and GC-MS Fingerprinting of Angelica sinensis and A. archangelica Root Components for Antifungal and Mosquito Deterrent Activity, D.E. Wedge, J.A. Klun, N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, K.H.C. Baser, Z. Liu, S. Zhang, C.L. Cantrell, J. Zhang, J. Agric. Food Chem., 57, 464-470 (2009).

Angelica sylvestris var. sylvestris

Composition of the essential oils of Angelica sylvestris L. var. sylvestris isolated from the fruits by different isolation techniques, T.Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, A.Duran, M. Sagiroglu, J. Essent. Oil Res. , 20 , 408-411 (2008)

Anthemis aciphylla var. aciphylla

Chemical composition of the essential oils of Anthemis coelopoda var. bourgaei and Anthemis aciphylla var. aciphylla, T. Mert Gonenc, T. Fafal Erdogan, B. Demirci, K. H. C. Baser, B. Kivcak, Chem. Nat. Comp. 48(2) 332-334 (2012)

Anthemis aciphylla var. discoidea

The essential oil constituents and antimicrobial activity of Anthemis aciphylla Boiss. var. discoidea Boiss., K. H. C. Baser, B. Demirci, G. Iscan, Y. Asakawa, T. Hashimoto, Y. Noma, Chem. Pharm. Bull., 54(2) 222-225 (2006)

Anthemis coelopoda var. bourgaei

Chemical composition of the essential oils of Anthemis coelopoda var. bourgaei and Anthemis aciphylla var. aciphylla, T. Mert Gonenc, T. Fafal Erdogan, B. Demirci, K. H. C. Baser, B. Kivcak, Chem. Nat. Comp. 48(2) 332-334 (2012)

Anthemis dipsacea

Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of three Anthemis species from Turkey, A. Kurtulmus, T. Fafal, T. Mert, H. Saglam, B. Kivcak, T. Ozturk, B. Demirci, K. H. C. Baser, Chem. Nat. Comp. 45 (6) 900-904 (2009)

Anthemis cretica subsp. leucanthemoides

The Essential Oil of Anthemis cretica L. subsp. leucanthemoides (Boiss.) Grierson, K.H.C. Başer, T. Ozek, F. Demirci, I. Boydağ, Acta Pharmaceutica Turcica , 44,189-194 (2002).

Anthemis pectinata var. pectinata

Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of three Anthemis species from Turkey, A. Kurtulmus, T. Fafal, T. Mert, H. Saglam, B. Kivcak, T. Ozturk, B. Demirci, K. H. C. Baser, Chem. Nat. Comp. 45 (6) 900-904 (2009)

Anthemis pestalozzae

Volatiles of two endemic Anthemis species from Turkey, N. Kirimer, B. Demirci, H. Duman, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 50(2) 379-381 (2014)

Anthemis pseudocotula

Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of three Anthemis species from Turkey, A. Kurtulmus, T. Fafal, T. Mert, H. Saglam, B. Kivcak, T. Ozturk, B. Demirci, K. H. C. Baser, Chem. Nat. Comp. 45 (6) 900-904 (2009)

Anthemis rosea subsp. carnea

Volatiles of two endemic Anthemis species from Turkey, N. Kirimer, B. Demirci, H. Duman, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 50(2) 379-381 (2014)

Anthemis tricolor

The essential oil composition of aerial parts of Anthemis tricolor Boiss. from Cyprus, C. Karaalp, S. Baykan Erel, A. Nalbantsoy, S. Gucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Res. 28(7) 488-91 (2014)

Anthemis wiedemanniana

Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Anthemis wiedemanniana from Turkey, B. Kivcak, T. Mert, H. Saglam, T. Ozturk, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, Chem. Nat. Comp. 43(1) 47-51 (2007)

Anthriscus cerefolium

The Essential Oil of Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Chervil) Growing Wild in Turkey, K.H.C.Baser, N.Ermin, B.Demircakmak, J.Essent. Oil Res., 10, 463-464 (1998).

Apiaceae

Essential oils of Anatolian Apiaceae – A Profile, K.H.C. Baser, N. Kirimer, Nat. Vol. Essent. Oils 1(1) 1-50 (2014)

Apricot

Volatile compositions and some fruit characteristics of table apricot varieties from Turkey, E. Kafkas, L. Son, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 43(3) 344-346 (2007)

Arbutus unedo

Composition of the Essential Oil of Arbutus unedo L., B.Kivcak, T.Mert, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., 5, 379-380 (2001). Chem.Nat.Comp. 37, 5, 445-446 (2001).

Argania spinosa

Argan yagi (Argania spinosa L. Skeels), K.H.C. Baser, BagBahce (85) 26 (2019)

Arischrada korolkowii

Essential Oil of Arischrada korolkowii from the Chatkal Mountains of Uzbekistan, K.H.C.Baser, H.R.Nuriddinov, T.Ozek, B.Demirci, N.Azcan, A.M.Nigmatullaev, Chem. Nat.Comp. 38(1) 51-53 (2002)

Aristolochia baseri

Characterization of the volatile compounds of five endemic Aristolochia species from Turkey, N. Kirimer, B. Demirci, G. Iscan, H. Malyer, A. Tosunoglu, K.H.C. Baser, Chem Nat. Comp. 54(4) 777-780 (2018)

Aristolochia guichardii

Characterization of the volatile compounds of five endemic Aristolochia species from Turkey, N. Kirimer, B. Demirci, G. Iscan, H. Malyer, A. Tosunoglu, K.H.C. Baser, Chem Nat. Comp. 54(4) 777-780 (2018)

Aristolochia krausei

Characterization of the volatile compounds of five endemic Aristolochia species from Turkey, N. Kirimer, B. Demirci, G. Iscan, H. Malyer, A. Tosunoglu, K.H.C. Baser, Chem Nat. Comp. 54(4) 777-780 (2018)

Aristolochia polluninii

Characterization of the volatile compounds of five endemic Aristolochia species from Turkey, N. Kirimer, B. Demirci, G. Iscan, H. Malyer, A. Tosunoglu, K.H.C. Baser, Chem Nat. Comp. 54(4) 777-780 (2018)

Aristolochia sp.

Research into Alkaloids of Anatolian Aristolochia Species, K.H.C.Baser, M.Ogutveren, Doga J.Pharmacy, 2, 57-62 (1992).

Alkaloids of the Aristolochia species of Anatolia , TBAG-609, KH.C.Baser, 1985, Eskisehir. (75 pages)

Aristolochia stenosiphon

Characterization of the volatile compounds of five endemic Aristolochia species from Turkey, N. Kirimer, B. Demirci, G. Iscan, H. Malyer, A. Tosunoglu, K.H.C. Baser, Chem Nat. Comp. 54(4) 777-780 (2018)

Aristolochic acid

Deneysel Olarak Aristolohik Asit’in Karaciğer ve Böbrek Üzerindeki Akut ve Kronik Toksisitesinin Histopatolojik İncelenmesi, Ü.Öner, İ.Cingi, K.Erol, K.H.C.Başer, M.Öğütveren, S.Erken., Anadolu Tıp Dergisi, 9, 249-64 (1987).

Arnebia densiflora

A New Naphthaquinone from Roots of Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb., N.Kirimer, B.Bozan, K.H.C.Baser, Fitoterapia, LXVI, 6, 499-500 (1995)

Arnebia densiflora ’nin Toksisitesi ve Farmakolojik Yönden Arastirilmasi,  N.Kirimer, M.İ.Cingi, S.Alpan, S.Gez, B.Bozan, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 110-114 (1992).

Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. Bitkisinden Elde Edilen Naftakinonlarin Gida, Kozmetik ve Ilaç Endüstrisinde Kullanilabilirliginin Arastirilmasi, B. Bozan, S. Kara, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 78-87 (1997)

Arnebia densiflora ’dan Naftakinonlarin izolasyonu ve Yapi Tayini,  N.Kirimer, B.Bozan, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 157-163 (1992) .

Quantitative Determination of Napthaquinones of Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. by an Improved High-Performance Liquid Chromatographic Method, B.Bozan, K.H.C.Baser, S.Kara, J.Chromatogr. A, 782, 133-136 (1997).

Quantitative Determination of Naphthoquinones of Arnebia densiflora by TLC-Densitometry, B.Bozan, K.H.C.Baser, S.Kara, Fitoterapia, 79, 402-406 (1999).

The Effects of Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. on the Chromosomes of Rats, E.A.Çakmak, İ.Değirmenci, A.Başaran, H.V.Güneş, B.Bozan, N.Kırımer, K.H.C.Başer, N.Başaran, J. Health Sci., 7: 102-110 (1995).

Arnica longifolia

Chemical Composition and Antifungal Activity of Arnica longifolia, Aster hesperius and Chrysothamnus nauseosus Essential Oils, N. Tabanca, B.Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, J. Agric. Food Chem., 55(21) 8430-8435 (2007)

Arnica montana

Dagokuzgozu (Arnica montana L.) K.H.C. Baser, BagBahce (63) 26-27 (2016)

Aromatic plants

Aromatic Plant and Essential Oil Production in Turkey,  K.H.C.Baser, Plantes Aromatiques et Medicinales,  4‘emes  Rencontres Techniques et Economiques- Nyons, 5-7 Decembre 1994, Ed. N.Verlet, 241-247 (1995).

Aromatic Biodiversity Among the Flowering plant taxa of Turkey, K.H.C.Baser, Pure Appl.Chem., 74 (4) 527-545 (2002)

Aromatic plants as a source of botanicals, K.H.C. Baser, Acta Hort. 720, 27-33 (2006)

Essential oils of Lamiaceae plants of Turkey, K.H.C. Baser, N. Kirimer, Acta Hort. 723, 163-171 (2006).

 Essential Oils from Aromatic Plants which are Used as Herbal Tea in Turkey, K.H.C.Baser,  Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey,  Vol. 2, 67-79 (1995).

Aromatic waters (Hydrosols)

On Essential Oils and Aromatic Waters as Medicine in Istanbul, Turkey, Turkey Between 17th and 19th Centuries, T.Baytop, K.H.C.Baser, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 99-107 (1995).

Artemisia abrotanum

Composition of Artemisia abrotanum and A. pontica essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, B. Demirci, E.K. Blythe, U.R. Bernier, A. Ali, D.E. Wedge, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1305-1305 (2011)

Artemisia absinthium

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Artemisia afra

The Geographical Variation and Antimicrobial Activity of African Wormwood ( Artemisia afra Jacq.) Essential Oil, A. M. Viljoen, S. F. van Vuuren, T. Gwebu, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 18 , 19-25 (Special Edition 2006)

Artemisia annua

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Artemisia argyi

Chemical Diversity and Biological Activity of the Volatiles of Five
Artemisia Species from Far East Russia, G. Ozek, Y. Suleimen, N. Tabanca, R. Doudkin, P.G. Gorovoy, F. Goger, D.E. Wedge, A. Ali, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 8(3) 242-261 (2014)

Artemisia balchanorum

Essential Oils of Some Artemisia species from Central Asia, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demircakmak, Kh. R.Nuriddinov, B.Yo.Abduganiev, Kh.N.Aripov, K.Kh.Khodzimatov, O.A.Nigmatullaev, E.D.Shamyanov, Khim. Prir. Soedin, 383-385 (1997).  Chem. Nat. Comp., 33(3) 293-295 (1997).

Artemisia feddei

Chemical Diversity and Biological Activity of the Volatiles of Five
Artemisia Species from Far East Russia, G. Ozek, Y. Suleimen, N. Tabanca, R. Doudkin, P.G. Gorovoy, F. Goger, D.E. Wedge, A. Ali, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 8(3) 242-261 (2014)

Artemisia gmelinii

Chemical Diversity and Biological Activity of the Volatiles of Five
Artemisia Species from Far East Russia, G. Ozek, Y. Suleimen, N. Tabanca, R. Doudkin, P.G. Gorovoy, F. Goger, D.E. Wedge, A. Ali, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 8(3) 242-261 (2014)

Artemisia indica

Antiprotozoal effect of Artemisia indica extracts and essential oil, D. Tasdemir, M. Tierney, R. Sen, M.C. Bergonzi, B. Demirci, A.R. Bilia, K.H.C. Baser, R. Brun, M. Chatterjee, Planta Med. 81, 1029-1037 (2015).

Artemisia kasakorum

The composition and antimicrobial activity of Artemisia kasakorum essential oil, E.M. Suleymenov, T. Ozek, F. Demirci, B. Demirci, K.H.C. Baser, S.M. Adekenov, Khim. Prir. Soedin., 207-208 (2008); Chem. Nat. Comp., 44(2) 263-265 (2008)

Artemisia kotuchovii

Inhibition of Human Neutrophil Responses by the Essential Oil of Artemisia kotuchovii and its Constituents, I. A. Schepetkin, S. V. Kushnarenko, G. Ozek, L. N. Kirpotina, G. A. Utegenova, Y. A. Kotukhov, A. N. Danilova, T. Ozek, K. H. C. Baser, M.T. Quinn, J. Agric. Food Chem. 63, 4999-5007 (2015)

Artemisia lercheana

Component composition of essential oils of Artemisia lercheana and A. sieversiana of the flora of Kazakhstan. Antimicrobial activity of A. sieversiana essential oil, E.M. Suleimenov, T. Ozek, F. Demirci, B. Demirci, K.H.C. Baser, S.M. Adekenov, Chem. Nat. Comp., 45(1) 120-123 (2009).

Artemisia leucodes

Essential Oils of Some Artemisia species from Central Asia, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demircakmak, Kh. R.Nuriddinov, B.Yo.Abduganiev, Kh.N.Aripov, K.Kh.Khodzimatov, O.A.Nigmatullaev, E.D.Shamyanov, Khim. Prir. Soedin, 383-385 (1997).  Chem. Nat. Comp., 33(3) 293-295 (1997).

Artemisia manshurica

Chemical Diversity and Biological Activity of the Volatiles of Five
Artemisia Species from Far East Russia, G. Ozek, Y. Suleimen, N. Tabanca, R. Doudkin, P.G. Gorovoy, F. Goger, D.E. Wedge, A. Ali, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 8(3) 242-261 (2014)

Artemisia olgensis

Chemical Diversity and Biological Activity of the Volatiles of Five
Artemisia Species from Far East Russia, G. Ozek, Y. Suleimen, N. Tabanca, R. Doudkin, P.G. Gorovoy, F. Goger, D.E. Wedge, A. Ali, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 8(3) 242-261 (2014)

Artemisia pontica

Composition of Artemisia abrotanum and A. pontica essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, B. Demirci, E.K. Blythe, U.R. Bernier, A. Ali, D.E. Wedge, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1305-1305 (2011)

Artemisia rhodantha

Essential Oils of Some Artemisia species from Central Asia, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demircakmak, Kh. R.Nuriddinov, B.Yo.Abduganiev, Kh.N.Aripov, K.Kh.Khodzimatov, O.A.Nigmatullaev, E.D.Shamyanov, Khim. Prir. Soedin, 383-385 (1997).  Chem. Nat. Comp., 33(3) 293-295 (1997).

Artemisia scoparia

Comprehensive analysis of Artemisiae scopariae herba from different growing areas, R. Scheruebl, A. Orland, B. Demirci, W. Knoess, K.H.C. Baser, G. Franz, J. Heilmann, Planta Med. 77(12) 1398-1398 (2011).

Artemisia sieversiana

Component composition of essential oils of Artemisia lercheana and A. sieversiana of the flora of Kazakhstan. Antimicrobial activity of A. sieversiana essential oil, E.M. Suleimenov, T. Ozek, F. Demirci, B. Demirci, K.H.C. Baser, S.M. Adekenov, Chem. Nat. Comp., 45(1) 120-123 (2009).

Asphodelus aestivus

High amounts of n-alkanes in the composition of Asphodelus aestivus Brot. flower essential oil from Cyprus, K. Polatoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 65(10) 867-870 (2016)

Aster hesperius

Chemical Composition and Antifungal Activity of Arnica longifolia, Aster hesperius and Chrysothamnus nauseosus Essential Oils, N. Tabanca, B.Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, J. Agric. Food Chem., 55(21) 8430-8435 (2007)

Aster tataricus

Chemical diversity of Aster tataricus volatiles from Mongolia, G. Ozek, S. Yur, A. Altantsetseg, K.H.C. Baser, T. Ozek, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 117 (2016)

Atropa belladonna

Güzelavratotu (Atropa belladonna L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (19) 25-25 (2008)

Aulacospermum anomalum

Composition of the essential oil of Aulacospermum anomalum Ledeb. from Kazakhstan, G. Ozek, M. Ishmuratova, K.H.C. Baser, Planta Med. 76, 537 (2010)

Barbarea vulgaris

Sulphur containing volatiles of Barbarea vulgaris WT Aiton from Kazakhstan, S.B. Rakhmadieva, G. Ozek, M. Marenich, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1300-1301 (2011).

Bellis perennis

Biological activities of Bellis perennis volatiles and extracts, N. Kavalcioglu, L. Acik, F. Demirci, B. Demirci, H. Demir, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Commun. 5(1) 147-150 (2010)

Berberine

Effects of Berberine on C6 glioma and NIH3T3 fibroblast cell lines, S.Korkmaz, M.Kosar, K.H.C.Baser, Phytomedicine, 7 (Suppl.II), 123 (2000).

Berberis crataegina

Alkaloids of Berberis crataegina, M.Kosar, M.V. Teleneskar, I.Hamidov, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (1) 106-107 (1996). Chem. Nat. Comp., 32(1) 88-89 (1996)

A Comparative study on the antiinflammatory, antinociceptive and antipyretic effects of isoquinoline alkaloids from the roots of Turkish Berberis species, E.Kupeli, M.Kosar, E.Yesilada, K.H.C.Baser, Life Sciences, 72, 645-657(2002).

Beta vulgaris var. vulgaris

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Betula spp.

Huşağacı (Betula sp.), K.H.C. Baser, BagBahce (90) 26-28 (2020)

Betula browicziana

Betulenols from Betula Species, B.Demirci, K.H.C.Baser, T.Ozek, F.Demirci, Planta Med., 66, 490-493 (2000).

The Composition and Antifungal Bioassay of the Essential Oils of Different Betula Species Growing in Turkey, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, K.Guven, Khim. Prir. Soedin, (2) 126-130 (2000). Chem. Nat.Comp. 36, 159 (2000)

Essential Oils from Buds of Betula Species growing in Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 18, 87-90 (2003).

Studies on Betula Essential Oils, K.H.C. Baser, B. Demirci, Arkivoc, (vii) 335-348 (2007)

Betula litwinowii

Betulenols from Betula Species, B.Demirci, K.H.C.Baser, T.Ozek, F.Demirci, Planta Med., 66, 490-493 (2000).

New Caryophyllene Derivatives from Betula litwinowii, B.Demirci, K.H.C.Baser, F.Demirci, M.T. Hamann, J.Nat.Prod., 63, 902-904 (2000).

The Composition and Antifungal Bioassay of the Essential Oils of Different Betula Species Growing in Turkey, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, K.Guven, Khim. Prir. Soedin, (2) 126-130 (2000). Chem.Nat.Comp. 36, 159 (2000)

Essential Oils from Buds of Betula Species growing in Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 18, 87-90 (2003).

Studies on Betula Essential Oils, K.H.C. Baser, B. Demirci, Arkivoc, (vii) 335-348 (2007)

Betula medwediewii

Betulenols from Betula Species, B.Demirci, K.H.C.Baser, T.Ozek, F.Demirci, Planta Med., 66, 490-493 (2000).

The Composition and Antifungal Bioassay of the Essential Oils of Different Betula Species Growing in Turkey, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, K.Guven, Khim. Prir. Soedin, (2) 126-130 (2000). Chem. Nat. Comp. 36, 159 (2000)

Essential Oils from Buds of Betula Species growing in Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 18, 87-90 (2003).

Studies on Betula Essential Oils, K.H.C. Baser, B. Demirci, Arkivoc, (vii) 335-348 (2007)

Betula pendula

Betulenols from Betula Species, B.Demirci, K.H.C.Baser, T.Ozek, F.Demirci, Planta Med., 66, 490-493 (2000).

The Composition and Antifungal Bioassay of the Essential Oils of Different Betula Species Growing in Turkey, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, K.Guven, Khim. Prir. Soedin, (2) 126-130 (2000). Chem. Nat.Comp. 36, 159 (2000)

Essential Oils from Buds of Betula Species growing in Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 18, 87-90 (2003).

Essential Oil of Betula pendula Roth. Buds, B. Demirci, D. H. Paper, F. Demirci, K. H. C. Baser, G.Franz, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine (eCAM), 1(3) 301-303 (2004)

Studies on Betula Essential Oils, K.H.C. Baser, B. Demirci, Arkivoc, (vii) 335-348 (2007)

Betula pubescens

New sesquiterpenoid-type bicyclic compounds from the buds of Betula pubescens. Ring-contracted products of b-caryophyllene? K. D. Klika, B. Demirci, J.-P. Salminen, V.V. Ovcharenko, S. Vuorela, K. H. C. Baser, K. Pihlaja, Eur. J. Org. Chem., 2627-2635 (2004)

Betula pubescens subsp. czerepanovii

Studies on Betula Essential Oils, K.H.C. Baser, B. Demirci, Arkivoc, (vii) 335-348 (2007)

Betula pubescens subsp. pubescens

Studies on Betula Essential Oils, K.H.C. Baser, B. Demirci, Arkivoc, (vii) 335-348 (2007)

Betula recurvata

Betulenols from Betula Species, B.Demirci, K.H.C.Baser, T.Ozek, F.Demirci, Planta Med., 66, 490-493 (2000).

The Composition and Antifungal Bioassay of the Essential Oils of Different Betula Species Growing in Turkey, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, K.Guven, Khim. Prir. Soedin, (2) 126-130 (2000). Chem. Nat. Comp. 36, 159 (2000)

Essential Oils from Buds of Betula Species growing in Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 18, 87-90 (2003).

Studies on Betula Essential Oils, K.H.C. Baser, B. Demirci, Arkivoc, (vii) 335-348 (2007)

Betulin

The in vivo angiogenic evaluation of betulin, F. Demirci, H. Duymus, T. Kiyan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med. 76(12) 1349 (2010).

Bifora radians

The Essential Oil of Bifora radians Bieb., K.H.C.Baser, B.Demircakmak, N.Ermin,  F.Demirci, I.Boydag, J.Essent. Oil Res., 10, 451-452 (1998).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Analysis of sugars, organic acids and vitamin C contents of blackberry genotypes from Turkey, E. Kafkas, M. Kosar, N. Turemis, K.H.C. Baser, Food Chem. , 97, 732–736 (2006)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Bisabolol

Microbial transformation of (-)-alpha-bisabolol towards bioactive metabolites, Z. Firat, F. Demirci, B. Demirci, H. Kirmizibekmez, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 15(6) 593-601 (2021) Special Issue

Blackberry

Analysis of sugars, organic acids and vitamin C contents of blackberry genotypes from Turkey, E. Kafkas, M. Kosar, N. Turemis, K.H.C. Baser, Food Chem. , 97, 732–736 (2006)

Bongardia chrysogonum

Saponins from Bongardia chrysogonum (L.) Spach. Growing in Turkey, K.H.C.Baser, G.Toker, B.Sener, Acta Hort., 333, 175-179 (1993).

New Alkaloids from Bongardia chrysogonum, A.U.Rahman, D.Shahwar, Z.Parween, M.I.Choudhary, B.Sener, G.Toker, K.H.C.Baser, Nat.Prod.Lett., 12 (3) 161-173 (1998).

Alkaloids of Bongardia chrysogonum, Atta-ur-Rahman, D.Shahwar, M. I. Choudhary, B.Sener, G.Toker, K.H.C.Baser, Phytochemistry, 50, 333-6 (1999).

Triterpenoid Saponins from Bongardia chrysogonum, Atta-ur-Rahman, D.Shahwar, M.I.Choudhary, B.Sener, F.Toker, K.H.C.Baser, J.Nat.Prod., 63, 251-253 (2000).

Bongardia chrysogonum  (L.) Spach’un Saponozitleri Uzerinde Arastirmalar ,  K.H.C.Baser, G.Toker, B.Sener, 8. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 131-134  (1993)

Book review

Book Review: Bioassay Techniques for Drug Development, F.Demirci, K.H.C.Baser, J.Nat.Prod., 65 (7), 1086-1087 (2002).

Book Review: Thyme – The Genus Thymus, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil. Res., 16, 159 (2004)

Book Review: Spice Crops, K.H.C. Baser, J. Sci. Food Agric., 83, 390 (2004)

Book Review: Issue: Lipids and Essential Oils as Antimicrobial Agents, K.H.C. Baser, Herbalgram, (93), 71-72 (2012)

Book Review: Essential Oils: Contact Allergy and Chemical Composition by Anton C. de Groot and Erich Schmidt, K.H.C. Baser, HerbalGram 114, 68 (2017)

Book review: Oregano. The Genus Origanum (Lamiaceae) Taxonomy, Cultivation, Chemistry and Uses, Tuncay Dirmenci (Editor), K.H.C. Baser, HerbalGram 134, 65-66 (2022)

Boswellia neglecta

Essential oils of boswellia, myrrh and opopanax, K.H.C.Baser, B.Demirci, A.Dekebo, E.Dagne, Flavour Fragr. J., 18, 153-156 (2003).

Boswellia pirottae

Essential oils of boswellia, myrrh and opopanax, K.H.C.Baser, B.Demirci, A.Dekebo, E.Dagne, Flavour Fragr. J., 18, 153-156 (2003).

Boswellia rivae

Essential oils of boswellia, myrrh and opopanax, K.H.C.Baser, B.Demirci, A.Dekebo, E.Dagne, Flavour Fragr. J., 18, 153-156 (2003).

Boswellia sacra

Boswellia sacra essential oil manages colon cancer stem cells proliferation and apoptosis: a new perspective for cure, E. Becer, H. Kabadayi, K.H.C. Baser, H.S. Vatansever, J. Essent. Oil Res. 33(1) 53-62 (2021)

Akgunluk (Boswellia sacra Fleuck), K.H.C. Baser, BagBahce (79) 30-32 (2018)

Brassica nigra

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Bunium allioides

Chemical characterization of Bunium allioides and B. brachyactis,  G. Ozturk,  B. Demirci, M. Celik, K. H. C. Baser, Chemistry of Natural Compounds 56 (6), 1146-1147 (2020) DOI 10.1007/s10600-020-03250-5

Bunium brachyactis

Chemical characterization of Bunium allioides and B. brachyactis,  G. Ozturk,  B. Demirci, M. Celik, K. H. C. Baser, Chemistry of Natural Compounds 56 (6)1146-1147 (2020) DOI 10.1007/s10600-020-03250-5

Bunium elegans

Chemical composition of Bunium elegans (Fenzl.) Freyn var. elegans essential oil, G. Ozturk, B. Demirci, M. Celik, K.H.C. Baser, Nat. Volatiles and Essent. Oils, 7(1) 26-29 (2020)

Bunium incrassatum

Composition of essential oil from Bunium incrassatum from Algeria, A. Bousetla, M. Kurkcuoglu, B. Konuklugil, K.H.C. Baser, S. Rhouati, Chem. Nat. Comp. 50 (4) 753-755 (2014).

Bunium persicum

Composition of The Essential Oil of Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. from Tajikistan, K.H.C. Baser, T. Ozek, B.E. Abduganiev, U.A. Abdullaev, Kh.N. Aripov, J. Essent. Oil Res., 9, 597-598 (1997).

Bupleurum cappadocicum

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of some Bupleurum L. species, H.T. Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, African J. Microbiol. Res., 6(12) 2899-2908 (2012).

Bupleurum croceum

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of some Bupleurum L. species, H.T. Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, African J. Microbiol. Res., 6(12) 2899-2908 (2012).

Bupleurum falcatum subsp. cernuum

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of some Bupleurum L. species, H.T. Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, African J. Microbiol. Res., 6(12) 2899-2908 (2012).

Bupleurum gerardii

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of some Bupleurum L. species, H.T. Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, African J. Microbiol. Res., 6(12) 2899-2908 (2012).

Bupleurum heldreichii

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of endemic Bupleurum L. species,  H. Taner Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Ankara Univ. Vet. Fak. Derg. 59, 265-270 (2012)

Bupleurum lophocarpum Boiss. & Balansa ve B. heldreichii Boiss & Balansa turlerinin ucucu yag bilesimleri, D. Kirci, G. Ozturk, M. Celik, O. Cetin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Eskisehir Teknik Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yasam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 8(2) 212-217 (2019).

Bupleurum intermedium

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of some Bupleurum L. species, H.T. Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, African J. Microbiol. Res., 6(12) 2899-2908 (2012).

Bupleurum lancifolium

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of some Bupleurum L. species, H.T. Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, African J. Microbiol. Res., 6(12) 2899-2908 (2012).

Bupleurum lophocarpum

Bupleurum lophocarpum Boiss. & Balansa ve B. heldreichii Boiss & Balansa turlerinin ucucu yag bilesimleri, D. Kirci, G. Ozturk, M. Celik, O. Cetin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Eskisehir Teknik Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yasam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 8(2) 212-217 (2019).

Bupleurum lycaonicum

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of endemic Bupleurum L. species,  H. Taner Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Ankara Univ. Vet. Fak. Derg. 59, 265-270 (2012)

Bupleurum rotundifolium

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of Bupleurum rotundifolium L., M. Akin, H.T. Saracoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, M. Kucukhoduk, Rec. Nat. Prod. 6(3) 316-320 (2012)

Bupleurum sulphureum

Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of endemic Bupleurum L. species,  H. Taner Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Ankara Univ. Vet. Fak. Derg. 59, 265-270 (2012)

Cachrys alpina

Composition of the Microdistilled Essential Oils of Cachrys alpina Bieb., K.H.C.Baser, B.Demirci, E.Akalin, N.Ozhatay, J.Essent. Oil Res., 16, 167-168 (2004).

Caffeine

The Determination of Caffeine in Tea Infusion by Second-Order Derivative Ultraviolet Spectroscopy, M.Tuncel, N.Kirimer, S.Ficicioglu, K.H.C.Baser, J.Fac.Pharm.Gazi, 9 (11-7 (1992)

Calamintha betulifolia

Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Calamintha betulifolia Boiss. et Bal., M. Kurkcuoglu, G. Iscan, T. Ozek, K.H.C. Baser, S. Alan, J. Essent. Oil Res., 19, 285-287 (2007)

Calamintha grandiflora

Composition of the Essential Oil of Calamintha grandiflora, K.H.C.Baser, T.Ozek, Planta Medica, 59 (4) 390 (1993)

Composition of the essential oil of Calamintha grandiflora (L.) Moench, S. Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Turk. J. Pharm. Sci. 8(2) 127-132 (2011)

Calamintha incana

Composition of the Essential Oil of Calamintha incana (Sm.) Boiss. from Turkey, G.Tumen, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demircakmak, J.Essent. Oil Res. 7, 679-680 (1995).

Calamintha nepeta subsp. glandulosa

Composition of the Essential Oil of Calamintha nepeta subsp. glandulosa, N.Kirimer, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, J. Essent. Oil Res., 4 (2) 189-190 (1992).

Calamintha nepeta subsp. glandulosa Uçucu Yaginin Bilesimi,  N.Kirimer, T.Özek, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri  Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 171-176 (1992).

Inhibitory effect of Calamintha nepeta subsp. glandulosa essential oil on lipoxygenase, B.Demirci, H.E. Temel, T. Portakal, H. Kırmızıbekmez, F. Demirci, K.H.C. Baser, Turk. J. Biochem., 36(4) ; 188–192 (2011)

Calamintha pamphylica subsp. alanyense

The composition of essential oils of Calamintha pamphylica subspecies, S. Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Turkish J. Biol., 35, 259-265 (2011)

Calamintha pamphylica subsp. davisii

The Essential Oils of Calamintha pamphylica Boiss. et Heldr. subsp. pamphylica and subsp. davisii (Quezel et Contandr.) Davis, K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res. , 9, 371-373, (1997)

The composition of essential oils of Calamintha pamphylica subspecies, S. Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Turkish J. Biol., 35, 259-265 (2011)

Calamintha pamphylica subsp. pamphylica

The Essential Oils of Calamintha pamphylica Boiss. et Heldr. subsp. pamphylica and subsp. davisii (Quezel et Contandr.) Davis, K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res. , 9, 371-373, (1997)

The composition of essential oils of Calamintha pamphylica subspecies, S. Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Turkish J. Biol., 35, 259-265 (2011)

Calamintha sylvatica subsp. sylvatica

Composition of the Essential Oils of Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica and Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens (Jordan) P.W. Ball, S.Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 22, 325-327 (2010)

Calamintha sylvatica subsp. ascendens

Composition of the Essential Oils of Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica and Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens (Jordan) P.W. Ball, S.Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 22, 325-327 (2010)

Calamintha tauricola

Composition of the essential oils of Calamintha tauricola P.H. Davis, S. Alan, M. Kurkcuoglu, T. Ozek, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 21, 143-145 (2009).

Calendula officinalis

Aynısafa (Calendula officinalis L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (21) 22-23 (2009)

Canarium luzonicum

The Composition of Manila Elemi Oil, A.Villanueva, R.C.Torres, K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, Flavour Fragr. J., 8(1) 35-37 (1993).

Cannabis sativa

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Chemical Composition of Volatile oils of Fresh and Air-dried Buds of Cannabis chemovars, their Insecticidal and Repellent Activity, A.S. Wanas, M.M. Radwan, Chandra, H. Lata, Z. Mehmedic, A. Ali, K.H.C. Baser, B. Demirci, M.A. Elsohly, Natural Product Communication, 15(5) (2020) DOI: 10.1177/1934578X20926729

Cantharellus cibarius

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Capparis spinosa

Composition of the Fruit Oils of Capparis  species, Ş.Küsmenoğlu, G.Toker, K.H.C.Başer, U.Koca, Acta Pharmaceutica Turcica, 39 (2) 55-57 (1997).

Capparis ovata

Composition of the Fruit Oils of Capparis  species, Ş.Küsmenoğlu, G.Toker, K.H.C.Başer, U.Koca, Acta Pharmaceutica Turcica, 39 (2) 55-57 (1997).

Capsaicin

Kapsaisin’in İzole Kobay Trakeasında Etkileri, M.İ.Cingi, K.Erol, K.H.C.Başer, Turkish J. Pharmacol. Clin. Res. (5)132 (1998)

Capsicum annuum

 Turkiye’de yetistirilen Kirmizibiber’den oleorezin ekstraksiyonu ve urunun   incelenmesi, S.H.Beis, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 135-140 (1993)

Kırmızı Biberden Gida Boyasi Eldesi ve Ürünün Renk Degeri ile Toksisitesinin  Tespiti, N.Kirimer, S.H.Beis, M.İ.Cingi, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 235-246  (1992).

Capsicum annuum var. minimum

Acı biber (Capsicum annuum var. minimum (Miller) Heiser, K.H.C. Başer, BağBahçe (20) 24-25 (2008)

Caralluma quadrangula

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Caralluma wissmannii

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Carvacrol

N.Kirimer, K.H.C.Baser, G.Tumen, Carvacrol Rich Plants in Turkey, Khim. Prir. Soedin.  49-54 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 37-41 (1995).

The inhibition of DNA synthesis by carvacrol in mouse myoblast cells bearing a human N-Ras oncogene, H. Zeytinoglu, Z. Incesu, K.H.C. Baser, Phytomedicine, 7 (Suppl.II), 123 (2000).

Inhibition of DNA synthesis by carvacrol in mouse myoblast cells bearing a human N-ras oncogene. H. Zeytinoglu, Z. Incesu, K.H.C. Baser, Phytomedicine10(4) 292-299 (2003).

Effects of carvacrol upon the liver of rats undergoing partial hepatectomy, M. Canbek, M. Uyanoglu, E. Aral, K.H.C. Baser, Planta Med., 72 (11)1040 (2006)

Effects of carvacrol upon the liver of rats undergoing partial hepatectomy, M. Uyanoglu, M. Canbek, E. Aral, K.H.C. Baser, Phytomedicine, 15 , 226-229 (2008)

Effects of carvacrol on defects of ischemia-reperfusion in the liver, M. Canbek, M. Uyanoglu, G. Bayramoglu, H. Senturk, N. Erkasap, T. Koken, S. Uslu, C. Demirustu, E. Aral, K.H.C. Baser, Phytomedicine, 15, 447-452 (2008)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Inhibitory Effects of Carvacrol on DMBA Induced Pulmonary Tumorigenesis in Rats, M.Zeytinoğlu, S.Aydın, Y.Öztürk, K.H.C.Başer, Acta Pharmaceutica Turcica, 40, 2, 93-98 (1998).

Carvone

Screening of Biotransformation Products of Carvone Enantiomers by Headspace-SPME/GC-MS, F.Demirci, N.Kirimer, B.Demirci, Y.Noma, K.H.C.Baser, Z. Naturforsch. C., 56, 58-64 (2001).

Microbial transformation of (-)-carvone, F. Demirci, Y. Noma, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Z. Naturforsch. 59c,  389-393 (2004).

Caryophyllene oxide

Biotransformation of alpha-Cedrol and Caryophyllene Oxide by the Fungus Neurospora crassa, I. Kiran, Z. Durceylan, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Y. Noma, F. Demirci, Nat. Prod. Commun. 5 (4) 515-518 (2010).

Caryopteris xclandonensis ‘Durio’

Composition of the essential oil of Pink Chablis™ bluebeard (Caryopteris ×clandonensis ‘Durio’) and its biological activity against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, E.K. Blythe, N. Tabanca, B. Demirci, U.R. Bernier, N.M. Agramonte, A. Ali, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Nat. Vol. Essent. Oils 2(1) 11-21 (2015)

Cassia acutifolia

Sinameki (Cassia acutifolia Del. – C. angustifolia Vahl), K.H.C. Baser, BagBahce (51) 30-32 (2014)

Cassia angustifolia

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Sinameki (Cassia acutifolia Del. – C. angustifolia Vahl), K.H.C. Baser, BagBahce (51) 30-32 (2014)

Cedramber

Fungal biotransformation of cedramber, O.O. Batur, I. Kiran, F. Demirci, K.H.C. Baser, Biocatalysis and Biotransformation (2021). DOI: 10.1080/102424

Cedri aetheroleum

Sedir Yagi (Cedri aetheroleum), K.H.C. Baser, BagBahce (87) 30-32 (2020).

Cedrus libani

K.H.C.Baser, B.Demircakmak, The Essential Oil of Taurus Cedar (Cedrus libani A.Rich): Recent Results, Khim. Prir. Soedin., 23-29 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 16-20 (1995).

Cedrus libani (Toros Sediri) Uçucu Yağı, K.H.C.Başer, B.Demirçakmak, TAB Bülteni, (11) 17-22 (1995)

Centaurea aggregata subsp. aggregata

Essential oil composition of three Centaurea species from Turkey; Centaurea aggregata Fisch. & Mey. ex. DC. subsp.aggregataC. balsamita Lam. and C. behen L., T. Erdogan, P. Degirmenci, U. Cakilcioglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, B. Kivcak, Rec. Nat. Prod. 11(1) 69-73 (2017)

Centaurea alagadensis

Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Centaurea aladagensis Wagenitz, Y.B. Kose, G. Iscan, A.Altintas, S. Celik, B.Demirci, K.H.C. Baser, Fitoterapia, 78 (3) 253-254 (2007)

Centaurea aphrodisea

Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C. athoa, C. hyalopsis and C. iberica, S. Erel Baykan, B. Demirci, S. Demir, C. Karaalp, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1302-1302 (2011).

Centaurea athoa

Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C. athoa, C. hyalopsis and C. iberica, S. Erel Baykan, B. Demirci, S. Demir, C. Karaalp, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1302-1302 (2011).

Centaurea balsamita

Essential oil composition of three Centaurea species from Turkey; Centaurea aggregata Fisch. & Mey. ex. DC. subsp.aggregataC. balsamita Lam. and C. behen L., T. Erdogan, P. Degirmenci, U. Cakilcioglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, B. Kivcak, Rec. Nat. Prod. 11(1) 69-73 (2017)

Centaurea baseri

Chemical Composition and Biological Activity of Centaurea baseri: New species from Turkey, Y.B. Kose, G. Iscan, F. Goger, G. Akalin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Chemistry and Biodiversity 13, 1369-1379 (2016)

Centaurea behen

Essential oil composition of three Centaurea species from Turkey; Centaurea aggregata Fisch. & Mey. ex. DC. subsp.aggregataC. balsamita Lam. and C. behen L., T. Erdogan, P. Degirmenci, U. Cakilcioglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, B. Kivcak, Rec. Nat. Prod. 11(1) 69-73 (2017)

Centaurea cadmea

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea calolepis

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea cariensis subsp. maculiceps

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea cariensis subsp. microlepis

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea cyanus

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea depressa

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea dichroa

Composition of the essential oil of Centaurea dichroa, A. Altintas, Y.B.Kose, E. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 40(6) 604-605 (2004).

Centaurea ensiformis

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Composition of the Essential Oils of Centaurea sericea Wagenitz and Centaurea ensiformis P.H. Davis from Turkey, Y.B. Kose, A. Altintas, O. Tugay, T. Uysal, B. Demirci, K. Ertugrul, K.H.C. Baser, Asian J. Chem. 22(9) 7159-7163 (2010)

Centaurea hierapolitana

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea huber-morathii

Composition of the essential oil of Centaurea huber-morathii Wagenitz isolated from seeds by microdistillation, K.H.C. Baser, G. Ozek, T. Ozek, A. Duran, Flavour Fragr. J., 21 (3) 568-570 (2006)

Centaurea hyalopsis

Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C. athoa, C. hyalopsis and C. iberica, S. Erel Baykan, B. Demirci, S. Demir, C. Karaalp, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1302-1302 (2011).

Centaurea iberica

Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C. athoa, C. hyalopsis and C. iberica, S. Erel Baykan, B. Demirci, S. Demir, C. Karaalp, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1302-1302 (2011).

Centaurea luschaniana

Composition of the essential oil of three Centaurea species from Turkey, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, E. Yucel, J. Essent. Oil Res., 20, 335-338 (2008)

Centaurea paphlagonica

Composition of the Essential Oil of Endemic Centaurea paphlagonica (Bornm.) Wagenitz From Turkey, Y.B. Kose, A. Altintas, B. Demirci, S. Celik, K.H.C. Baser, Asian J. Chem., 21(3) 1719-1724 (2009)

Centaurea pterocaula

Chemical composition, antiradical and enzyme inhibitory potential of essential oil obtained from aerial part of Centaurea pterocaula Trautv., A. Sen, M. Kurkcuoglu, A. Yildirim, I. Senkardes, L. Bitis, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil. Res. 33(1) 44-52 (2021) https://doi.org/10.1080/10412905.2020.1839585

Centaurea reuterana var. reuterana

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea saligna

Composition of the essential oil of Centaurea saligna, A. Altintas, Y. B. Kose, A. Kandemir, B. Demirci, K. H. C. Baser, Chem. Nat. Comp. 45(2) 276-277 (2009)

Centaurea sericea

Composition of the Essential Oils of Centaurea sericea Wagenitz
and Centaurea ensiformis P.H. Davis from Turkey, Y.B. Kose, A. Altintas, O. Tugay, T. Uysal, B. Demirci, K. Ertugrul, K.H.C. Baser, Asian J. Chem. 22(9) 7159-7163 (2010)

Centaurea tchihatcheffii

Essential oil composition of endemic Centaurea tchihatcheffii Fisch. et Mey. from Turkey, A. Altintas, U. Koca, B. Demirci, K.H.C. Baser, Asian J. Chem., 22(6) 4711-4716 (2010).

Centaurea tossiensis

Composition of the essential oil of three Centaurea species from Turkey, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, E. Yucel, J. Essent. Oil Res., 20, 335-338 (2008)

Centaurea urvillei subsp. urvillei

Composition of essential oils of ten Centaurea taxa from Turkey, C. Karamenderes, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 20, 342-349 (2008)

Centaurea wagenitzii

Composition of the essential oil of three Centaurea species from Turkey, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, E. Yucel, J. Essent. Oil Res., 20, 335-338 (2008)

Centella asiatica

Fibroblast Hücre Kültürlerinde Centella asiatica Ekstresi ve Dekspantenol’ ün Yara İyilestirici Etkilerinin Arastirilmasi, S. Korkmaz, H. Zeytinoglu, M. Zeytinoglu, Y. Öztürk, K.H.C.Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 352-360 (1997)

Ceratonia siliqua

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Chaerophyllum aksekiense

Composition of the Essential Oil of Chaerophyllum aksekiense A.Duran et Duman, A Recently Described Endemic from Turkey, K.H.C.Baser, N.Tabanca, T.Ozek, B.Demirci, A.Duran, H.Duman, Flavour Fragr. J., 15, 43-44 (2000).

Chaerophyllum aromaticum

Chemical composition, anti-inflammatory, antioxidant and antimicrobial activity of essential oil of Chaerophyllum aromaticum L. from Turkey, M. Kurkcuoglu, A. Sen, L. Bitis, S. Birteksoz Tan, A. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Bearing Plants 21(2) 563-569 (2018)

Chaerophyllum byzantinum

Composition and Anticandidal Activity of The Essential Oil of Chaerophyllum byzantinum Boiss., M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, G. Iscan, H. Malyer, G. Kaynak, Flavour Fragr. J., 21, 115-117 (2006)

Chaerophyllum libanoticum

Antimicrobial and antioxidant activities of Chaerophyllum libanoticum Boiss. et Kotschy, B. Demirci, M. Kosar, F. Demirci, M. Dinc, K.H.C. Baser, Food Chem., 105, 1512-1515 (2007)

 Chaerophyllum libanoticum Boiss. et Kotschy.: The fruit essential oil, composition, skin-whitening and antioxidant activities. M. Kurkcuoglu, H.G. Agalar, B. Temiz, A. Duran, K.H.C. Baser, European J. Life Sci. 1, 28-34 (2022).

Chaerophyllum macropodum

Composition of the essential oil of Chaerophyllum macropodum Boiss. fruits obtained by microdistillation, K.H.C. Baser, G. Ozek, T. Ozek, A. Duran, J. Essent. Oil Res., 18(5) 515-517 (2006)

Chamaecytisus

Türkiye’de yetisen Chamaecytisus  Link Türlerinde Spartein Tespiti ve Miktar  Tayini, M.Heper, N.Kirimer, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri  Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Çubukçu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 183- 188 (1993)

Chamaecytisus gueneri

A New Species of Chamaecytisus Link. (Leguminosae/Fabacaea) from SW Anatolia, H.Duman, K.H.C.Baser, H.Malyer, The Karaca Arboretum Magazine, IV (1), 13-18 (1997).

Chelidonium majus

Kirlangicotu (Chelidonium majus L.), K.H.C. Baser, BagBahce (59) 32 (2015)

Chenopodium ambrosioides

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Chenopodium murale

Difference in Volatile Composition of Chenopodium murale from Two Different Locations of Cyprus, K. Polatoglu, B. Demirci, I. Calis, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 11(1) 88-91 (2017)

Chrysanthemum coronarium

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Chemical Composition and Insecticidal Activity of Edible Garland (Chrysanthemum coronarium L.) Essential Oil Against the Granary Pest Sitophilus granarius L. (Coleoptera), K. Polatoglu, O.C. Karakoc, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 30(2) 120-130 (2018)

Chrysothamnus nauseosus

Chemical Composition and Antifungal Activity of Arnica longifolia, Aster hesperius and Chrysothamnus nauseosus Essential Oils, N. Tabanca, B.Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, J. Agric. Food Chem., 55(21) 8430-8435 (2007)

Cicer arietinum

Nohut (Cicer arietinum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (81) 30-32 (2019)

Cichorium intybus

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Cicuta virosa

Chemical composition of the oil of Cicuta virosa L. from Kazakhstan, M. Ishmuratova, T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1300-1300 (2011).

Cinnamomum cassia

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Rhus coriaria and Cinnamomum cassia Extracts, B.Bozan, M.Kosar, Z.Tunalier, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Acta Aliment. Hung., 32(1) 53-61 (2003).

Cinnamomum tamala

Essential Oil Constituents of the Spice Cinnamomum tamala (Ham.) Nees et Eberm., A.Ahmed. M.Z.Iqbal, Atta-ur-Rahman, M.I.Choudhary, A.M.Khan, A.Farooq, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 15, 388-390 (2000).

Cinnamomum verum

Antifungal Activities and Essential Oil Constituents of Some Spices from Pakistan, Atta-ur-Rahman, M.I.Choudhary, A.Farooq, A.Ahmed, M.Z.Iqbal, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, J.Chem.Soc.Pak., 22, 60-65 (2000).

Tarcin (Cinnamomum verum J.S. Presl.), K.H.C. Baser, BagBahce (43) 24-25 (2012)

Citrullus colocynthis

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Citrullus lanatus

Karpuz (Citrullus lanatus [Thunb.] Matsum. et Nakai), K.H.C. Baser, BagBahce (101) 6-8 (2022)

Citrus aurantifolia (Mexican lime)

Drying Effects on the Volatile Compounds of Kumquat, Limequat, and Mexican Lime Fruits, H.G. Agalar, B. Temiz, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Bearing Plants, 23(6) 1395-1408 (2020)

Citrus aurantifolia x Fortunella japonica (Limequat)

Drying Effects on the Volatile Compounds of Kumquat, Limequat, and Mexican Lime Fruits, H.G. Agalar, B. Temiz, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Bearing Plants, 23(6) 1395-1408 (2020)

Citrus x aurantium subsp. amara

Turunc (Citrus x aurantium subsp. amara (Link.) Engl., K.H.C. Baser, BagBahce (84) 28-29 (2019)

Citrus bergamia

K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Tutas, The Composition of Cold-Pressed Bergamot Oil from Turkey. J.Essent. Oil Res., 7, 341-342 (1995).

Citrus hystrix

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Citrus limon

H.Tanriverdi, C.Kunkar, T.Ozek, S.H.Beis, K.H.C.Baser, Petit-grain di Limone Turco: Composizione della Essenza, del Deterpenato e delle Frazioni di Testa, Ess.-Deriv. Agrumari, 63(2) 181-190 (1993).

 Türk Limon Yaprak Yagı ve Deterpenasyonu, H.Tanriverdi, T.Özek, S.H.Beis,  A.Kunkar, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 247-252 (1992).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Citrus paradisi

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Citrus reticulata

Volatile flavour components of mandarin wine obtained from clementines (Citrus reticula Blanco) extracted by solid-phase microextraction, S. Selli, M. Kurkcuoglu, E. Kafkas, T. Cabaroglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Canbas, Flavour Fragr. J., 19(4) 413-416  (2004).

Citrus spp.

Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season, M. Cabuk, M. Bozkurt, A. Alcicek, A.U. Catli, K.H.C. Baser, S. Afr. J. Anim. Sci., 36(4) 215-221 (2006)

Coleonema album

Composition of the Essential Oils of Five Coleonema Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18, 26-29 (Special Edition 2006)

Coleonema aspalathoides

Composition of the Essential Oils of Five Coleonema Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18, 26-29 (Special Edition 2006)

Coleonema calycinum

Composition of the Essential Oils of Five Coleonema Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18, 26-29 (Special Edition 2006)

Coleonema pulchellum

Composition of the Essential Oils of Five Coleonema Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18, 26-29 (Special Edition 2006)

Coleonema virgatum

Composition of the Essential Oils of Five Coleonema Species from South Africa, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18, 26-29 (Special Edition 2006)

Commiphora myrrha

Essential oils of boswellia, myrrh and opopanax, K.H.C.Baser, B.Demirci, A.Dekebo, E.Dagne, Flavour Fragr. J., 18, 153-156 (2003).

Commiphora gileadensis

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Commiphora guidottii

Essential oils of boswellia, myrrh and opopanax, K.H.C.Baser, B.Demirci, A.Dekebo, E.Dagne, Flavour Fragr. J., 18, 153-156 (2003).

Commiphora molmol

In vitro effect of myrrh extracts on the viability of Schistosoma mansoni larvae, S.D. Karamustafa, N. Mansour, B. Demirci, A. Ankli, K.H.C. Baser, Q. Bickle, D. Tasdemir, Planta Med. 77(12) 1317-1317 (2011).

Commiphora opobalsamum

Chemical Composition and Biological Activity of the Essential Oil of Commiphora opobalsamum L., S.M. El-Massarany, F.A. Abbas, B. Demirci, K.H.C. Baser, S.I. Khan, A.J. Al-Rehaily, J.S. Mossa, E.A. Abourashed, Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, 13(4) 111-122 (2007)

Coriandrum sativum

Antifungal Activities and Essential Oil Constituents of Some Spices from Pakistan, Atta-ur-Rahman, M.I.Choudhary, A.Farooq, A.Ahmed, M.Z.Iqbal, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, J.Chem.Soc.Pak., 22, 60-65 (2000).

Compositions of Volatiles obtained from Spices by Microdistillation, N.Sargın, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat.Comp. 39(4) 355-357 (2003).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Comparison of Microwave-Assisted Hydrodistillation and Hydrodistillation Methods for the Analysis of Volatile Secondary Metabolites, M. Kosar, T. Ozek, F. Goger, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Pharmaceutical Biol., 43(6) 491-495 (2005).

Kişniş (Coriandrum sativum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (30) 24-25 (2010).

Kişniş (Coriandrum sativum L.), K.H.C. Baser, BagBahce, (96) 27 (2021)

Coridothymus capitatus (Syn. Thymus capitatus)

T.Ozek, F.Demirci, K.H.C.Baser, G.Tumen, Composition of the Essential Oil of Coridothymus capitatus (L.) Reichb. fil. from Turkey, J. Essent. Oil Res., 7, 309-312 (1995).

An Improved On-Line HPLC-DPPH Method for the Screening of Free Radical Scavenging Compounds in Water Extracts of Lamiaceae Plants,  M. Kosar, H.J.D. Dorman, R. Hiltunen, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(2) 161-166 (2003).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Identification of potential therapeutic role of Thymus capitatus essential oil using cellular imaging, D. Ozkum Yavuz, M. Mavis, G. Ates, Azmi Hanoglu, Duygu Yigit Hanoglu, K. H.C. Başer, N. Serakinci, Procedia Computer Science 120, 961-966 (2017)

Antimicrobial activity of the essential oil of Thymus capitatus against Helicobacter pylori, M. Guvenir, A. Hanoglu, D. Yigit Hanoglu, K. Suer, K.H.C. Baser, D. Ozkum Yavuz, T. Sanlidag, Acta Poloniae Pharmaceutica, 77(1) 155-160 (2020)

Cornus mas

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Corsinia coriandrina 

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Costus spicatus

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Cotinus coggygria

Composition of the essential oil of Cotinus coggygria Scop.from Turkey, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 18, 43-44 (2003).

Cousinia sivasica

Essential oil characterization of Cousinia sivasica Hub.-Mor. (Asteraceae), M. Tekin, G. Ozek, E. Martin, T. Ozek, G. Yilmaz, K.H.C. Baser, BioDiCon 11(2) 16-21 (2018)

Crataegus spp.

 Alıç (Crataegus L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (12) 14-15 (2007)

Crataegus azarolus

Volatile oil constituents of Crataegus  azarolus L. and Crataegus  pallasii Grisb., N. Agiel, D.Y. Hanoglu, A. Hanoglu, K.H.C. Baser, F. Mericli, Rec. Nat. Prod. 13(5) 405-412 (2019).      

Crataegus pallasii

Volatile oil constituents of Crataegus  azarolus L. and Crataegus  pallasii Grisb., N. Agiel, D.Y. Hanoglu, A. Hanoglu, K.H.C. Baser, F. Mericli, Rec. Nat. Prod. 13(5) 405-412 (2019).      

Craterellus cornucopioides

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Crinitaria tatarica

One-step multiple component isolation from the oil of Crinitaria tatarica (Less.) Sojak. by preparative capillary gas chromatography with characterization by spectroscopic and spectrometric techniques and evaluation of biological activity, G. Ozek, M. Ishmuratova, N. Tabanca, M.M. Radwan, F. Goger, T. Ozek, D. E. Wedge, J.J. Becnel, S.J. Cutler, K.H.C. Baser, J. Sep. Sci. 35(5-6) 650-660 (2012)

Crithmum maritimum

Essential Oil of Crithmum maritimum L. from Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, Y.Saritas, J.Essent. Oil Res., 12, 424-426 (2000).

Essential oil of Crithmum maritimum L. From Turkey, K.H.C.Baser, T.Özek, B.Demirci, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of  XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 61-64 (2000).

Essential Oil Composition of Sea Fennel (Crithmum maritimum) form Turkey, M.Ozcan, A.Akgul, K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Tabanca, Nahrung/Food, 45, 353-356 (2001).

Insecticidal activity of edible Crithmum maritimum L. essential oil against Coleopteran and Lepidopteran insects, K. Polatoglu, O.C. Karakoc, Y. Yucel Yucel, S. Gucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, F. Demirci, Industrial Crops and Products 89, 383-389 (2016)

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Crocus sativus

Volatile composition, Antioxidant Activity and Antioxidant Components in Saffron Cultivated in Turkey, M. Kosar, B. Demirci, F. Goger, I. Kara, K.H.C. Baser Int. J. Food Properties 20(S1) S746-S754 (2017) DOI: 10.1080/10942912.2017.1311341 (2017)

Chemical composition and free radical scavenging activity of saffron, K.H.C. Baser, M. Kosar, S. Demirci, I. Kara, Planta Medica, 73, 805-806 (2007)

 Safran (Crocus sativus L.), K.H.C. Baser, BagBahce (52) 30-31 (2014)

Beneficial Effects of Saffron (Crocus sativus L.) in Ocular Diseases, M. Kosar and K.H.C. Baser, In: Saffron: The Age-Old Panacea in a New Light, M. Sarwat and S. Sumaiya, pp. 155-161 (2020)

Curcuma longa

Zerdecal (Curcuma longa L.), K.H.C. Baser, BagBahce (44) 26-27 (2012)

Cucurbita maxima

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Cuminum cyminum

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, Composition of the Turkish Cumin Seed Oil, J. Essent. Oil Res., 4 (2) 133-138 (1992).

The Production of Essential Oil from Cumin Seeds, S.H.Beis, N.Azcan, T.Ozek, M.Kara, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin, (3) 214-216 (2000).

Antifungal Activities and Essential Oil Constituents of Some Spices from Pakistan, Atta-ur-Rahman, M.I.Choudhary, A.Farooq, A.Ahmed, M.Z.Iqbal, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, J.Chem.Soc.Pak., 22, 60-65 (2000).

Composition of the essential oil of Cuminum cyminum L. according to harvesting times, Y. Kan, M. Kartal, T. Ozek, S. Aslan, K.H.C. Baser, Turkish J. Pharm. Sci.,  4(1) 25-29 (2007).

 Kimyon (Cuminum cyminum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (55) 26-27 (2014)

Cupressus funebris

Activity of Cupressus funebris, Juniperus communis and J. chinensis (Cupressaceae) essential oils ans repellents against ticks (Acari: Ixodidae) and as repellents and toxicants against mosquitoes (Diptera: Culicidae), N. Tabanca, D.E. Wedge, J.F. Carroll, M. Kramer, N.M. Elejalde, U.R. Bernier, M. Coy, J.J. Becnel, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Zhang, S. Zhang, Planta Med. 77(5) Poster 42 (2011).

Activity of Cupressus funebris, Juniperus communis, and J. chinensis (Cupressaceae) Essential Oils as Repellents against Ticks (Acari: Ixodidae) and as Repellents and Toxicants against Mosquitoes (Diptera: Culicidae), J. Carroll, N. Tabanca, M. Kramer, N. Elejalde, D. Wedge, U. Bernier, M. Coy, J. Becnel, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Zhang, S. Zhang, Sui, J. Vector Ecology, 36(2) 258-268 (2011)

Cupressus sempervirens

Servi esansi (Cupressus sempervirens L.), K.H.C. Baser, BagBahce, (99) 28 (2022)

Curcuma zedoria

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Cyclotrichium glabrescens

Essential oil composition and morphological characteristics of Cyclotrichium glabrescens(Boiss. et Kotschy ex Rech. fil.) Leblebici endemic in Turkey (OP-21), M. Kurkcuoglu, S. Kucuk, M. Kursat, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 35 (2017)

Cyclotrichium leucothrichum

Microdistilasyon as a Useful Tool for the Analysis of Minute Amounts of Aromatic Plant Materials, K.H.C:Baser, B.Demirci, F.Demirci, N.Kirimer, I.C.Hedge, Khim. Prir. Soedin., 4, 285-286 (2001). Chem.Nat.Comp., 37, 4, 336-338 (2001).

Cyclotrichium niveum

K.H.C.Baser, S.Sarikardasoglu, G.Tumen, The Essential Oil of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden et Scheng., J. Essent. Oil Res., 6(1) 9-12 (1994).

Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. et Scheng. Türü Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Arastirmalar, A. Kaya, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 438-445 (1997)

Composition of Cyclotrichium niveum essential oil: Enantiomeric separation of pulegone and repellent activity against the lone star tick, and yellow fever mosquito, N. Tabanca, J.F. Carroll, M. Kramer, U.R. Bernier, T. Ozek, G. Ozek, Z. Aytac, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Planta Med. 79, P17 (2013)

Cyclotrichium origanifolium

K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Tumen, The Essential Oil of Cyclotrichium origanifolium (Labill.) Manden. et Scheng. from Turkey, J.Essent.Oil Res., 8, 569-570 (1996)

Morphological and Anatomical Studies on Cyclotrichium origanifolium (Labill.) Manden.et Scheng. (Labiatae), A.Kaya, K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, Turk J Bot, 24, 273-278 (2000).

Cyclotrichium stamineum

Microdistilasyon as a Useful Tool for the Analysis of Minute Amounts of Aromatic Plant Materials, K.H.C:Baser, B.Demirci, F.Demirci, N.Kirimer, I.C.Hedge, Khim. Prir. Soedin., 4, 285-286 (2001). Chem.Nat.Comp., 37, 4, 336-338 (2001).

Cydonia oblonga

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Chemical Composition of the Essential Oil of Quince (Cydonia oblonga Miller) Leaves. T. Erdogan, T. Gonenc, Z.S. Hortoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, B. Kivcak, Med Aromat Plants 1(8) 1:e134. doi:10.4172/2167-0412.1000e134 (2012)

Cymbocarpum erythraeum

Cytotoxic effect and molecular docking studies of essential oils of Cymbocarpum erythraeum (DC.) Boiss. (Apiaceae) as potential inhibitors of cholinesterase, S. Karakaya, O. Ozdemir, M. Koca, B. Demirci, O. Aksakal, H. Turkez, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., (2020) DOI: 10.1080/10412905.2020.1787884

Cymbocarpum wiedemannii

The Essential Oil of Cymbocarpum wiedemannii Boiss., K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Vural, J.Essent. Oil Res., 11, 679-680 (1999).

Cymbopogon afronardus

Composition of the Essential Oil of Cymbopogon afronardus Stapf from Uganda, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, J.Essent. Oil Res. 17(2) 139-140 (2005).

p-Cymene

The Inhibition of Acetylcholine-, Butyrylcholinesterases and Lipooxygenases by p-Cymene Derivatives,F. Demirci, H.E. Temel, G. Cayirdere, H. Berber, G.Iscan, K.H.C. Baser, in: Prof. M. Iqbal Choudhary, Personality and Achievements (A Tribute for the 50th Birthday), Atta-ur-Rahman, M. Alam (Editors), Karachi, 2010, pp 45-58.

Cynara cornigera

The Effect of Cynara cornigera L. in HepG2 Hepatocellular Carcinoma Cells, E. Sanlidag, E. Becer, I. Calis, K.H.C. Baser, A. Hanoglu, F. Goger, H.S. Vatansever, Rec. Nat. Prod. https://www.acgpubs.org/doc/20220704212500335-RNP-2106-2092.pdf

Cynara scolymus

Enginar (Cynara scolymus L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (18) 24-25 (2008)

Cinchona sp.

Kinin’in hikayesi, K.H.C. Başer, DerKi Internet Dergisi , Sayı 17 (2006) http://www.derki.com/hekim/kininin-hikayesi/

Cucurbita pepo

 Kabak çekirdeği (Cucurbita pepo L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (38) 28-29 (2011)

Cynodon dactylon

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Cyperus rotundus

Composition and biological activity of Cyperus rotundus L. tuber volatiles from Saudi Arabia, S. Al-Massarani, F. Al-Enzi, M. Al-Tamimi, N. Al-Jomaiah, R. Al-amri , K.H.C. Baser, N. Tabanca, A. S. Estep, J. J. Becnel, J. R. Bloomquist, Betül Demirci, Nat. Volatiles and Essent. Oils, 3(2) 26-34 (2016)

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Daphne oleoides subsp. oleoides 

Comparison of the volatiles of Daphne pontica L. and D. oleoides Schreber subsp. oleoides isolated by hydro- and microdistillation methods, I. Gurbuz, B.Demirci, G. Franz, K.H.C. Baser, E. Yesilada, F. Demirci, Turkish J. Biol., 37, 1-8 (2013)

Daphne pontica 

Comparison of the volatiles of Daphne pontica L. and D. oleoides Schreber subsp. oleoides isolated by hydro- and microdistillation methods, I. Gurbuz, B.Demirci, G. Franz, K.H.C. Baser, E. Yesilada, F. Demirci, Turkish J. Biol., 37, 1-8 (2013)

Datura stramonium

 Eskisehir, Turkey Yöresinde Azotlu ve Fosforlu Gübrenin Datura stramonium ‘un Yaprak  Verimi ve Alkaloit Miktarlarina Etkisi, N.Kirimer, B.Altinel, B.Bozan, M.Kosar,  M.Tunçel, A.Özmen, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 177-187 (1992).

Daucus carota

 Formulation of Beauty Masks Containing Carrot and Nettle Extracts,  Y.Yazan, K.H.C.Baser, Second International Cosmetic Symposium (ICoS) Proceedings, 23-24 October 1995, Eskisehir, Turkey, Anadolu Üniversitesi Yay. No: 893, Eczacilik Fak. yay. No: 4, Eds: K.H.C.Baser, Y.Yazan, 213 (1995).

Havuc Tohumu (Daucus carota L.), K.H.C. Baser, BagBahce (86) 14 (2019).

Daucus littoralis

Anti-tuberculosis Activity of Daucus littoralis Sibth. et Sm. (Apiaceae) From Turkey, K.H.C. Baser, M.Kurkcuoglu, T. Askun, G.Tumen, J. Essent. Oil Res., 21, 572-575 (2009).

Delphinium anatolicum

A New Delphinium from Anatolia Delphinium anatolicum Mısırdalı et al, H.Mısırdalı, H.Malyer, K.H.C.Başer, İst.Üniv.Fen Fak.Mec. Seri B., 50, 113-115 (1985).

Delphinium formosum

The Quantitative Determination of Some Phenolic Acids in Delphinium formosum by HPLC, N.Durust, B.Bozan, S.Ozden, Y.Durust, K.H.C.Baser, Analytical Letters, 32 (14), 2841-2849(1999).

Dictamnus albus

K.H.C.Baser, M.Kosar, H.Malyer, T.Ozek, The Essential Oil Composition of Dictamnus albus from Turkey, Planta Med., 60 (5) 481-482 (1994).

Dictamnus albus’ un Kontakt Dermatit Yapicı Etkisinin Deney Hayvanlari Üzerinde Incelenmesi, R. Beis, Y. Öztürk, S. Aydin, K.H.C Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 361-368 (1997)

Diosma prama

Composition of the Essential Oil of Diosma prama I. Williams, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J.E. Victor, J. Essent. Oil Res., 18, 17-18 (Special Edition 2006)

Dorystoechas hastata

Composition of the Essential Oil of Dorystoechas hastata, A Monotypic Endemic From Turkey, K.H.C.Baser, N.Ozturk, J. Essent. Oil Res., 4 (4) 369-374 (1992).

 Salvia sclarea, Salvia fruticosa ve Dorystoechas hastata Uçucu Yaglarinin  Farmakolojik Etkileri, N.Kirimer, M.İ.Cingi, S.Aydin, H.Özkul, N.Öztürk,  K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 382-388 (1992).

Dracaena cinnabari

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Dracocephalum foetidum

Preparative Capillary GC for Characterization of Five Dracocephalum Essential Oils from Mongolia, and their Mosquito Larvicidal Activity, G. Ozek, N. Tabanca, M.M. Radwan, S. Shatar, A. Altantsetseg, D. Baatar, K.H.C. Baser, J.J. Becnel, T. Ozek, Nat. Prod. Commun.11(10) 1541-1544 (2016)

Dracocephalum fruticulosum

Preparative Capillary GC for Characterization of Five Dracocephalum Essential Oils from Mongolia, and their Mosquito Larvicidal Activity, G. Ozek, N. Tabanca, M.M. Radwan, S. Shatar, A. Altantsetseg, D. Baatar, K.H.C. Baser, J.J. Becnel, T. Ozek, Nat. Prod. Commun.11(10) 1541-1544 (2016)

Dracocephalum moldavica

Preparative Capillary GC for Characterization of Five Dracocephalum Essential Oils from Mongolia, and their Mosquito Larvicidal Activity, G. Ozek, N. Tabanca, M.M. Radwan, S. Shatar, A. Altantsetseg, D. Baatar, K.H.C. Baser, J.J. Becnel, T. Ozek, Nat. Prod. Commun.11(10) 1541-1544 (2016)

Dracocephalum peregrinum

Preparative Capillary GC for Characterization of Five Dracocephalum Essential Oils from Mongolia, and their Mosquito Larvicidal Activity, G. Ozek, N. Tabanca, M.M. Radwan, S. Shatar, A. Altantsetseg, D. Baatar, K.H.C. Baser, J.J. Becnel, T. Ozek, Nat. Prod. Commun.11(10) 1541-1544 (2016)

Dracocephalum ruyschiana

Preparative Capillary GC for Characterization of Five Dracocephalum Essential Oils from Mongolia, and their Mosquito Larvicidal Activity, G. Ozek, N. Tabanca, M.M. Radwan, S. Shatar, A. Altantsetseg, D. Baatar, K.H.C. Baser, J.J. Becnel, T. Ozek, Nat. Prod. Commun.11(10) 1541-1544 (2016)

Dryobalanops aromatica

The chemical composition of the leaf and seed oils of Dryobalanops aromatica Gaertn. (Dipterocarpaceae), A.S. Kamariah, T. Ozek, B. Demirci, K.H.C. Baser, ASEAN J. Sci. Technol. Dev., 29(2) 105-114 (2012)

Ecballium elaterium

Chromosome Aberrations Induced by Aflatoxin B1 in Rat Bone Marrow Cells in vivo and Their Suppression by Ecballium elaterium, A.Basaran, E.A.Cakmak, I.Degirmenci, N.Basaran, S.Artan, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Fitoterapia, 64 (4), 310-313 (1993)

Kronik Sinüzitlerde Ecballium elaterium‘un Etkilerinin Araştırılması, M.İ.Cingi, S.Erkuş, E.Cingi, K.H.C.Başer, M.C.Keçik, Ü.Öner, Anadolu Tıp Dergisi, 5, 123-135 (1983)

Ebenus plumosa var. plumosa

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus plumosa var. speciosa

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus macrophylla

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus barbigera

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus reesei var. reesei

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus reesei var. minor

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus haussknechtii

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus depressa

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus bourgaei

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus cappadocica

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus boissieri

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus longipes

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus hirsuta

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus laguroides

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ebenus pisidica

Seed Oils of Fifteen Ebenus Taxa Growing in Turkey, N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 215-217 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Ecballium elaterium

Research into Effects of Ecballium elaterium in Chronic Sinusitis, M.İ.Cingi, S.Erkus, E.Cingi, K.H.C. Baser, M.C. Kecik, U. Öner, Anadolu Tip Dergisi , 5, 123-135 (1983).

Echinacea spp.

Ekinezya (Echinacea Moench), K.H.C. Baser, BagBahce (57) 30-32 (2015)

Echinophora carvifolia

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, H.Malyer, A.Bicakci, The Essential oils of Six Echinophora species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 10, 345-351 (1998).

Türkiye’ de Yetisen Echinophora Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, H.Malyer, A.Biçakçı, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 114-121 (1997)

Echinophora chrysantha

K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demircakmak, A.Bicakci, H.Malyer, The Essential Oil of Echinophora chrysantha Freyn et Sinth., J.Essent. Oil Res.8– 433-434 (1996)

Türkiye’ de Yetisen Echinophora Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, H.Malyer, A.Biçakçı, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 114-121 (1997)

Echinophora lamondiana

Composition of the Essential Oil of Echinophora lamondiana B.Yildiz et Z.Bahcecioglu, K.H.C.Baser, A.Bicakci, H.Malyer, J.Essent. Oil Res., 12, 147-148 (2000).

Chemical composition and insecticidal activity of essential oils of Echinophora lamondiana and pure compounds against mosquitoes, A. Ali, N. Tabanca, G. Ozek, T. Ozek, Z. Aytac, U. Bernier, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Planta Med. 80(10) 801-801 (2014)

Essential oils of Echinophora lamondiana: A relationship between chemical profile and biting deterrence and larvicidal activity against mosquitoes (Diptera: Culicidae), A. Ali, N. Tabanca, G. Ozek, T. Ozek, Z. Aytac, U.R. Bernier, N.M. Agramonte, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Medical Entomol. 52(1) 93-100 (2015)

Türkiye’ de Yetisen Echinophora Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, H.Malyer, A.Biçakçı, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 114-121 (1997)

Echinophora orientalis

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, H.Malyer, A.Bicakci, The Essential oils of Six Echinophora species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 10, 345-351 (1998).

Türkiye’ de Yetisen Echinophora Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, H.Malyer, A.Biçakçı, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 114-121 (1997)

Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana

K.H.C.Baser, F.Z.Erdemgil, T.Ozek, The Essential Oil of Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin, J.Essent. Oil Res., 6 (4) 399-400 (1994).

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, H.Malyer, A.Bicakci, The Essential oils of Six Echinophora species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 10, 345-351 (1998).

Türkiye’ de Yetisen Echinophora Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, H.Malyer, A.Biçakçı, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 114-121 (1997)

Echinophora tournefortii

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, H.Malyer, A.Bicakci, The Essential oils of Six Echinophora species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 10, 345-351 (1998).

The in vivo and in vitro angiogenic evaluation of the essential oil of Echinophora tournefortii, B. Demirci, T. Kiyan, A. Koparal, M. Kaya, F. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med. 76(12) 1346 (2010).

Türkiye’ de Yetisen Echinophora Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, H.Malyer, A.Biçakçı, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 114-121 (1997)

Echinophora trichophylla

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, H.Malyer, A.Bicakci, The Essential oils of Six Echinophora species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 10, 345-351 (1998).

Türkiye’ de Yetisen Echinophora Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, H.Malyer, A.Biçakçı, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 114-121 (1997)

Elaeagnus angustifolius

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Elettaria cardamomum

Antifungal Activities and Essential Oil Constituents of Some Spices from Pakistan, Atta-ur-Rahman, M.I.Choudhary, A.Farooq, A.Ahmed, M.Z.Iqbal, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, J.Chem.Soc.Pak., 22, 60-65 (2000).

Kakule (Elettaria cardamomum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (80) 32 (2018)

Ekimia bornmuelleriana (Syn. Prangos bornmuelleri)

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Epoxypseudoisoeugenol-2-methyl butyrate

Inhibition of NF-kB-mediated Transcription and Induction of Apoptosis in Human Breast Cancer Cells By Epoxypseudoisoeugenol-2-methyl butyrate, G. Ma, H. Tabanca, K.H.C. Baser, N. Kirimer, D. Pasco, I. Khan, S. Khan, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 63(4) 673-680 (2009).

Eremostachys glabra

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Eremostachys laciniata

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Eremostachys moluccelloides

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Erica manipuliflora

The Influence of the Flowering and Fruiting Periods on the Insecticidal Activities of the Extracts of Erica manipuliflora and Their Chemical Compositions, B. Sen, B. Gurdal, N. Tabanca, A.S. Estep, M.Kurkcuoglu, F. Goker, Z. Gul, H. Bardakci, J. Becnel, A. Mat, K.H.C. Baser, Industrial Crops and Products, 187 115380 https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115380

Eruca sativa

Petroselinum crispum, Anethum graveolens ve Eruca sativa’nin Antioksidan Etki ve Fenolik Bilesikler Yonunden Incelenmesi, N. Ozturk, Z. Tunalier, M. Kosar, K.H.C. Baser , 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 376-384. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Roka (Eruca sativa Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce (68) 26-27 (2016)

Equisetum arvense

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Essential oils

Essential Oils, K. Husnu Can Baser and F. Demirci, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 4th Edition, Wiley, 1–37 (2011).

Analysis of Essential Oils and Fragrances by Gas Chromatography, K.H.C. Baser and T. Ozek, In: Gas Chromatography, Ed. C. Poole, Elsevier, Oxford, pp. 519-527 (2012).

Chemistry of Essential Oils, K.H.C. Baser and F. Demirci. In: Flavours and Fragrances: Chemistry, Bioprocessing and Sustainability, R.G. Berger (Ed.), Springer, Berlin, pp. 43-86 (2007).

Recent Advances on the Umbelliferae Essential Oils of Turkey, K.H.C. Başer. In: Natural Products Chemistry at the Turn of the Century, Eds. Atta-ur-Rahman, M.I. Choudhary, K.M. Khan, Print Arts, Karachi (2002).

 Essential Oils Against Microbial Resistance Mechanisms, Challenges and Applications in Drug Discovery. Juan Bueno, Fatih Demirci and K. Husnu Can Baser. In: Essential Oils and Nanotechnology for Treatment of Microbial Diseases, M. Rai, S. Zucchino and M.G. Derita (Eds.), CRC Press (2017)

Essential Oils used in Veterinary Medicine, K.H.C. Baser and C. Franz. In: Handbook of Essential Oils: Science, Technology and Applications, K.H.C. Baser and G. Buchbauer (Eds.), CRC Press, Boca Raton, London, New York, pp. 881-894 (2010)

Handbook of Essential Oils: Science, Technology and Applications, K.H.C. Baser and G. Buchbauer (Eds.), CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York (2010)

Handbook of Essential Oils: Science, Technology and Applications, Second Edition. K.H.C. Başer and G. Buchbauer (Eds.), CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York (2016)

Handbook of Essential Oils: Science, Technology and Applications, Third Edition. K.H.C. Başer and G. Buchbauer (Eds.), CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York (2020)

Estrogenic activity

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Essential Oil Composition of Eucalyptus camaldulensis Dehn. from Mozambique, F.P.Pagula, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, J.Essent. Oil Res., 12, 333-335 (2000).

Etlingera fimbriobracteata

Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of essential oils from leaves, aerial stems, basal stems, and rhizomes of Etlingera fimbriobracteata (K.Schum.) R.M.Sm., A.F.M. Shahid Ud-Daula, F. Demirci, K. Abu Salim, Betul Demirci, Linda B.L. Lim, K.H.C. Baser, N. Ahmad, Ind. Crops Prods. 84, 189-198 (2016)

Eucalyptus sp.

Study of the Technology,Yield and Composition of Essential Oils from Some Eucalyptus species Grown in Turkey (Turkiye’de Yetistirilen Bazi Okaliptus (Eucalyptus) Turlerinin Ucucu Yag Verim ve Bilesimlerinin ve Uretim Teknolojilerinin Belirlenmesi), K.H.C. Baser, A.G. Gulbaba, N. Azcan, M. Kara, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, T. Ozek, N. Ozkurt, Ministry of Forestry Publ. No: 084, DOA Publ. No: 11 (ISSSN: 1300-912 (1998).

Eucalyptus camaldulensis

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

A Systematic Study of Essential Oils of Eucalyptus Species Grown in Turkey, N.Azcan, M.Kara, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.kürkçüoglu, T.Özek, G.Gülbaba, S.Aslan, K.Günses, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 181-199 (1995).

The Essential Oil Compositions of two Eucalyptus sp. (E. camaldulensis Dehnh. and E. torquata Luehm.) naturalized to Cyprus, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, S.B. Adediran, K.H.C. Baser, D. Ozkum Yavuz, J. Essent. Oil Res. (2022) https://doi.org/10.1080/10412905.2022.2107101

 Eucalyptus  camaldulensis Dehn. ve Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden Yaprak ve Meyva Uçucu Yaglarinin Bilesimi, N. Azcan, M, Kürkçüoglu, M. Kara, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 431-437 (1997)

Eucalyptus cinerea

Characterization and comparison of five Eucalyptus essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, E.K. Blythe, U.R. Bernier, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Weerasooriya, I.A. Khan, D.E. Wedge, Planta Med. 76, 529 (2010)

Eucalyptus citriodora

In vitro and In silico Evaluation of ACE2 and LOX Inhibitory Activity of Eucalyptus Essential Oils, 1,8-Cineole, and Citronellal, E. Ak Sakalli, K. Terali, A.E. Karadag, S.N. Biltekin, M. Kosar, B. Demirci, K.H.C. Baser, F. Demirci, Nat. Prod. Commun. 17(6) (2022) DOI 10.1177/1934578X221109409

Eucalyptus globulus

Characterization and comparison of five Eucalyptus essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, E.K. Blythe, U.R. Bernier, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Weerasooriya, I.A. Khan, D.E. Wedge, Planta Med. 76, 529 (2010)

In vitro and In silico Evaluation of ACE2 and LOX Inhibitory Activity of Eucalyptus Essential Oils, 1,8-Cineole, and Citronellal, E. Ak Sakalli, K. Terali, A.E. Karadag, S.N. Biltekin, M. Kosar, B. Demirci, K.H.C. Baser, F. Demirci, Nat. Prod. Commun. 17(6) (2022) DOI 10.1177/1934578X221109409

A Systematic Study of Essential Oils of Eucalyptus Species Grown in Turkey, N.Azcan, M.Kara, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kürkçüoglu, T.Özek, G.Gülbaba, S.Aslan, K.Günses, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 181-199 (1995).

Eucalyptus globulus subsp. bicostata

A Systematic Study of Essential Oils of Eucalyptus Species Grown in Turkey, N.Azcan, M.Kara, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kürkçüoglu, T.Özek, G.Gülbaba, S.Aslan, K.Günses, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 181-199 (1995).

Eucalyptus globulus subsp. globulus

A Systematic Study of Essential Oils of Eucalyptus Species Grown in Turkey, N.Azcan, M.Kara, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kürkçüoglu, T.Özek, G.Gülbaba, S.Aslan, K.Günses, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 181-199 (1995).

Eucalyptus globulus subsp. maidenii

A Systematic Study of Essential Oils of Eucalyptus Species Grown in Turkey, N.Azcan, M.Kara, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kürkçüoglu, T.Özek, G.Gülbaba, S.Aslan, K.Günses, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 181-199 (1995).

Eucalyptus grandis

A Systematic Study of Essential Oils of Eucalyptus Species Grown in Turkey, N.Azcan, M.Kara, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kürkçüoglu, T.Özek, G.Gülbaba, S.Aslan, K.Günses, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 181-199 (1995).

 Eucalyptus  camaldulensis Dehn. ve Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden Yaprak ve Meyva Uçucu Yaglarinin Bilesimi, N. Azcan, M, Kürkçüoglu, M. Kara, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 431-437 (1997)

Eucalyptus neglecta

Characterization and comparison of five Eucalyptus essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, E.K. Blythe, U.R. Bernier, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Weerasooriya, I.A. Khan, D.E. Wedge, Planta Med. 76, 529 (2010)

Eucalyptus parvula

Characterization and comparison of five Eucalyptus essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, E.K. Blythe, U.R. Bernier, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Weerasooriya, I.A. Khan, D.E. Wedge, Planta Med. 76, 529 (2010)

Eucalyptus pulverulenta

Characterization and comparison of five Eucalyptus essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, E.K. Blythe, U.R. Bernier, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Weerasooriya, I.A. Khan, D.E. Wedge, Planta Med. 76, 529 (2010)

Eucalyptus tereticornis

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Eucalyptus torquata

The Essential Oil Compositions of two Eucalyptus sp. (E. camaldulensis Dehnh. and E. torquata Luehm.) naturalized to Cyprus, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, S.B. Adediran, K.H.C. Baser, D. Ozkum Yavuz, J. Essent. Oil Res. (2022) https://doi.org/10.1080/10412905.2022.2107101

Euchaetis albertiniana

Composition of the Essential Oil of Euchaetis albertiniana I.J.M. Williams, K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Ozek, A.M. Viljoen, J. Essent. Oil Res., 18 , 122-123 (Special Edition 2006)

Eupatorium capillifolium

Eupatorium capillifolium Essential Oil: Chemical Composition, Antifungal Activity, and Insecticidal Activity, N. Tabanca, U.R. Bernier, M. Tsikola, J.J.Becnel, B. Sampson, C. Werle, B. Demirci, K.H.C. Baser, E.K. Blythe, C. Pounders, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1409-1416 (2010)

Fagopyrum esculentum

Karabugday (Fagopyrum esculentum Moench), K.H.C. Baser, BagBahce (89) 30-32 (2020)

Feed additives

Herbs and aromatic plants as feed additives: Aspects of composition, safety, and registration rules, C.M. Franz, K.H.C. Baser, I. Hahn-Ramssl, Feed Additives: Aromatic Plants and Herbs in Animal Nutrition and Health (Eds. P. Florou Paneri, E. Christaki, I. Giannenas)pp. 35-56 (2020) DOI: 10.1016/B978-0-12-814700-9.00003-0

Ferula akitschkensis

Modulation of Human Neutrophil Responses by the Essential Oils from Ferula akitschkensis and their Constituents, I.A. Schepetkin, S.V. Kushnarenko, G. Ozek, L.N. Kirpotina, P. Sinharoy, G.A. Utegenova, K.T. Abidkulova, T. Ozek, K.H.C. Baser, A.R. Kovrizhina, A.I. Khlebnikov, D.S. Damron, M.T. Quinn, J. Agric. Food Chem 64(38) 7156-7170 (2016)

Ferula elaeochytris

Composition of the Essential Oils of Zosima absinthifolia (Vent.) Link and Ferula elaeochytris Krovin from Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, M.Kurkcuoglu, Z.Aytac, H.Duman, Flavour Fragr. J., 15, 371-372 (2000).

Ferula iliensis

Chemical composition and phagocyte immunomodulatory activity of Ferula iliensis essential oil, G. Ozek, I.A. Schepetkin, G.A. Utegenova, L.N. Kirpotina, S. R. Andrei, T.Ozek, K.H.C. Baser, K.T. Abidkulova, S.V. Kushnarenko, A.I. Khebnikov, D.S. Damron, M.T. Quinn,Journal of Leucocyte Biology, 101(6) 1361-1371 (2017)

Ferula kuhistanica

Essential oils and lipids from leaves of Ferula kuhistanica, D.T. Asilbekova, G. Ozek, T. Ozek, K.M. Bobakulov, K.H.C. Baser, S.S. Sagdullaev, Chem. Nat. Prod.  55(6) 993-998 (2019)

Ferula longistylis

Antioxidant, Antityrosinase Activities and Composition of Essential Oils Obtained from Roots and Fruits of Ferulago longistylis Boiss. M. Kurkcuoglu, H.G. Agalar, B. Temiz, A. Duran, M. Y. Paksoy, K.H.C. Baser, J. Res. Pharm. 26(4) 790-798 (2022).

Ferula szowitziana

Composition and Antimicrobial Activity of the Oils of Ferula szowitsiana DC. from Turkey, G. Ozek, T. Ozek, G. Iscan, K.H.C. Baser, A. Duran, E. Hamzaoglu, J. Essent. Oil Res., 20, 186-190 (2008)

Ferulago

A Chemotaxonomic Study on the Genus Ferulago, Sect. Humiles (Umbelliferae), E. Akalin , B. Demirci, K.H.C. Baser, In: B. Sener (Ed.), Biodiversity. Biomolecular Aspects of Biodiversity and Innovative Utilization, Kluwer: New York , pp. 309-313 (2002).

Ferulago asparagifolia

Antimicrobial Activities of Ferulago Essential Oils, F.Demirci, G.Iscan, K.Guven, N.Kirimer, B.Demirci, K.H.C.Baser, Z. Naturforshung C, 55, 886-889 (2000).

Composition of the Essential Oil of Ferulago asparagifolia Boiss. from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 13, 134-135 (2001).

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Ferulago aucheri

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Ferulago confusa

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Composition and Antibacterial Activity of The Essential Oil of Ferulago confusa Velen, M. Kurkcuoglu, G. Iscan, F. Demirci, H. Malyer, E. Erdogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 22(6) 490-492 (2010)

Ferulago cypria

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Ferulago galbanifera

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Antimicrobial Activities of Ferulago Essential Oils, F.Demirci, G.Iscan, K.Guven, N.Kirimer, B.Demirci, K.H.C.Baser, Z. Naturforshung C, 55, 886-889 (2000).

Ferulago humilis

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Antimicrobial Activities of Ferulago Essential Oils, F.Demirci, G.Iscan, K.Guven, N.Kirimer, B.Demirci, K.H.C.Baser, Z. Naturforshung C, 55, 886-889 (2000).

Ferulago isaurica

Composition of the essential oil of fruits and roots of Ferulago isaurica Pesmen and F. syriaca Boiss. (Umbelliferae) from Turkey, C. S. Erdurak, M. Coskun, B. Demirci and K. H. C. Baser, Flavour Fragr. J., 21, 118-121 (2006)

Ferulago longistylis

Composition and antimicrobial activity of essential oil of Ferulago longistylis Boiss. Fruits, A.M.G. Ozkan, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 880 (2007)

Ferulago macrosciadia

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Ferulago mughlae

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Ferulago sandrasica

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Ferulago silaifolia

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Ferulago sylvatica

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Ferulago syriaca

Composition of the essential oil of fruits and roots of Ferulago isaurica Pesmen and F. syriaca Boiss. (Umbelliferae) from Turkey, C. S. Erdurak, M. Coskun, B. Demirci and K. H. C. Baser, Flavour Fragr. J., 21, 118-121 (2006)

Ferulago thirkeana

Ferulagone: A New Monoterpene Ester from Ferulago thirkeana Essential Oil, K.H.C.Baser, B.Demirci, F.Demirci, T.Hashimoto, Y.Asakawa, Y.Noma, Planta Med., 68, 564-567 (2002).

Ferulago trachycarpa

Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Pharm. Biol., 40(6) 466-471 (2002).

Antimicrobial Activities of Ferulago Essential Oils, F.Demirci, G.Iscan, K.Guven, N.Kirimer, B.Demirci, K.H.C.Baser, Z. Naturforshung C, 55, 886-889 (2000).

Composition of the Essential Oil of Ferulago trachycarpa (Fenzl) Boiss., K.H.C.Baser, M.Koyuncu, M.Vural, J.Essent. Oil Res., 10, 665-666 (1998).

Ficus carica

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

  Incir (Figs) (Ficus carica L.), K.H.C. Baser, BagBahce (73) 30-32 (2017)

Foeniculum vulgare

The Essential Oils of Mediasia macrophylla (Regel et Schmalh.) Pimen. and Foeniculum vulgare Mill. from Uzbekistan, K.H.C. Baser, T. Ozek, Kh.R. Nuriddinov, A.M. Nigmatullaev, K.Kh. Khadzimatov, Kh.N. Aripov, J. Essent. Oil Res., 9, 249-250 (1997)

Compositions of Volatiles Obtained from Spices by Microdistillation, N.Sargın, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat.Comp. 39(4) 355-357 (2003).

Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Cayinin Izole Damar Preparatlari Uzerine Etkisi, B. Sirmagul, E. Yildirim, K. Erol, N. Kirimer, Ö. Arslandere, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 458-464. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season, M. Cabuk, M. Bozkurt, A. Alcicek, A.U. Catli, K.H.C. Baser, S. Afr. J. Anim. Sci., 36(4) 215-221 (2006)

Comparison of Microwave-Assisted Hydrodistillation and Hydrodistillation Methods for the Fruit Essential Oils of Foeniculum vulgare, M. Kosar, T. Ozek, M. Kurkcuoglu and K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 19, 426-429 (2007)

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Food plants

 Current knowledge on the wild food and non-food plants of Turkey, K.H.C. Baser, In: V.M. Heywood and M. Skoula (Eds.), Identification of wild food and no-food plants of the Mediterranean region, Chania, CIHEAM (Cahiers Options Mediterraneennes, n. 23) pp. 129-159 (1997)

Wild Food Plants of Turkey, K.H.C. Baser, In: Proceedings of the 5th International Congress of Ethnobotany: Traditions and Transformations in Ethnobotany. Eds. M.L. Pochettino, A.N. Ladio, P.M. Arenas, Cyted, Bariloche, Argentina 164-168 (2010)

Türkiye’nin Yenen Yabani Bitkileri, K.H.C. Başer, BağBahçe (29) 22-25 (2010).

Fortunella japonica (Kumquat)

Drying Effects on the Volatile Compounds of Kumquat, Limequat, and Mexican Lime Fruits, H.G. Agalar, B. Temiz, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Bearing Plants, 23(6) 1395-1408 (2020)

Fragaria vesca

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Bazi cilek genotiplerinde organik cozucu: t-butil metil eter kullanılarak GC/MS ile belirlenen aroma bilesikleri, E. Kafkas, M. Kurkcuoglu, S. Paydas, K.H.C. Baser, In: II. Ulusal Uzumsu Meyveler Sempozyumu (14-16 Eylul 2006), 304-308 (2006)

Osmanli Cileginin Taze ve Dondurulmus Meyvelerinde Aroma Bilesiklerinin Belirlenmesi, E. Kafkas, M.Kurkcuoglu, B. Demirci, K.H.C.Baser, S. Paydas 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 182-187. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Cilek Meyvelerinde Olgunlasma Donemi Boyunca Seker ve Organik Asit Icerikleri, E. Kafkas, M. Kosar, S. Paydas, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 212-219. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Identification of volatile aroma compounds of strawberry wine using Solid Phase Microextraction Techniques coupled with Gas Chromatography/Mass Spectrometry, E. Kafkas, T. Cabaroglu, S. Selli, A. Bozdogan, M. Kurkcuoglu, S. Paydas, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J. , 21, 68-71 (2006)

Quality characteristics for strawberry genotypes at different maturation stages, E. Kafkas, M. Kosar, S. Paydas, S. Kafkas, K.H.C. Baser, Food Chem., 100, 1229-1236 (2007)

Phenolic composition of some strawberry genotypes at different maturation stages, M.Kosar, E. Kafkas, S. Paydas, K.H.C. Baser, J. Agric. Food Chem., 52 (6) 1586-1589 (2004)

Fumaria officinalis

Sahtere (Fumaria officinalis), K.H.C. Baser, BagBahce (83) 30-31 (2019)

Galatella tatarica

Investigation of Galatella villosa Rchb.f. and Galatella tatarica (Less.) Novopokr. for antioxidant, a-amylase, tyrosinase, lipoxygenase and xanthine oxidase inhibitory activities, G. Ozek, M. Ishmuratova, S. Yur, F. Goger, Y. Haliloglu, K.H.C. Baser, T. Ozek, Nat. Prod. Commun. 12(8) 1255-1258 (2017)

Galatella villosa

Investigation of Galatella villosa Rchb.f. and Galatella tatarica (Less.) Novopokr. for antioxidant, a-amylase, tyrosinase, lipoxygenase and xanthine oxidase inhibitory activities, G. Ozek, M. Ishmuratova, S. Yur, F. Goger, Y. Haliloglu, K.H.C. Baser, T. Ozek, Nat. Prod. Commun. 12(8) 1255-1258 (2017)

Galium aparine

Composition of the Essential Oils of Galium aparine L. and G. odoratum (L.) Scop. From Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, D.Deliorman, N.Kirimer, F.Ergun, J.Essent. Oil Res., 16(4) 305-307 (2004).

Galium odoratum

Composition of the Essential Oils of Galium aparine L. and G. odoratum (L.) Scop. From Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, D.Deliorman, N.Kirimer, F.Ergun, J.Essent. Oil Res., 16(4) 305-307 (2004).

Garidella nigellastrum

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Gentiana lutea subsp. lutea

Secoiridoid Content of Two Subspecies of Gentiana lutea Growing in Turkey, N.Öztürk, B.Bozan, K.H.C.Baser, I.Calis, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 200-204 (2000).

Centiyane koku (Gentiana lutea L.) K.H.C. Baser, BagBahce (64) 26-27 (2016)

Gentiana lutea ssp. symphyandra

Choleretic Activity of Gentiana lutea ssp. symphyandra in rats, N.Ozturk, T.Herekman-Demir, Y.Ozturk, B.Bozan, K.H.C.Baser, Phytomedicine, 5 (4), 283-288 (1998).

Effects of secoiridoid compounds, gentiopicroside, swertiamarine and sweroside, on cultured chicken embryonic fibroblasts, N. Ozturk, S. Korkmaz, S. Aydin, Y. Ozturk, K.H.C. Baser, Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology 358 (1): P5242 Suppl. 2 1998

Secoiridoid Content of Two Subspecies of Gentiana lutea Growing in Turkey, N.Öztürk, B.Bozan, K.H.C.Baser, I.Calis, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 200-204 (2000).

Effects of Gentiana lutea ssp. symphyandra on the Central Nervous System in Mice, N.Ozturk, K.H.C.Baser, S.Aydin, Y.Ozturk, I.Calis, Phytotheraphy Res. 16, 627-631 (2002)

Effects of gentiopicroside, sweroside and swertiamarine, secoiridoids from Gentian (Gentiana lutea ssp. symphyandra) on cultured chicken embrionic fibroblasts, N. Ozturk, S. Korkmaz, Y. Ozturk, K.H.C. Baser, Planta Medica, 72(4) 289-294 (2006)

Centiyane koku (Gentiana lutea L.) K.H.C. Baser, BagBahce (64) 26-27 (2016)

Geotrichum fragrans

Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME) and Analysis of Geotrichum fragrans Volatiles, G. Iscan, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 2(2) 45-51 (2015)

Gethyllis afra

Head-space volatiles of Gethyllis afra and G. ciliaris fruits (“kukumakranka”), G.P.P. Kamatou, A.M. Viljoen, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 74(4) 768-770 (2008)

Gethyllia ciliaris

Head-space volatiles of Gethyllis afra and G. ciliaris fruits (“kukumakranka”), G.P.P. Kamatou, A.M. Viljoen, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 74(4) 768-770 (2008)

Glaucosciadium cordifolium

Composition of the Essential Oil of Glaucosciadium cordifolium (Boiss.) Burtt. et Davis from Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, H.Duman, Flavour Fragr. J., 15, 45-46 (2000).

Glycyrrhiza glabra

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Meyan (Glycyrrhiza glabra L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (6) 20-21 (2006)

Gmelina arborea

Essential oil composition of Gmelina arborea Roxb., Verbenaceae, from Nigeria, D.O. Moronkola, I.A. Ogunwande, K.H.C. Baser, T. Ozek, G. Ozek, J. Essent. Oil Res., 21(3) 264-266 (2009)

Gnaphalium luteo-album

The essential oil composition of Gnaphalium luteo-album, B. Demirci, K.H.C. Baser, H. Duman, Chem. Nat. Comp., 45(3) 446-447 (2009)

Grammosciadium pterocarpum

Volatile compounds from the aerial part and fruits of Grammosciadium pterocarpum Boiss. growing in Turkey, N. Kucukboyaci, B. Demirci, N. Adiguzel, B. Bani, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 27(3) 177-181 (2015)

Hamamelis virginiana

Cadifindigi (Hamamelis virginiana L.), K.H.C. Baser, BagBahce (76) 30-32 (2018)

Haplopappus greenei

Characterization of volatile constituents of Haplopappus greenei and studies on the antifungal activity against phytopathogens, B. Demirci, K.H.C. Baser, N. Tabanca, S.L. Crockett, D.E. Wedge, J. Agric. Food Chem., 54, 3146-3150 (2006).

Haplophyllum megalanthum

Composition of the essential oil of Haplophyllum megalanthum Bornm. from Turkey, N. Unver-Sumer, G.I. Kaya, B. Sarikaya, M.A. Onur, C. Ozdemir, B. Demirci, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 6(1) 80-83 (2012)

Haplophyllum myrtifolium

Composition of the Essential Oil of  Haplophyllum myrtifolium, H.Saglam, T.Gozler, B.Kivcak, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 374-375 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 439-441 (2001).

Volatile Compounds from Haplophyllum myrtifolium, H.Saglam, T.Gozler, B.Kivcak, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., 5, 376-378 (2001). Chem.Nat.Comp. 37, 5, 442-444 (2001).

Haplophyllum tuberculatum

Chemical composition and biological activity of Haplophyllum tuberculatum Juss. essential oil, A.J. Al-Rehaily, S.I. Alqasoumi, H.S. Yusufoglu, M.A. Al-Yahya, B. Demirci, N. Tabanca, D.E. Wedge, F. Demirci, U.R. Bernier, J.J. Becnel, H.E. Temel, K.H.C. Baser, Planta Med. 79, P48 (2013)

Chemical Composition and Biological Activity of Haplophyllum tuberculatum Juss. Essential Oil, A. J. Al-Rehaily, S. I. Alqasoumi, H. S. Yusufoglu, M. A. Al-Yahya, B.Demirci, N. Tabanca, D. E. Wedge, Fatih Demirci, U. R. Bernier, J.-J. Becnel, H. E.Temel , K.H.C. Baser, TEOP 17(3) 452-459 (2014)

Hedera helix

 Duvarsarmasigi yapragi (Hedera helix L.) K.H.C. Baser, BagBahce (65) 28-29 (2016)

Hedychium bousigonianum

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium coccineum

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium elatum

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium flavescens

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium flavum

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium forrestii

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium thyrsiforme

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Dave Case

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Dr. Moy

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Kinkaku

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Pink Sparks

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Pink V

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Tai Conch Pink

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Tai Emperor

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Tai Empress

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Tai Golden Goddess

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Tai Mammoth

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – Tai Monarch

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Hedychium – White Starburst

Chemical Composition, Antifungal and Insecticidal Activities of
Hedychium Essential Oils, H.F. Sakhanokho, B.J. Sampson, N. Tabanca, D.E. Wedge, B. Demirci, K.H.C. Baser, U.R. Bernier, M. Tsikolia, N.M.Agramonte, J.J. Becnel, J.Chen, K. Rajasekaran, J.M. Spiers, Molecules, 18, 4308-4327 (2013)

Helichrysum spp.

Olmezcicek (Helichrysum Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce (58) 30-32 (2015)

Helichrysum bracteiferum

Compositions of the Essential Oils of Four Helichrysum species from Madagascar, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Kirimer, J.Essent. Oil Res., 14, 53-55 (2002).

Helichrysum chionophilum

Composition of the essential oils of two endemic Helichrysum species of Turkey, M. Kurkcuoglu, H.G. Agalar, A. Aksoy, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 13(3) 236-242 (2019)

Helichrysum conglobatum

Essential oil of Helichrysum conglobatum from Cyprus, K. Polatoglu, B. Demirci, I. Calis, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Commun. 11(10) 1521-1522 (2016)

Helichrysum cordifolium

Compositions of the Essential Oils of Four Helichrysum species from Madagascar, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Kirimer, J.Essent. Oil Res., 14, 53-55 (2002).

Helichrysum cymosum subsp. cymosum

The antimicrobial, antimalarial and toxicity profiles of helihumulone, leaf essential oil and extracts of Helichrysum cymosum (L.) D. Don subsp. cymosum, S.F. van Vuuren, A.M. Viljoen, F.R. van Zyl, F.R. van Heerden, K.H.C. Baser, South African Journal of Botany, 72, 287-290 (2006)

Helichrysum dasyanthum

In vitro biological activity and essential oil composition of four indigenous South African Helichrysum species, A.C.U. Lourens, D.Reddy, K.H.C. Baser, A.M. Viljoen, S.F. Van Vuuren, J. Ethnopharmacol., 95, 253-258 (2004).

Helichrysum excisum

In vitro biological activity and essential oil composition of four indigenous South African Helichrysum species, A.C.U. Lourens, D.Reddy, K.H.C. Baser, A.M. Viljoen, S.F. Van Vuuren, J. Ethnopharmacol., 95, 253-258 (2004).

Helichrysum felinum

In vitro biological activity and essential oil composition of four indigenous South African Helichrysum species, A.C.U. Lourens, D.Reddy, K.H.C. Baser, A.M. Viljoen, S.F. Van Vuuren, J. Ethnopharmacol., 95, 253-258 (2004).

Helichrysum forskahlii

Composition of the essential oil of Helichrysum forskahlii (Gmel.) Hilliard et Burt, M.M. El-Olemy, A.J. Al-Rehaily, O.A. Albishi, J.S. Mossa, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 17(1) 112-116 (2005).

Helichrysum hypnoides

Compositions of the Essential Oils of Four Helichrysum species from Madagascar, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Kirimer, J.Essent. Oil Res., 14, 53-55 (2002).

Helichrysum noeanum

Composition of the essential oils of two endemic Helichrysum species of Turkey, M. Kurkcuoglu, H.G. Agalar, A. Aksoy, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 13(3) 236-242 (2019)

Helichrysum petiolare

In vitro biological activity and essential oil composition of four indigenous South African Helichrysum species, A.C.U. Lourens, D.Reddy, K.H.C. Baser, A.M. Viljoen, S.F. Van Vuuren, J. Ethnopharmacol., 95, 253-258 (2004).

Helichrysum plicatum subsp. plicatum

Chemical Diversity in Volatiles of Helichrysum plicatum DC. Subspecies in Turkey, B. Ozturk, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 8(4) 373-384 (2014)

Helichrysum plicatum subsp. polyphillum

Chemical Diversity in Volatiles of Helichrysum plicatum DC. Subspecies in Turkey, B. Ozturk, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 8(4) 373-384 (2014)

Helichrysum plicatum subsp. isauricum

Chemical Diversity in Volatiles of Helichrysum plicatum DC. Subspecies in Turkey, B. Ozturk, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 8(4) 373-384 (2014)

Helichrysum russillonii

Compositions of the Essential Oils of Four Helichrysum species from Madagascar, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Kirimer, J.Essent. Oil Res., 14, 53-55 (2002).

Heptaptera cilicica

Composition of the fruit essential oils of four Heptaptera species growing in Turkey, G. Yilmaz, B. Demirci, M. Koyuncu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 45(3) 431-433 (2009).

Heptaptera anisoptera

Composition of the fruit essential oils of four Heptaptera species growing in Turkey, G. Yilmaz, B. Demirci, M. Koyuncu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 45(3) 431-433 (2009).

Heptaptera anatolica

Composition of the fruit essential oils of four Heptaptera species growing in Turkey, G. Yilmaz, B. Demirci, M. Koyuncu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 45(3) 431-433 (2009).

Heptaptera triquetra

Composition of the fruit essential oils of four Heptaptera species growing in Turkey, G. Yilmaz, B. Demirci, M. Koyuncu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 45(3) 431-433 (2009).

Herbal tea

 Essential Oils from Aromatic Plants which are Used as Herbal Tea in Turkey, K.H.C.Baser,  Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey,  Vol. 2, 67-79 (1995).

Heracleum argaeum

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Z.Aytac, Composition of the Essential Oil of Heracleum argaeum Boiss. et Bal., J.Essent. Oil Res., 10, 561-562 (1998).

Heracleum crenatifolium

Anticandidal activity of three Heracleum essential oils, G. Iscan, T. Ozek, G. Ozek, A. Duran,  K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 40(6) 544-547  (2004).

Composition of the essential oils of three endemic Turkish Heracleum species obtained by different isolation techniques, T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, A. Duran, J. Essent. Oil Res., 17, 605-610 (2005)

Anticonvulsant activity of furanocoumarins and the essential oil obtained from the fruits of Heracleum crenatifolium, F. Tosun, C. Akyuz Kizilay, K. Erol, F. Sultan Kilic, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, Food Chem. 107, 990-993 (2008)

Heracleum paphlagonicum

Composition of the Essential Oil of Heracleum paphlagonicum Czeczott, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, N.Adiguzel, Z.Aytac, D.Joulain, R.Laurent, J.Essent. Oil Res. 12, 385-386 (2000).

Heracleum pastinacifolium subsp. incanum

Chemical composition of Heracleum pastinacifolium subsp.transcaucasicum and subsp. incanum essential oils and their biting deterrent and larvicidal activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, G. Ozek, A. Ali, A. Duran, E. Hamzaoglu, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Planta Medica 78(5) 89 (2012)

Heracleum pastinacifolium subsp. transcaucasicum

Chemical composition of Heracleum pastinacifolium subsp.transcaucasicum and subsp. incanum essential oils and their biting deterrent and larvicidal activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, G. Ozek, A. Ali, A. Duran, E. Hamzaoglu, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Planta Medica 78(5) 89 (2012)

Heracleum platytaenium

Composition of the Essential Oil of Heracleum platytenium Boiss. from Turkey, Kurkcuoglu, T.Ozek, K.H.C.Baser, H.Malyer, J.Essent. Oil Res., 7, 69-70 (1995).

Anticandidal activity of three Heracleum essential oils, G. Iscan, T. Ozek, G. Ozek, A. Duran,  K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 40(6) 544-547  (2004).

Composition of the essential oils of three endemic Turkish Heracleum species obtained by different isolation techniques, T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, A. Duran, J. Essent. Oil Res., 17, 605-610 (2005)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Chemical Composition of Heracleum platytaenium Boiss. (Apiaceae) essential oil from Turkey, C.S. Kilic, B. Demirci, M. Coskun, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(4) 13-23 (2016)

Heracleum sphondylium subsp. ternatum

Comparative Study of the Essential Oils of Heracleum sphondylium ssp. ternatum obtained by Micro- and Hydrodistillation Methods, T.Ozek, B.Demirci, K.H.C.Baser, Chem. Nat. Comp.  38(1) 48-50 (2002).

The Bioactive Essential Oils of Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum (Velen.) Brummitt, G.Iscan, F.Demirci, M.Kurkcuoglu, M.Kivanc, K.H.C.Baser, Z. Naturforsch. C., 58c, 195-200 (2003).

Anticandidal activity of three Heracleum essential oils, G. Iscan, T. Ozek, G. Ozek, A. Duran,  K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 40(6) 544-547  (2004).

Composition of the essential oils of three endemic Turkish Heracleum species obtained by different isolation techniques, T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, A. Duran, J. Essent. Oil Res., 17, 605-610 (2005)

Hesperis bicuspidata

Volatile compounds of seeds of Hesperis bicuspidata, H. bottae and H. podocarpa, N. Kirimer, S. Gokmen, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Duran, J. Essent. Oil Res., 22(3) 230-231 (2010)

Hesperis bottae

Volatile compounds of seeds of Hesperis bicuspidata, H. bottae and H. podocarpa, N. Kirimer, S. Gokmen, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Duran, J. Essent. Oil Res., 22(3) 230-231 (2010)

Hesperis podocarpa

Volatile compounds of seeds of Hesperis bicuspidata, H. bottae and H. podocarpa, N. Kirimer, S. Gokmen, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Duran, J. Essent. Oil Res., 22(3) 230-231 (2010)

Heteropyxis natalensis

Seasonal and geographical variation of Heteropyxis natalensis essential oil and the effect thereof on the antimicrobial activity, S. F. van Vuuren, A. M. Viljoen, T. Ozek , B. Demirci , K.H.C. Baser, South African J. Bot., 73(3) 441-448 (2007)

Hibiscus sabdariffa

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

 Karkade (Hibiscus sabdariffa L.), K.H.C. Baser,  BagBahce (74) 24-26 (2017)

Hippomarathrum boissieri

The Essential Oil of Hippomarathrum boissieri Reuter et Hausskn., K.H.C.Baser, T.Ozek, Z.Aytac, J.Essent. Oil Res., 12, 231-232 (2000).

Hordeum vulgare

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

HPLC-DPPH

An Improved HPLC Post-Column Methodology for the Identification

of Free Radical Scavenging Phytochemicals in Complex Mixtures, M. Kosar, D. Dorman, K.H.C. Baser, R. Hiltunen, Chromatographia, 60, 635-638 (2004).

Hydnum repandum

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Hydrosols

Bazi yagalti sularinin ucucu bilesikleri ve mikrobiyal kontrolleri, N. Kirimer, C. Koseoglu, G. Iscan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Marmara Pharm. J., 16, 23-38 (2012)

Hypericum sp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Hypericum acmosepalum

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum adenotrichum

Chemical Investigations on Some Hypericum L. Species Growing in Turkey-I, S.Erken, H.Malyer, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 370-373 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 434-438 (2001).

Hypericum aegypticum subsp. aegypticum

Essential oil analysis of five African and Mediterranean Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res., 19, 302-306 (2007)

Hypericum aegypticum subsp. marrocanum

Essential oil analysis of five African and Mediterranean Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res., 19, 302-306 (2007)

Hypericum aviculariifolium subsp. depilatum

Chemical Characterisation of the Essential Oil of Hypericum aviculariifolium Jaub. & Spach subsp. depilatum (Freyn & Bornm.) Robson var. bourgaei (Boiss.) Robson from Turkey, S. Kucuk, M. Kurkcuoglu, Y.B. Kose, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 2(2) 52-56 (2015)

Hypericum balearicum

Essential oil analysis of five African and Mediterranean Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res., 19, 302-306 (2007)

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Hypericum beanii

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum brachyphyllum

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum bupleuroides

Volatiles of Hypericum bupleuroides Griseb., F. Demirci, K. H. C. Baser, J. Essent. Oil Res. 18(6) 650-651 (2006)

Hypericum calycinum

Y.Ozturk, S.Aydin, R.Beis, K.H.C.Baser, H.Berberoglu, Effects of Hypericum calycinum L. Extract on the Central Nervous System in Mice, Phytother. Res., 10, 700-702 (1996)

Y.Ozturk, S.Aydin, R.Beis, K.H.C.Baser, H.Berberoglu, Effects of Hypericum perforatum L. and Hypericum calycinum L. Extracts on the Central Nervous System in mice, Phytomedicine, 3, 139-146 (1996).

Chemical Investigations on Some Hypericum L. Species Growing in Turkey-I, S.Erken, H.Malyer, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 370-373 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 434-438 (2001).

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum cerastoides

Chemical Investigations on Some Hypericum L. Species Growing in Turkey-I, S.Erken, H.Malyer, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 370-373 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 434-438 (2001).

Hypericum chapmanii

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum choisyanum

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum confertum

The in vivo evaluation of anti-angiogenic effects of Hypericum essential oils using the chorioallantoic membrane assay, H.Kiyan, B. Demirci, KHC. Baser, F.Demirci, Pharmaceutical Biology, 52(1) 44-50 (2014)

Hypericum delphicum

Essential oil analysis of five African and Mediterranean Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res., 19, 302-306 (2007)

Hypericum densiflorum

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum fasciculatum

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum forrestii

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum frondosum

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum galioides

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum hircinum

The in vivo evaluation of anti-angiogenic effects of Hypericum essential oils using the chorioallantoic membrane assay, H.Kiyan, B. Demirci, KHC. Baser, F.Demirci, Pharmaceutical Biology, 52(1) 44-50 (2014)

Hypericum hyssopifolium subsp. elongatum var. microcalycinum

The in vivo evaluation of anti-angiogenic effects of Hypericum essential oils using the chorioallantoic membrane assay, H.Kiyan, B. Demirci, KHC. Baser, F.Demirci, Pharmaceutical Biology, 52(1) 44-50 (2014)

Hypericum kotschyanum

Essential oil composition of five endemic Hypericum species from Turkey, E. Eroglu Ozkan, B. Demirol, C. Unsal Gurer, S. Kultur, A. Mat, K.H.C. Baser, Med. Aromat. Plants, 2(2) 121-124 (2013)

Hypericum kouytchense

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum lancasteri

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum leschenaultii

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum lloydii

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum lydium

Chemical composition of the essential oil and antioxidant activity of methanolic extracts from fruits and flowers of Hypericum lydium Boiss., T. Serbetci, N. Ozsoy, B. Demirci, A. Can, S. Kultur, K.H.C. Baser, Industrial Crops and Products, 36, 599-606 (2012)

Hypericum monogynum

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum montbretii

Chemical Investigations on Some Hypericum L. Species Growing in Turkey-I, S.Erken, H.Malyer, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 370-373 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 434-438 (2001).

Hypericum nitidum subsp. exile

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum nitidum subsp. nitidum

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum patulum

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum perfoliatum

Chemical Investigations on Some Hypericum L. Species Growing in Turkey-I, S.Erken, H.Malyer, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (5) 370-373 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(5) 434-438 (2001).

Hypericum perforatum

Y.Ozturk, S.Aydin, K.H.C.Baser, N.Kirimer, N.Kurtar-Ozturk, Hepatoprotective Activity of Hypericum perforatum L. Alcoholic Extract in Rodents, Phytother. Res., 6 (1) 44-46 (1992).

 Hypericum perforatum Bitkisi Fraksiyonlarinin Hepatoprotektif Etkisinin Arastirilmasi, T. Herekman, F. Demirci, S. Aydin, Y. Öztürk, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 325-331 (1997)

Y.Ozturk, S.Aydin, R.Beis, K.H.C.Baser, H.Berberoglu, Effects of Hypericum perforatum L. and Hypericum calycinum L. Extracts on the Central Nervous System in mice, Phytomedicine, 3, 139-146 (1996).

Hypericum perforatum  L. Bitkisinin Siçanlarda Koleretik Aktivitesi, Y.Öztürk,  S.Aydin, K.H.C.Baser, N.Öztürk, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 216-222 (1992) .

Hypericum perforatum  L. ‘un Farelerde Barbiturat Uyku Zamani Üzerine Etkisi:  Hepatoprotektif Aktivite, S.Aydin, Y.Öztürk, K.H.C.Baser, N.Kirimer,  9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey,  223-229 (1992).

Hypericum perforatum  L.’un Antimikrobial Aktivitesi Üzerine Bir Çalisma,  M.Sengül, S.Aydin, N.Öztürk, Y.Öztürk, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 230-234 (1992)

Essential Oils of Two Hypericum Species from Uzbekistan, K.H.C.Baser, T.Ozek, H.R.Nuriddinov, B.Demirci, Chem. Nat. Comp. 38(1) 54-57 (2002)

Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (13) 28-29 (2007)

Composition and anticandidal activity of the essential oil of Hypericum perforatum L., S. Alan, B. Demirci, G. Iscan, Y.B. Kose, K.H.C. Baser, Asian J. Chem., 22 (2) 1315-1320 (2010)

A novel wound healing ointment: A formulation of Hypericum perforatum oil and sage and oregano essential oils based on traditional Turkish knowledge, I. Suntar, E. Kupeli Akyol, H. Keles, A. Oktem, K.H.C. Baser, S. Yesilada, J. Ethnopharmacol., 134, 89-96 (2011).

The in vivo evaluation of anti-angiogenic effects of Hypericum essential oils using the chorioallantoic membrane assay, H.Kiyan, B. Demirci, KHC. Baser, F.Demirci, Pharmaceutical Biology, 52(1) 44-50 (2014)

Hypericum prolificum

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum pseudohenryi

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hypericum roeperanum

Essential oil analysis of five African and Mediterranean Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res., 19, 302-306 (2007)

Hypericum salsugineum

Essential oil composition of five endemic Hypericum species from Turkey, E. Eroglu Ozkan, B. Demirol, C. Unsal Gurer, S. Kultur, A. Mat, K.H.C. Baser, Med. Aromat. Plants, 2(2) 121-124 (2013)

Hypericum scabroides

Essential oil composition of five endemic Hypericum species from Turkey, E. Eroglu Ozkan, B. Demirol, C. Unsal Gurer, S. Kultur, A. Mat, K.H.C. Baser, Med. Aromat. Plants, 2(2) 121-124 (2013)

Hypericum scabrum

Essential Oils of Two Hypericum Species from Uzbekistan, K.H.C.Baser, T.Ozek, H.R.Nuriddinov, B.Demirci, Chem.Nat.Comp. 38(1) 54-57 (2002)

Hypericum tenuifolium

Volatile constituents of Hypericum L. Section Myriandra (Clusiaceae): Species of the H. fasciculatum Lam. alliance, S.L. Crockett, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Essent. Oil Res., 20(3) 244-249 (2008)

Hypericum thymopsis

Essential oil composition of Hypericum thymopsis Boiss., A.M. Gencler Ozkan, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil.Res., 21, 149-153 (2009).

Essential oil composition of five endemic Hypericum species from Turkey, E. Eroglu Ozkan, B. Demirol, C. Unsal Gurer, S. Kultur, A. Mat, K.H.C. Baser, Med. Aromat. Plants, 2(2) 121-124 (2013)

Hypericum uniglandulosum

Essential oil composition of five endemic Hypericum species from Turkey, E. Eroglu Ozkan, B. Demirol, C. Unsal Gurer, S. Kultur, A. Mat, K.H.C. Baser, Med. Aromat. Plants, 2(2) 121-124 (2013)

Hypericum xmoserianum

Essential oil analysis of Asian Hypericum L. (Clusiaceae) species. B. Demirci, S.L. Crockett, K.H.C. Baser, I.A. Khan. J. Essent. Oil Res. , 17, 659-663 (2005).

Hyssopus officinalis

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Hyssopus officinalis subsp. angustifolius

Composition of the essential oil of the Hyssopus officinalis L. subsp. angustifolius (Bieb.) Arcangeli, M. Kurkcuoglu, S. Arikan Eser, K.H.C. Baser, Nat. Volatiles and Essent. Oils, 3(2) 15-19 (2016)

Iboza riparia

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Indigofera spinosa

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Inula ensifolia

Chemical Composition, Antidiabetic, Anti-inflammatory and Antioxidant Activity of Inula ensifolia L. Essential Oil, A. Sen, M. Kurkcuoglu, I. Senkardes, L. Bitis, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Bearing Plants (TEOP), 22(4) 1048-1057 (2019).

Inula sarana

Essential oil of Inula sarana Boiss. (Compositae), an endemic species of Turkey, N. Kirimer, B. Demirci, H. Duman, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 421 (2009).

Inula viscosa

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

alpha-Ionol

Microbial biotransformation of alpha-ionol, I. Kiran, T.T. Sefunc, O. Ozsen, K.H.C. Baser, F. Demirci, J. Chem. Res. 42, 13-14 (2018)

Iris kerneriana

Composition of Volatiles from Three Iris Species of Turkey
K.H.C. Baser, B. Demirci, I. Erdogan Orhan, M. Kartal, N. Sekeroglu, B. Sener, J. Essent. Oil Res. 23, 66-71 (2011)

Iris pseudacorus

Composition of Volatiles from Three Iris Species of Turkey
K.H.C. Baser, B. Demirci, I. Erdogan Orhan, M. Kartal, N. Sekeroglu, B. Sener, J. Essent. Oil Res. 23, 66-71 (2011)

Iris sofarana

Composition of Volatiles from Three Iris Species of Turkey
K.H.C. Baser, B. Demirci, I. Erdogan Orhan, M. Kartal, N. Sekeroglu, B. Sener, J. Essent. Oil Res. 23, 66-71 (2011)

Jasminum grandiflorum

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Jasminum sambac

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Juglans regia

S.Aydin, Y.Ozturk, R.Arslan, K.H.C.Baser, Thyroid Hormone Enhancing Activity of Juglans regia L. in Mice, N.Kurtar-Ozturk, Phytother. Res., 8, 308-310 (1994).

11-Hydroxy-2,4-cycloeudesmane from leaf oil of Juglans regia and evaluation of its larvicidal activity, A. Koroglu, A. Baldemir, G. Ozek, E. Bedir, N. Tabanca, A. Ali, I.A. Khan, K.H.C. Baser, T. Ozek, Nat. Prod. Commun. 11(10) 1421-1424 (2016)

Juniperus chinensis

Activity of Cupressus funebris, Juniperus communis and J. chinensis (Cupressaceae) essential oils ans repellents against ticks (Acari: Ixodidae) and as repellents and toxicants against mosquitoes (Diptera: Culicidae), N. Tabanca, D.E. Wedge, J.F. Carroll, M. Kramer, N.M. Elejalde, U.R. Bernier, M. Coy, J.J. Becnel, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Zhang, S. Zhang, Planta Med. 77(5) Poster 42 (2011).

Activity of Cupressus funebris, Juniperus communis, and J. chinensis (Cupressaceae) Essential Oils as Repellents against Ticks (Acari: Ixodidae) and as Repellents and Toxicants against Mosquitoes (Diptera: Culicidae), J. Carroll, N. Tabanca, M. Kramer, N. Elejalde, D. Wedge, U. Bernier, M. Coy, J. Becnel, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Zhang, S. Zhang, Sui, J. Vector Ecology, 36(2) 258-268 (2011)

Juniperus communis

Activity of Cupressus funebris, Juniperus communis and J. chinensis (Cupressaceae) essential oils ans repellents against ticks (Acari: Ixodidae) and as repellents and toxicants against mosquitoes (Diptera: Culicidae), N. Tabanca, D.E. Wedge, J.F. Carroll, M. Kramer, N.M. Elejalde, U.R. Bernier, M. Coy, J.J. Becnel, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Zhang, S. Zhang, Planta Med. 77(5) Poster 42 (2011).

Activity of Cupressus funebris, Juniperus communis, and J. chinensis (Cupressaceae) Essential Oils as Repellents against Ticks (Acari: Ixodidae) and as Repellents and Toxicants against Mosquitoes (Diptera: Culicidae), J. Carroll, N. Tabanca, M. Kramer, N. Elejalde, D. Wedge, U. Bernier, M. Coy, J. Becnel, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Zhang, S. Zhang, Sui, J. Vector Ecology, 36(2) 258-268 (2011)

Juniperus drupacea

Essential oil composition of Juniperus drupacea Lab. leaf from Turkey, E. Sezik, E. Kocakulak, T. Ozek, K.H.C. Baser, Acta Pharmaceutica Scientia, 51, 109-120 (2009).

Juniperus excelsa

Geographic  variation in the volatile leaf oils of Juniperus excelsa and J. polycarpos,  R. P. Adams, B. Douaihy, M. D. Dagher-Kharrat, V. Farzaliyev, Alexander N. Tashev, K. H. C. Baser and A. K. Christou, Phytologia 96(2) 96-106 (2014)

Anticandidal, Antibacterial Properties and Composition of the Essential Oils of Juniperus excelsa Bieb. subsp. excelsa Growing in Eskişehir, Turkey, S. Kucuk, M. Kurkcuoglu, G. Iscan, C. Elmaci, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(4) 8-12 (2016)

Juniperus foetidissima

The Composition of Essential Oils from Various Parts of Juniperus foetidissima Willd., Z.Tunalier, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38(1) 43-47 (2002).

Wood Essential Oils of Juniperus foetidissima Willd., Z.Tunalier, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Holzforschung, 57, 140-144 (2003).

A Potential New Source of Cedarwood Oil: Juniperus foetidissima Willd., Z.Tunalier, N.Kirimer, K.H.C.Baser, J.Essent. Oil Res., 16, 233-235 (2004).

Juniperus oxycedrus

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa

Composition of the essential oils of Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa from Turkey, E. Sezik, E. Kocakulak, K. H. C. Baser, T. Ozek, Chem. Nat. Comp., 41(3) 352-354 (2005).

Juniperus polycarpos

Geographic  variation in the volatile leaf oils of Juniperus excelsa and J. polycarpos,  R. P. Adams, B. Douaihy, M. D. Dagher-Kharrat, V. Farzaliyev, Alexander N. Tashev, K. H. C. Baser and A. K. Christou, Phytologia 96(2) 96-106 (2014)

Juniperus saltuaria

Antifungal and insecticidal activity of two Juniperus essential oils, D.E. Wedge, N. Tabanca, B. J. Sampson, C. Werle, B. Demirci, K.H.C. Baser, P. Nan, J. Duan, Z. Liu, Nat. Prod. Com., 4(1) 123-127 (2009).

Juniperus seravschanica

Essential Oil and Lipids from the Cone Berries of Juniperus seravschanica, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, S.D.Gusakova, Sh.Sh.Sagdullaev, I.I.Maltzev, Kh.N.Aripov, Khim.Prir.Soedin, 445-448 (1999). Chem.Nat.Comp. 35, 399-400 (1999).

Juniperus squamata var. fargesii

Antifungal and insecticidal activity of two Juniperus essential oils, D.E. Wedge, N. Tabanca, B. J. Sampson, C. Werle, B. Demirci, K.H.C. Baser, P. Nan, J. Duan, Z. Liu, Nat. Prod. Com., 4(1) 123-127 (2009).

Kukumakranka

Head-space volatiles of Gethyllis afra and G. ciliaris fruits (“kukumakranka”), G.P.P. Kamatou, A.M. Viljoen, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 74(4) 768-770 (2008)

Laccaria laccata

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Lactarius deliciosus

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Lactarius piperatus

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Lactarius salmanicolor

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Lactarius semisanguifluus

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Lagoecia cuminoides

Composition of the Essential Oil of Lagoecia cuminoides L. from Turkey, K.H.C.Baser, G. Tumen, J. Essent. Oil Res., 6(5) 545-546 (1994).

Lallemantia peltata

Steam Volatiles of Lallemantia peltata Fisch. et Mey. from Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, J.Essent. Oil Res., 12, 689-690 (2000).

Lamiaceae

Essential Oils of Anatolian Labiatae: A Profile, K.H.C.Baser, Acta Hort., 333, 217-238 (1993).

Essential Oils of Labiatae from Turkey-Recent Results, K.H.C.Baser, Lamiales Newsletter, (3) 6-11 (1994).

Essential Oils of Anatolian Lamiaceae – An Update (PL-08),  K.H.C. Baser, N. Kirimer, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 9  (2017)

Essential Oils of Anatolian Lamiaceae – An Update , K.H.C. Baser, N. Kirimer, Nat. Vol. Essent. Oils (NVEO) 5(4) 1-28 (2018)

Lamium purpureum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Laser trilobum

The Essential Oil of Laser trilobum of Turkish Origin, K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Kirimer, J.Essent. Oil Res., 5(4) 365-369 (1993)

Laserpitium petrophilum

Composition of the Essential Oil of Laserpitium petrophilum Boiss. et Heldr., K.H.C.Baser, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 9, 707-708 (1997).

Lathyrus aphaca

Unexpected irregular monoterpene “yomogi alcohol” in the volatiles of the Lathyrus L. species (Leguminosae) of Cyprus, K. Polatoglu, S. Arsal, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 65, 241-249 (2016)

Lathyrus blepharicarpus var. cyprius

Unexpected irregular monoterpene “yomogi alcohol” in the volatiles of the Lathyrus L. species (Leguminosae) of Cyprus, K. Polatoglu, S. Arsal, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 65, 241-249 (2016)

Lathyrus cicera

Unexpected irregular monoterpene “yomogi alcohol” in the volatiles of the Lathyrus L. species (Leguminosae) of Cyprus, K. Polatoglu, S. Arsal, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 65, 241-249 (2016)

Lathyrus gorgonei

Unexpected irregular monoterpene “yomogi alcohol” in the volatiles of the Lathyrus L. species (Leguminosae) of Cyprus, K. Polatoglu, S. Arsal, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 65, 241-249 (2016)

Lathyrus ochrus

DPPH Scavenging, PRAP activities and Essential oil composition of edible Lathyrus ochrus L. (Cyprus Vetch, Luvana) from Cyprus, K. Polatoglu, S. Arsal, B. Demirci, K. H. C. Baser, J. Oleo Sci. 64(3) 309-314 (2015)

Unexpected irregular monoterpene “yomogi alcohol” in the volatiles of the Lathyrus L. species (Leguminosae) of Cyprus, K. Polatoglu, S. Arsal, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 65, 241-249 (2016)

Lathyrus sativus

Unexpected irregular monoterpene “yomogi alcohol” in the volatiles of the Lathyrus L. species (Leguminosae) of Cyprus, K. Polatoglu, S. Arsal, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 65, 241-249 (2016)

Lathyrus saxatilis

Unexpected irregular monoterpene “yomogi alcohol” in the volatiles of the Lathyrus L. species (Leguminosae) of Cyprus, K. Polatoglu, S. Arsal, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 65, 241-249 (2016)

Laurus nobilis

Composition of Essential Oils of Turkish Laurel Leaves and Berries, H.Tanriverdi, T.Ozek, S.H.Beis, K.H.C.Baser, Essays for Science: Felicitation Volume on the 50th Birthday of Prof.Atta-ur-Rahman, 67-74, Hamdard Foundation-Pakistan, MAS Printers, Karachi, Pakistan (1992).

 Laurus nobilis  L. Yaprak ve Meyva Uçucu Yaglarinin Bilesimi, H.Tanriverdi,  T.Özek, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 253-257 (1992).

Laurus nobilis  L. Meyvalarinin Diüretik Etkisi ve Striknin Letalitesi Üzerine  Etkisinin Arastirilmasi, A.Basaran, N.Kirimer, H.Tanriverdi, S.Kaptanoglu,  M.İ.Cingi, G.Timuralp, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 258-263 (1992).

 Laurus nobilis’ in Yaprak ve Meyvalarinin Antispazmodik Etki yönünden  arastirilmasi, N.Kirimer, M.İ.Cingi, K.Erol, G.Ulak, H.Tanriverdi,  K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 264-268 (1992).

Supercritical CO2 Extraction of Volatile Components from Leaves of Laurus nobilis L., T.Ozek, B.Bozan, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (6) 746-750 (1998).

A Simple method to Obtain Essential Oils from Salvia triloba L. and Laurus nobilis L. by Using Microwave-Assisted Hydrodistillation, M. Kosar, Z. Tunalier, T. Ozek, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, Z. Naturforsch. C, 60, 501-504 (2005)

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season, M. Cabuk, M. Bozkurt, A. Alcicek, A.U. Catli, K.H.C. Baser, S. Afr. J. Anim. Sci., 36(4) 215-221 (2006)

Anticandidal activity of essential oils from commercial herbal spices from Turkey, F. Demirci, G. Iscan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 860 (2007)

Defne Meyvası Sabit Yağının Ekstraksiyon Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma, H.Tanrıverdi, M.Tunçel, K.H.C.Başer, Fabad J. Pharm. Sci., 18, 107-113 (1993)

Defne Meyvesi Sabit Yaginin Ekstraksiyonu ve Kalitesinin Belirlenmesi,  H.Tanriverdi, M.Tuncel, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 333-343 (1993)

Defne (Laurus nobilis L.), K.H.C. Baser, BagBahce (75) 24-25 (2018)

In vitro Anti-Leishmanial Activity of Essential Oils Extracted from Plants Growing in Northern Cyprus Against Leishmania tropica. E. Guler, A. Ozbilgin, I. Cavus, B. Baddal, I. Etikan, KHC Baser, T. Sanlidag. Turkiye Parazitol Derg 45(2) 101-107 (2021).

Lavandula spp.

Lavanta (Lavandula L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (9) 24-25 (2007)

Lavandula angustifolia

Enantiomeric distribution of linalool, linalyl acetate and camphor in Bulgarian lavender oil, K.H.C. Baser, T. Ozek, A. Konakchiev, J. Essent. Oil Res., 17(2) 135-136 (2005).

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Lavandula stoechas subsp. stoechas

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Lavandula stoechas L. ssp. stoechas Growing Wild in Turkey, H. Kirmizibekmez , B. Demirci , E. Yesilada, K. H. C. Baser, F. Demirci, Nat. Prod. Commun., 4(7) 1001-1006 (2009).

Morphological, Anatomical and Phytochemical Characterizations of Lavandula stoechas L. subsp. stoechas Growing in Turkey, S. Kucuk, A. Altintas, B. Demirci, F. Koca, K.H.C. Baser, Nat. Volatiles Essent. Oils (NVEO) 6(2) 9-19 (2019).

Lawsonia inermis

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

 Leiotulus dasyanthus

Screening of non-alkaloid acetylcholinesterase and carbonic anhydrase isoenzymes inhibitors of Leiotulus dasyanthus (K. Koch) Pimenov & Ostr. (Apiaceae), S. Karakaya, Z. Bingol, M. Koca, B. Demirci, I. Gulcin, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 32(3) 227-241 (2020) DOI: 10.1080/10412905.2020.1746415

Lejeunea lamacerina

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Lens culinaria

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Linalool

Enantiomeric distribution of some linalool containing essential oils and their biological activities, T. Ozek, N. Tabanca, F. Demirci, D. E. Wedge, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod., 4(4) 180-192 (2010)

Lindera melissifolia

Natural product studies of U.S. endangered plants: Volatile components of Lindera melissifolia (Lauraceae) repel mosquitoes and ticks, J. Oh, J.J. Bowling, J.F. Carroll, B. Demirci, K.H.C. Baser, T.D. Leininger, U.R. Bernier, M. Hamann, Phytochemistry 80, 28-36 (2012)

Linum usitatissimum

Keten Tohumu (Linum usitatissimum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (33) 26-27 (2011).

Lippia javanica

The composition, geographical variation and antimicrobial activity of Lippia javanica (Verbenaceae) leaf essential oils, A.M. Viljoen, S. Subramoney, S.F. Van Vuuren, K.H.C. Baser, B Demirci, J. Ethnopharmacol., 96, 271–277 (2005)

Liquidambar orientalis

Chemical composition of volatiles and anti-ulcerogenic effects of Styrax liquidus, I. Gurbuz, E. Yesilada, B. Demirci, E. Sezik, F. Demirci, K.H.C. Baser, J. Ethnopharmacol. 148, 332–336 (2013)

The Potentiometric Titration of Acid Value of Purified Storax, S.Fıçıcıoğlu, M.Tunçel, K.H.C.Başer, Gazi Ecz. Fak.Der., 5, 49-53 (1988)

Lonicera iliensis

Investigation of essential oils from three natural populations of Lonicera iliensis, S. V. Kushnarenko, L. N. Karasholakova, G. Ozek, K. T. Abidkulova, N. M. Mukhitdinov, K. H. C. Baser, T. Ozek, Chemistry of Natural Compounds 52 (4) 751-753 (2016)

Lunularia cruciata

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Lycium barbarum

Determination of the Free Radical Scavenging Activity of Lycium Extracts, M. Kosar, A. Altintas, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Khim. Prir. Soedin., (6) 439-442 (2003).

Composition of the essential oils of Lycium barbarum and L. ruthenicum fruits, A. Altintas, M. Kosar, N. Kirimer, K.H.C. Baser, B. Demirci, Chem. Nat. Comp., 42(1) 24-25 (2006).

Kurtuzumu (Goji berry) (Lycium barbarum L., L. chinense Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce (71) 26-27 (2017)

Lycium chinense

Kurtuzumu (Goji berry) (Lycium barbarum L., L. chinense Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce (71) 26-27 (2017)

Lycium ruthenicum

Determination of the Free Radical Scavenging Activity of Lycium Extracts, M. Kosar, A. Altintas, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Khim. Prir. Soedin., (6) 439-442 (2003). Chem.Nat.Comp., 39(6) 531-535 (2003).

Composition of the essential oils of Lycium barbarum and L. ruthenicum fruits, A. Altintas, M. Kosar, N. Kirimer, K.H.C. Baser, B. Demirci, Chem. Nat. Comp., 42(1) 24-25 (2006).

Lycopersicon esculentum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Lythrum salicaria

Antioxidant, Anti-inflammatory, Anti-nociceptive Activities and Composition of Lythrum salicaria L. Extracts, Z. Tunalier, M. Kosar, E. Kupeli, I. Calis, K.H.C. Baser, J. Ethnopharmacol., 110, 539-547 (2007)

Magnolia grandiflora

Biting deterrent and larvicidal activity of essential oils of Magnolia grandiflora against Aedes aegypti, J.U. Rehman, A. Ali, N. Tabanca, V. Raman, B. Demirci, K.H.C. Başer, I.A. Khan, Planta Med. 79, P20 (2013)

Insecticidal and biting deterrent activities of Magnolia grandiflora essential oils and select pure compounds against Aedes aegypti, A. Ali, N. Tabanca, B. Demirci, V. Raman, J.M. Budel, K.H.C. Baser, I. Khan, Molecules, 25, 1359 (2020)

Malus domestica

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Malva neglecta

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Mandarin wine

Volatile flavour components of mandarin wine obtained from clementines (Citrus reticula Blanco) extracted by solid-phase microextraction, S. Selli, M. Kurkcuoglu, E. Kafkas, T. Cabaroglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Canbas, Flavour Fragr. J., 19(4) 413-416 (2004).

Mandragora autumnalis

Adamotu’nun Büyüsü, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (12) 30-35 (1996).

Adamotu’nun Buyusu, K.H.C. Baser, 3. Goz Dergisi (6) 64-67 (2015)  http://3gozdergisi.com/dergi/6

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, H.Erdogmus, Composition of the Essential Oil and the Headspace Sample of Mandragora autumnalis Bertol. Fruits, J.Essent. Oil Res. , 10, 632-634 (1998).

Mantar

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Bazi yabani mantarlarin antioksidan ozellikleri, S.S. Erdogan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Nevsehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6(ICAFOF 2017 Ozel Sayi) 254-260 (2017)

Marchantia polymorpha

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Marrubium bourgaei

Composition of the Essential Oil of Marrubium bourgaei subsp. caricum P.H.Davis, B.Demirci, K.H.C.Baser, N.Kirimer, J.Essent. Oil Res., 16, 133-134 (2004).

Marrubium bourgaei subsp. bourgaei

Essential Oil Composition of an Endemic Species of Turkey: Marrubium bourgaei Boiss. subsp. bourgaei (Labiatae), M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, A. Tosun, E. Dogan, H. Duman, J. Essent. Oil Res., 19 (1) 34-36 (2007)

Marrubium heterodon

Evaluation of Antioxidant Activities, Phenolic Constituents and Essential Oil Composition of Marrubium heterodon (Benth.) Boiss. & Balansa from Turkey,  T. Arabaci, M.S. Icen, T. Dirmenci, F. Goger, K.H.C. Baser, Latin American Journal of Pharmacy, 39(1) 109-115 (2020).

Marrubium parviflorum subsp. oligodon

Y.Bal, S.Kaban, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Marrubium parviflorum Fisch. et Mey. subsp. oligodon (Boiss.) Seybold., J.Essent.Oil Res., 11, 300-302 (1999).

Marula

Head-space volatiles of marula (Sclerocarya birrea subsp. caffra), A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 74, 325-326 (2008)

Matricaria recutita (syn. M. chamomilla)

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Mayıs papatyası (Matricaria chamomilla L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (7) 16-17 (2006)

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Matthiola anchoniifolia

Composition of the essential oil from seeds of Matthiola anchoniifolia Hub.-Mor. obtained by microdistillation, N. Kirimer, K.H.C. Baser, G. Ozek, T. Ozek, J. Essent. Oil Res.,18(6) 602-603 (2006)

Mediasia macrophylla

K.H.C. Baser, T. Ozek, Kh. R. Nuriddinov, A.M. Nigmatullaev, K.Kh. Khadzimatov, Kh.N. Aripov, The Essential Oils of Mediasia macrophylla (Regel et Schmalh.) Pimen. and Foeniculum vulgare Mill. from Uzbekistan, J. Essent. Oil Res., 9, 249-250 (1997)

Medicinal and Aromatic Plants

Industrial Utilization of Medicinal and Aromatic Plants, K.H.C.Baser, Acta Hort., 503, 177-192 (1999).

New trends in the utilization of medicinal and aromatic plants, K.H.C. Baser, Acta Horticulturae, 676, 11-23 (2005).

Melaleuca alternifolia

 Cay Agaci (TeaTree) [Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel], K.H.C. Baser, BagBahce (69) 28-29 (2017)

Melissa officinalis

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Oğulotu (Melissa officinalis L.). K.H.C. Başer, BağBahçe (22) 24-25 (2009)

Mentha

 Nane (Mentha L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (4) 22-24 (2006)

Mentha asiatica

K.H.C. Baser, Kh. R. Nuriddinov, A.M. Nigmatullaev, Kh.N. Aripov, The Essential Oil of Mentha asiatica Boriss. from Uzbekistan, J. Essent. Oil Res., 9, 453-454 (1997).

Mentha aquatica

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Mentha arvensis var. japanensis

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Mentha x dalmatica

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Mentha x dumetorum

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Mentha haplocalyx

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Mentha longifolia subsp. longifolia

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Mentha longifolia subsp. typhoides

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Mentha Moroccan

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Mentha native Wilmet

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Mentha x piperita

Antimicrobial Screening on Mentha piperita Essential Oils, G.Iscan, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, F.Demirci, J. Agr.Food Chem., 50, 3943-3946 (2002).

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Phenolic profile and antioxidant evaluation of Mentha x piperita (Peppermint) extracts, H.J. D. Dorman, M. Kosar, K.H.C. Baser, R. Hiltunen, Nat. Prod. Com., 4, 1-8 (2009)

Mentha piperita nm. citrata

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Mentha pulegium

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Mentha rotundifolia

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Mentha spicata

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Mentha spicata var. crispa

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Mentha spicata var. spicata

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Evaluation of antibacterial and antifungal effects of Calcium hydroxide mixed with two different essential oils, G. Cosan, C.S. Ozverel, D. Yigit Hanoglu, K.H.C. Baser, Y.M. Tunca, Molecules  27, 2635 (2022)  https://doi.org/10.3390/molecules27092635

Mentha spicata var. tomentosa

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Mentha suaveolens

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Mentha Turkey

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res. 24(3) 265-272 (2012)

Mentha x verticillata

Screening of free radical scavenging compounds in water extracts of Mentha samples using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, H.J. Damien Dorman, K. H. C. Baser, R. Hiltunen, J. Agric. Food Chem., 52, 5004-5010 (2004).

Mentha x villoso-nervata

Essential Oils of Mentha species from Northern Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarımcılar, G.Kaynak, J.Essent. Oil Res., 11, 579-588 (1999).

Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Planta Med., 74(9) 27 (2008)

Essential oils of Mentha species from Marmara region of Turkey, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, J. Essent. Oil Res., 24(3) 265-272 (2012)

Metzgeria furcata

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Microbial biotransformation

Fungal biotransformation of cyclademol and antimicrobial activities of its metabolites, I. Kiran, O. Ozsen, K.H.C. Baser, F. Demirci, Nat. Prod. Commun.12(10) 1529-1530 (2017)

Microbial biotransformation of alpha-ionol, I. Kiran, T.T. Sefunc, O. Ozsen, K.H.C. Baser, F. Demirci, J. Chem. Res. 42, 13-14 (2018)

Microbial Transformation of 3,3-Dimethylcyclohexyl methyl ketone and Antimicrobial Evaluation, O. O. Batur, I. Kiran, K.H.C. Baser, F. Demirci, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 50(3) 263-267 (2022)

Micromeria carminea

K.H.C.Baser, N.Kirimer, T.Ozek, G.Tumen, The Essential Oil of Micromeria carminea P.H.Davis, J.Essent. Oil Res., 7, 457-458 (1995).

Micromeria congesta

N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Micromeria congesta, J. Essent. Oil Res., 3 (6) 387-393 (1991)

Micromeria congesta Uçucu Yaginin Farmakolojik ve Toksikolojik Olarak  Degerlendirilmesi, N.Kirimer, M.İ.Cingi, M.Özdemir, A.Elbasi, T.Özek,  K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 307-310 (1992).

Micromeria cremnophila subsp. amana

K.H.C.Baser, B.Demircakmak, H.Duman, Composition of the Essential Oil of Micromeria cremnophila Boiss. et Heldr. subsp. amana (Rech.fil.) P.H.Davis, J.Essent. Oil Res., 9, 725-726 (1997).

Micromeria cristata subsp. phyrigia

Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Micromeria cristata subsp. phrygia and the Enantiomeric Distribution of Borneol, N.Tabanca, N.Kirimer, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, J. Agr. Food Chem. 49(9) 4300-4303 (2001)

Micromeria dolichodontha

K.H.C.Baser, N.Kirimer, H.Duman, Composition of the Essential Oil of Micromeria dolichodontha P.H.Davis, Flavour Fragr.J., 12, 289-291 (1997).

Micromeria fruticosa

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Micromeria fruticosa subsp. barbata

N.Kirimer, G.Tumen, T.Ozek, K.H.C.Baser, Essential Oil of Micromeria fruticosa subsp. barbata of Turkish Origin, Acta Horticulturae, 333, 239-244 (1993)

N.Kirimer, G.Tumen, T.Ozek, K.H.C. Baser, The Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. barbata (Boiss. et Kotschy.) P.H.Davis of Turkish Origin, J.Essent. Oil Res., 5(1) 79-80 (1993).

Micromeria fruticosa subsp. giresunica

K.H.C.Baser, N.Kirimer, T.Ozek, G.Tumen, F.Karaer, Essential Oil Composition of three Labiatae endemic to Turkey (Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. giresunica P.H.Davis., Sideritis lycia Boiss. et Heldr. and S. arguta Boiss. et Heldr.) J.Essent. Oil Res.,  8, 699-701 (1996)

Micromeria fruticosa subsp. serpyllifolia

N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, M.Harmandar, The Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. serpyllifolia (Bieb.) P.H.Davis, J. Essent. Oil Res., 5(2) 199-200 (1993).

 The Analysis of Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp.  serpyllifolia (Bieb.) P.H.Davis, N.Kirimer, T.Özek, K.H.C.Baser, M.Harmandar, Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering,  Marmara University Publication No:518, V. I, 283-285 (1992) .

Micromeria myrtifolia

T.Ozek, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Micromeria myrtifolia Boiss. et Hohen, J. Essent. Oil Res., 4(1) 79-80 (1992).

 Micromeria myrtifolia Uçucu Yaginin Bilesimi, T.Özek, N.Kirimer, K.H.C.Baser,  9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser,  Eskisehir, Turkey, 298-306 (1992) .

Moluccella laevis

Composition of the essential oil and antioxidant capacity of Moluccella species from Turkey (PP-68), A. Koroglu Guvenc, G. Ozek, M.M. Hurkul, T. Ozek, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 105 (2017)

Moluccella spinosa

Composition of the essential oil and antioxidant capacity of Moluccella species from Turkey (PP-68), A. Koroglu Guvenc, G. Ozek, M.M. Hurkul, T. Ozek, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 105 (2017)

Momordica charantia

Studies on the Volatile Oils of Momordica charantia L. (Cucurbitaceae) and Phyllanthus amarus Sch. & Thonn. (Euphorbiaceae), D.O. Moronkola, I.A. Ogunwande, I.O. Oyewole, K.H.C. Baser, T. Ozek, G. Ozek, J. Essent. Oil Res., 21, 393-399 (2009)

Kudret nari (Momordica charantia L.), K.H.C. Baser, BagBahce (42) 28-29 (2012)

Monarda didyma

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Monarda fistulosa

Bioassay-Guided Investigation of Two Monarda Essential oils for repellent activity against Yellow Fever mosquito Aedes aegypti, N. Tabanca, U.R. Bernier, A. Ali, M. Wang, B. Demirci, E.K. Blythe, S.I. Khan, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Agric. Food Chem. 61 (36) 8573-8580 (2013)

Monarda bradburiana

Bioassay-Guided Investigation of Two Monarda Essential oils for repellent activity against Yellow Fever mosquito Aedes aegypti, N. Tabanca, U.R. Bernier, A. Ali, M. Wang, B. Demirci, E.K. Blythe, S.I. Khan, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Agric. Food Chem. 61 (36) 8573-8580 (2013)

Morina persica

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Composition of the Essential Oil of Morina persica L. Flowers, J.Essent. Oil Res., 10,  117-118 (1998).

Morina persica L. Uçucu Yaginin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 426-430 (1997)

Morus nigra

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Muscari muscarimi

Headspace Volatiles of Three Turkish Plants, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 22, 389-392 (2010)

Mushrooms

Bazi yabani mantarlarin antioksidan ozellikleri, S.S. Erdogan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Nevsehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6(ICAFOF 2017 Ozel Sayi) 254-260 (2017)

Myristica fragrans

Antifungal Activities and Essential Oil Constituents of Some Spices from Pakistan, Atta-ur-Rahman, M.I.Choudhary, A.Farooq, A.Ahmed, M.Z.Iqbal, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, J.Chem.Soc.Pak., 22, 60-65 (2000).

Myrothamnus flabellifolius

The Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of the Resurrection Plant Myrothamnus flabellifolius, A.M.Viljoen, M.E.Klesper, E.J.Ernst, D.Keele, E.Roling, S. van Vuuren, B.Demirci, K.H.C.Baser, B.E. van Wyk, S.Afr.J.Bot., 68 (1) 100-105 (2002).

Myrrhoides nodosa

Composition of the Essential Oil of Myrrhoides nodosa (L.) Cannon from Turkey, G.Tumen, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, K.H.C.Baser, J.Essent. Oil Res., 17(2) 126-127 (2005).

Myrtus communis

The Chemical Composition of Turkish Myrtle Oil, T.Ozek, B.Demirci, K.H.C.Baser, J.Essent. Oil Res., 12, 541-544 (2000).

The Chemical Composition of Turkish Myrtle Oil, T.Ozek, B.Demirci, K.H.C.Baser, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 191-196 (2000).

Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season, M. Cabuk, M. Bozkurt, A. Alcicek, A.U. Catli, K.H.C. Baser, S. Afr. J. Anim. Sci., 36(4) 215-221 (2006)

Chemical and biological profiles of essential oil from different parts of Myrtus communis L. subsp. communis from Turkey, A. Sen, M. Kurkcuoglu, A. Yildirim, A. Dogan, L. Bitis, K.H.C. Baser, Agric. Conspec. Sci. 85(1) 73-80 (2020)

Nectaroscordum siculum

Headspace Volatiles of Three Turkish Plants, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 22, 389-392 (2010)

Nepeta betonicifolia

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim. Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Composition of the Essential oil of Nepeta betonicifolia C.A.Meyer from Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 13, 35-36 (2001).

Nepeta caesarea

Composition of the Essential Oil of Nepeta caesarea Boiss. from Turkey,  K.H.C.Baser, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 6, 645-646 (1994).

Nepetalactone: A new opioid analgesic from Nepeta caesarea Boiss., S.Aydin, R.Beis, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, J. Pharm. Pharmacol., 50, 813-817 (1998).

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Composition of the Essential Oil of Nepeta caesarea Boiss. from Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, J. Essent. Oil Res.6, 645-646 (1994).

Nepeta cadmea

Composition of the Essential Oil of Nepeta cadmea Boiss., K.H.C.Baser, B.Demircakmak, A.Altintas, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 10, 327- 328 (1998).

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta cataria

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta cilicia

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta concolor

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta congesta var. congesta

 Nepeta congesta var. congesta uzerinde Mikromorfolojik ve Fitokimyasal Calismalar, A.Kaya, B.Demirci, K.H.C.Baser, XV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiri Kitabi, Eds. E.Sezik, E.Yesilada, D.Deliorman, p.127-135, Ankara, 2006.

Micromorphology of glandular trichomes of Nepeta congesta Fisch. & Mey. var. congesta (Lamiaceae) and chemical analysis of the essential oils, A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 73 (1) 29-34 (2007)

Nepeta congesta var. cryptantha

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta conferta

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta fissa

Composition of the Essential Oil of Nepeta fissa C.A.Meyer, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Yildiz, Z.Bahcecioglu, J.Essent. Oil Res., 12, 27-28 (2000).

 Composition of the Essential Oils of Nepeta fissa C.A.Meyer, K.H.C.Baser, T.Özek, B.Yildiz, Z.Bahçecioglu, G.Tümen, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 65-68 (2000).

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta flavida

The Essential Oil of Nepeta flavida Hub.-Mor., K.H.C.Baser, B.Demircakmak, A.Altintas, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 10, 299-300 (1998)

Nepeta flavida Hub.-Mor. ve Nepeta sulfuriflora P.H. Davis Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, B. Demirçakmak, H. Duman, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 450-456 (1997)

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta isaurica

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta italica

Analgesic effects of Nepeta italica L.: Evidence for a new opioid compound; 1,8-cineole, S. Aydin, T. Demir, Y. Ozturk, K.H.C. Baser, Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, 358 (1): R77-R77 P35199 Suppl. 1, 1998

Analgesic activity of Nepeta italica L., S.Aydin, T.Demir, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Phytother. Res. , 13 (1) 20-23 (1999).

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta nuda subsp. albiflora

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta nuda subsp. glandulifera

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta nuda subsp. nuda

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta phyllochlamys

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta plinux

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta racemosa

K.H.C.Baser, T.Ozek, A.Akgul, G.Tumen, Composition of the Essential Oil of Nepeta racemosa Lam., J.Essent. Oil Res., 5(2) 215-217 (1993).

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta racemosa hybrid ‘Select’

Chemical Composition and Biological Activity of Essential Oils from Four Nepeta Species and Hybrids against Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae), A. Ali, N. Tabanca, B. Demirci, E. K. Blythe, K.H.C. Baser, I. A. Khan, Rec. Nat. Prod. 10(2) 137-147 (2016)

Nepeta sibirica

Chemical Composition and Biological Activity of Essential Oils from Four Nepeta Species and Hybrids against Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae), A. Ali, N. Tabanca, B. Demirci, E. K. Blythe, K.H.C. Baser, I. A. Khan, Rec. Nat. Prod. 10(2) 137-147 (2016)

Nepeta sorgerae

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta subsessilis

Chemical Composition and Biological Activity of Essential Oils from Four Nepeta Species and Hybrids against Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae), A. Ali, N. Tabanca, B. Demirci, E. K. Blythe, K.H.C. Baser, I. A. Khan, Rec. Nat. Prod. 10(2) 137-147 (2016)

Nepeta sulfuriflora

K.H.C.Baser, B.Demircakmak, H.Duman, Composition of the Essential Oils of Nepeta sulfuriflora P.H.Davis, J.Essent. Oil Res., 10, 179-181(1998).

Nepeta flavida Hub.-Mor. ve Nepeta sulfuriflora P.H. Davis Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, B. Demirçakmak, H. Duman, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 450-456 (1997)

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta trachonitica

G.Tumen, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, B.Yildiz, Composition of the Essential Oil of Nepeta trachonitica Post from Turkey, J.Essent. Oil Res., 11, 21-22 (1999).

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta transcaucasica

The Anticandidal Essential Oil of Nepeta transcaucasica Grossh.,G. Iscan, Y. B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, Chemistry and Biodiversity, 8, 2144-2148 (2011)

Nepeta viscida

K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, Composition of the Essential Oil of Nepeta viscida Boiss. from Turkey, J.Essent. Oil Res., 7, 569-570 (1995).

Essential Oils of Nepeta Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim.Prir.Soedin, (4) 291-293 (2000). Chem.Nat.Comp., 36, 356-359 (2000).

Nepeta xfaassenii

Chemical Composition and Biological Activity of Essential Oils from Four Nepeta Species and Hybrids against Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae), A. Ali, N. Tabanca, B. Demirci, E. K. Blythe, K.H.C. Baser, I. A. Khan, Rec. Nat. Prod. 10(2) 137-147 (2016)

Nerium oleander

I.Carbik, K.H.C.Baser, H.Z.Ozel, B.Ergun, H.Wagner, Immunologically Active Polysaccharides from the Aqueous Extract of Nerium oleander, Planta Med., 56, 668 (1990)

Neurospora crassa – Biotransformation

Hydroxylation of selected sesquiterpenes by the fungus Neurospora crassa, F. Demirci, T. Akar, T.A. Demir, I. Kiran, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Planta Med., 72(11) 981 (2006)

Nicotiana tabacum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Nigella arvensis subsp. arvensis

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella arvensis var. assyriaca

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella arvensis subsp. brevifolia

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella arvensis var. glauca

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella arvensis var. involucrata

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella arvensis var. tauricola

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella ciliaris

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Nigella damascena

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella degenii subsp. degenii

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella elata

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella lancifolia

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella latisecta

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella orientalis

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella nigellastrum (Syn. Garidella nigellastrum)

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella oxypetala var. oxypetala

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella sativa

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Çörekotu (Nigella sativa L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (32) 26-27 (2010).

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella segetalis

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella turcica

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Nigella unguicularis

Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species, K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Planta Med. 76(12) 1231 (2010).

Structural similarities of phytochemicals significantly contribute to species delimitation of Nigella and Garidella (Ranunculaceae), Y. Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oymak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez,  J. Essent. Oil Res. (2022) DOI: 10.1080/10412905.2022.2147591

Ninde oil

Ninde Oil (Aeollanthus myrianthus Taylor) Revisited: Analysis of a Historical Oil, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, J.Essent. Oil Res., 17(2) 137-138 (2005).

Notopterygium forbesii

The chemical composition and biological activities of Notopterygium incisum and Notopterygium forbesii essential oils from China, D.E. Wedge, Z. Gao, N. Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, Planta Med., 75, 422 (2009).

Notopterygium incisum

The chemical composition and biological activities of Notopterygium incisum and Notopterygium forbesii essential oils from China, D.E. Wedge, Z. Gao, N. Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, Planta Med., 75, 422 (2009).

Ocimum basilicum

T.Ozek, S.H.Beis, B.Demircakmak, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Ocimum basilicum L. Cultivated in Turkey, J.Essent. Oil Res., 7, 203-205 (1995).

Anticandidal activity of essential oils from commercial herbal spices from Turkey, F. Demirci, G. Iscan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 860 (2007)

Essential oils and lipids from the flowers of two varieties of Ocimum basilicum L. cultivated in Uzbekistan, K. Bobakulov, G. Ozek, T. Ozek, D.T. Asilbekova, N. D. Abdullaev, Sh. Sh. Sagdullaev, K.H.C. Baser,  J. Essent. Oil Res. 32(4) 323-330 (2020), DOI:10.1080/10412905.2020.1749946

Ocimum sello

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Ocimum tenuifolium

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Olea europea

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Zeytin yaprağı (Olea europea L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (11) 25 (2007)

Olymposciadium caespitosum

Olymposciadium caespitosum (Umbelliferae): A monotypic endemic species from Turkey. A. Kaya, K.H.C. Baser, Flora Mediterranea, 12, 377-387 (2003).

Ononis viscosa subsp. brevifolia

Composition of the Essential Oil of Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman, F.Z.Erdemgil, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Chem. Nat. Comp., 38 (6) 565-567 (2002).

Opuntia ficus-indica

Hintinciri (Opuntia ficus-indica [L.] Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce, (97) 14-15 (2021)

Oregano

Turkish Oregano: Chemistry and Biological Activities, K.H.C. Baser, F. Demirci, Planta Med., 72(11) 979 (2006)

Oregano, K.H.C. Baser and N. Arslan. In: Leafy Medicinal Herbs: Botany, Chemistry, Postharvest Technology and Uses (Eds. D.C.P. Ambrose, A. Manickavasagan, R. Naik, CAB International, pp. 170-188 (2016)

Bir Sağlık Kaynağı: Kekik, K.H.C Başer, BağBahçe (2) 26-27(2006).

Oregano water (Kekik suyu)

The Chemistry and Pharmacology of Origanum (Kekik) Water, S.Aydin, K.H.C.Baser, Y.Öztürk, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 52-60 (1997).

Ticari Kekik Sularinda Cözünen Bilesiklerin Izolasyonu ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi, I. Boydag, O. Arslandere, N.Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser , 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 256-263. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Yagalti Sularinin Kimyasal Bilesimi, Neş’e Kirimer, Oznur Arslandere, K.H. C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 264-274. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Origanum spp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season, M. Cabuk, M. Bozkurt, A. Alcicek, A.U. Catli, K.H.C. Baser, S. Afr. J. Anim. Sci., 36(4) 215-221 (2006)

The Turkish Origanum Species, K.H.C.Baser. In: Oregano, The Genera Origanum and Lippia, Ed.: S.E.Kintzios, Taylor and Francis, London, pp. 109-126 (2002).

Origanum acutidens

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

The Essential Oil of Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Iestwaart, K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 9, 91-92 (1997).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Origanum x adanense

Composition of the Essential Oil of Origanum x adanense Baser et Duman, K.H.C.Baser, H.Duman and Z.Aytac, J.Essent. Oil Res., 12, 475-477 (2000).

Yeni bir bitkinin keşfi, K.H.C. Başer, DerKi Internet Dergisi , Sayı 15 (2006) http://www.derki.com/hekim/yeni-bir-bitkinin-kesfi/

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Origanum bargyli

Composition of the Essential Oils of Origanum boissieri Ietswaart and Origanum bargyli  Mouterde, K.H.C.Baser, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 10, 71-72 (1998).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Origanum bilgeri

The Essential Oil of Origanum bilgeri P.H.Davis, K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Duman, J.Essent.Oil Res., 8, 217-218 (1996).

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Classification of 63 Origanum taxa based on microsatellite markers and essential oil composition, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, M. Karaca, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Origanum boissieri

Composition of the Essential Oils of Origanum boissieri Ietswaart and Origanum bargyli  Mouterde, K.H.C.Baser, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 10, 71-72 (1998).

Origanum x dolichosiphon

Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Origanum x dolichosiphon P.H.Davis, N.Tabanca, F.Demirci, T.Ozek, G.Tumen, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (3) 204-206 (2001). Chem. Nat. Comp. 37(3) 238-241 (2001).

Origanum dubium

Complex evolutionary relationships in the Origanum L. section Majorana Benth. (Lamiaceae), B. Lukas, R. Samuel, E. Mader, K.H.C. Baser, H. Duman, J. Novak, Botanical J. Linnean Soc. 171, 667-686 (2013)

In vitro Anti-Leishmanial Activity of Essential Oils Extracted from Plants Growing in Northern Cyprus Against Leishmania tropica. E. Guler, A. Ozbilgin, I. Cavus, B. Baddal, I. Etikan, KHC Baser, T. Sanlidag. Turkiye Parazitol Derg 45(2) 101-107 (2021).

Evaluation of antibacterial and antifungal effects of Calcium hydroxide mixed with two different essential oils, G. Cosan, C.S. Ozverel, D. Yigit Hanoglu, K.H.C. Baser, Y.M. Tunca, Molecules  27, 2635 (2022)  https://doi.org/10.3390/molecules27092635

Origanum floribundum

Composition of the Essential Oil of Origanum floribundum Munby from Algeria, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Z.Houmani, L.Abed, J.Essent. Oil Res., 12, 753-756 (2000).

Origanum haussknechtii

Composition of the Essential Oil of Origanum haussknechtii Boiss.,  K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 10, 227-228 (1998).

Origanum husnucan-baseri

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, H.Duman, Z.Aytac, Composition of the Essential Oil of Origanum husnucan-Baseri H.Duman, Z.Aytac et A.Duran, A New Species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 10, 419-421 (1998).

 The Essential Oils of Three New Labiatae taxa from Turkey: Origanum hüsnü can-baseri, Sideritis gülendamii and Salvia aytachii, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, H.Duman, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 229- 232 (1997).

Classification of 63 Origanum taxa based on microsatellite markers and essential oil composition, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, M. Karaca, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Origanum hypericifolium

K.H.C.Baser, N.Ermin, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, The Essential Oil of Origanum hypericifolium O.Schwarz et P.H.Davis, J.Essent. Oil Res., 6, 631-633 (1994).

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Origanum x intercedens

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Origanum laevigatum

K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, The Essential Oil of Origanum laevigatum Boiss., J.Essent.Oil Res., 8, 185-186 (1996).

Origanum leptocladum 

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

K.H.C.Baser, N.Ermin, T.Ozek, B.Demircakmak, G.Tumen, H.Duman, The Essential Oils of Thymbra sintenisii Bornm. et Aznav. subsp. isaurica P.H.Davis and Origanum leptocladum  Boiss., J.Essent.Oil Res., 8, 675-676 (1996).

Origanum majorana

K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tumen, Composition of the Essential Oil of Origanum majorana L. from Turkey, J. Essent. Oil Res., 5 (5) 577-579 (1993)

K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum species with Commercial Importance, J.Essent. Oil Res., 5 (6) 619-623 (1993).

Ticari önemi olan Türk Origanum Türlerinin Uçucu Yağları, K.H.C.Başer, T.Özek, G.Tümen, E.Sezik, TAB Bülteni, (10) 28-30 (1994)

An Improved On-Line HPLC-DPPH Method for the Screening of Free Radical Scavenging Compounds in Water Extracts of Lamiaceae Plants,  M. Kosar, H.J.D. Dorman, R. Hiltunen, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(2) 161-166 (2003).

Composition of the Essential Oils of Origanum majorana L. and Origanum x majoricum Cambess., K.H.C.Baser, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 16, 248-252 (2004).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

A novel wound healing ointment: A formulation of Hypericum perforatum oil and sage and oregano essential oils based on traditional Turkish knowledge, I. Suntar, E. Kupeli Akyol, H. Keles, A. Oktem, K.H.C. Baser, S. Yesilada, J. Ethnopharmacol., 134, 89-96 (2011).

Classification of 63 Origanum taxa based on microsatellite markers and essential oil composition, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, M. Karaca, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Complex evolutionary relationships in the Origanum L. section Majorana Benth. (Lamiaceae), B. Lukas, R. Samuel, E. Mader, K.H.C. Baser, H. Duman, J. Novak, Botanical J. Linnean Soc. 171, 667-686 (2013)

Essential oil composition of Origanum majorana from three different locations in Northern Cyprus (PP-43), A. Hanoglu, D. Yigit, B. Demirci, D. Ozkum Yavuz, I. Calis, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 80 (2017)

In vitro Anti-Leishmanial Activity of Essential Oils Extracted from Plants Growing in Northern Cyprus Against Leishmania tropica. E. Guler, A. Ozbilgin, I. Cavus, B. Baddal, I. Etikan, KHC Baser, T. Sanlidag. Turkiye Parazitol Derg 45(2) 101-107 (2021).

In vitro and in silico evaluation of ACE2-LOX inhibitory activity of Origanum essential oils and carvacrol, F. Demirci, K. Terali, A.E. Karadag, S.N. Biltekin, E. Ak Sakal, M. Kosar, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med.  (2022) DOI: 10.1055/a-1828-2479

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Origanum x majoricum

Composition of the Essential Oils of Origanum majorana L. and Origanum x majoricum Cambess., K.H.C.Baser, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 16, 248-252 (2004).

Origanum micranthum

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

K.H.C.Baser, T.Ozek,  M.Kurkcuoglu, G.Tumen, The Essential Oil of Origanum micranthum Vogel, J.Essent.Oil Res., 8, 203-204 (1996).

Origanum minutiflorum

K.H.C.Baser, G.Tumen, E. Sezik, The Essential Oil of Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H.Davis, J. Essent. Oil Res., 3 (6) 445-446 (1991)

Origanum onites ve Origanum minutiflorum ‘un Uçucu Yaglarinin Farmakolojik Etkileri, M.İ.Cingi, N.Kirimer, İ.Sarikardasoglu, C.Cingi, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey,  10-15 (1992).

Ticari önemi olan Türk Origanum Türlerinin Uçucu Yağları, K.H.C.Başer, T.Özek, G.Tümen, E.Sezik, TAB Bülteni, (10) 28-30 (1994)

An Improved On-Line HPLC-DPPH Method for the Screening of Free Radical Scavenging Compounds in Water Extracts of Lamiaceae Plants,  M. Kosar, H.J.D. Dorman, R. Hiltunen, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(2) 161-166 (2003).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Essential oils from wild and micropropagated plants of Origanum minutiflorum O. Schwarz et Davis, D. Ozkum, M. Kurkcuoglu, R. Tipirdamaz, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil. Res., 22, 135-137 (2010)

A novel wound healing ointment: A formulation of Hypericum perforatum oil and sage and oregano essential oils based on traditional Turkish knowledge, I. Suntar, E. Kupeli Akyol, H. Keles, A. Oktem, K.H.C. Baser, S. Yesilada, J. Ethnopharmacol., 134, 89-96 (2011).

In vitro and in silico evaluation of ACE2-LOX inhibitory activity of Origanum essential oils and carvacrol, F. Demirci, K. Terali, A.E. Karadag, S.N. Biltekin, E. Ak Sakal, M. Kosar, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med.  (2022) DOI: 10.1055/a-1828-2479

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Origanum onites

Composition of the Essential Oil of Origanum onites, M.Ögütveren, F.Z.Erdemgil,  M.Kürkçüoglu, T.Özek, K.H.C.Baser, Turkish VIIIth National Symposium on  Chemistry and Chemical Engineering, Marmara University Publication No:518, V. II, 119-124 (1992).

K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum species with Commercial Importance, J.Essent. Oil Res., 5 (6) 619-623 (1993).

Origanum onites ve Origanum minutiflorum ‘un Uçucu Yaglarinin Farmakolojik Etkileri, M.İ.Cingi, N.Kirimer, İ.Sarikardasoglu, C.Cingi, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey,  10-15 (1992).

Ticari önemi olan Türk Origanum Türlerinin Uçucu Yağları, K.H.C.Başer, T.Özek, G.Tümen, E.Sezik, TAB Bülteni, (10) 28-30 (1994)

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

 Kekik (Origanum onites L.) Uçucu Yaginin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi, S. Aydin, Y. Öztürk, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 332-338 (1997)

Kekik (Origanum onites L.) Yag-alti-suyu’ nun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi, S. Aydin, Y. Öztürk, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 339-344 (1997)

Kekik (Origanum onites L.) Yag-alti-suyu’ nun Koleretik Etkisi, S. Aydin, Y. Öztürk, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 345-351 (1997)

S.Aydin, Y.Ozturk, R.Beis, K.H.C.Baser, Investigation of Origanum onites, Sideritis congesta and Satureja cuneifolia Essential Oils for Analgesic Activity, Phytother. Res., 10, 342-344 (1996)

Lipids and Essential oil of Origanum onites L., N.Azcan, M.Kara, D.T.Asilbekova, T.Ozek, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (2)106-109 (2000). Chem. Nat. Comp., 36(2) 132-136 (2000)

The Isolation of Some Soluble and Dispersed Materials of Oregano Water, I.Boydag, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, K.H.C.Baser, Chem. Nat. Comp., 39(5) 465-469 (2003).

Investigation of the Origanum onites L. Essential Oil Using the Chorioallantoic Membrane (CAM) Assay, F. Demirci, D. H. Paper, G. Franz, K.H.C. Baser, J. Agric.Food Chem. 52(2) 251 – 254 (2004).

Fatty acids in the seeds of Origanum onites L. and Origanum vulgare L., N. Azcan,  M. Kara, B. Demirci, K. H. C. Baser, Lipids, 39(5) 487-489 (2004)

 Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum Uzerinde Farmakognozik Arastirmalar, S. Oflaz , M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 252-258. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Genotoxicity and antigenotoxicity of origanum oil and carvacrol evaluated by Ames Salmonella/microsomal test, E. Ipek, H. Zeytinoglu, S. Okay, B. A. Tuylu, M. Kurkcuoglu, K. H. C.  Baser, Food Chem., 93 (3) 551-556 (2005)

Essential oil of Turkish Origanum onites L. and its main components, carvacrol and thymol show potent antiprotozoal activity without cytotoxicity, D. Tasdemir, M. Kaiser, F. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med., 72(11)1006 (2006)

Effects of carvacrol upon the liver of rats undergoing partial hepatectomy, M. Canbek, M. Uyanoglu, E. Aral, K.H.C. Baser, Planta Med., 72 (11)1040 (2006)

Effects of carvacrol upon the liver of rats undergoing partial hepatectomy, M. Uyanoglu, M. Canbek, E. Aral, K.H.C. Baser, Phytomedicine, 15 , 226-229 (2008)

Acaricidal efficacy of Origanum onites L. essential oil against Rhipicephalus turanicus (Ixodidae), S. Coskun, O. Giriskin, M. Kurkcuoglu, A.O. Giriskin, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Parasitol. Res., 103 , 259-261 (2008)

The effects of intra-rectal and intra-peritoneal application of Origanum onites L. Essential oil on 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid-induced colitis in the rat, E. Dundar, E.G. Olgun, S. Isiksoy, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, C. Bal, Exper.Toxicol. Pathology , 59 (6) 399-408 (2008)

Effects of carvacrol on defects of ischemia-reperfusion in the liver, M. Canbek, M. Uyanoglu, G. Bayramoglu, H. Senturk, N. Erkasap, T. Koken, S. Uslu, C. Demirustu, E. Aral, K.H.C. Baser, Phytomedicine, 15, 447-452 (2008)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Effects of Origanum onites on endothelial function and serum biochemical markers in hyperlipidaemic patients, B. Ozdemir, A. Ekbul, N.B. Topal, E. Sarandol, A. Sag, K.H.C. Baser, J. Cordan, S. Gullulu, E. Tuncel, I. Baran, A. Aydinlar, J. Int. Med. Res., 36, 1326-1334 (2008).

Effect of absorbent pads containing oregano essential oil on the shelf life extension of overwrap packed chicken drumsticks stored at four degrees celcius, N. Oral, L. Vatansever, C. Sezer, B. Aydin, A. Guven, M. Gulmez, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, Poultry Sci., 88(7) 1459-1465 (2009).

Quantitative HPTLC determination of rosmarinic acid and antioxidant activity of Origanum onites L. Water and 70% methanol extracts, F. Goger, A. Altintas, M. Kosar, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Planta Med. 76(12) 1331 (2010).

Effect of Oregano Essential Oil on Biofilms Formed by Staphylococci and Escherichia coli, N. Bilge Oral, L. Vatansever, B. Duman Aydin, C. Sezer, A. Guven, M. Gulmez, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 16 (Suppl. A), 23-29 (2010).

Classification of 63 Origanum taxa based on microsatellite markers and essential oil composition, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, M. Karaca, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Assessment of anti-angiogenic and anti-tumoral potentials of Origanum onites L. essential oil, R. Bostancioglu, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, A.T. Koparal, Planta Med. 77(12) 1400-1401 (2011).

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Assessment of anti-angiogenic and anti-tumoral potentials of Origanum onites L. essential oil, R. B. Bostancioglu, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, A. T. Koparal, Food Chem. Toxicol. 50(6) 2002-2008 (2012)

Complex evolutionary relationships in the Origanum L. section Majorana Benth. (Lamiaceae), B. Lukas, R. Samuel, E. Mader, K.H.C. Baser, H. Duman, J. Novak, Botanical J. Linnean Soc. 171, 667-686 (2013)

Repellency of the Origanum onites L. essential oil and constituents to the lone star tick and yellow fever mosquito, J.F. Carroll, B. Demirci, M. Kramer, U.R. Bernier, N.M. Agramonte, K.H.C. Baser, N. Tabanca, Nat. Prod. Res. 31(18) 2192-2197(2017) DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2017.1280485

Antibacterial activities of herbal toothpastes combined with essential oils against Streptococcus mutans, O.I. Karadaglioglu, N. Ulusoy, K.H.C. Baser, A. Hanoglu, I.Sik, Pathogens 20198(1), 20; doi:10.3390/pathogens8010020

Antiprotozoal Activity of Turkish Origanum onites  Essential Oil and Its Components,  D. Tasdemir,  M. Kaiser, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Molecules 24 (2019) doi:10.3390/molecules24234421

Protective Effects of Origanum onites Essential Oil in the Methotrexate-Induced Rat Model: Role on Apoptosis and Hepatoxicity, A. Aykac, E. Becer, D. Ozbeyli, G. Sener, K.H.C. Baser, Rec. Nat Prod. 14(6) 395-404 (2020) http://doi.org/10.25135/rnp.186.20.04.1631

Comparative Antibacterial Capabilities of Origanum onites oil  and Diode Laser against Enterecoccus faecalis contaminated primary root canals, A. Islam, S. Susever, D. Yigit Hanoglu, K.H.C. Baser, S. Cetiner, Cyprus J. Medical Sciences 6(3)237-243 (2021)

A Multi-Parameter Evaluation of the Neuroprotective and Cognitive-Enhancing Effects of Origanum onites L. (Turkish Oregano) Essential Oil on Scopolamine-Induced Amnestic Rats, A. Aykac, K. Terali, D. Ozbeyli, S. Ede, O. Albayrak, K.H.C. Baser, G. Sener, Metabolic Brain Disease  37, 1041-1055 (2022) https://doi.org/10.1007/s11011-022-00933-6

In vitro and in silico evaluation of ACE2-LOX inhibitory activity of Origanum essential oils and carvacrol, F. Demirci, K. Terali, A.E. Karadag, S.N. Biltekin, E. Ak Sakal, M. Kosar, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med.  (2022) DOI: 10.1055/a-1828-2479

Cytotoxic Activity and Antioxidant Effects of Origanum onites essential oil and its two major contents, carvacrol and p-cymene on human colorectal (HCT116) and hepatocellular carcinoma (HepG2) cell lines, E. Becer, E. Mutlu Altundag, K.H.C. Baser, H.S.Vatansever, J. Essent. Oil Res. early view (2022)

Origanum rotundifolium

K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, The Essential Oil of Origanum rotundifolium Boiss., J. Essent. Oil Res., 7, 95-96 (1995).

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Origanum saccatum

G.Tumen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, T.Ozek, The Essential Oil of Origanum saccatum P.H.Davis, J.Essent. Oil Res., 7, 175-176 (1995).

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Classification of 63 Origanum taxa based on microsatellite markers and essential oil composition, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, M. Karaca, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Origanum sipyleum

K.H.C. Baser, G.Tumen, T.Ozek, M. Kurkcuoglu, Composition of the Essential Oil of Origanum sipyleum of Turkish Origin, J.Essent. Oil Res., 4 (2) 139-142 (1992).

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Origanum solymicum

G.Tumen, N.Ermin, T.Ozek, K.H.C.Baser, The Essential Oil of Origanum solymicum P.H.Davis, J. Essent. Oil Res., 6(5) 503-504 (1994).

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Classification of 63 Origanum taxa based on microsatellite markers and essential oil composition, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, M. Karaca, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Origanum syriacum

An Improved On-Line HPLC-DPPH Method for the Screening of Free Radical Scavenging Compounds in Water Extracts of Lamiaceae Plants,  M. Kosar, H.J.D. Dorman, R. Hiltunen, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(2) 161-166 (2003).

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Complex evolutionary relationships in the Origanum L. section Majorana Benth. (Lamiaceae), B. Lukas, R. Samuel, E. Mader, K.H.C. Baser, H. Duman, J. Novak, Botanical J. Linnean Soc. 171, 667-686 (2013)

Origanum syriacum var. bevanii

G.Tumen, K.H.C.Baser, The Essential Oil of Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart, J. Essent. Oil Res., 5(3) 315-316 (1993)

K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum species with Commercial Importance, J.Essent. Oil Res., 5 (6) 619-623 (1993).

Ticari önemi olan Türk Origanum Türlerinin Uçucu Yağları, K.H.C.Başer, T.Özek, G.Tümen, E.Sezik, TAB Bülteni, (10) 28-30 (1994)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Origanum syriacum var. sinaicum

The essential oil of Origanum syriacum L. var. sinaicum, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, T.Ozek, Flavour Fragr. J., 18, 98-99 (2003).

Origanum tytthantum

K.H.C. Baser, B. Demircakmak, Kh.R. Nuriddinov, A.M. Nigmatullaev, Kh.N. Aripov Composition of The Essential Oil of Origanum tytthantum Gontsch. from Uzbekistan, , J. Essent. Oil Res., 9, 611-612 (1997).

Lipids of Origanum tytthanthum Gontsch, D.T.Asilbekova, A.I.Glushenkova, N.Azcan, T.Ozek, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (2) 100-102 (2000).

Origanum vulgare subsp. gracile

E.Sezik, G.Tumen, N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, Essential Oil Composition of Four Origanum vulgare subspecies of Anatolian Origin, J.Essent. Oil Res., 5 (4) 425-431(1993)

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Origanum vulgare subsp. hirtum

K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum species with Commercial Importance, J.Essent. Oil Res., 5 (6) 619-623 (1993).

Ticari önemi olan Türk Origanum Türlerinin Uçucu Yağları, K.H.C.Başer, T.Özek, G.Tümen, E.Sezik, TAB Bülteni, (10) 28-30 (1994)

K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, J. Essent. Oil Res., 6(1) 31-36 (1994).

E.Sezik, G.Tumen, N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, Essential Oil Composition of Four Origanum vulgare subspecies of Anatolian Origin, J.Essent. Oil Res., 5 (4) 425-431(1993)

An Improved On-Line HPLC-DPPH Method for the Screening of Free Radical Scavenging Compounds in Water Extracts of Lamiaceae Plants,  M. Kosar, H.J.D. Dorman, R. Hiltunen, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(2) 161-166 (2003).

Marmara Bölgesindeki Istanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) Populasyonlarinin Kalite Ozelliklerinin Belirlenmesi, A. B. Tinmaz, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, M. Ozturk, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 465-472. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Fatty acids in the seeds of Origanum onites L. and Origanum vulgare L., N. Azcan,  M. Kara, B. Demirci, K. H. C. Baser, Lipids, 39(5) 487-489 (2004)

The essential oil and its antimicrobial activity of wild and cultivated Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart from Marmara region in Turkey, G. Esen, A. D. Azaz, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, A.Tinmaz, Flavour Fragr. J., 22, 371-376 (2007)

İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) populasyonlarında farklı biçim zamanlarının verim ve kaliteye etkisi, U. Karik, A.B. Tınmaz, M. Kürkçüoğlu, K.H.C. Başer, G. Tümen, BağBahçe, 36(1-2) 37-48 (2007)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Classification of 63 Origanum taxa based on microsatellite markers and essential oil composition, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, M. Karaca, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Study of the yield and the chemical composition of Origanum vulgare subsp. hirtum (PP-63), S. Oflaz, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 100 (2017)

İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) populasyonlarında farklı biçim zamanlarının verim ve kaliteye etkisi, U. Karik, A.B. Tınmaz, M. Kürkçüoğlu, K.H.C. Başer, G. Tümen, BağBahçe, 36(1-2) 37-48 (2007)

In vitro and in silico evaluation of ACE2-LOX inhibitory activity of Origanum essential oils and carvacrol, F. Demirci, K. Terali, A.E. Karadag, S.N. Biltekin, E. Ak Sakal, M. Kosar, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med.  (2022) DOI: 10.1055/a-1828-2479

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

 Istanbul Kekigi (Origanum vulgare subsp. hirtum) populasyonlarinda farkli biçim zamanlarinin verim ve kaliteye etkileri, A.Tinmaz, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, G.Tumen, XV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiri Kitabi, Eds. E.Sezik, E.Yesilada, D.Deliorman, p.295-304, Ankara, 2006.

 Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum Uzerinde Farmakognozik Arastirmalar, S. Oflaz , M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 252-258. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Origanum vulgare subsp. viride

E.Sezik, G.Tumen, N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, Essential Oil Composition of Four Origanum vulgare subspecies of Anatolian Origin, J.Essent. Oil Res., 5 (4) 425-431(1993)

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Origanum vulgare subsp. vulgare

E.Sezik, G.Tumen, N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, Essential Oil Composition of Four Origanum vulgare subspecies of Anatolian Origin, J.Essent. Oil Res., 5 (4) 425-431(1993)

The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

Orthurus heterocarpus

B.Sener, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, Composition of the Essential Oil of Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz., J. Essent. Oil Res., 6 (4) 349-351 (1994).

Osmitopsis asteriscoides

Osmitopsis asteriscoides (Asteraceae) – The antimicrobial activity and essential oil composition of a Cape-Dutch remedy. A. Viljoen, S. van Vuuren, E. Ernst, M. Klebser, B. Demirci, K.H.C. Baser, B.-E. van Wyk, J. Ethnopharmacol., 88 (2-3) 137-143 (2003).

Osyris alba

The Volatiles of Fresh Cut Osyris alba L. Flowers, F.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 19(1) 72-73  (2004).

Paeonia anomala

Chemical composition of Paeonia anomala essential oil and its insecticidal activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, A. Ali, U.R. Bernier, G. Ozek, T. Ozek, S. Shatar, A. Altansetseg, D. Batar, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Planta Med 81 – PB21 (2015)

Paeonia arietina

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia daurica

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia x kayae

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia kesrouanensis

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia mascula subsp. arasicola

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia mascula subsp. bodurii 

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia cf. mascula subsp. mascula

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia cf. officinalis

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia peregrina

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia tenuifolia

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia turcica

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Paeonia wittmanniana

Essential oil compositions and antioxidant properties of the roots of twelve Anatolian Paeonia taxa with special reference to chromosome counts, I. Orhan, B. Demirci, I. Omar, H. Siddiqui, E. Kaya, M. I. Choudhary, G. Ecevit-Genc, N. Ozhatay, B. Sener, K.H.C. Baser, Pharm. Biol. 48(1) 10-16 (2010).

Panax spp.

Ginseng (Panax L.), K.H.C. Baser, BagBahce (91) 26-28 (2020)

Pandanus odoratissimus

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Papaver somniferum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Opium Poppy, K.H.C. Baser and N. Arslan. In: Medicinal and Aromatic Plants of the Middle East, Eds. Z. Yaniv, N. Dudai, Springer, Heidelberg, pp. 305-337 (2014).

Passiflora incarnata

Çarkıfelek (Passiflora incarnata L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (28) 28 (2010).

Pastinaca sativa subsp. urens

Composition of the essential oil of  Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Gordon) Celak, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, M. Vural, Chem. Nat. Comp., 42(1) 114-115 (2006)

Peganum harmala

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Pegolettia baccharidifolia

Essential oil composition and leaf trichomes of Pegolettia baccharidifolia and Pegolettia retrofracta (Asteraceae) K.H.C. Baser, G. Ozek, I.M. Hulley, T. Ozek, P.M. Tilney, B.-E. Van Wyk, South African Journal of Botany 111, 275-282 (2017)

Pegolettia retrofracta

Essential oil composition and leaf trichomes of Pegolettia baccharidifolia and Pegolettia retrofracta (Asteraceae) K.H.C. Baser, G. Ozek, I.M. Hulley, T. Ozek, P.M. Tilney, B.-E. Van Wyk, South African Journal of Botany 111, 275-282 (2017)

Pelargonium betulinum

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium capitatum

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium citronellum

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium endlicherianum

The Analysis of Essential Oil and Headspace Volatiles of the Flowers of Pelargonium endlicherianum Fenzl. used as an Anthelmintic in Folk Medicine, B.Bozan, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Med., 65, 781-782 (1999).

Pelargonium glutinosum

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium graveolens

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Chemical composition of rose-scented Pelargonium essential oils and their biting deterrence and insecticidal activity, C.C. Murphy, B. Demirci, N. Tabanca, A. Ali, J.J. Becnel, B.J. Sampson, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Planta Medica 78(5) 88 (2012)

Itir esansi (Pelargonium graveolens L’Her.), K.H.C. Baser, BagBahce, (98) 18-19 (2021)

Pelargonium hispidum

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium panduriforme

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium papilionaceum

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium quercifolium

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium radens

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium scabrum

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium tomentosum

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pelargonium vitifolium

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomical Appraisal of South African Pelargoniums (Geraniaceae), J.Y.Y. Lalli, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, B. Demirci, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 18 , 89-105 (Special Edition 2006)

Pellia neesiana

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Pentapleura subulifera

The Essential Oil of Pentapleura subulifera Hand.-Mazz. K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Tabanca, Z.Aytac, M.Ekici, J.Essent. Oil Res., 17(2) 204-205 (2005).

Pentzia incana

Essential oil composition of Pentzia incana (Asteraceae), an important natural pasture plant in the Karoo region of South Africa, I.M. Hulley, N. J. Sadgrove, P. M. Tilney, G. Ozek , S. Yur, T. Ozek, K.H.C. Baser, B.-E. van Wyk, African Journal of Range and Forage Science137-145 (2018)

Pentzia punctata

Essential oil composition of a medicinally important Cape species: Pentzia punctata Harv. (Asteraceae), I.M. Hulley, G. Ozek, N.J. Sadgrove, P.M. Tilney, T. Ozek, K.H.C. Baser, B-E Van Wyk, S. African J. Botany, 127, 208-212 (2019)

Perilla frutescens

Composition of the Essential Oil of Perilla frutescens (L.) Britton from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, A.A.Donmez, Flavour Fragr. J., 18, 122-123 (2003).

Perilla frutescens (L.) Britton Ucucu Yaginin Bilesimi, K.H.C. Baser, B. Demirci, A.A. Dönmez, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 237-239. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Periploca graeca

Bioassays on Periploca graeca  L. (Silk vine), F.Demirci, B.Demirci, S.A.Ali, M.I.Choudhary, K.H.C.Başer, Acta Pharmaceutica Turcica, 40, 3, 145-149 (1998).

Perovskia angustifolia

The Essential Oil of Perovskia angustifolia  from Kyrgyzystan, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demircakmak, B.Yo. Abduganiev, Kh.R.Nuriddinov, Kh.N.Aripov, A.S.Doriev, Ch.Sh.Karataeva, Khim. Prir. Soedin, 386-387 (1997). Chem. Nat. Comp., 33(3) 296-298 (1997).

Perovskia scrophulariifolia

The Essential Oil of Perovskia scrophulariifolia, Kh. R.Nuriddinov, K.Kh.Kodzimatov, Kh.N.Aripov, T.Ozek, B.Demircakmak, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin, 389-391 (1997).  Chem. Nat. Comp., 33(3) 299-300 (1997).

Petroselinum crispum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Petroselinum crispum, Anethum graveolens ve Eruca sativa’nin Antioksidan Etki ve Fenolik Bilesikler Yonunden Incelenmesi, N. Ozturk, Z. Tunalier, M. Kosar, K.H.C. Baser , 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 376-384. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Phagnalon graecum

Phytochemical characterization of Phagnalon graecum Boiss. by HPLC and GC-MS with its enzyme inhibitory and antioxidant activity profiling by spectrophotometric methods, I. Erdogan Orhan, F.S.Senol, B. Demirci, N. Ozturk, K.H.C. Baser, B. Sener, Food Analytical Methods, 6, 1-9 (2013)

Phellandrene, alpha

Biotransformation of ( R )-(-)-alpha-phellandrene: Antimicrobial activity of its major metabolite, G. Iscan, N. Kirimer, F. Demirci , B.Demirci , Y. Noma and K.H.C. Baser, Chemistry and Biodiversity, 9, 1525-1532 (2012)

Phellandrene, beta

Microbial transformation of beta-phellandrene, G. Iscan, N. Kirimer, F. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1278-1278 (2011).

Phlomis

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis amanica

Anticandidal pimaradiene diterpene from Phlomis essential oils, B. Demirci, M. Toyota, F.Demirci, M. Y. Dadandi, K.H.C. Baser, Comptes Rendus Chimie, 12, 612-621 (2009)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis angustissima

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis armeniaca

Anticandidal pimaradiene diterpene from Phlomis essential oils, B. Demirci, M. Toyota, F.Demirci, M. Y. Dadandi, K.H.C. Baser, Comptes Rendus Chimie, 12, 612-621 (2009)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis bourgaei

Comparative essential oil composition of the natural hybrid Phlomis x vuralii Dadandi (Lamiaceae) and its parents, K.H.C. Baser, B. Demirci, M.Y. Dadandi, J. Essent. Oil Res., 20, 57-62 (2008)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis brevibracteata

Essential oil composition of leaves and flowers of two endemic Phlomis L. species (Phlomis cypria Post and Phlomis brevibracteata Turrill) from Northern Cyprus, A. Hanoglu, D. Yigit Hanoglu, B. Demirci, D. Ozkum Yavuz, K.H.C. Baser, I. Calis, J. Essent. Oil Res.  31(3) 196-202 (2019) https://doi.org/10.1080/10412905.2019.1566099

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis bruguieri

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis brunneogaleata

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis capitata

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis carica

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis chimerae

Comparative essential oil composition of the natural hybrid Phlomis x vuralii Dadandi (Lamiaceae) and its parents, K.H.C. Baser, B. Demirci, M.Y. Dadandi, J. Essent. Oil Res., 20, 57-62 (2008)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis cypria

Essential oil composition of leaves and flowers of two endemic Phlomis L. species (Phlomis cypria Post and Phlomis brevibracteata Turrill) from Northern Cyprus, A. Hanoglu, D. Yigit Hanoglu, B. Demirci, D. Ozkum Yavuz, K.H.C. Baser, I. Calis, J. Essent. Oil Res.  31(3) 196-202 (2019) https://doi.org/10.1080/10412905.2019.1566099

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis floccosa

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis fruticosa

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis grandiflora

Antibacterial activity of two Phlomis essential oils against food pathogens, F. Demirci, K. Guven, B. Demirci, M.Y. Dadandi, K.H.C. Baser, Food Control, 19, 1159-1164 (2008)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis integrifolia

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis kotschyana

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis kurdica

Chemical characterization of Phlomis kurdica Rech. fil. essential oil from Turkey (PP-78), A.E. Karadag, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 115 (2017)

Antimicrobial, anticholinesterase evaluation and chemical characterization of essential oil Phlomis kurdica Rech. fil. Growing in Turkey, A.E. Karadag, B. Demirci, S. Kultur, F. Demirci,  K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 32(3) 242-246 (2020) doi.org/10.1080/10412905.2020.1743786

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis lanceolata

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis leucophracta

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis linearis

Chemical Composition of the Essential Oil of Phlomis linearis Boiss. & Bal., and Biological Effects on the CAM-Assay: A Safety Evaluation, B. Demirci, M. Y. Dadandi, D.H. Paper, G. Franz, K. H. C. Baser, Z. Naturforsch. 58c, 826-829 (2003).

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis longifolia

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis lunariifolia

Anticandidal pimaradiene diterpene from Phlomis essential oils, B. Demirci, M. Toyota, F.Demirci, M. Y. Dadandi, K.H.C. Baser, Comptes Rendus Chimie, 12, 612-621 (2009)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis lycia

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis monocephala

Anticandidal pimaradiene diterpene from Phlomis essential oils, B. Demirci, M. Toyota, F.Demirci, M. Y. Dadandi, K.H.C. Baser, Comptes Rendus Chimie, 12, 612-621 (2009)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis nissolii

Composition of the essential oil of Phlomis nissolii L., N. Kirimer, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, J. Essent. Oil Res. 18(6) 600-601 (2006)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis oppositiflora

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis physocalyx

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis pungens

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis rigida

Composition of the essential oils of Phlomis rigida Labill. and P. samia L., B. Demirci, K.H.C. Baser, M.Y. Dadandi, J. Essent. Oil Res. 18, 328-331 (2006)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis russeliana

Antibacterial activity of two Phlomis essential oils against food pathogens, F. Demirci, K. Guven, B. Demirci, M.Y. Dadandi, K.H.C. Baser, Food Control, 19, 1159-1164 (2008)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis samia

Composition of the essential oils of Phlomis rigida Labill. and P. samia L., B. Demirci, K.H.C. Baser, M.Y. Dadandi, J. Essent. Oil Res. 18, 328-331 (2006)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis sieheana

Anticandidal pimaradiene diterpene from Phlomis essential oils, B. Demirci, M. Toyota, F.Demirci, M. Y. Dadandi, K.H.C. Baser, Comptes Rendus Chimie, 12, 612-621 (2009)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis sintenisii

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis syriaca

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis tuberosa

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis viscosa

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomis x vuralii

Comparative essential oil composition of the natural hybrid Phlomis x vuralii Dadandi (Lamiaceae) and its parents, K.H.C. Baser, B. Demirci, M.Y. Dadandi, J. Essent. Oil Res., 20, 57-62 (2008)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phlomoides laciniata

Antioxidant and antimicrobial activities of Phlomoides laciniata essential oil, methanolic extract and infusion (PP-69), D. Kirci, B. Demirci, F. Goger, M. Armagan, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 106 (2017)

Review of studies on Phlomis and Eremostachys species (Lamiaceae) with emphasis on iridoids, phenylethanoid glycosides, and essential oils, I. Calis and K.H.C. Baser, Planta Med. 87(14) 1128-1151 (2021). DOI: 10.1055/a-1527-4238

Phoenix dactylifera

Phoenix dactylifera L. essential oil: Chemical composition, antimicrobial and insecticidal activities, B. Demirci, S.I. Alqasoumi, A.J. Al Rehaily, M.A. Al Yahya, H.S. Yusufoglu, N. Tabanca, D.E. Wedge, F. Demirci, J.J. Becnel, U.R. Bernier, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1302-1302 (2011).

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Phyllanthus amarus

Studies on the Volatile Oils of Momordica charantia L. (Cucurbitaceae) and Phyllanthus amarus Sch. & Thonn. (Euphorbiaceae), D.O. Moronkola, I.A. Ogunwande, I.O. Oyewole, K.H.C. Baser, T. Ozek, G. Ozek, J. Essent. Oil Res., 21, 393-399 (2009)

Picoa lefebvrei

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Pimenta racemosa

Yenibahar (Pimenta racemosa (Mill.) JW Moore), K.H.C. Baser, BagBahce, (100) 32 (2022).

Pimpinella

Inhibition of NF-kB-mediated Transcription and Induction of Apoptosis in Human Breast Cancer Cells By Epoxypseudoisoeugenol-2-methyl butyrate, G. Ma, H. Tabanca, K.H.C. Baser, N. Kirimer, D. Pasco, I. Khan, S. Khan, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 63(4) 673-680 (2009).

Pimpinella affinis

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Pimpinella anisetum

The Essential Oil of Pimpinella anisetum Boiss. et Bal., K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Tabanca, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 11, 445-446 (1999).

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella anisum

Compositions of Volatiles obtained from Spices by Microdistillation, N.Sargın, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat.Comp. 39(4) 355-357 (2003).

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Bioactive Constituents from Turkish Pimpinella Species, N.Tabanca, E.Bedir, D.Slade, D.Ferreira, D.E.Wedge, M.R.Jacob, S.I. Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A.Khan, Chemistry and Biodiversity, 2(2) 221-232 (2005).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Anason (Pimpinella anisum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (10) 22 (2007)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Pimpinella antriscoides var. antriscoides

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella aromatica

K.H.C.Baser, T.Ozek, H.Duman, A.Guner, The Essential Oil of Pimpinella aromatica Bieb. from Turkey, J.Essent. Oil Res., 8, 463-464 (1996)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella aurea

Antimicrobial Compounds from Pimpinella Species Growing in Turkey, N. Tabanca, E. Bedir, N. Kirimer, K. H. C. Baser, S. I. Khan, M. R. Jacob and I. A. Khan, Planta Medica, 933-938 (2003).

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Bioactive Constituents from Turkish Pimpinella Species, N.Tabanca, E.Bedir, D.Slade, D.Ferreira, D.E.Wedge, M.R.Jacob, S.I. Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A.Khan, Chemistry and Biodiversity, 2(2) 221-232 (2005).

GC/MS analysis of essential oils from Pimpinella aurea, P. corymbosa, P. peregrina and P. puberula gathered from Eastern and Southern Turkey, N. Tabanca, B. Demirci, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1092, 192-198 (2005)

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella cappadocica var. cappadocica

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella corymbosa

Antimicrobial Compounds from Pimpinella Species Growing in Turkey, N. Tabanca, E. Bedir, N. Kirimer, K. H. C. Baser, S. I. Khan, M. R. Jacob and I. A. Khan, Planta Medica, 933-938 (2003).

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

GC/MS analysis of essential oils from Pimpinella aurea, P. corymbosa, P. peregrina and P. puberula gathered from Eastern and Southern Turkey, N. Tabanca, B. Demirci, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1092, 192-198 (2005)

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella cretica var. cretica

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella cretica var. arabica

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Pimpinella eriocarpa

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Pimpinella flabellifolia

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella isaurica

Antimicrobial Compounds from Pimpinella Species Growing in Turkey, N. Tabanca, E. Bedir, N. Kirimer, K. H. C. Baser, S. I. Khan, M. R. Jacob and I. A. Khan, Planta Medica, 933-938 (2003).

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella kotschyana

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Bioactive Constituents from Turkish Pimpinella Species, N.Tabanca, E.Bedir, D.Slade, D.Ferreira, D.E.Wedge, M.R.Jacob, S.I. Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A.Khan, Chemistry and Biodiversity, 2(2) 221-232 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella nudicaulis

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella olivieroides

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella peregrina

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella peucedanifolia

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Bioactive Constituents from Turkish Pimpinella Species, N.Tabanca, E.Bedir, D.Slade, D.Ferreira, D.E.Wedge, M.R.Jacob, S.I. Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A.Khan, Chemistry and Biodiversity, 2(2) 221-232 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella puberula

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

GC/MS analysis of essential oils from Pimpinella aurea, P. corymbosa, P. peregrina and P. puberula gathered from Eastern and Southern Turkey, N. Tabanca, B. Demirci, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1092, 192-198 (2005)

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella rhodantha

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Bioactive Constituents from Turkish Pimpinella Species, N.Tabanca, E.Bedir, D.Slade, D.Ferreira, D.E.Wedge, M.R.Jacob, S.I. Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A.Khan, Chemistry and Biodiversity, 2(2) 221-232 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella saxifraga

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Bioactive Constituents from Turkish Pimpinella Species, N.Tabanca, E.Bedir, D.Slade, D.Ferreira, D.E.Wedge, M.R.Jacob, S.I. Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A.Khan, Chemistry and Biodiversity, 2(2) 221-232 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella sintenisii

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella tragium subsp. lithophila

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Bioactive Constituents from Turkish Pimpinella Species, N.Tabanca, E.Bedir, D.Slade, D.Ferreira, D.E.Wedge, M.R.Jacob, S.I. Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A.Khan, Chemistry and Biodiversity, 2(2) 221-232 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella tragium subsp. polyclada

Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinella species from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen, N.Tabanca, S.I.Khan, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willet, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Planta Medica,  70, 728-735 (2004)

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pimpinella tragium subsp. pseudotragium

Patterns of essential oil relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on phylogenetic relationships using nuclear and chloroplast sequences, N.Tabanca, A.W.Douglas, E.Bedir, F.E.Dayan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Z.Aytac, I.A.Khan, B.E.Scheffler, Plant Genetic Resources, 3(2) 149-169 (2005).

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of essential oils from Pimpinella species gathered from Central and Northern Turkey,  N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, N. Kirimer, K.H.C. Baser, E. Bedir, I. A. Khan, D. E. Wedge, J. Chromatogr. A, 1117(2) 194-205 (2006).

Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey,  K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, E. Bedir, I.A. Khan, D.E. Wedge, Pure Appl. Chem., 79(4) 539-556 (2007)

Effect of Essential  Oils and Isolated Compounds from Pimpinella Species on NF-kB: A Target for Anti-inflammatory Therapy, N. Tabanca, G. Ma,  D. S. Pasco, E. Bedir, N. Kirimer, K. H.C. Baser, I. A. Khan, S. I. Khan, Phytother. Res., 21, 741-745 (2007)

Pinene, alpha

Biotransformation of (-)-a-pinene by Botrytis cinerea, A.Farooq, S.Tahara, M.I.Choudhary, Atta-ur-Rahman, Z.Ahmed, K.H.C.Baser, F.Demirci, Z. Naturforsch. C., 57c, 303-306 (2002).

Pinene, beta

The Microbiological Oxidation of (-)-b-Pinene by Different Fungi, A.Farooq, M.I. Choudhary, S.Tahara, Atta-ur-Rahman, K.H.C.Baser, F.Demirci, Z. Naturforsch. C., 686-690 (2002).

Pinus sp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Pinus brutia

Chemical compositions of the needle essential oils obtained from Pinus brutia Ten. growing in Turkey, E. Sezik, O. Ustun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Acta Pharmaceutica Sciencia, 50, 85-96 (2008).

Appraisal of in vitro neuroprotective effects of Turkish Pinus L. species and pycnogenol and essential oil analyses, O. Ustun, F. Senol, M. Kurkcuoglu, I. Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1441-1442 (2011).

Investigation on chemical composition, anticholinesterase and antioxidant activities of extracts and essential oil of Turkish Pinus species and pycnogenol, O.Ustun, F.S.Senol, M. Kurkcuoglu, I. Erdogan Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Industrial Crops and Products, 38, 115 – 123 (2012)

Pinus caribea

The needle oil of Pinus caribaea Morelet from Nigeria, D. O. Moronkola, I. A. Ogunwande, I. O. Oyewole, K. H. C. Baser, T. Ozek, G. Ozek, J. Essent. Oil Res., 21, 342-344 (2009)

Pinus halepensis

Appraisal of in vitro neuroprotective effects of Turkish Pinus L. species and pycnogenol and essential oil analyses, O. Ustun, F. Senol, M. Kurkcuoglu, I. Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1441-1442 (2011).

Investigation on chemical composition, anticholinesterase and antioxidant activities of extracts and essential oil of Turkish Pinus species and pycnogenol, O.Ustun, F.S.Senol, M. Kurkcuoglu, I. Erdogan Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Industrial Crops and Products, 38, 115 – 123 (2012)

Pinus nigra

Composition of the essential oil of Pinus nigra Arnold from Turkey, E. Sezik, O. Ustun, B. Demirci, K.H.C. Baser, Turkish J. Chem., 34(2) 313-325 (2010)

Appraisal of in vitro neuroprotective effects of Turkish Pinus L. species and pycnogenol and essential oil analyses, O. Ustun, F. Senol, M. Kurkcuoglu, I. Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1441-1442 (2011).

Investigation on chemical composition, anticholinesterase and antioxidant activities of extracts and essential oil of Turkish Pinus species and pycnogenol, O.Ustun, F.S.Senol, M. Kurkcuoglu, I. Erdogan Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Industrial Crops and Products, 38, 115 – 123 (2012)

Pinus pinea

Appraisal of in vitro neuroprotective effects of Turkish Pinus L. species and pycnogenol and essential oil analyses, O. Ustun, F. Senol, M. Kurkcuoglu, I. Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1441-1442 (2011).

Investigation on chemical composition, anticholinesterase and antioxidant activities of extracts and essential oil of Turkish Pinus species and pycnogenol, O.Ustun, F.S.Senol, M. Kurkcuoglu, I. Erdogan Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Industrial Crops and Products, 38, 115 – 123 (2012)

Characterization and Antimicrobial Evaluation of the Essential Oil of Pinus pinea L. from Turkey, F. Demirci, P. Bayramic, G. Goger, B. Demirci, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 2(2) 39-44 (2015)

Pinus sylvestris

Study of the essential oil composition of Pinus sylvestris from Turkey, O. Ustun, E. Sezik, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 42(1) 26-31 (2006)

Appraisal of in vitro neuroprotective effects of Turkish Pinus L. species and pycnogenol and essential oil analyses, O. Ustun, F. Senol, M. Kurkcuoglu, I. Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1441-1442 (2011).

Investigation on chemical composition, anticholinesterase and antioxidant activities of extracts and essential oil of Turkish Pinus species and pycnogenol, O.Ustun, F.S.Senol, M. Kurkcuoglu, I. Erdogan Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Industrial Crops and Products, 38, 115 – 123 (2012)

Piper nigrum

Compositions of Volatiles Obtained from Spices by Microdistillation, N.Sargın, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 39(4) 355-357 (2003).

Karabiber (Piper nigrum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (78) 28-29 (2018)

Pistacia eurycarpa

Essential Oil and Antimicrobial Evaluation of the Pistacia eurycarpa, F.Demirci, K.H.C.Baser, I.Calis, E.Gokhan, Khim. Prir. Soedin., (4) 282-284 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 332-335 (2001).

Analysis of the fatty oil of Pistacia eurycarpa nuts by Gas Chromatography/Mass Spectrometry, E. Kafkas, M. Kurkcuoglu, S. Kafkas, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 43(3) 313-314 (2007)

Pistacia lentiscus var. chia

Türk Sakızı Uçucu Yaginin Bilesikleri, G. Tümen, K.H.C. Baser, N. Kirimer, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 122- 129 (1997)

Chemical Composition of Essential Oils from Leaves and Twigs of Pistacia lentiscus, Pistacia lentiscus var. chia, and Pistacia terebinthus from Turkey, B. Kivcak, S. Akay, B. Demirci, K.H.C. Baser, Pharmaceutical Biology, 42 (4–5)  360–366 (2004)

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Damla sakızı (Mastix), K.H.C. Başer, BağBahçe (11) 24 (2007)

Pistacia terebinthus

Chemical Composition of Essential Oils from Leaves and Twigs of Pistacia lentiscus, Pistacia lentiscus var. chia, and Pistacia terebinthus from Turkey, B. Kivcak, S. Akay, B. Demirci, K.H.C. Baser, Pharmaceutical Biology, 42 (4–5)  360–366 (2004)

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Pistacia vera

S.Kusmenoğlu, K.H.C.Baser, T.Ozek, Constituents of the Essential Oil from the Hulls of Pistacia vera L., J.Essent. Oil Res., 7, 441-442 (1995).

Fatty acid composition of pistachio nuts in Turkey, F. Satil, N. Azcan, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(4) 322-324 (2003).

Plantago afra

 Karniyarik Tohumu (Plantago indica L. – Plantago afra L.), K.H.C. Baser, BagBahce (77) 30-32 (2018)

Plantago indica

 Karniyarik Tohumu (Plantago indica L. – Plantago afra L.), K.H.C. Baser, BagBahce (77) 30-32 (2018)

Plantago major

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Plants used in animal feed -Review

Aromatic plants, essential oils and volatiles in animal feeding – A European Perspective, Ch. Franz, KHC Baser, W. Windisch, Flavour Fragr. J. 25, 327-340 (2010)

Plants in animal health -Review

Dietary plant bioactives for poultry health and productivity, R.J. Wallace, W.Oleszek, C.Franz, I. Hahn, K.H.C. Baser, A. Mathe, K. Teichmann, British Poultry Sci., 51(4) 461-487 (2010)

Plectranthus ciliatus

Microdistillation and essential oil chemistry—a useful tool for detecting hybridisation in Plectranthus (Lamiaceae), A.M. Viljoen, B. Demirci, K.H.C. Baser, C.J. Potgieter, T.J. Edwards, South African Journal of Botany, 72(1) 99-104 (2006)

Plectranthus zuluensis

Microdistillation and essential oil chemistry—a useful tool for detecting hybridisation in Plectranthus (Lamiaceae), A.M. Viljoen, B. Demirci, K.H.C. Baser, C.J. Potgieter, T.J. Edwards, South African Journal of Botany, 72(1) 99-104 (2006)

Plectranthus ciliatus x plectranthus zuluensis

Microdistillation and essential oil chemistry—a useful tool for detecting hybridisation in Plectranthus (Lamiaceae), A.M. Viljoen, B. Demirci, K.H.C. Baser, C.J. Potgieter, T.J. Edwards, South African Journal of Botany, 72(1) 99-104 (2006)

Plumeria obtusa

Composition of the Essential Oil of Plumeria obtusa L., A.S.Kamariah, L.B.L.Lim, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, Flavour Fragr.J., 14, 237-240 (1999).

Porella cordaeana

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Porella platyphylla

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Portulaca oleracea

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Prangos baseri

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Prangos bornmuelleri

K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, H. Duman, Steam Volatiles of the Fruits of Prangos bornmuelleri Hub.-Mor. et Reese, J.Essent.Oil Res., 11, 151-152 (1999).

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Prangos denticulata

Composition of essential oil of the fruits and roots of Prangos denticulata Fisch. et Mey. (Umbelliferae) growing in Turkey, C.S. Kilic, M. Coskun, H. Duman, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 948 (2007)

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Composition of essential oil of the fruits and roots of Prangos denticulata Fisch. et Mey. (Umbelliferae) growing in Turkey, C.S. Kilic, M. Coskun, H. Duman, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 22, 170-173 (2010)

Prangos ferulacea

K.H.C.Baser, N.Ermin, N.Adiguzel, Z.Aytac, Composition of the Essential Oil of Prangos ferulacea (L.) Lindl., J.Essent. Oil Res. 8, 297-298 (1996)

Furocoumarins from Prangos ferulacea, K. A. Eshbakova, A. I. Saidkhodzhaev, K.H.C. Baser, H. Duman, A. D. Vdovin, N. D. Abdullaev, Chem. Nat. Comp., 42(1) 102-103 (2006)

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Prangos heyniae

Composition of the Essential Oil of Prangos heyniae H.Duman et M.F.Watson, A New Endemic from Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, H.Duman, Flavour Fragr. J., 15, 47-49 (2000).

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Preparative gas chromatography for isolation of eudesmane type sesquiterpene ketone from Prangos heyniae essential oil, T. Ozek, G. Ozek, E. Bedir, N. Tabanca, A. Ali, A. Duran, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 28 (2016)

Prangos ilanae

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Prangos pabularia

Comparison of hydrodistillation and microdistilation methods for the analysis of fruit volatiles of Prangos pabularia Lindl., and evaluation of its antimicrobial activity, G.Ozek , T.Ozek, G. Iscan, K.H.C.Baser, E. Hamzaoglu, A. Duran , South African J. Bot., 73,  563 – 569 (2007)

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Composition of Prangos pabularia essential oil: Identification of an unknown compound from the oil and its insecticidal activity agains yellow fever mosquito, Aedes aegypti, N. Tabanca, A. Ali, M. Tsikolia, U.R. Bernier, G. Ozek, T. Ozek, A. Duran, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Planta Med. 79, P18 (2013)

The Identification of suberosin from Prangos pabularia Essential Oil and Its Mosquito Activity against Aedes aegypti, N. Tabanca, A. Ali, U.R. Bernier, M. Tsikolia, A. Duran, I.A. Khan, G. Ozek, K.H.C. Baser, T. Ozek , Rec. Nat. Prod. 10(3) 311-315 (2016)

Prangos platychlaena subsp. platychlaena

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Biological Evaluation, Overpressured Layer Chromatography Separation, and Isolation of a New Acetylenic Derivative Compound from Prangos platychlaena spp. platychlaena Fruit Essential Oils, N. Tabanca, D.E. Wedge, X.-C. Li, Z. Gao, T. Ozek, U. R. Bernier, N. D. Epsky, K.H.C. Baser, G. Ozek, J. Planar Chromatography 31(1) 61-71 (2018)

Prangos turcica

Comparison of the essential oils of Prangos turcica A. Duran, M. Sagiroglu et H. Duman fruits obtained by different isolation techniques, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, A. Duran, M. Sagiroglu, H. Duman, J. Essent. Oil Res., 18(5) 511-514 (2006)

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Prangos uechtritzii

A New Bisabolene Derivative from the Essential Oil of Prangos uechtritzii Boiss. et Hausskn. Fruits, K.H.C.Baser, B.Demirci, F.Demirci, E.Bedir, P.Weyerstahl, H.Marschall, H.Duman, Z.Aytac, M.T.Hamann, Planta Med., 66, 674-677 (2000).

Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey, K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Planta Medica, 75(9) 888 (2009).

Propolis

Antibacterial Activity and Chemical Composition of Propolis, N.Keskin, S.Hazir, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Z. Naturforsch. C., 56c, 112-1115 (2001).

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Prunus armeniaca

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Volatile compositions and some fruit characteristics of table apricot varieties from Turkey, E. Kafkas, L. Son, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 43(3) 344-346 (2007)

Prunus cerasus

Vişne (Prunus cerasus L.), K.H.C. Baser, BagBahce, (94) 30-32 (2021)

Prunus dulcis

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Prunus spinosa

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Psidium guajava

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Pteronia adenocarpa

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia camphorata

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia elongata

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia empetrifolia

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia fasciculata

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia flexicaulis

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia glauca

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia glomerata

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia pallens

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia paniculata

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pteronia viscosa

Rare sesquiterpenes from South African Pteronia species, A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, Z.H. Coovadia, T. Ozek, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 146-152 (2010)

Pulegone

Pulegone-rich Oils of Turkey, K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 10, 1-8 (1998) .

Punica granatum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Nar (Punica granatum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (36) 24-26 (2011)

Nar meyvesinin kimyasal bilesimi ve biyolojik etkileri, K.H.C. Baser, Proceedings, 1. Ulusal Nar Kongresi Bildiriler (13-15 May 2011), Bilecik Seyh Edebali University Publications, Bilecik, Turkey, 105-110 (2012).

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Pyrus elaeagnifolia

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Quercus sp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Ramaria aurea

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Ranunculus marginatus var. trachycarpus

The Essential Oil Constituents of Ranunculus marginatus d’Urv. var. trachycarpus (Fisch. & Mey.) from Turkey, T. Erdogan, B. Demirci, K.H.C. Baser, B. Kivcak, TEOP 17 (4) 702 – 707 (2014)

Ranunculus pedatus subsp. pedatus

Determination of Fatty Acid and Essential Oil Constituents and Biological Activities on Ranunculus pedatus subsp. pedatus, T. Erdogan, T. Gonenc, B. Demirci, B. Kivcak, K.H.C. Baser, Asian J. Chem. 26(7) 2156-2160 (2014)

Raphanus sativus

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Rhabdosciadium oligocarpum

Composition of the essential oils of Rhabdosciadium oligocarpum (Post ex Boiss.) Hedge et Lamond and Rhabdosciadium microcalycinum Hand.-Mazz., K.H.C. Baser, G. Ozek, T.Ozek, A.Duran, H.Duman, Flavour Fragr. J. , 21 (4) 650-655 (2006)

Rhabdosciadium microcalycinum

Composition of the essential oils of Rhabdosciadium oligocarpum (Post ex Boiss.) Hedge et Lamond and Rhabdosciadium microcalycinum Hand.-Mazz., K.H.C. Baser, G. Ozek, T.Ozek, A.Duran, H.Duman, Flavour Fragr. J. , 21 (4) 650-655 (2006)

Rhanterium epapposum

Rhanterium epapposum Oliv. essential oil: Chemical composition and antimicrobial, insect-repellent and anticholinesterase activities. B. Demirci, H.S. Yusufoglu, N. Tabanca, H.E. Temel, U. R. Bernier, N.M. Agramonte, S.I. Algasoumi, A. J. Al-Rehaily, K.H.C. Baser, F. Demirci, Saudi Pharmaceutical Journal25(5) 703-708 (2017)

Rheum rhabarbarum

Ravent rizomu (Rhei rhizoma) K.H.C. Baser, BagBahce (62) 28-29 (2015)

Rhodococcus erythropolis

Biochemical characterization of antimicrobial activity of glycolipids produced by Rhodococcus erythropolis, A. Abdel-Megeed, A.N. Al-Rahma, A.A. Mostafa, K.H.C. Baser, Pakistan J. Bot., 43(2) 1323-1334 (2011).

Rhododendron luteum

Analysis of the Volatile Components of Five Turkish Rhododendron Species by Headspace Solid-Phase Microextraction and GC-MS (HS-SPME-GC-MS), D. Tasdemir, B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, K. H. C. Baser, P.Ruedi, Z. Naturforsch. 58c, 797-803 (2003).

Morphological, Chemical and Indumentum Characteristics of Rhododendron luteum Sweet (Ericaceae), S. Alan, M. Kurkcuoglu, F. Goger, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 42(6) 3729-3737 (2010).

Rhododendron ponticum

Analysis of the Volatile Components of Five Turkish Rhododendron Species by Headspace Solid-Phase Microextraction and GC-MS (HS-SPME-GC-MS), D. Tasdemir, B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, K. H. C. Baser, P.Ruedi, Z. Naturforsch. 58c, 797-803 (2003).

Morphological, Indumentum and Chemical Characteristics and Analysis of the Volatile Components of the Flowers of Rhododendron ponticum L. subsp. ponticum (Ericaceae) of Turkish Origin, S. Kucuk, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod.12(5) 498-507 (2018)

Rhododendron x sochadzeae

Analysis of the Volatile Components of Five Turkish Rhododendron Species by Headspace Solid-Phase Microextraction and GC-MS (HS-SPME-GC-MS), D. Tasdemir, B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, K. H. C. Baser, P.Ruedi, Z. Naturforsch. 58c, 797-803 (2003).

Rhododendron ungernii

Analysis of the Volatile Components of Five Turkish Rhododendron Species by Headspace Solid-Phase Microextraction and GC-MS (HS-SPME-GC-MS), D. Tasdemir, B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, K. H. C. Baser, P.Ruedi, Z. Naturforsch. 58c, 797-803 (2003).

Rhododendron smirnovii

Analysis of the Volatile Components of Five Turkish Rhododendron Species by Headspace Solid-Phase Microextraction and GC-MS (HS-SPME-GC-MS), D. Tasdemir, B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, K. H. C. Baser, P.Ruedi, Z. Naturforsch. 58c, 797-803 (2003).

Rhus coriaria

The Essential Oils of Rhus coriaria L. (Sumac), S.Kurucu, M.Koyuncu, A.Guvenç (Koroglu), K.H.C.Baser, T.Ozek, J. Essent. Oil Res., 5(5) 481- 486 (1993).

 Sumak (Rhus coriaria L.)’ın Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Etkileri, M. Kosar, B. Bozan, F. Temelli, K.H.C. Baser. 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 113-124. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Rhus coriaria and Cinnamomum cassia Extracts, B.Bozan, M.Kosar, Z.Tunalier, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Acta Aliment. Hung., 32(1) 53-61 (2003).

Antioxidant activity and phenolic composition of sumac (Rhus coriaria L.) extracts, M. Kosar, B. Bozan, F. Temelli, K.H.C. Baser, Food Chem., 103,  952-959 (2007)

Quantitative determination of gallic acid and cyanidin-3-O-glucoside within sumac extracts by HPLC-MS/MS, M. Kosar, F. Goger, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1385-1385 (2011).

Ribes alpinum

Glandular trichome structures and chemical composition of the volatiles of five five Ribes species from Turkey, G. Kendir, A. Koroglu, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 31(2) 111-119 (2019)

Ribes fruticosus

Determination of Aroma Compounds in Blackberry by GC/MS Analysis, N.Turemis, E.Kafkas, M.Kurkcuoglu, S.Kafkas, K.H.C.Baser, Chem. Nat. Comp., 39, 174-176 (2003)

Ribes multiflorum

Glandular trichome structures and chemical composition of the volatiles of five five Ribes species from Turkey, G. Kendir, A. Koroglu, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 31(2) 111-119 (2019)

Ribes orientale

Glandular trichome structures and chemical composition of the volatiles of five five Ribes species from Turkey, G. Kendir, A. Koroglu, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 31(2) 111-119 (2019)

Ribes petraeum

Glandular trichome structures and chemical composition of the volatiles of five five Ribes species from Turkey, G. Kendir, A. Koroglu, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 31(2) 111-119 (2019)

Ribes rubrum

Glandular trichome structures and chemical composition of the volatiles of five five Ribes species from Turkey, G. Kendir, A. Koroglu, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 31(2) 111-119 (2019)

Rosa sp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

 Kuşburnu (Rosa spp.), K.H.C. Başer, BağBahçe (23) 26-27 (2009)

Rosa canina

Türkiye Piyasasinda Bulunan Kusburnu Ürünlerinde C Vitamini Tayini, B. Bozan, Z. Tunalier, M. Kosar, A. Altintas, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 258- 266 (1997)

Comparison of Ascorbic and Citric Acid Contents in Rosa canina L. Fruits Growing in Central Asian region, B.Bozan, B.T.Sagdullaev, M.Kosar, Kh.N.Aripov, K.H.C.Baser, Khim.Prir.Soedin., (6) 768-771 (1998).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Türkiye Piyasasında Bulunan Kuşburnu Ürünlerinde C Vitamini Tayini, B.Bozan, Z.Tunalıer, M.Koşar, A.Altıntaş, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (12) 44-50 (1996).

Rosa damascena

Production and Properties of Turkish Rose Oil, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, O.Z. Konur, TAB Bulletin, (4) 13-15 (1990)

Türk Gül Yaginin Kalitesinin Tesbiti, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Çubukçu,  G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 243-250 (1993)

Turkish Rose Oil, K.H.C.Baser, Perfum. Flavour, 17(3) 45-52 (1992).

Türk Gül Yaginin Toksikolojik ve Farmakolojik Olarak Degerlendirilmesi,  M.Kürkçüoglu, M.İ.Cingi, M.Özdemir, R.S.Alpan, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 212-215 (1992).

Türk Gülyağının Üretimi ve Özellikleri, K.H.C.Başer, M.Kürkçüoğlu, O.Z. Konur, TAB Bülteni, (4) 13-15 (1990)

Bursa civarinda Gülyagı elde edilisi hakkinda yeni gözlemler, K.H.C.Baser, M.Kürkçüoglu, G.Tümen, IV. Türk Eczacilik Tarihi Toplantisi Bildirileri, Ed. E.Dölen, Marmara Üniversitesi Yayin No: 657, Eczacilik Fakültesi Yayin No: 15, p.439-445, Istanbul (2000).

Turkisches Rosenöl, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Forum für Aromaterapiae und Aromapflege, (20) 26 (2001).

Turkish rose oil: Recent results, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, T. Ozek, Perf. Flavour, 28(2) 34-42 (2003).

Turk Gul Yagi Arastirmalarinda Son Gelismeler, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, T. Ozek, Prof. Dr. Turhan Baytop Anisina Bilimsel Toplanti, 20.Haziran 2003, Istanbul., Turhan Baytop Anma Kitabi, Farmakognozi Anabilim Dali, Istanbul Universitesi, Eczacilik Fakultesi, Istanbul 2004, p 67-72.

Studies on Turkish Rose Concrete, Absolute and Hydrosol, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (5) 375-379 (2003). Chem. Nat. Comp., 39(5) 457-464 (2003).

Recent Development in Rose Oil Research, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, T. Ozek. Memorial Book for Turhan Baytop, Istanbul University Faculty of Pharmacy,  No. 81, Istanbul, p. 67-72 (2004).

Turkish Rose Oil – History, Production and Attributes, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, In: Sacred Incense to Fragrant Elixir: Perfume, pp. 127-133, YKY-2188, Istanbul, (2005).

Turkish Rose Oil: The queen of essential oils, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, Link Natural Products Digest, 4(1) 21-24 (2008).

The composition of Taif rose oil, M. Kurkcuoglu, A.A. Megeed Abdel, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1306-1306 (2011).

An in vitro approach to neuroprotective activity of Rosa damascena Mill, a medieval age traditional medicine used for memory enhancement, F.S. Senol, I. Orhan, M. Kurkcuoglu, M.H. Khan, A. Altintas, B. Sener, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1440-1440 (2011).

Turkish Rose: A Review of the History, Ethnobotany and Modern Uses of Rose Petals, Rose Oil, Rose Water, and Other Rose Products, K.H.C. Baser, A. Altintas, M. Kurkcuoglu, HerbalGram, (96) 40-53 (2012)

 Isparta gulu (Rosa damascena Mill.), K.H.C.Baser, BagBahce (46) 30-32 (2013)

A mechanistic investigation on anticholinesterase and antioxidant effects of rose (Rosa damascena Mill.), F.S. Senol, I. Erdogan Orhan, M. Kurkcuoglu, M.T.H. Khan, A. Altintas, B. Sener, K.H.C. Baser, Food Res. Int. 53, 502-509 (2013)

Rose mentioned in the works of scientists of the Medieval East and implications in modern science, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Commun. 12(8) 1327-1330 (2017)

Chemical composition, sensory evaluation and antimicrobial activity of Taif rose (Rosa damascena Mill.) essential oils, M. KurkcuogluK. H. C. Baser, S. G. Akterian, H. N. Fidan, A. S. Stoyanova, Bulgarian Chemical Communications52(4) 460-466 (2020)  DOI: 10.34049/bcc.52.4.5261

Oil Rose, K.H.C. Baser and N. Arslan. In: Medicinal and Aromatic Plants of the Middle East, Eds. Z. Yaniv, N. Dudai, Springer, Heidelberg, pp. 281-304 (2014).

Rosmarinus officinalis

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Biberiye (Rosmarinus officinalis L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (8) 16-17 (2006)

Antimicrobial activities of methanol extracts and essential oils of Rosmarinus officinalis, depending on location and seasonal variations O. Yesil Celiktas, E.E. Hames Kocabas, E. Bedir, F. Vardar Sukan, T. Ozek, K.H.C. Baser, Food Chem., 100, 553-559 (2007)

Anticandidal activity of essential oils from commercial herbal spices from Turkey, F. Demirci, G. Iscan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 860 (2007)

Inhibitory effect of Turkish Rosmarinus officinalis L. on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase enzymes, I. Orhan, S. Aslan, M. Kartal, B. Sener, K.H.C. Baser, Food Chem., 108(2) 663-668 (2008)

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Quantitative analysis of rosmarinic acid in Rosmarinus officinalis growing in Turkey by LC-MS/MS, A. Altintas, F. Goger, H.G. Duymus, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1394-1394 (2011).

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

In vitro Antibacterial, Antioxidant, Anti-inflammatory and Analgesic Evaluation of Rosmarinus officinalis L. Flower Extract Fractions, A.E. Karadag, B. Demirci, A. Caskurlu, F. Demirci, M.E. Okur, D. Orak, H. Sipahi, K.H.C. Baser, S. African J. Bot., 125, 214-220 (2019)

Rubia tinctorum

Alizarin and Purpurin Contents of Rubia tinctorum L. Roots Collected from Various Regions of Turkey, B.Bozan, M.Koşar. C.Akyürek, K.Ertuğrul, K.H.C.Başer, Acta Pharmaceutica Turcica, 41 (4) 187-190 (1999).

Rubus sp.

Analysis of sugars, organic acids and vitamin C contents of blackberry genotypes from Turkey, E. Kafkas, M. Kosar, N. Turemis, K.H.C. Baser, Food Chem. , 97, 732–736 (2006)

Rumex acetosella

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Rumex patientia

The Effects of Rumex patientia L. and Urtica dioica L. on some Blood and Urine parameters, Liver and Kidney Histology in the Diabetic Rats, H.V.Güneş, İ.Değirmenci, M.Aydın, B.Bozan, E.Aral, Z.Tunalıer, C.Üstüner, M.Erçakır, K.H.C.Başer, A.Başaran, Turk J.Med.Sci., 29, 227-232 (1999).

Ruscus aculeatus

 Ruscus aculeatus  kök ve Rizomlarindan Ruskogenin elde edilmesi, Y.I.Akyol, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 81-85 (1993)

Tavsanmemesi (Ruscus aculeatus L.), K.H.C. Baser, BagBahce (45) 22-23 (2013)

Ruta chalepensis

Constituents of the Essential Oil of Ruta chalepensis L. from Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, S.H.Beis, J.Essent. Oil Res., 8, 413-414 (1996).

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Ruta graveolens

Repellent and larvicidal activity of Ruta graveolens essential oil and its major individual constituents against Aedes aegypti, N. Tabanca, B. Demirci, H. Kiyan, A. Ali, U.R. Bernier, D.E. Wedge, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Planta Medica 78(5) 90 (2012)

Saffron

Chemical composition and free radical scavenging activity of saffron, K.H.C. Baser, M. Kosar, S. Demirci, I. Kara, Planta Medica, 73, 805-806 (2007)

Volatile composition, Antioxidant Activity and Antioxidant Components in Saffron Cultivated in Turkey, M. Kosar, B. Demirci, F. Goger, I. Kara, K.H.C. Baser J. Food Properties 20(S1) S746-S754 (2017) DOI: 10.1080/10942912.2017.1311341 (2017)

Salix sp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Salvia

Production of Salvia Oil in Mediterranean Countries, K.H.C.Baser, In: Sage, The Genus Salvia, Ed. S.E.Kintzios, Harwood Academic Publishers, pp 263-268 (2000).

Adaçayı (Salvia spp.), K.H.C. Başer, BağBahçe (3) 18-19 (2006)

Salvia albimaculata

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

Salvia anatolica

Composition of the essential oils of Salvia anatolica Hamzaoglu et A.Duran, a new endemic in Turkey, G.Ozek, T.Ozek, K.H.C.Baser, E.Hamzaoglu, A.Duran, Khim. Prir. Soedin. (6), 552-555 (2007) (Russian)

Salvia aramiensis

Composition of the Essential Oil of Salvia aramiensis Rech. Fil. Growing in Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, G.Tumen, Flavour Fragr. J., 17, 23-25 (2002).

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)
Characterization of Essential Oils of Some Salvia Species and Their Antimycobacterial Activities,T. Askun, K. H. C. Baser, G.Tumen, M. Kurkcuoglu, Turkish J. Biol., 34, 89-95 (2010)

Salvia aucheri var. aucheri

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Composition of Essential Oils from Two Varieties of Salvia aucheri Bentham Growing in Turkey, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 14, 241-242 (2002).

Characterization of Essential Oils of Some Salvia Species and Their Antimycobacterial Activities,T. Askun, K. H. C. Baser, G.Tumen, M. Kurkcuoglu, Turkish J. Biol., 34, 89-95 (2010)

Salvia aucheri var. canescens

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Composition of Essential Oils from Two Varieties of Salvia aucheri Bentham Growing in Turkey, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 14, 241-242 (2002).

Salvia aytachii

K.H.C.Baser, H.Duman, M.Vural, N.Adiguzel, Z.Aytac,  The Essential Oil of Salvia aytachii  M.Vural et N.Adiguzel, J.Essent. Oil Res., 9, 489-490 (1997).

 The Essential Oils of Three New Labiatae taxa from Turkey: Origanum hüsnü can-baseri, Sideritis gülendamii and Salvia aytachii, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, H.Duman, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 229- 232 (1997).

Salvia ballsiana

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331 (2016)

Salvia blepharoclaena

Composition of the Essential Oils of Six Endemic Salvia Species from Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, B.Yildiz, Z.Bahcecioglu, Flavour Fragr. J., 18, 116-121 (2003).

Salvia bracteata

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Salvia cadmica

Comparative morphological and phytochemical characterization of Salvia cadmica Boiss. and S. smyrnaea Boiss., K.H.C. Baser, B. Demirci, M. Kurkcuoglu, F. Satil, G. Tumen, Pakistan J. Bot., 41(4) 1545-1555 (2009).

Salvia caespitosa

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, S.Sarikardasoglu, The Essential Oil of Salvia caespitosa Montbret et Aucher ex Bentham, J.Essent. Oil Res., 7, 229-230 (1995).

Composition of the Essential Oils of Six Endemic Salvia Species from Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, B.Yildiz, Z.Bahcecioglu, Flavour Fragr. J., 18, 116-121 (2003).

Salvia canariensis

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Salvia candidissima

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Salvia cedronella

Composition of the Essential Oil of Salvia cedronella Boiss. from Turkey, Tumen, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 10, 713-715 (1998).

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

Salvia ceratophylla

The comparison of volatile components of Salvia ceratophylla L. collected from different regions of Turkey, K.H.C. Baser, H.G. Agalar, F. Celep, A.Karaman, M. Dogan, B. Demirci, Turk. J. Pharm. Sci. 12(1) 53-58 (2015)

Salvia cryptantha

K.H.C.Baser, S.H.Beis, T.Ozek, Composition of the Essential Oil of Salvia cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham from Turkey, J.Essent. Oil Res., 7, 113-114 (1995).

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species, B.Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38, 2, 198-200 (2002)

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Antibacterial activity and composition of the essential oils of two endemic Salvia sp. from Turkey, M. Akin, B. Demirci, Y. Bagci, K.H.C. Baser, African J. Biotechnol., 9(15) 2322-2327 (2010)

Antimicrobial evaluation and chemical characterisation of the essential oil of the endemic Salvia cryptantha Montbert & Aucher ex Bentham from Eskisehir (PP-50), G. Ozturk, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 87 (2017)

Salvia chrysophylla

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species, B.Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38, 2, 198-200 (2002)

Salvia cilicica

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species, B.Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38, 2, 198-200 (2002)

Salvia coccinea

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Microdistillation and analysis of volatiles from eight ornamental Salvia taxa, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, F. Demirci,K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1421-1426 (2010)

Salvia cyanescens

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331 (2016)

Salvia dichroantha

Antimicrobial and anticholinesterase activities of the essential oils isolated from Salvia dicroantha Stapf., Salvia verticillata L. subsp. amasiaca (Freyn and Bornm.) Bornm. and Salvia wiedemannii Boiss., B. Kunduhoglu, M. Kurkcuoglu, M. E. Duru, K.H.C. Baser, J. Med. Plants Res. 5(29) 6484-6490 (2011)

Salvia divaricata

Composition of the Essential Oils of Six Endemic Salvia Species from Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, B.Yildiz, Z.Bahcecioglu, Flavour Fragr. J., 18, 116-121 (2003).

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331 (2016)

Salvia euphratica var. euphratica

K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, Z. Aytac, Composition of the Essential Oil of Salvia euphratica Monbret et Aucher ex Bentham var. euphratica from Turkey, Flavour Fragr.J., 13, 63-64 (1998).

The Essential Oils of Two Varieties of Salvia euphratica Montbret et Aucher ex Bentham: var. euphratica and var. leiocalycina (rech. Fil) Hedge from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, B.Yildiz, J.Essent. Oil Res. , 17(1) 47-48 (2005)

Salvia euphratica var. leiocalycina

The Essential Oils of Two Varieties of Salvia euphratica Montbret et Aucher ex Bentham: var. euphratica and var. leiocalycina (rech. Fil) Hedge from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, B.Yildiz, J.Essent. Oil Res. , 17(1) 47-48 (2005)

Salvia farinacea

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Microdistillation and analysis of volatiles from eight ornamental Salvia taxa, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, F. Demirci, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1421-1426 (2010)

Salvia forskahlei

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Salvia fruticosa (Syn.: Salvia triloba)

 Salvia sclarea, Salvia fruticosa ve Dorystoechas hastata Uçucu Yaglarinin  Farmakolojik Etkileri, N.Kirimer, M.İ.Cingi, S.Aydin, H.Özkul, N.Öztürk,  K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 382-388 (1992).

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species, B.Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38, 2, 198-200 (2002)

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 40(3) 218-221 (2004).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Anticandidal activity of essential oils from commercial herbal spices from Turkey, F. Demirci, G. Iscan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 860 (2007)

Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season, M. Cabuk, M. Bozkurt, A. Alcicek, A.U. Catli, K.H.C. Baser, S. Afr. J. Anim. Sci., 36(4) 215-221 (2006)

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Evaluation of angiogenic activity of Salvia triloba L. essential oil, A.T. Koparal, B. Demirci, M. Kaya, G. Duali, S. Butun, K.H.C. Baser, F. Demirci, Planta Med., 75, 421 (2009).

Effects of Different Organic Manure Applications on the Essential
Oil Components of Turkish Sage (Salvia fruticosa Mill.), I. Kocabas, M. Kaplan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Asian J. Chem. 22(2) 1599-1605 (2010)

Characterization of Essential Oils of Some Salvia Species and Their Antimycobacterial Activities,T. Askun, K. H. C. Baser, G.Tumen, M. Kurkcuoglu, Turkish J. Biol., 34, 89-95 (2010)

A novel wound healing ointment: A formulation of Hypericum perforatum oil and sage and oregano essential oils based on traditional Turkish knowledge, I. Suntar, E. Kupeli Akyol, H. Keles, A. Oktem, K.H.C. Baser, S. Yesilada, J. Ethnopharmacol., 134, 89-96 (2011).

Compositions of the essential oils of Salvia fruticosa Mill. populations in the flora of Marmara region, U. Karik, A.C. Saglam, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1302-1302 (2011).

The determination of total phenolics and flavonoid contents, and antimicrobial activity of some sage populations of Salvia fruticosa Mill., Salvia pomifera Mill. and Salvia tomentosa Mill. in the Marmara region of Turkey, S.S. Erdogan, U. Karik, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1319-1319 (2011).

The leaf and the gall volatiles of Salvia fruticosa Miller from Turkey: Chemical and biological diversity (PP-49), S. Suzgec-Selcuk, G. Ozek, S. Yur, F. Goger, E. Tuzlaci, M.B. Gurdal, G. Gursoy Toplan, A.H. Mericli, K.H.C. Baser, T. Ozek, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 86 (2017)

The Leaf and the Gall Volatiles of Salvia fruticosa Miller from Turkey: Chemical Composition and Biological Activities, S. Suzgec-Selcuk, T. Ozek, G. Ozek, S. Yur, F. Goger, M.B. Gurdal, G.G. Toplan, A.H. Mericli, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 15(1) 10-24 (2021).

In vitro Anti-Leishmanial Activity of Essential Oils Extracted from Plants Growing in Northern Cyprus Against Leishmania tropica. E. Guler, A. Ozbilgin, I. Cavus, B. Baddal, I. Etikan, KHC Baser, T. Sanlidag. Turkiye Parazitol Derg 45(2) 101-107 (2021).

Salvia glutinosa

Glandular Trichomes and Essential oils of Salvia glutinosa L., A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, S. Afr. J. Bot., 69, 422–427 (2003).

Salvia greggii

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Microdistillation and analysis of volatiles from eight ornamental Salvia taxa, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, F. Demirci, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1421-1426 (2010)

Salvia halophila

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species, B.Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38, 2, 198-200 (2002)

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 40(3) 218-221 (2004).

Composition and antioxidant activities of Salvia halophila and S. virgata from Turkey, M. Kosar, F. Goger, K.H.C. Baser, Planta Med., 72(11) 977 (2006)

Anti-inflammatory and antinociceptive activities of Salvia halophila and Salvia virgata from Turkey, E. Kupeli, F. Goger, M. Kosar, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 836 (2007)

Free radical scavenging compounds in Salvia halophila Hedge and S. virgata Jacq. Extracts using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, F. Goger, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 877 (2007)

Anti-inflammatory and Antinociceptive Activities of Salvia halophila and Salvia virgata from Turkey E. Kupeli, F. Goger, M. Kosar, K. H. C. Baser, Food Chem., 108, 942-949 (2008)

Morphological, anatomical and palynological characteristics of Salvia halophila endemic to Turkey, A. Kaya, F. Goger, K.H.C. Baser, Nordic J. Bot., 25, 351-358 (2007)  

In vitro antioxidant properties and phenolic composition of Salvia halophila Hedge from Turkey, M. Kosar, F. Goger, K.H.C. Baser, Food Chem. 129, 374-379 (2011)

Salvia hedgeana

Effects of Salvia Essential Oils on the Chorioallantoic Membrane (CAM) Assay, B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, G. Franz, D.H. Paper, K.H.C. Baser, Pharmaceutical Biol., 43(8) 666-671 (2005).

Salvia heldreichiana

Antibacterial activity and composition of the essential oils of two endemic Salvia sp. from Turkey, M. Akin, B. Demirci, Y. Bagci, K.H.C. Baser, African J. Biotechnol., 9(15) 2322-2327 (2010)

Salvia hispanica

Cia tohumu (Chia seeds) (Salvia hispanica L.), K.H.C. Baser, BagBahce (72) 22-23 (2017)

Salvia huberi

Effects of Salvia Essential Oils on the Chorioallantoic Membrane (CAM) Assay, B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, G. Franz, D.H. Paper, K.H.C. Baser, Pharmaceutical Biol., 43(8) 666-671 (2005).

Salvia hydrangea

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331  (2016)

Salvia hypargeia

Composition of the Essential Oils of Six Endemic Salvia Species from Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, B.Yildiz, Z.Bahcecioglu, Flavour Fragr. J., 18, 116-121 (2003).

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

Salvia kronenburgii

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331 (2016)

Salvia leucantha

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Microdistillation and analysis of volatiles from eight ornamental Salvia taxa, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, F. Demirci, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1421-1426 (2010)

Salvia limbata

The Essential Oil of Salvia limbata C.A.Meyer Growing in Turkey, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, K.H.C.Baser, T.Dirmenci, G.Tumen, U.Ozgen, J.Essent. Oil Res., 17(2) 192-193 (2005).

Salvia longipedicellata

Composition of the Essential Oils of Six Endemic Salvia Species from Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, B.Yildiz, Z.Bahcecioglu, Flavour Fragr. J., 18, 116-121 (2003).

Salvia longispicata x farinacea

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Microdistillation and analysis of volatiles from eight ornamental Salvia taxa, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, F. Demirci, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1421-1426 (2010)

Salvia macrochlamys

The Chemical Composition and Antifungal Activity of Salvia macrochlamys and Salvia recognita Essential Oils, N. Tabanca, B.Demirci, K.H.C. Baser, Z. Aytac, M. Ekici, S. I. Khan, M. R. Jacob, D. E. Wedge, J. Agric. Food Chem., 54 (18) 6593-6597 (2006)

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331 (2016)

Salvia madrensis

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Microdistillation and analysis of volatiles from eight ornamental Salvia taxa, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, F. Demirci, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1421-1426 (2010)

Salvia microstegia

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Salvia multicaulis

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Salvia napifolia

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Salvia nydeggeri

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331 (2016)

Salvia officinalis

An Improved HPLC Post-Column Methodology for the Identification of Free Radical Scavenging Phytochemicals in Complex Mixtures, M. Kosar, D. Dorman, K.H.C. Baser, R. Hiltunen, Chromatographia, 60, 635-638 (2004).

Salvia officinalis L.: Composition and antioxidant -related activities of a crude extract and selected sub-fractions, M. Kosar, H.J. Damien-Dorman, K.H.C. Baser, R. Hiltunen, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1453-1456 (2010)

Salvia pachystachys

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res.28(4) 322-331 (2016)

 Rapid Evaluation of Salvia pachystachys Essential Oil against Three Colletotrichum Species Causing Anthracnose on Strawberries, N. Tabanca, B. Demirci, D.E. Wedge, Z. Aytac, K.H.C. Baser, Nat. Volatiles Essent. Oils (NVEO), 6(2) 1-8 (2019).

Salvia palaestina

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species, B.Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38, 2, 198-200 (2002)

Salvia pilifera

Composition of the Essential Oils of Six Endemic Salvia Species from Turkey, B.Demirci, K.H.C.Baser, B.Yildiz, Z.Bahcecioglu, Flavour Fragr. J., 18, 116-121 (2003).

Salvia pinnata

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oils from the Aerial Parts of Salvia pinnata L., N.U. Somer, B. Bozkurt Sarikaya, B. Erac, E. Kaynar, G. I. Kaya, M.A.Onur, B. Demirci, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 9(4) 614-618 (2015)

Salvia pisidica

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Effects of Salvia Essential Oils on the Chorioallantoic Membrane (CAM) Assay, B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, G. Franz, D.H. Paper, K.H.C. Baser, Pharmaceutical Biol., 43(8) 666-671 (2005).

Salvia pomifera

The Essential Oil of Salvia pomifera L., K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Kirimer, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 5(3) 347-348 (1993)

The determination of total phenolics and flavonoid contents, and antimicrobial activity of some sage populations of Salvia fruticosa Mill., Salvia pomifera Mill. and Salvia tomentosa Mill. in the Marmara region of Turkey, S.S. Erdogan, U. Karik, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1319-1319 (2011).

Salvia potentillifolia

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Salvia pseudeuphratica

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331 (2016)

Salvia recognita

The Chemical Composition and Antifungal Activity of Salvia macrochlamys and Salvia recognita Essential Oils, N. Tabanca, B.Demirci, K.H.C. Baser, Z. Aytac, M. Ekici, S. I. Khan, M. R. Jacob, D. E. Wedge, J. Agric. Food Chem., 54 (18) 6593-6597 (2006)

Salvia repens

The in vitro pharmacological activities and a chemical investigation of three South African Salvia species. G.P. Kamatou, A.M. Viljoen, A.B. Gono-Bwalya, R.L. Zyl, S.F. Vuuren, A.C. Lourens, K.H.C. Baser, B. Demirci, K.L. Lindsey, J.V. Staden, P. Steenkamp, J Ethnopharmacol. 102, 382–390(2005)

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomy of Salvia stenophylla and its Allies S. repens and S. runcinata, A. M. Viljoen, A. Gono-Bwalya, G. P.P. Kamatou, K.H.C. Baser, B. Demirci, J. Essent. Oil Res., 18 , 37-45 (Special Edition 2006)

Salvia roemeriana

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Microdistillation and analysis of volatiles from eight ornamental Salvia taxa, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, F. Demirci, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1421-1426 (2010)

Salvia rosifolia

Gas chromatographic–mass spectrometric analysis of volatiles obtained by four different techniques from Salvia rosifolia Sm., and evaluation for biological activity, G. Ozek, F. Demirci, T. Ozek, N. Tabanca, D.E. Wedge, S.I. Khan, K.H.C. Baser, A. Duran, E. Hamzaoglu, J. Chromatogr. A 1217, 741–748 (2010)

Salvia runcinata

The in vitro pharmacological activities and a chemical investigation of three South African Salvia species. G.P. Kamatou, A.M. Viljoen, A.B. Gono-Bwalya, R.L. Zyl, S.F. Vuuren, A.C. Lourens, K.H.C. Baser, B. Demirci, K.L. Lindsey, J.V. Staden, P. Steenkamp, J Ethnopharmacol. 102, 382–390(2005)

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomy of Salvia stenophylla and its Allies S. repens and S. runcinata, A. M. Viljoen, A. Gono-Bwalya, G. P.P. Kamatou, K.H.C. Baser, B. Demirci,   J. Essent. Oil Res., 18 , 37-45 (Special Edition 2006)

Salvia russelii

Chemical characterization and anticholinesterase effects of essential oils derived from Salvia species, H. E. Temel, B. Demirci, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 28(4) 322-331 (2016)

Salvia sclarea

 Salvia sclarea, Salvia fruticosa ve Dorystoechas hastata Uçucu Yaglarinin  Farmakolojik Etkileri, N.Kirimer, M.İ.Cingi, S.Aydin, H.Özkul, N.Öztürk,  K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 382-388 (1992).

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species, B.Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38, 2, 198-200 (2002)

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp40(3) 218-221 (2004).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Salvia smyrnaea

Comparative morphological and phytochemical characterization of Salvia cadmica Boiss. and S. smyrnaea Boiss., K.H.C. Baser, B. Demirci, M. Kurkcuoglu, F. Satil, G. Tumen, Pakistan J. Bot., 41(4) 1545-1555 (2009).

Salvia smyrnea Boiss., K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, The Karaca Arboretum Magazine, 5,189-192 (2000).

Salvia spinosa

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Salvia splendens

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Microdistillation and analysis of volatiles from eight ornamental Salvia taxa, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, F. Demirci, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1421-1426 (2010)

Salvia stenophylla

The in vitro pharmacological activities and a chemical investigation of three South African Salvia species. G.P. Kamatou, A.M. Viljoen, A.B. Gono-Bwalya, R.L. Zyl, S.F. Vuuren, A.C. Lourens, K.H.C. Baser, B. Demirci, K.L. Lindsey, J.V. Staden, P. Steenkamp, J Ethnopharmacol. 102, 382–390(2005)

The Essential Oil Composition and Chemotaxonomy of Salvia stenophylla and its Allies S. repens and S. runcinata, A. M. Viljoen, A. Gono-Bwalya, G. P.P. Kamatou, K.H.C. Baser, B. Demirci,   J. Essent. Oil Res., 18 , 37-45 (Special Edition 2006)

Salvia syriaca

K.H.C.Baser, B.Demircakmak, N.Ermin, The Essential Oil of Salvia syriaca L., J.Essent.Oil Res. , 8, 105-106 (1996).

Salvia tchihatcheffii

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Salvia tomentosa

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species, B.Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 38, 2, 198-200 (2002)

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Characterization of Essential Oils of Some Salvia Species and Their Antimycobacterial Activities,T. Askun, K. H. C. Baser, G.Tumen, M. Kurkcuoglu, Turkish J. Biol., 34, 89-95 (2010)

The determination of total phenolics and flavonoid contents, and antimicrobial activity of some sage populations of Salvia fruticosa Mill., Salvia pomifera Mill. and Salvia tomentosa Mill. in the Marmara region of Turkey, S.S. Erdogan, U. Karik, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1319-1319 (2011).

Salvia trichoclada

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Salvia triloba (S. fruticosa)

Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season, M. Cabuk, M. Bozkurt, A. Alcicek, A.U. Catli, K.H.C. Baser, S. Afr. J. Anim. Sci., 36(4) 215-221 (2006)

Evaluation of angiogenic activity of Salvia triloba L. essential oil, A.T. Koparal, B. Demirci, M. Kaya, G. Duali, S. Butun, K.H.C. Baser, F. Demirci, Planta Med., 75, 421 (2009).

Salvia veneris

Composition and biological activities of Salvia veneris Hedge growing in Cyprus, G. Gulsoy Toptan, M. Kurkcuoglu, F. Goger, G. Iscan, H.G. Agalar, A. Mat, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, G. Sariyar, Industrial Crops and Products 97, 41-48 (2017)

Insecticidal activity of Salvia veneris Hedge essential oil against coleopteran stored product insects and Spodoptera exigua (Lepidoptera). K. Polatoglu, O.C. Karakoc, Y. Yucel Yucel, S. Gucel, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Industrial Crops and Prods. 97, 93-100 (2017)

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Salvia verticillata subsp. amasiaca

Characterization of Essential Oils of Some Salvia Species and Their Antimycobacterial Activities,T. Askun, K. H. C. Baser, G.Tumen, M. Kurkcuoglu, Turkish J. Biol., 34, 89-95 (2010)

Antimicrobial and anticholinesterase activities of the essential oils isolated from Salvia dicroantha Stapf., Salvia verticillata L. subsp. amasiaca (Freyn and Bornm.) Bornm. and Salvia wiedemannii Boiss., B. Kunduhoglu, M. Kurkcuoglu, M. E. Duru, K.H.C. Baser, J. Med. Plants Res. 5(29) 6484-6490 (2011)

A caryophyllene oxide and other potential anticholinesterase and anticancer agent in Salvia verticillata subsp. amasiaca (Freyn & Bornm.) Bornm. (Lamiaceae), S. Karakaya, S.V. Yilmaz, O. Ozdemir, M. Koca, N.M. Pinar, B. Demirci, K. Yildirim, O. Sytar, H. Turkez, K.H.C. Baser, Journal of Essential Oil Research 32(6) 512-525 (2020) https://doi.org/10.1080/10412905.2020.1813212

Salvia verticillata subsp. verticillata

The chemical composition of Salvia verticillata L. subsp. verticillata from Turkey, Nat. Vol. Essent. Oils 4(1) 18-28 (2017)

Salvia virgata

Seed oil compositions of twelve Salvia species growing in Turkey, N. Azcan, A. Ertan, B. Demirci, K. H.C. Baser, Chem. Nat. Comp. 40(3) 218-221 (2004).

Composition and antioxidant activities of Salvia halophila and S. virgata from Turkey, M. Kosar, F. Goger, K.H.C. Baser, Planta Med., 72(11) 977 (2006)

Anti-inflammatory and antinociceptive activities of Salvia halophila and Salvia virgata from Turkey, E. Kupeli, F. Goger, M. Kosar, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 836 (2007)

Free radical scavenging compounds in Salvia halophila Hedge and S. virgata Jacq. Extracts using a postcolumn derivatization method, M. Kosar, F. Goger, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 877 (2007)

Anti-inflammatory and Antinociceptive Activities of Salvia halophila and Salvia virgata from Turkey E. Kupeli, F. Goger, M. Kosar, K. H. C. Baser, Food Chem., 108, 942-949 (2008)

Morphological, anatomical and palynological characteristics of Salvia halophila endemic to Turkey, A. Kaya, F. Goger, K.H.C. Baser, Nordic J. Bot., 25, 351-358 (2007)  

Salvia viridis

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

Salvia wiedemannii

Enantiomeric Distribution of Some Monoterpenes in the Essential Oils of some Salvia species, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 17, 54-58 (2002).

A rapid microdistillation method for Texas and Turkish Salvia species and their genetic profiles, N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Planta Med., 75, 415 (2009)

Antimicrobial and anticholinesterase activities of the essential oils isolated from Salvia dicroantha Stapf., Salvia verticillata L. subsp. amasiaca (Freyn and Bornm.) Bornm. and Salvia wiedemannii Boiss., B. Kunduhoglu, M. Kurkcuoglu, M. E. Duru, K.H.C. Baser, J. Med. Plants Res. 5(29) 6484-6490 (2011)

Sambucus nigra

Mürver (Sambucus nigra L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (10) 32 (2007)

HPLC-MS/MS quantitative determination of gallic acid and cyanidin-3-glucoside of bilberry fruit extract from Turkey, N. Kirimer, F. Goger, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1268-1268 (2011).

In vitro Antioxidant Properties and Anthocyanin Compositions of Elderberry Extracts, H.G. Duymus, F. Goger, K.H.C. Baser, Food Chem. 155, 112–119 (2014)

The volatile compounds of Elderberries (Sambucus nigra L.), H.Gamze Agalar, B. Demirci, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 1(1) 51-54 (2014)

Santolina chamaecyparissus

The Chemical Composition of Santolina chamaecyparissus L. Essential Oil, B.Demirci, T.Ozek, K.H.C.Baser, J.Essent. Oil Res., 12, 625-627 (2000).

The Chemical Composition of Santolina chamaecyparissus L. Essential Oil, B.Demirci, T.Özek, K.H.C.Baser, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 84-87 (2000).

Satureja aintabensis

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

In vitro antimicrobial activity and chemical composition of some Satureja essential oils, A.D. Azaz, M. Kurkcuoglu, F. Satil, K.H.C. Baser, G. Tumen, Flavour Fragr. J., 20(6) 587-591 (2005)

Satureja boissieri

Essential Oil Constituents of Satureja boissieri Hausskn. ex Boiss. From Turkey, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, K.H.C.Baser, Chem.Nat.Comp. 37(4) 329-331 (2001).

Antimicrobial Activity of Some Satureja Essential Oils, D.Azaz, F.Demirci, F.Satil, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Z. Naturforsch. C., 817-821 (2002).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Satureja cilicica

The Essential Oil of Satureja cilicica P.H.Davis, G.Tumen, K.H.C.Baser, N.Kirimer,  J. Essent. Oil Res., 5(5) 547-548 (1993).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Satureja coerulea

The Essential Oils of Satureja coerulea Janka and Thymus aznavouri Velen, G.Tumen, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Ermin, Flavour Fragr.J., 13, 65-67 (1998).

Antimicrobial Activity of Some Satureja Essential Oils, D.Azaz, F.Demirci, F.Satil, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Z. Naturforsch. C., 817-821 (2002).

Satureja cuneifolia

 The Essential Oil of Satureja cuneifolia: A Substitute of Thyme in Turkey, G.Tümen, N.Kirimer, N.Ermin, K.H.C.Baser, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 1, 70 (1995).

Satureja cuneifolia türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik Çalismalar, A.Kaya, F.Koca, K.H.C.Baser, G.Tümen, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Botanik Seksiyonu, 208 (1994).

The Essential Oil of Satureja cuneifolia, G.Tumen, N.Kirimer, N.Ermin. K.H.C.Baser,  Planta Med., 64, 81-83 (1998).

Investigation of Origanum onites, Sideritis congesta and Satureja cuneifolia Essential Oils for Analgesic Activity, S.Aydin, Y.Ozturk, R.Beis, K.H.C.Baser, Phytother. Res., 10, 342-344 (1996)

An Improved On-Line HPLC-DPPH Method for the Screening of Free Radical Scavenging Compounds in Water Extracts of Lamiaceae Plants,  M. Kosar, H.J.D. Dorman, R. Hiltunen, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(2) 161-166 (2003).

In vitro antimicrobial activity and chemical composition of some Satureja essential oils, A.D. Azaz, M. Kurkcuoglu, F. Satil, K.H.C. Baser, G. Tumen, Flavour Fragr. J., 20(6) 587-591 (2005)

The effect of maturation on the composition and biological activity of the essential oil of a commercially important Satureja species from Turkey: Satureja cuneifolia Ten., M. Kosar, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, J. Agric. Food Chem., 56, 2260-2265 (2008)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Satureja hortensis

A Comparative Study of the Essential oils of Wild and Cultivated Satureja hortensis, K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Kirimer. G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 16(5)  422-424 (2004).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

In vitro antimicrobial activity and chemical composition of some Satureja essential oils, A.D. Azaz, M. Kurkcuoglu, F. Satil, K.H.C. Baser, G. Tumen, Flavour Fragr. J., 20(6) 587-591 (2005)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Satureja icarica

G.Tumen, N.Kirimer, N.Ermin, K.H.C.Baser, The Essential Oils of Two New Satureja species for Turkey: S.pilosa and S.icaricaJ.Essent. Oil Res., 10, 524-526 (1998).

Antimicrobial Activity of Some Satureja Essential Oils, D.Azaz, F.Demirci, F.Satil, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Z. Naturforsch. C., 817-821 (2002).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Two New Records for Turkey: Satureja icarica P.H.Davis, Satureja pilosa Velen, G.Tümen, F.Satıl, H.Duman, K.H.C. Başer, Turk J. Botany, 24, 211-214 (2000).

Satureja macrantha

In vitro antimicrobial activity and chemical composition of some Satureja essential oils, A.D. Azaz, M. Kurkcuoglu, F. Satil, K.H.C. Baser, G. Tumen, Flavour Fragr. J., 20(6) 587-591 (2005)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Satureja montana

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Satureja parnassica subsp. sipylea

Comparative morphological, anatomical, ecological and chemical studies on Endemic Saturaja parnassica subsp. sipylea from Turkey, F.Satil, G.Tumen, A.Akcelik, K.H.C.Baser, Acta Bot. Croat., 61, 2, 207-220 (2002)

Satureja pilosa

G.Tumen, N.Kirimer, N.Ermin, K.H.C.Baser, The Essential Oils of Two New Satureja species for Turkey: S.pilosa and S.icaricaJ.Essent. Oil Res., 10, 524-526 (1998).

Antimicrobial Activity of Some Satureja Essential Oils, D.Azaz, F.Demirci, F.Satil, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Z. Naturforsch. C., 817-821 (2002).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Two New Records for Turkey: Satureja icarica P.H.Davis, Satureja pilosa Velen, G.Tümen, F.Satıl, H.Duman, K.H.C. Başer, Turk J. Botany, 24, 211-214 (2000).

Satureja spicigera

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

G.Tumen, K.H.C.Baser, The Essential Oil of Satureja spicigera (C.Koch) Boiss. from Turkey, J.Essent.Oil Res., 8, 57-58 (1996).

Satureja spinosa

Composition of the Essential Oil of Satureja spinosa L., N.Tabanca, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 16, 127-128 (2004).

In vitro antimicrobial activity and chemical composition of some Satureja essential oils, A.D. Azaz, M. Kurkcuoglu, F. Satil, K.H.C. Baser, G. Tumen, Flavour Fragr. J., 20(6) 587-591 (2005)

Satureja thymbra

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Satureja wiedemanniana

Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oils of Satureja wiedemanniana (Lallem.) Velen, K.H.C.Baser, G.Tumen, N.Tabanca, F.Demirci, Z. Naturforsch. C., 56c, 731-738 (2001).

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Saussurea lappa

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Scaligeria capillifolia

Chemical composition of the essential oil and antimicrobial activity of Scaligeria DC. taxa and implications for taxonomy, A. Baldemir, B. Demirci, M.Y. Paksoy, S. Ilgun, M. Kosar, K.H.C. Baser, F. Demirci, Rec. Nat. Prod. 12(1) 14-28 (2018)

Scaligeria glaucescens

Chemical composition of the essential oil and antimicrobial activity of Scaligeria DC. taxa and implications for taxonomy, A. Baldemir, B. Demirci, M.Y. Paksoy, S. Ilgun, M. Kosar, K.H.C. Baser, F. Demirci, Rec. Nat. Prod. 12(1) 14-28 (2018)

Scaligeria hermonis

Chemical composition of the essential oil and antimicrobial activity of Scaligeria DC. taxa and implications for taxonomy, A. Baldemir, B. Demirci, M.Y. Paksoy, S. Ilgun, M. Kosar, K.H.C. Baser, F. Demirci, Rec. Nat. Prod. 12(1) 14-28 (2018)

Scaligeria meifolia

Chemical composition of the essential oil and antimicrobial activity of Scaligeria DC. taxa and implications for taxonomy, A. Baldemir, B. Demirci, M.Y. Paksoy, S. Ilgun, M. Kosar, K.H.C. Baser, F. Demirci, Rec. Nat. Prod. 12(1) 14-28 (2018)

Scaligeria napiformis 

Chemical composition of the essential oil and antimicrobial activity of Scaligeria DC. taxa and implications for taxonomy, A. Baldemir, B. Demirci, M.Y. Paksoy, S. Ilgun, M. Kosar, K.H.C. Baser, F. Demirci, Rec. Nat. Prod. 12(1) 14-28 (2018)

Scaligeria lazica

The Essential Oil of Scaligeria lazica Boiss., K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, A.Guner, J.Essent. Oil Res., 5 (4) 463-464 (1993)

Composition of the Essential Oil from Fruits of Scaligeria lazica Boiss., K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, A.Guner,  J.Essent. Oil Res., 7, 557-558 (1995).

Chemical composition of the essential oil and antimicrobial activity of Scaligeria DC. taxa and implications for taxonomy, A. Baldemir, B. Demirci, M.Y. Paksoy, S. Ilgun, M. Kosar, K.H.C. Baser, F. Demirci, Rec. Nat. Prod. 12(1) 14-28 (2018)

Scaligeria tripartita

Characterization of Volatile Constituents of Scaligeria tripartita and Studies on the Antifungal Activity against Phytopathogenic Fungi, N.Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, E. Mincsovics, S.I. Khan, M.R. Jacob, D. E. Wedge, J. Chromatogr. B, 850(1-2) 221-229 (2007).

Chemical composition of the essential oil and antimicrobial activity of Scaligeria DC. taxa and implications for taxonomy, A. Baldemir, B. Demirci, M.Y. Paksoy, S. Ilgun, M. Kosar, K.H.C. Baser, F. Demirci, Rec. Nat. Prod. 12(1) 14-28 (2018)

Scandix australis subsp. grandiflora

Composition of the Essential Oil of Scandix australis L. subsp. grandiflora (L.) Thell., G.Tumen, K.H.C. Baser,  J.Essent. Oil Res., 9, 335-336, (1997)

Scandix iberica

Flower and Fruit Essential oils of Scandix iberica Bieb. (Umbelliferae) Growing in Turkey, A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 19, 155-156 (2007)

Scapania undulata

Volatile Components of Some Selected Turkish Liverworts, Y. Asakawa, K.H.C. Baser, B. Erol, S. Von Reuss, W. A. Konig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Nat. Prod. Commun. 13(7) 899-902 (2018)

Schinus molle

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demircakmak, N.Ülker, S.H.Beis, Composition of the Essential Oil of Schinus molle L. Grown in Turkey, J.Essent. Oil Res., 9, 693-696 (1997).

Chemical characterization of Schinus molle L. essential oils from North Cyprus , H. Alnawari, B.  Demirci, A. Hanoglu, D. Hanoglu,I. Calis, K.H.C. Baser, Nat. Vol.  Essent. Oils (NVEO) 5(3) 7-12 (2018)

Sclerocarya birrea subsp. caffra

Head-space volatiles of marula (Sclerocarya birrea subsp. caffra), A.M. Viljoen, G.P.P. Kamatou, K.H.C. Baser, South African J. Bot., 74, 325-326 (2008)

Scolymus hispanicus

Antispasmodic and Spasmogenic Effects of Scolymus hispanicus and Taraxasteryl acetate on Isolated Ileum Preparations, N. Kirimer, Z. Tunalier, K.H.C. Baser, I. Cingi,  Planta Med., 63, 556-558 (1997).

60 Yıllık Bir Türk Bitkisel İlacı: Lityazol Cemil, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (7-8) 13-18 (1993)

Sevketi Bostan (Scolymus hispanicus L.) Bitkisini Kulture Alma ve Seleksiyon Islahi, A.O. Sari, M. Tutar, A. Bilgic, K.H.C. Baser, G. Ozek, M. Kosar, Anadolu AARI, 21(2) 1-10 (2011)

Demise of a 60 year old herbal medicine: Lityazol Cemil, Z. Tunalier, N. Kirimer, K.H.C. Baser, In: F. Ertug (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 213-216 (2006)

Sevketibostan (Scolymus hispanicus L.), K.H.C. Baser, BagBahce (60) 30-31 (2015)

Scutellaria albida subsp. albida

Scutellaria albida subsp. colchica

Scutellaria albida subsp. condensata

Scutellaria albida subsp. velenovskyi

Composition of the essential oils of subspecies of Scutellaria albida L. from Turkey, M. Cicek, B. Demirci, G. Yilmaz, O. Ketenoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 22(1) 55-58 (2010)

Scutellaria brevibracteata

Essential oil compositions of subspecies of Scutellaria brevibracteata Stapf from Turkey, G. Yilmaz, M. Cicek, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 31(4) 255-262 (2019) https://doi.org/10.1080/10412905.2019.1579762 

Scutellaria diffusa

Essential oil composition of three species of Scutellaria from Turkey, M. Cicek, B. Demirci, G. Yilmaz, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Rep. 25(8) 1720-1726 (2011)

Scutellaria galericulata

Composition of the Essential Oils of Scutellaria galericulata and S. tortumensis from Turkey, G. Yilmaz, M. Cicek, B. Demirci, K.H.C. Baser,  Nat. Volatiles & Essent. Oils, 6(3): 1-7 (2019)

Scutellaria heterophylla

Essential oil composition of three species of Scutellaria from Turkey, M. Cicek, B. Demirci, G. Yilmaz, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Rep. 25(8) 1720-1726 (2011)

Scutellaria orientalis

Composition of the essential oils of five subspecies of Scutellaria orientalis from Turkey, G. Yilmaz, M. Cicek, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 32(5) 429-435 (2020) https://doi.org/10.1080/10412905.2020.1796832

Scutellaria salviifolia

Essential oil composition of three species of Scutellaria from Turkey, M. Cicek, B. Demirci, G. Yilmaz, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Rep. 25(8) 1720-1726 (2011)

Scutellaria tortumensis

Composition of the Essential Oils of Scutellaria galericulata and S. tortumensis from Turkey, G. Yilmaz, M. Cicek, B. Demirci, K.H.C. Baser,  Nat. Volatiles & Essent. Oils, 6(3): 1-7 (2019)

Sesamum indicum

Susam (Sesamum indicum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (70) 8-10 (2017)

Seseli andronakii

Essential oil composition of Seseli petraeum M. Bieb. and Seseli andronakii Woron. and growing in Turkey, A. Tosun, M. Kurkcuoglu, E. Dogan, H. Duman, K.H.C. Baser, Flavour Fragr. J., 21(2) 257-259 (2006)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Seseli campestre

The Essential Oil of Seseli campestre Besser, K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, Z.Aytac, J.Essent. Oil Res., 12, 105-107 (2000).

Composition of the essential oil of Seseli campestre Besser growing in Northwest Anatolia, A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, Turk. J. Pharm. Sci., 7(2) 161-166 (2010)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Seseli gummiferum subsp. ilgazense

Chemical composition of a new taxon, Seseli gummiferum subsp. ilgazense and its larvicidal activity against Aedes aegypti, M. Kurkcuoglu, N. Tabanca, A. Ali, I.A. Khan, A. Duran, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 12(2) 184-189 (2018)

Seseli petraeum

Essential oil composition of Seseli petraeum M. Bieb. and Seseli andronakii Woron. and growing in Turkey, A. Tosun, M. Kurkcuoglu, E. Dogan, H. Duman, K.H.C. Baser, Flavour Fragr. J., 21(2) 257-259 (2006)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Seseli resinosum

Essential oil composition of Seseli resinosum Freyn et Sint. and Seseli tortuosum L. growing in Turkey, E. Dogan, M. Kurkcuoglu, A. Tosun, H. Duman, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 18(1) 57-59 (2006)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Seseli tortuosum

The Essential Oil of Seseli tortuosum L. Growing in Turkey, A Kaya, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 18, 159-161 (2003).

Essential oil composition of Seseli resinosum Freyn et Sint. and Seseli tortuosum L. growing in Turkey, E. Dogan, M. Kurkcuoglu, A. Tosun, H. Duman, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 18(1) 57-59 (2006)

Evaluation of some essential oils as alternative antibiotics against American foulbrood agent Paenibacillus larvae on honey bees Apis mellifera L., A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent Oil Res. 24(5) 465-470 (2012)

Sideritis akmanii

Diversity and Antifeedant activity of Diterpenes from Turkish Species of Sideritis, M.L. Bondi, M.Bruno, F.Piozzi, K.H.C.Baser, M.S.J. Simmonds, Biochem. Sys. Ecol., 28, 299-303 (2000)

Sideritis amasiaca

The Essential Oil of Sideritis amasiaca Bornm., G.Tumen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, N.Ermin,  J.Essent. Oil Res., 7, 699-700 (1995).

Sideritis amasiaca Bornm. Uçucu Yaginin Kimyasal Bilesimi, K.H.C.Baser, G.Tümen, N.Kirimer, N.Ermin, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Çevre Seksiyonu, 75 (1994).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis arguta

Essential Oil Composition of three Labiatae endemic to Turkey (Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. giresunica P.H.Davis., Sideritis lycia Boiss. et Heldr. and S. arguta Boiss. et Heldr.), K.H.C.Baser, N.Kirimer, T.Ozek, G.Tumen, F.Karaer,  J.Essent. Oil Res.,  8, 699-701 (1996)

Sideritis argyrea

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Composition of the Essential Oils From Five Endemic Sideritis species, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 15, 221-225  (2003).

Sideritis armeniaca

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Composition of the Essential Oils From Five Endemic Sideritis species, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 15, 221-225  (2003).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis athoa

T.Ozek,  K.H.C.Baser, G.Tumen, The Essential Oil of Sideritis athoa Papanikolaou et Kokkini, J. Essent. Oil Res., 5(6) 669-670 (1993).

Balikesir, Kazdag Yöresinde Çay Olarak Kullanilan Bitkiler Üzerinde Morfolojik,  Anatomik ve palinolojik Çalismalar I. Sideritis perfoliata L., S.athoa Papanikolaou  and Kokkini, S.dichotoma Huter, K.H.C.Baser, G.Tümen, H.Çakır, A.Kaya, Firat üniversitesi, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazig,  Botanik, 53-71 (1992).

Y.Ozturk, S.Aydin, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Effects of Extracts from Certain Sideritis species on Swimming Performance in Mice, Phytother. Res., 10, 70-73 (1996).

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Sideritis athoa Papanikolau et Kokkini, Lamiaceae, K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, The Karaca Arboretum Magazine, 6, 35-38 (2000).

Sideritis bilgerana

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Composition and antimicrobial activity of the essential oils of two endemic species from Turkey: Sideritis cilicica Boiss. et Bal. and Sideritis bilgerana P.H. Davis, G. Iscan, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 41 (6) 679-682 (2006)

Sideritis brevidens

Composition of Essential Oils from Two Endemic Sideritis species of Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, Khim.Prir.Soedin., (1) 76-80 (1999). Chem. Nat. Comp., 35, 61-64 (1999)

Diversity and Antifeedant activity of Diterpenes from Turkish Species of Sideritis, M.L.Bondi, M.Bruno, F.Piozzi, K.H.C.Baser, M.S.J.Simmonds, Biochem. Sys. Ecol., 28, 299-303 (2000)

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis caesarea

Composition of the Essential Oils of Four Endemic Sideritis Species from Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, G.Tumen, H.Duman, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 14, 421-425 (1999).

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis cilicica

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Composition and antimicrobial activity of the essential oils of two endemic species from Turkey: Sideritis cilicica Boiss. et Bal. and Sideritis bilgerana P.H. Davis, G. Iscan, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 41 (6) 679-682 (2006)

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis condensata

Composition of the Essential Oil of Sideritis condensata Boiss. et Heldr., N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, K.H.C.Baser,  Flavour Fragr.J., 11, 315-320 (1996)

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Sideritis congesta

Investigation of Origanum onites, Sideritis congesta and Satureja cuneifolia Essential Oils for Analgesic Activity, S.Aydin, Y.Ozturk, R.Beis, K.H.C.Baser,  Phytother. Res., 10, 342-344 (1996)

Composition of the Essential Oils of Sideritis congesta P.H.Davis et Hub.-Mor, N.Kirimer, N.Tabanca, K.H.C.Baser, G.Tümen, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 164-167 (2000).

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Composition of the Essential Oil of Sideritis congesta P.H.Davis et Hub.-Mor., N.Kirimer, N.Tabanca, K.H.C.Baser, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 13, 132-133 (2001).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Sideritis curvidens

Essential Oils of Annual Sideritis Species growing in Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, K.H.C.Baser, Pharmaceutical Biology, 38, 106-111 (2000).

Sideritis cypria

Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Sideritis cypria Post endemic in Northern Cyprus, D.Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, M. Guvenir, K. Suer, B. Demirci, K.H.C. Baser, D. Ozkum Yavuz, J. Essent. Oil Res. 29(3) 228-232 (2017)

Phytochemical Investigation of Endemic Sideritis cypria Post, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, H. Yusufoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, I. Calis, D. Ozkum Yavuz, Rec. Nat. Prod. 14(2) 105-115 (2020)

Sideritis dichotoma

Characterization of the Essential Oil of Sideritis dichotoma, N.Kirimer, K.H.C.Baser, G.Tumen, E.Sezik,  J. Essent. Oil Res., 4(6) 641-642 (1992).

Balikesir, Kazdag Yöresinde Çay Olarak Kullanilan Bitkiler Üzerinde Morfolojik,  Anatomik ve palinolojik Çalismalar I. Sideritis perfoliata L., S.athoa Papanikolaou  and Kokkini, S.dichotoma Huter, K.H.C.Baser, G.Tümen, H.Çakır, A.Kaya, Firat üniversitesi, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazig,  Botanik, 53-71 (1992).

Research into Diuretic Effect of Sideritis dichotoma Huter, N.Kırımer, H.Tanriverdi, A.Başaran, G.Timuralp, S.Şimşek, K.H.C.Başer, FABAD J. Pharm.Sci., 22, 101-103 (1996).

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Iron(III) Reducing and Antiradical Activities of Three Sideritis from Turkey, M. Kosar, D. Dorman, K.H.C. Baser, R. Hiltunen, Pharm. Biol. 49(8) 800-804 (2011)

Sideritis erythrantha var. cedretorum

Sideritis erythrantha’ nin İki Varyetesi var. erythrantha ve var. cedretorum Uçucu Yaglarinin Bilesimi, N. Ermin, N. Kirimer, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 457-465-360 (1997)

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

The Composition of Essential Oils from Two Varieties of Sideritis erythrantha: var. erythrantha and var. cedretorum, N.Tabanca, N.Kirimer and K.H.C.Baser, Turk J.Chem. 25, 201-208 (2001).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Iron(III) Reducing and Antiradical Activities of Three Sideritis from Turkey, M. Kosar, D. Dorman, K.H.C. Baser, R. Hiltunen, Pharm. Biol. 49(8) 800-804 (2011)

The Composition of Essential Oils from Two Varieties of Sideritis erythrantha var. erythrantha and var. cedretorum, N.Tabanca, N.Kırımer and K.H.C.Başer, Turk J.Chem., 25, 201-208 (2001).

Sideritis erythrantha var. erythrantha

Sideritis erythrantha’ nin İki Varyetesi var. erythrantha ve var. cedretorum Uçucu Yaglarinin Bilesimi, N. Ermin, N. Kirimer, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 457-465-360 (1997)

The Composition of Essential Oils from Two Varieties of Sideritis erythrantha: var. erythrantha and var. cedretorum, N.Tabanca, N.Kirimer and K.H.C.Baser, Turk J.Chem. 25, 201-208 (2001).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Kaurane diterpenoids from three Sideritis species, M.Bruno, F. Piozzi, N.A. Arnold, K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, Turk J Chem, 29, 61-64 (2005).

The Composition of Essential Oils from Two Varieties of Sideritis erythrantha var. erythrantha and var. cedretorum, N.Tabanca, N.Kırımer and K.H.C.Başer, Turk J.Chem., 25, 201-208 (2001).

Sideritis galatica

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Endemik Bir Tur: Sideritis galatica Bornm. (Labiatae), A. Kaya, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 484-489. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Sideritis germanicopolitana subsp. germanicopolitana

N.Kirimer, T.Ozek, H.Tanriverdi, F.Koca, A.Kaya, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oils of Sideritis germanicopolitana Bornm., J. Essent. Oil Res., 4(5) 533-534 (1992).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis germanicopolitana üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, F.Koca, A.Kaya, K.H.C.Başer, Doğa- Tr. J.  Botany, 18, 153-159 (1994)

Sideritis germanicopolitana Uçucu Yaginin Bilesimi, N.Kirimer, T.Özek, H.Tanriverdi, F.Koca, A.Kaya, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 371-381 (1992) .

Sideritis germanicopolitana subsp. viridis

N.Kirimer, T.Ozek, H.Tanriverdi, F.Koca, A.Kaya, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oils of Sideritis germanicopolitana Bornm., J. Essent. Oil Res., 4(5) 533-534 (1992).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis germanicopolitana üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, F.Koca, A.Kaya, K.H.C.Başer, Doğa- Tr. J.  Botany, 18, 153-159 (1994)

Sideritis gulendamiae

Diversity and Antifeedant activity of Diterpenes from Turkish Species of Sideritis, M.L. Bondi, M.Bruno, F.Piozzi, K.H.C.Baser, M.S.J.Simmonds, Biochem. Sys. Ecol., 28, 299-303 (2000)

 The Essential Oils of Three New Labiatae taxa from Turkey: Origanum hüsnü can-baseri, Sideritis gülendamii and Salvia aytachii, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, H.Duman, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 229- 232 (1997).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Turkiye’de Yeni Bir Endemik Tur: Sideritis gulendamiae H. Duman et F.A. Karaveliogullari (Labiatae), A. Kaya, F. Satıl, G. Tumen, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 490-496. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

Sideritis hispida

N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, The Essential Oil of Sideritis hispida P.H.Davis, An Endemic Species from Turkey, J. Essent. Oil Res.. 6 (4) 435-436 (1994).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis hololeuca

Composition of the Essential Oils From Five Endemic Sideritis species, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 15, 221-225  (2003).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis huber-morathii

K.H.C.Baser, M.L. Bondi, M.Bruno, N.Kirimer, F.Piozzi, G.Tumen, N.Vassallo, An Ent-Kaurane Diterpene from Sideritis huber-morathii, Phytochemistry, 43 (6), 1293-1295 (1996).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis lanata

Essential Oils of Annual Sideritis Species growing in Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, K.H.C.Baser, Pharmaceutical Biology, 38, 106-111 (2000).

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Y.Ozturk, S.Aydin, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Effects of Extracts from Certain Sideritis species on Swimming Performance in Mice, Phytother. Res., 10, 70-73 (1996).

Sideritis libanotica

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Sideritis libanotica subsp. kurdica

Y.Ozturk, S.Aydin, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Effects of Extracts from Certain Sideritis species on Swimming Performance in Mice, Phytother. Res., 10, 70-73 (1996).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis libanotica subsp. libanotica

Kaurane diterpenoids from three Sideritis species, M.Bruno, F. Piozzi, N.A. Arnold, K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, Turk J Chem, 29, 61-64 (2005).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis libanotica subsp. linearis

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis libanotica subsp. violascens

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis lycia

K.H.C.Baser, N.Kirimer, T.Ozek, G.Tumen, F.Karaer, Essential Oil Composition of three Labiatae endemic to Turkey (Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. giresunica P.H.Davis., Sideritis lycia Boiss. et Heldr. and S. arguta Boiss. et Heldr.) J.Essent. Oil Res.,  8, 699-701 (1996)

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis montana subsp. montana

Essential Oils of Annual Sideritis Species growing in Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, K.H.C.Baser, Pharmaceutical Biology, 38, 106-111 (2000).

Sideritis montana subsp. remota

Essential Oils of Annual Sideritis Species growing in Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, K.H.C.Baser, Pharmaceutical Biology, 38, 106-111 (2000).

Sideritis niveotomentosa

Diversity and Antifeedant activity of Diterpenes from Turkish Species of Sideritis, M.L. Bondi, M.Bruno, F.Piozzi, K.H.C.Baser, M.S.J.Simmonds, Biochem. Sys. Ecol., 28, 299-303 (2000)

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis ozturkii

The Essential Oil of a New Sideritis Species: Sideritis Ozturkii Aytac et Aksoy, N.Kirimer, N.Tabanca, B.Demirci, K.H.C.Baser, H.Duman, Z.Aytac, Khim. Prir. Soedin., 201-203 (2001). Chem. Nat.Comp. 37(3) 234-237 (2001).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis perfoliata

Balikesir, Kazdag Yöresinde Çay Olarak Kullanilan Bitkiler Üzerinde Morfolojik,  Anatomik ve palinolojik Çalismalar I. Sideritis perfoliata L., S.athoa Papanikolaou  and Kokkini, S.dichotoma Huter, K.H.C.Baser, G.Tümen, H.Çakır, A.Kaya, Firat üniversitesi, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazig,  Botanik, 53-71 (1992).

Y.Ozturk, S.Aydin, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Effects of Extracts from Certain Sideritis species on Swimming Performance in Mice, Phytother. Res., 10, 70-73 (1996).

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Kaurane diterpenoids from three Sideritis species, M.Bruno, F. Piozzi, N.A. Arnold, K.H.C. Baser, N. Tabanca, N. Kirimer, Turk J Chem, 29, 61-64 (2005).

Composition of the essential oils of two Sideritis species from Turkey and antimicrobial activity, N. Kirimer, B. Demirci, G. Iscan, K. H. C. Baser, H. Duman, Chem. Nat. Comp., 44(1) 121-123 (2008)

Sideritis phlomoides

Composition of the Essential Oils of Four Endemic Sideritis Species from Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, G.Tumen, H.Duman, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 14, 421-425 (1999).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis phyrigia

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis pisidica

Fatty Acid Composition of Sideritis Species, A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 259-261 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(4) 301-303 (2001).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Sideritis romana subsp. romana

Essential Oils of Annual Sideritis Species growing in Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, K.H.C.Baser, Pharmaceutical Biology, 38, 106-111 (2000).

Sideritis rubriflora

N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, Composition of Essential Oils from Two Endemic Sideritis species of Turkey, Khim.Prir.Soedin., (1) 76-80 (1999). Chem. Nat. Comp., 35, 61-64 (1999)

Diversity and Antifeedant activity of Diterpenes from Turkish Species of Sideritis, M.L.Bondi, M.Bruno, F.Piozzi, K.H.C.Baser, M.S.J.Simmonds, Biochem. Sys. Ecol., 28, 299-303 (2000)

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis scardica subsp. scardica

The Essential Oil of Sideritis scardica Griseb. subsp. scardica, K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tumen,  J.Essent. Oil Res., 9, 205-207 (1997)

Sideritis scardica Griseb. subsp. scardica üzerinde morfolojik ve anatomik Çalismalar, K.H.C.Baser, F.Koca, G.Tümen, H.Akyalçin, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Botanik Seksiyonu, 79 (1994).

Sideritis scardica Griseb. ssp. scardica ‘nin Uçucu Yaginin Kimyasal Bilesimi, K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tümen, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Çevre Seksiyonu, 115 (1994).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis serratifolia

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis sieheana

Composition of the Essential Oils From Five Endemic Sideritis species, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 15, 221-225  (2003).

Sideritis species nova

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis stricta

Composition of the Essential Oils From Five Endemic Sideritis species, N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 15, 221-225  (2003).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis syriaca subsp. nusairiensis

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis taurica

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis trojana

Composition of the essential oils of two Sideritis species from Turkey and antimicrobial activity, N. Kirimer, B. Demirci, G. Iscan, K. H. C. Baser, H. Duman, Chem. Nat. Comp., 44(1) 121-123 (2008)

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Sideritis vulcanica

Composition of the Essential Oils of Four Endemic Sideritis Species from Turkey, N.Kirimer, N.Tabanca, G.Tumen, H.Duman, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 14, 421-425 (1999).

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Sideritis vuralii

Essential Oils of Sideritis Species of Turkey Belonging to Section Empedoclia, N.Kirimer, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Chem. Nat. Comp., 40(1) 19-23 (2004).

Antioxidant properties and phenolic composition of Sideritis species, Z. Tunalier, M. Kosar, N. Ozturk, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Chem. Nat. Comp., 40(3) 206-210 (2004).

Iron(III) Reducing and Antiradical Activities of Three Sideritis from Turkey, M. Kosar, D. Dorman, K.H.C. Baser, R. Hiltunen, Pharm. Biol. 49(8) 800-804 (2011)

Silybum marianum

Devedikeni (Silybum marianum L. (Gaertner)), K.H.C. Başer, BağBahçe (16) 18-19 (2008)

Siphonochilus aethiopicus

The Essential Oil Composition of the Roots and Rhizomes of Siphonochilus aethiopicus, A.M.Viljoen, B.Demirci, K.H.C.Baser, B.E. van Wyk, S.Afr.J.Bot., 68(1) 115-116 (2002).

Sisymbrium irio

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Sium sisarum

Chemical composition and antioxidant activity of Sium sisarum L. essential oil, G. Ozturk, B. Demirci, A. Duran, M. Celik, F. Altinordu, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 118 (2016)

Chemical composition and antioxidant activity of Sium sisarum essential oils, G. Ozturk, B. Demirci, A. Duran, F. Altinordu, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(1) 29-32 (2017)

Solanaceae

Patlıcangiller (Solanaceae), K.H.C. Başer, BağBahçe (34) 26-27 (2011).

Solanum tuberosum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Stachys cataonica

The chemical characterization, antiinflammatory activity and cytotoxicity of Turkishlocal endemic Stachys cataonica Battacharjee et Hub.-Mor. and Stachys petrocosmos Rech. fil. essential oils, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), p.380 (2012)

Stachys citrina subsp. citrina

Chemical characterization and Antimicrobial evaluation of Stachys citrina subsp. citrina essential oil, G. Iscan, B. Demirci, F. Demirci, Y.B. Kose, K.H.C. Baser, Turk. J. Pharm. Sci. 9(2) 219-224 (2012)

Stachys cretica subsp. lesbiaca

Essential Oil Composition, Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Two Endemic Stachys cretica Subspecies (Lamiaceae) from Turkey, T. Serbetci, B. Demirci, C. Bozkurt Guzel, S. Kultur, M. Ergüven, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1369-1374 (2010)

Stachys cretica subsp. trapezuntica

Essential Oil Composition, Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Two Endemic Stachys cretica Subspecies (Lamiaceae) from Turkey, T. Serbetci, B. Demirci, C. Bozkurt Guzel, S. Kultur, M. Ergüven, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Commun. 5(9) 1369-1374 (2010)

Stachys hydrangea

Phytochemical screening and biological evaluation of Salvia hydrangea Dc. ex Benth. growing in eastern Anatolia, G. Gulsoy Toplan, M. Kurkcuoglu, F. Goger, T. Taskin, A. Civas, G. Iscan, G. Ecevit-Genc, A. Mat, K.H.C. Baser, South African Journal of Botany, 147, 779-807 (2022).

Stachys iberica subsp. iberica

Essential oil composition of Stachys iberica Bieb. subsp. iberica from Turkey, F. Goger, B. Demirci, G. Ozek, H. Duman, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 3(1) 31-34 (2016)

Stachys iberica subsp. stenostachya

The Composition of the Essential Oil of Stachys iberica subsp. stenostachya Growing in Turkey, A.Kaya, B.Demirci, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., (4) 278-279 (2001). Chem. Nat. Comp. 37(4) 326-328 (2001).

Stachys hissarica

Essential oil and fatty acid compositions of Stachys hissarica Regel from Uzbekistan (PP-74), D.T. Asilbekova, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, S. Sh. Sagdullaev, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 111 (2017)

Stachys laetivirens

The Essential Oil of Stachys laetivirens Kotschy & Boiss. ex Rech. fil., Endemic in Turkey, H. Duman, M.Kartal, L. Altun, B. Demirci and K.H.C. Baser, Flavour Fragr. J. , 20(1) 48-50 (2005).

Stachys lavandulifolia subsp. lavandulifolia

Antimicrobial and Antioxidant Activities of Stachys lavandulifolia subsp. lavandulifolia Essential Oil and its Infusion, G. Iscan, B. Demirci, F. Demirci, F. Goger, N. Kirimer, Y.B. Kose, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Commun. 7(9) 1241-1244 (2012)

Stachys megalodontha subsp. mardinensis

Essential Oil Composition and Anatomical Characteristics of Stachys megalodonta Hausskn. & Bornm. ex P. H. Davis subsp. mardinensis R. Bhattacharjee Endemic in Turkey, Kurkcuoglu, M., Kucuk, S., Kursat, M., Baser, K.H.C., Annals of Phytomedicine, 10(2) 1-6 (2021)

Stachys obliqua

Essential oil composition of Stachys obliqua Waldst et Kit (PP-66), B. Demirci, G. Yildiz, N. Kirimer, A. Ocak, K.H.C. Baser, Nat. Vol. Essent. Oils 4(2) 103 (2017)

Stachys petrokosmos

The chemical characterization, antiinflammatory activity and cytotoxicity of Turkishlocal endemic Stachys cataonica Battacharjee et Hub.-Mor. and Stachys petrocosmos Rech. fil. essential oils, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), p.380 (2012)

Stachys subnuda

Chemical composition of endemic Stachys subnuda Montbret & Aucher ex Benth. essential oil and its anti-inflammatory and antioxidant activities, A. Sen, M. Kurkcuoglu, L. Bitis, A. Dogan, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res. 31(4) 326-334 (2019). DOI: 10.1080/10412905.2019.1567399

Sternbergia candida

Headspace Volatiles of Three Turkish Plants, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 22, 389-392 (2010)

Strawberry

Identification of volatile aroma compounds of strawberry wine using Solid Phase Microextraction Techniques coupled with Gas Chromatography/Mass Spectrometry, E. Kafkas, T. Cabaroglu, S. Selli, A. Bozdogan, M. Kurkcuoglu, S. Paydas, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J. , 21, 68-71 (2006)

Strychnos nux vomica

Alkaloids of Strychnos nux-vomica, K.H.C.Baser, Ph.D. Thesis, Chelsea College , University of London , (1978).

N.G.Bisset, K.H.C.Baser, J.D.Phillipson, Sources and Constituents of Two Western Malaysian Dart Poisons, J.Pharm.Pharmacol., 29 (1977) (Suppl.Br. Pharm. Conf. 1977, 17P).

N.G.Bisset, K.H.C.Baser, J.D.Phillipson, L.Bohlin, F.Sandberg, Muscle-Relaxant Activity in Asian Strychnos Species. A Re-examination of Two Western Malaysian Dart Poisons, J. Nat Prod., 40 (6) 546-560 (1977).

K.H.C.Baser, N.G.Bisset, P.J.Hylands, Protostrychnine, A New Alkaloid from Strychnos nux-vomica, Phytochemistry, 18, 512-514 (1979)

K.H.C.Baser, N.G.Bisset, Alkaloids of Sri Lankan Strychnos nux-vomica, Phytochemistry, 21(6) 1423-29 (1982).

G.Massiot, M.Zeches, C.Mirand, L.Le Men-Olivier, C.Delaude, K.H.C.Baser, R.Bavovada, N.G.Bisset, P.J.Hylands, J.Strömbom, R.Verpoorte, Occurrence of Longicaudatine, A New Type of Bis-indole Base and Bisnor- C- alkaloid H in Strychnos Species, J.Org.Chem., 48, 1869-1872 (1983)

Sultaniye wine

Determination of volatile compounds in Sultaniye wine by solid-phase microextraction (SPME) techniques, T. Cabaroglu, S. Selli, E. Kafkas, M. Kurkcuoglu, A. Canbas, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 41(4) 382-384 (2005)

Syzygium aromaticum

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Karanfil (Syzigium aromaticum (L.) Merr. et Perry), K.H.C. Baser, BagBahce (53) 26-27 (2014

Szovitsia callicarpa

Characterization of Szovitsia callicarpa volatile constituents obtained by Micro- and Hydrodistillation, B. Demirci, N. Kucukboyaci, N. Adiguzel, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Commun. 5 (2) 297-300 (2010)

Tagetes minuta

K.H.C.Baser, H.Malyer, The Essential Oil of Tagetes minuta L. from Turkey, J.Essent. Oil Res.  8, 337-338 (1996)

Taif rose oil

The composition of Taif rose oil, M. Kurkcuoglu, A.A. Megeed Abdel, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1306-1306 (2011).

Tamarindus indica

Demirhindi (Tamarindus indica L.), K.H.C. Baser, BagBahce, (95) 24-25 (2021)

Tanacetum abrotanifolium

Composition, insecticidal activity and other biological activities of Tanacetum abrotanifolium Druce. essential oil, K. Polatoglu, O.C. Karakoc, Y. Y. Yucel, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, Ind. Crops Prods 7, 7-14 (2015)

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Tanacetum argenteum subsp. argenteum

Essential oil composition and antibacterial activity of Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. ssp. argenteum and T. densum (Lab.) Schultz Bip. ssp. amani Heywood from Turkey, K. Polatoglu, F. Demirci, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 59 (7) 361-367 (2010)

Biting Deterrence and Larvicidal Activity of Essential Oils of Two Subspecies of Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. and Individual Constituents against Aedes aegypti (L) (Diptera: Culicidae), A. Ali, N. Tabanca, M. Kurkcuoglu, A. Duran, E.K. Blythe, I.A. Khan, K.H.C. Baser, J. Medical Entomol. 51(4) 824-830 (2014)

Tanacetum argenteum subsp. canum

Biting Deterrence and Larvicidal Activity of Essential Oils of Two Subspecies of Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. and Individual Constituents against Aedes aegypti (L) (Diptera: Culicidae), A. Ali, N. Tabanca, M. Kurkcuoglu, A. Duran, E.K. Blythe, I.A. Khan, K.H.C. Baser, J. Medical Entomol. 51(4) 824-830 (2014)

Tanacetum argenteum subsp. flabellifolium

Composition, Enantiomeric Distribution, and Antimicrobial Activity of Tanacetum argenteum subsp. flabellifolium Essential Oil, N.Tabanca, F. Demirci, B. Demirci, D. E. Wedge, K.H.C.Baser, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 45, 714–719 (2007)

Tanacetum argyrophyllum var. argenteum

Antimicrobial activity and essential oil composition of a new Tanacetum argyrophyllum (C. Koch) Tvzel var. argyrophyllum chemotype, K. Polatoglu, F. Demirci, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci., 59 (6) 307-313 (2010)

Tanacetum argyrophyllum var. argyrophyllum

Composition of the Essential Oils of Tanacetum species from Turkey,  N.Goren, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 16, 191-194 (2001).

Antimicrobial activity and essential oil composition of a new Tanacetum argyrophyllum (C. Koch) Tvzel var. argyrophyllum chemotype, K. Polatoglu, F. Demirci, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci., 59 (6) 307-313 (2010)

Tanacetum argyrophyllum subsp. canum var. canum

Composition of the Essential Oils of Tanacetum species from Turkey,  N.Goren, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 16, 191-194 (2001).

Tanacetum armenum

Composition of the Essential Oils of Tanacetum armenum (DC.) Schultz Bip, Tanacetum balsamita L., Tanacetum chiliophylum (Fisch. et Mey.) Schultz Bip. var. chiliophylum and Tanacetum haradjani (Rech. Fil.) Grierson and the Enantiometric Distribution of Camphor and Carvone, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Tabanca, T.Ozek, N.Goren, Flavour Fragr. J., 16, 195-200 (2001).

Tanacetum balsamita

Composition of the Essential Oils of Tanacetum armenum (DC.) Schultz Bip, Tanacetum balsamita L., Tanacetum chiliophylum (Fisch. et Mey.) Schultz Bip. var. chiliophylum and Tanacetum haradjani (Rech. Fil.) Grierson and the Enantiometric Distribution of Camphor and Carvone, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Tabanca, T.Ozek, N.Goren, Flavour Fragr. J., 16, 195-200 (2001).

Tanacetum cadmeum subsp. orientale

Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heywood subsp. orientale Grierson, G.Ozek, T. Ozek, G. Iscan, K.H.C.Baser, E. Hamzaoglu, A. Duran J. Essent. Oil Res.,19, 392-395 (2007)

The Variation in the Essential Oil Composition of Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heywood ssp. orientale Grierson from Turkey, K. Polatoglu, N. Goren, K.H.C. Baser, B. Demirci, J. Essent. Oil Res., 21, 97-100 (2009).

Tanacetum cilicicum

Essential oil composition of different parts of Tanacetum cilicicum (Boiss.) Grierson, A. Sen, M. Kurkcuoglu, L. Bitis, A. Dogan, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils, 7(3) 18-28 (2020)

Tanacetum chiliophylum var. chiliophylum

Composition of the Essential Oils of Tanacetum armenum (DC.) Schultz Bip, Tanacetum balsamita L., Tanacetum chiliophylum (Fisch. et Mey.) Schultz Bip. var. chiliophylum and Tanacetum haradjani (Rech. Fil.) Grierson and the Enantiometric Distribution of Camphor and Carvone, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Tabanca, T.Ozek, N.Goren, Flavour Fragr. J., 16, 195-200 (2001).

Biological activity and the essential composition of Tanacetum chiliophyllum var. chiliophyllum chemotypes from Turkey, K. Polatoglu, F. Demirci, B. Demirci, K.H.C. Baser, N. Goren, Ind. Crops Prods., 39, 97-105 (2012)

Tanacetum chiliophyllum var. monocephalum

Essential Oil Composition and Antimicrobial Activities of Tanacetum chiliophyllum (Fisch. & Mey.) Schultz Bip. var. monocephalum Grierson from Turkey, K. Polatoglu, F. Demirci, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 6(2) 184-188 (2012)

Tanacetum densum subsp. amani

Essential oil composition and antibacterial activity of Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. ssp. argenteum and T. densum (Lab.) Schultz Bip. ssp. amani Heywood from Turkey, K. Polatoglu, F. Demirci, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci. 59 (7) 361-367 (2010)

Tanacetum densum subsp. eginense

The Essential Oil Composition of Tanacetum densum (Labill.) Heywood ssp. eginense Heywood from Turkey, K. Polatoglu, F. Demirci, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 6(4) 402-406 (2012)

Tanacetum densum subsp. sivasicum

The essential oil composition of Tanacetum densum (Labill.) Heywood ssp. sivasicum Hub.-Mor. & Grierson from Turkey, K. Polatoglu, N. Goren, K.H.C. Baser, B. Demirci, J. Essent. Oil Res., 21(3) 200-202 (2009)

Tanacetum haradjani

Composition of the Essential Oils of Tanacetum armenum (DC.) Schultz Bip, Tanacetum balsamita L., Tanacetum chiliophylum (Fisch. et Mey.) Schultz Bip. var. chiliophylum and Tanacetum haradjani (Rech. Fil.) Grierson and the Enantiometric Distribution of Camphor and Carvone, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Tabanca, T.Ozek, N.Goren, Flavour Fragr. J., 16, 195-200 (2001).

Tanacetum haussknechtii

Composition and potential of Tanacetum haussknechtii Bornm. Grierson as antioxidant and inhibitor of acetylcholinesterase, tyrosinase and a-amylase enzymes, S. Yur, M. Tekin, F. Goger, K.H.C. Baser, T. Ozek, G. Ozek, Int. J. Food Properties 20(S3) S2359-2378 (2017)

Tanacetum kotschyi

Essential oil composition of Tanacetum kotschyi from Turkey, K. Polatoglu, B. Demirci, N. Goren and K. H. C. Baser, Chem. Nat. Comp. 47(2) 297-299 (2011).

Tanacetum macrophyllum

The essential oil composition of Tanacetum macrophyllum (Waldst. et Kit) Schultz Bip., B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 19, 255-257 (2007)

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Tanacetum parthenium

Gümüşdüğme (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip., K.H.C. Başer, BağBahçe (17) 18-19 (2008)

Antibacterial activity and the variation of Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. essential oils from Turkey, K. Polatoglu, F. Demirci, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, J. Oleo Sci., 59 (4) 177-184 (2010)

Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products, K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc, Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 3(3) 45 (2016)

Tanacetum praeteritum subsp. praeteritum

Composition of the Essential Oils of Tanacetum species from Turkey,  N.Goren, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 16, 191-194 (2001).

Tanacetum praeteritum subsp. massicyticum

Composition of the Essential Oils of Tanacetum species from Turkey,  N.Goren, B.Demirci, K.H.C.Baser, Flavour Fragr. J., 16, 191-194 (2001).

Tanacetum tabrisianum

Essential oil composition of endemic Tanacetum zahlbruckneri (Náb.) and T. tabrisianum (Boiss.) Sosn. & Takht. from Turkey, K. Polatoglu, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Res., 25(6) 576-584 (2011)

Tanacetum tomentellum

Chemical composition and antimicrobial activity of Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson essential oil from Turkey, N. Tabanca, K.H.C. Baser, Z. Aytac, M. R. Jacob, S. I. Khan, B. Demirci, Nat. Volatiles and Essent. Oils, 3(2) 1-8 (2016)

Tanacetum zahlbruckneri

Essential oil composition of endemic Tanacetum zahlbruckneri (Náb.) and T. tabrisianum (Boiss.) Sosn. & Takht. from Turkey, K. Polatoglu, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, Nat. Prod. Res., 25(6) 576-584 (2011)

Taraxacum officinale

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Karahindiba (Taraxacum officinale F.H. Wigg) K.H.C. Baser, BagBahce (67) 24-25 (2016)

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Taxus baccata

The Glycosidically Bound Volatile Compounds of Taxus baccata,  N. Erdemoglu, B. Sener, B. Demirci, K. H. C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(2) 195-198  (2003).

Alpha-Terpineol

Production of alpha-terpineol from alpha-pinene,  K.Benkli, İ.Işıkdağ, K.H.C.Başer, Acta Pharmaceutica Turcica, 37 (3), 90-93 (1995)

Terpinolene

Detoxification of Terpinolene by Plant Pathogenic Fungus Botrytis cinerea, A.Farooq, I. Choudhary, Atta-ur-Rahman, S.Tahara, K.H.C.Baser, F.Demirci, Z. Naturforsch. C., 863-866 (2002).

Teucrium antitauricum

Composition of the Essential Oil of Teucrium antitauricum, T.Ekim, K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Z.Aytac,  J.Essent. Oil Res., 11, 61-62 (1999).

Teucrium chamaedrys subsp. syspirense

Compositions of essential oils and trichomes of Teucrium chamaedrys L. subsp. trapezunticum Rech. fil and subsp. syspirense (C. Koch) Rech. fil., A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, Chemistry and Biodiversity, 6, 96-104 (2009)

Teucrium chamaedrys subsp. trapezunticum

Compositions of essential oils and trichomes of Teucrium chamaedrys L. subsp. trapezunticum Rech. fil and subsp. syspirense (C. Koch) Rech. fil., A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, Chemistry and Biodiversity, 6, 96-104 (2009)

Teucrium cyprium

The Essential Oil Compositions of Teucrium spp. Belonging to the Section Polium Schreb. (Lamiaceae) Growing in Cyprus, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, Records of Natural Products, (2022) DOI 10.25135/rnp.327.2203.2379

Teucrium karpasiticum

The Essential Oil Compositions of Teucrium spp. Belonging to the Section Polium Schreb. (Lamiaceae) Growing in Cyprus, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, Records of Natural Products, (2022) DOI 10.25135/rnp.327.2203.2379

Teucrium kyreniae

The Essential Oil Compositions of Teucrium spp. Belonging to the Section Polium Schreb. (Lamiaceae) Growing in Cyprus, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, Records of Natural Products, (2022) DOI 10.25135/rnp.327.2203.2379

Teucrium micropodioides

The Essential Oil Compositions of Teucrium spp. Belonging to the Section Polium Schreb. (Lamiaceae) Growing in Cyprus, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, Records of Natural Products, (2022) DOI 10.25135/rnp.327.2203.2379

Teucrium montanum

K.H.C.Baser, B.Demircakmak, H.Duman, Composition of the Essential Oil of three Teucrium species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 9, 545-549 (1997).

Teucrium montbretii subsp. pamphylicum

Comparative systematical, morphological, trichomes and phytochemical characterization of Teucrium montbretii subsp. pamphylicum and Teucrium odontites, S. Kucuk, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, Biological Diversity and Conservation, 9(2)15-23 (2016)

Teucrium odontites

Comparative systematical, morphological, trichomes and phytochemical characterization of Teucrium montbretii subsp. pamphylicum and Teucrium odontites, S. Kucuk, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, Biological Diversity and Conservation, 9(2)15-23 (2016)

Teucrium orientale var. glabrescens

Chemical Diversity in Volatiles of Teucrium orientale L. var. orientale, var. puberulens and var. glabrescens Determined by Simultaneous GC-FID and GC/MS Techniques, G. Ozek, T. Ozek, M. Dinc, S. Dogu, K.H.C. Baser, Chemistry and Biodiversity, 9, 1144-1154 (2012)

Teucrium orientale var. orientale

Chemical Diversity in Volatiles of Teucrium orientale L. var. orientale, var. puberulens and var. glabrescens Determined by Simultaneous GC-FID and GC/MS Techniques, G. Ozek, T. Ozek, M. Dinc, S. Dogu, K.H.C. Baser, Chemistry and Biodiversity, 9, 1144-1154 (2012

Teucrium orientale var. puberulens

Chemical Diversity in Volatiles of Teucrium orientale L. var. orientale, var. puberulens and var. glabrescens Determined by Simultaneous GC-FID and GC/MS Techniques, G. Ozek, T. Ozek, M. Dinc, S. Dogu, K.H.C. Baser, Chemistry and Biodiversity, 9, 1144-1154 (2012

Teucrium pestalozzae

K.H.C.Baser, B.Demircakmak, H.Duman, Composition of the Essential Oil of three Teucrium species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 9, 545-549 (1997).

Teucrium polium

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Phytochemical Composition and Pharmacological Activities of Teucrium polium L. Collected from Eastern Turkey, G. Gulsoy Toplan, F. Goger, T. T askin, G. Ecevit Genc, A. Civas, G. Iscan, M. Kurkcuoglu, A. Mat, K.H.C. Baser, Turkish Journal of Chemistry 46(1) 269-282 (2022) doi:10.3906/kim-2107-13

Teucrium salaminium

The Essential Oil Compositions of Teucrium spp. Belonging to the Section Polium Schreb. (Lamiaceae) Growing in Cyprus, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, Records of Natural Products, (2022) DOI 10.25135/rnp.327.2203.2379

Teucrium sandrasicum

Composition of the Essential Oil of three Teucrium species from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demircakmak, H.Duman,  J.Essent. Oil Res., 9, 545-549 (1997).

Neo-clerodane Diterpenoids from Teucrium sandrasicum, M.C. de la Torre, B.Rodriguez, M.Bruno, C.Fazio, K.H.C.Baser, H.Duman,  Phytochemistry, 45 (8), 1653-1662, (1997)

Thalictrum aquilegifolium

Alkaloids of Anatolian Thalictrum aquilegifolium, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Fitoterapia, (2) 142-143 (1987).

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Thalictrum aquilegifolium, T. isopyroides ve T. sultanabadense (Ranunculaceae)’nin Yaprak Anatomisi, A. Kaya, K.H.C. Başer, Bağbahçe Bilim Dergisi 2(1) 30-36 (2015)

Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Acta Pharm. Turcica, 43 (3, 4) 185-188 (2001)

Thalictrum flavum

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Thalictrum foetidum

Alkaloids of Anatolian Thalictrum foetidum, K.H.C.Baser, A.Ertan,  Planta Med., 56, 337 (1990)

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Acta Pharm. Turcica, 43 (3, 4) 185-188 (2001)

Thalictrum isopyroides

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Thalictrum aquilegifolium, T. isopyroides ve T. sultanabadense (Ranunculaceae)’nin Yaprak Anatomisi, A. Kaya, K.H.C. Başer, Bağbahçe Bilim Dergisi 2(1) 30-36 (2015)

Thalictrum isopyroides C.A.M. Alkaloitleri, A. Ertan, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 389-392 (1997)

Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Acta Pharm. Turcica, 43 (3, 4) 185-188 (2001)

Thalictrum lucidum

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Acta Pharm. Turcica, 43 (3, 4) 185-188 (2001)

Thalictrum minus var. majus

Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Acta Pharm. Turcica, 43 (3, 4) 185-188 (2001)

N.Kirimer, K.H.C.Baser, Alkaloids of Anatolian Thalictrum minus var. majus, Planta Medica, 57 (6) 587 (1991).

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Thalictrum minus  var. majus  Alkaloitleri, N.Kırımer, K.H.C.Başer, 8. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Çubukçu,  G.Sarıyar, A.Mat, İstanbul, Turkey, 215-220 (1993).

Thalictrum minus var. microphyllum

 The Alkaloids Thalictrum minus  Growing in Turkey, TBAG-439, K.H.C.Baser, Ocak 1981, Eskisehir. (85 pages)

Alkaloids of Thalictrum minus var. microphyllum, K.H.C. Baser, Docentship Thesis, EITIA, Faculty of Health Sciences, Eskisehir (1980)

H.Guinaudeau, A.J.Freyer, R.D.Minard, M.Shamma, K.H.C.Baser, Structural Variations Among the Aporphine-Benzylisoquinoline Dimers, Tetrahedron Letters, 23(25) 2523-2526 (1982).

H.Guinaudeau, M.Shamma, K.H.C.Baser, N-2′-Noradiantifoline: A New Aporphine-Benzylisoquinoline Alkaloid, J.Nat.Prod., 45(4) 505-506 (1982)

K.H.C.Baser, Isolation and Identification of Anisaldehyde and Three Alkaloids from Leaves of Thalictrum minus var. microphyllum, J.Nat.Prod., 45(6) 704-706 (1982).

H.Guinaudeau, A.J.Freyer, R.D.Minard, M.Shamma, K.H.C.Baser, Uskudaramine: A Novel Type Aporphine-Benzylisoquinoline Alkaloid, J.Org.Chem., 47, 5406-5407 (1982).

H.Guinaudeau, A.J.Freyer, M.Shamma, K.H.C.Baser, Enzymic Control of Stereochemistry Among the Thalictrum Bisbenzylisoquinoline Alkaloids, Tetrahedron, 40 (11) 1975-1982 (1984).

M.I.Cingi, K.Erol, M.Fidan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, The Pharmacological Effects of Takatonine, Fitoterapia, 49, 472-475 (1988).

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Thalictrum minus var. microphyllum Boiss. Alkaloitleri, K.H.C.Başer, Doğa, Temel Bilim. 5, 163-171 (1981)

Thalimicrinone-Thalictrum minus var. microphyllum Bois. Yapraklarindan Yeni Bir Alkaloit, K.H.C. Baser, 4. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed. K.H.C. Baser, Eskisehir, Turkey, 111 (1983).

Thalictrum minus var. microphyllum’da Alkaloit Dagilimi, K.H.C.Baser, 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Eds.E.Sezik  and E.Yesilada, Ankara , Turkey , 137- 138 (1987)

Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Acta Pharm. Turcica, 43 (3, 4) 185-188 (2001)

Thalictrum minus var. minus

K.H.C.Baser, N.Kirimer, Thalivarmine and Thalsivasine: Two New Bisbenzylisoquinoline Alkaloids from Thalictrum minus var. minus, Planta Med., (5) 448-450 (1985).

K.H.C.Baser, N.Kirimer, Northalibroline: A new Bisbenzylisoquinoline Alkaloid from Thalictrum minus var. minus, Planta Med., 513-515 (1988).

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Thalictrum minus var. minus Alkaloitleri, K.H.C.Baser, N.Kirimer, 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabı, Eds.E.Sezik and E.Yesilada, Ankara , Turkey , 141-143 (1987)

Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Acta Pharm. Turcica, 43 (3, 4) 185-188 (2001)

Thalictrum orientale

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Alkaloids of Thalictrum orientale Growing in Turkey, F.Z.Erdemgil, M.V.Telejenetsekaya, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Khim.Prir.Soedin., (2) 177 (2000).

Alkaloids of Thalictrum orientale, F.Z.Erdemgil, M.V.Telezhenetskaya, M.G.Levkovich, N.D.Abdullaev, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Khim. Prir. Soedin., 3, 251-252 (2001). Chem.Nat.Comp. 37(3) 253-255 (2001).

Thalictroside: A new phenolic compound from Thalictrum orientale. F.Z. Erdemgil, K.H.C. Baser, P. Akbay, O. Sticher, I. Calis, Z. Naturforsch. C., 58 (9/10) 632-636 (2003).

Morphological and Anatomical Investigation on Thalictrum orientale Boiss., A.Kaya, Z.Erdemgil, K.H.C.Başer, Acta Pharm. Turcica, 43, 111-116 (2001)

Thalictrum simplex

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Thalictrum sultanabadense

K.H.C.Baser, M.Ogutveren, N.G.Bisset, Alkaloids of Anatolian Thalictrum sultanabadense, J.Nat.Prod., 48(4) 672 (1985).

Pollen morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) species in Turkey, S.Tatlidil, A. Bicakci, H.Malyer, K.H.C. Baser, Pak. J. Bot., 37(2) 203-212 (2005)

Thalictrum aquilegifolium, T. isopyroides ve T. sultanabadense (Ranunculaceae)’nin Yaprak Anatomisi, A. Kaya, K.H.C. Başer, Bağbahçe Bilim Dergisi 2(1) 30-36 (2015)

Turkiye’de Yetisen Thalictrum sultanabadense Alkaloitleri, K.H.C.Baser, M.Ogutveren, N.G.Bisset, 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Eds.E.Sezik  and E.Yesilada, Ankara , Turkey , 139-140 (1987)

Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Acta Pharm. Turcica, 43 (3, 4) 185-188 (2001)

Thea sinensis

The Determination of Caffeine in Tea Infusion by Second-Order Derivative Ultraviolet Spectroscopy, M.Tuncel, N.Kirimer, S.Ficicioglu, K.H.C.Baser, J.Fac.Pharm.Gazi, 9 (11-7 (1992)

Thymbra sintenisii

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

Thymbra sintenisii subsp. sintenisii

K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Ermin, G.Tumen, H.Duman, The Essential Oil of Thymbra sintenisii Bornm. et  Aznav. subsp. sintenisii, J.Essent. Oil Res., 9, 355-356, (1997)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymbra sintenisii subsp. isaurica

K.H.C.Baser, N.Ermin, T.Ozek, B.Demircakmak, G.Tumen, H.Duman, The Essential Oils of Thymbra sintenisii Bornm. et Aznav subsp. isaurica P.H.Davis and Origanum leptocladum  Boiss., J.Essent.Oil Res., 8, 675-676 (1996).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymbra spicata

G.Tumen, N.Ermin, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser,The Composition of Essential Oils from Two Varieties of Thymbra spicata L., J. Essent. Oil Res., 6 (5) 463-468 (1994).

An Improved On-Line HPLC-DPPH Method for the Screening of Free Radical Scavenging Compounds in Water Extracts of Lamiaceae Plants,  M. Kosar, H.J.D. Dorman, R. Hiltunen, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Comp., 39(2) 161-166 (2003).

Anticandidal activity of essential oils from commercial herbal spices from Turkey, F. Demirci, G. Iscan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Planta Medica, 73, 860 (2007)

Insecticidal activity of 23 essential oils and their major compounds against adult Lipaphis pseudobrassicae (Davis) (Aphididae: Homoptera), B. J. Sampson, N.Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K. H. C. Baser, I. A. Khan, J. M. Spiers, D. E. Wedge, Pest Management Science, 61(11) 1122-1128 (2005)

The in vivo angiogenic evaluation of Thymbra spicata L. essential oil, B. Demirci, H.T. Kiyan, K.H.C. Baser, F. Demirci, Pharmacognosy Magazine, 6(22) S127 (2010)

Thymbra spicata var. spicata

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymbra spicata var. intricata

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus spp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Thymus argaeus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus atticus

Tumen, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of The Essential Oils of Thymus atticus and Thymus roegneri from Turkey, J. Essent. Oil Res., 9, 473-474 (1997).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus aznavouri

G.Tumen, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Ermin, The Essential Oils of Satureja coerulea Janka and Thymus aznavouri Velen, Flavour Fragr.J., 13, 65-67 (1998).

Thymus bornmuelleri

K.H.C.Baser, T.Ozek, N. Kirimer, H. Malyer, The Essential Oil of Thymus bornmuelleri Velen, J. Essent. Oil Res., 5(6) 691-692 (1993)

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus canoviridis

K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tumen, H.Duman, Composition of the Essential Oil of Thymus canoviridis Jalas, J.Essent. Oil Res., 10, 199-200 (1998).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus capitatus (Syn. Coridothymus capitatus)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Identification of potential therapeutic role of Thymus capitatus essential oil using cellular imaging, D. Ozkum Yavuz*, M. Mavis, G. Ates, Azmi Hanoglu, Duygu Yigit Hanoglu, K. H.C. Başer, N. Serakinci, Procedia Computer Science 120, 961-966 (2017)

Antimicrobial activity of the essential oil of Thymus capitatus against Helicobacter pylori, M. Guvenir, A. Hanoglu, D. Yigit Hanoglu, K. Suer, K.H.C. Baser, D. Ozkum Yavuz, T. Sanlidag, Acta Poloniae Pharmaceutica, 77(1) 155-160 (2020)

Thymus cappadocicus

Essential Oils of Two Varieties of Thymus cappadocicus Boiss., N.Tabanca, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, B.Yildiz, Z.Bahçecioglu, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 208-213 (2000).

Thymus cariensis

K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, Essential Oils of Thymus cariensis and Thymus haussknechtii, Two Endemic Species in Turkey, J. Essent. Oil Res., 4(6) 659-661 (1992).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus cherlerioides var. isauricus

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Thymus cilicicus

G.Tumen, M.Koyuncu, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus cilicicus  Boiss. et Bal., J. Essent. Oil Res., 6 (1) 97-98 (1994).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Thymus comptus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus eigii

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, E.Sezik, Composition of the Essential Oil of Thymus eigii (M.Zohary et P.H.Davis) Jalas from Turkey, J.Essent. Oil Res., 8, 85-86 (1996).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus fallax

Composition of Essential Oil of Thymus fallax Fisch. et Mey. from Turkey, G.Tumen, B.Yildiz, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, J.Essent. Oil Res. 11, 489-490 (1999).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus fedschenkoi var. handelii

The Essential Oils of Thymus migricus and T. fedschenkoi var. handelii from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Kirimer, F.Satil, G.Tumen, Flavour Fragr. J., 17, 41-45 (2002).

Thymus haussknechtii

K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, Essential Oils of Thymus cariensis and Thymus haussknechtii, Two Endemic Species in Turkey, J. Essent. Oil Res., 4(6) 659-661 (1992).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Study of the essential oils of Thymus haussknechtii Velen and Thymus kotschyanus Boiss. et Hohen var. kotschyanus (Lamiaceae) taxa from the eastern Anatolian region in Turkey, E. Bagci, K.H.C. Baser, Flavour Fragr. J., 20(2) 199-202 (2005).

Thymus integer

 Microdistilled essential oil of Thymus integer Griseb. endemic in Cyprus, D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, B. Demirci, S. Tamson, B. Kesanli, K.H.C. Baser, Natural Volatiles and Essential Oils, 7(3) 51-54 (2020)

Thymus kotschyanus var. eriophorus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus kotschyanus var. glabrescens

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus kotschyanus var. kotschyanus

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus leucostomus var. argillaceus

K.H.C.Baser, N.Kirimer, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, The Essential Oil of Thymus leucostomus var. argillaceus, J. Essent. Oil Res., 4 (4) 421-422 (1992).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus leucostomus var. gypsaceus

Composition of the Essential Oils of Thymus leucostomus Hausskn. et Velen var. gypsaceus Jalas and Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak var. cratericola Jalas, K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, B.Yildiz, J.Essent. Oil Res., 11, 776-778 (1999).

Thymus leucostomus var. leucostomus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

G.Tumen, N.Ermin, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, The Essential Oil of Thymus leucostomus  Hausskn. et Velen. var. leucostomus, J.Essent. Oil Res., 9, 229-230 (1997)

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus leucotrichus var. austroanatolicus

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Thymus longicaulis subsp. chaubardii var. alternatus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus longicaulis subsp. chaubardii

K.H.C.Baser, M.Koyuncu, Composition of the Essential Oils of Two Varieties of Thymus longicaulis C.Presl. subsp. chaubardii  (Boiss. et Heldr. ex Reichb.fil.) Jalas, J. Essent. Oil Res., 6(2) 207-209 (1994).

Thymus longicaulis subsp. chaubardii var. chaubardii

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Composition and the in vitro Antimicrobial Activities of the Essential Oils of some Thymus Species, A. D. Azaz, H. A. Irtem, M. Kurkcuoglu, K. H. C.Baser, Z. Naturforsch. 59c, 75-80 (2004).

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Thymus longicaulis subsp. longicaulis

K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Kirimer, G.Tumen, The Occurrence of Three Chemotypes of Thymus longicaulis C.Presl. subsp. longicaulis in the Same Population, J.Essent. Oil Res., 5(3) 291-295 (1993)

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus longicaulis subsp. longicaulis var. longicaulis

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus longicaulis subsp. longicaulis var. subisophyllus

Thymus longicaulis  C.Presl. var. subisophyllus  (Borbas) Jalas Uçucu Yaginin  Bilesimi, K.H.C.Baser, G.Tümen, T.Özek, M.Kürkçüoglu, 9. Bitkisel  Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 397-403  (1992).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Composition and the in vitro Antimicrobial Activities of the Essential Oils of some Thymus Species, A. D. Azaz, H. A. Irtem, M. Kurkcuoglu, K. H. C.Baser, Z. Naturforsch. 59c, 75-80 (2004).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus longicaulis var. subisophyllus

K.H.C.Baser, G.Tumen, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, Composition of the Essential Oil of Thymus longicaulis C.Presl. var. subisophyllus (Borbas) Jalas From Turkey, J. Essent. Oil Res., 4 (3) 311-312 (1992).

Thymus migricus

The Essential Oils of Thymus migricus and T. fedschenkoi var. handelii from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Kirimer, F.Satil, G.Tumen, Flavour Fragr. J., 17, 41-45 (2002).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus pectinatus var. pectinatus

K.H.C.Baser, N.Kirimer, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, The Essential Oil of Thymus pectinatus Fisch. et Mey. var. pectinatus, J. Essent. Oil Res., 4(5) 523-524 (1992).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

K.H.C.Baser, B.Demirci, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, Composition of the Essential oils of Thymus pectinatus Fisch. et Mey. var. pectinatus at Different stages of Vegetation, J.Essent. Oil Res., 11, 333-334 (1999).

Thymus praecox

K.H.C.Baser, N.Kirimer, N.Ermin, T.Ozek, G.Tumen, The Composition of Essential Oils from Three Varieties of Thymus praecox Opiz Growing in Turkey, J.Essent. Oil Res. 8, 319-321 (1996)

Thymus praecox subsp. grossheimii var. grossheimii

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus praecox subsp. skorpilii var. laniger

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus pubescens var. cratericola

Composition of the Essential Oils of Thymus leucostomus Hausskn. et Velen var. gypsaceus Jalas and Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak var. cratericola Jalas, K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, B.Yildiz, J.Essent. Oil Res., 11, 776-778 (1999).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus pseudopulegioides

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, N.Ermin, G.Tumen, H.Malyer, Composition of the Essential Oil of Thymus pseudopulegioides Klokov et Des.-Shost from Turkey, J.Essent. Oil Res., 11, 86-88 (1999).

Thymus pulvinatus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Composition and the in vitro Antimicrobial Activities of the Essential Oils of some Thymus Species, A. D. Azaz, H. A. Irtem, M. Kurkcuoglu, K. H. C.Baser, Z. Naturforsch. 59c, 75-80 (2004).

Thymus pulvinatus Celak, Lamiaceae, K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, The Karaca Arboretum Magazine, 6, 39-42 (2000).

Thymus revolutus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Thymus roegneri

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Tumen, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of The Essential Oils of Thymus atticus and Thymus roegneri from Turkey, J. Essent. Oil Res., 9, 473-474 (1997).

Thymus sibthorpii

K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, Characterization of the Essential Oil of Thymus sibthorpii Bentham, J. Essent. Oil Res., 4 (3) 303-304 (1992).

Halk Ilaci Olarak Kullanilan Thymus sibthorpii Bentham, K.H.C.Baser, G.Tümen,  T.Özek, M.Kürkçüoglu, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 389-396 (1992).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Thymus sipyleus subsp. rosulans

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Volatile constituents of three Thymus sipyleus Boiss. subspecies from different sites in Turkey, H.G. Agalar, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, K. Turgut, Turkish Journal of Chemistry 45, 1959-1967 (2021). DOI: 10.3906/kim-2103-6

Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. davisianus

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Volatile constituents of three Thymus sipyleus Boiss. subspecies from different sites in Turkey, H.G. Agalar, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, K. Turgut, Turkish Journal of Chemistry 45, 1959-1967 (2021). DOI: 10.3906/kim-2103-6

Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Tumen, A.Akgul, The Essential Oil of Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus, J.Essent. Oil Res., 7, 411-413 (1995).

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Volatile constituents of three Thymus sipyleus Boiss. subspecies from different sites in Turkey, H.G. Agalar, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, K. Turgut, Turkish Journal of Chemistry 45, 1959-1967 (2021). DOI: 10.3906/kim-2103-6

Thymus spathulifolius

Chemical Composition of Endemic Thymus spathulifolius Hausskn. and Velen. Essential Oil and its Antimicrobial and Antioxidant Activity from Turkey, S. Celen, A.D. Azaz, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Bear. Plants (JEOBP) 15(4) 628-636 (2012)

Thymus striatus var. interruptus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, Essential oils of Thymus striatus Vahl. var. interruptus Jalas from Turkey, J.Essent.Oil Res., 11, 253-256 (1999).

Thymus syriacus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus subcollinus

K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, H.Duman, Composition of the Essential Oil of Thymus subcollinus Klokov from Turkey, J.Essent. Oil Res. , 9, 105-106 (1997)

Thymus syriacus

G.Tumen, K.H.C.Baser, The Essential Oil of Thymus syriacus Boiss., J.Essent. Oil Res., 6, 663-664 (1994).

Thymus thracicus var. longidens

K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, The Essential Oil of Thymus thracicus Velen var. longidens (Velen) Jalas., J.Essent. Oil Res., 7, 661-662 (1995).

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus transcaucasicus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus vulgaris

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

Thymus zygioides var. lycaonicus

G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Thymus Species Growing in Turkey, Khim. Prir. Soedin., 55-60 (1995). Chem. Nat. Comp., 31, 42-46 (1995).

K.H.C.Baser, N.Kirimer, N.Ermin, M.Kurkcuoglu,  Essential Oils from Four Chemotypes of Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Celak) Roniger., J.Essent. Oil Res., 8, 615-618 (1996).

Composition and the in vitro Antimicrobial Activities of the Essential Oils of some Thymus Species, A. D. Azaz, H. A. Irtem, M. Kurkcuoglu, K. H. C.Baser, Z. Naturforsch. 59c, 75-80 (2004).

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey, M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Planta Med. 77(12) 1296-1296 (2011).

Thymus zygioides var. zygioides

The Essential Oils of Thymus zygioides Griseb. var. zygioides from Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirci, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, J.Essent. Oil Res., 11, 409-410 (1999).

Thymol

Biological and Pharmacological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils, K.H.C. Baser, Curr. Pharm. Design, 14, 3106-3120 (2008).

Tilia spp.

 Ihlamur ( Tilia spp.), K.H.C. Başer, BağBahçe (24) 28-29 (2009)

Tilia argentea

S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, N.Kirimer, N.Kurtar-Ozturk, Effects of Alcea pallida L. (A.) and Tilia argentea Desf. ex DC Infusions on Swimming Performance in Mice, Phytother. Res., 6, 219-220 (1992).

Alcea pallida L. (A) ve Tilia argentea Miller Bitkilerinin Farelerde Yüzme  Performansi Üzerine etkisi: Antistress Aktivite, Y.Öztürk, S.Aydin, K.H.C.Baser,  N.Kirimer, N.Öztürk,  9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 152-156 (1992).

G.Toker, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, Composition of Essential Oils from Tilia L. species growing in Turkey, J.Essent. Oil Res., 11, 369-374 (1999).

Tilia cordata

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Tilia platyphyllos

G.Toker, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, Composition of Essential Oils from Tilia L. species growing in Turkey, J.Essent. Oil Res., 11, 369-374 (1999).

Tilia rubra

G.Toker, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, Composition of Essential Oils from Tilia L. species growing in Turkey, J.Essent. Oil Res., 11, 369-374 (1999).

Tordylium aegyptiacum

Composition of Tordylium aegyptiacum (L.) Lam. Essential Oil, A. Tosun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 22(3) 245-246 (2010)

Tordylium apulum

Composition of the Microdistilled Essential Oils of Tordylium apulum L. and T. pustulosum Boiss., K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 14, 353-354 (2002).

Tordylium elegans

Effect of coffee consumption on anaerobik performance, E. Onarici Gungor, A. O.Cerrah, l. Yilmaz, H. Turnagol, F. Goger, K.H.C. Baser, The Swedish Journal of Scientific Research 2(12) 14-17 (2015).

Tordylium hasselquistiae

Composition of the essential oils of Tordylium trachycarpum (Boiss.) Al-Eisawi et Jury and Tordylium hasselquistiae DC. growing in Turkey, T. Ozek, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, A. Tosun J. Essent. Oil Res., 19, 401-403 (2007)

Tordylium ketenoglui

Essential Oil of Tordylium ketenoglui H. Duman & A. Duran (Umbelliferae) Growing in Turkey, A. Tosun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, H. Duman, J. Essent. Oil Res., 19, 153-154 (2007)

Tordylium lanatum

Essential Oils of Tordylium pestalozzae Boiss., Tordylium pustulosum Boiss.and Tordylium lanatum (Boiss.) Boiss. (Umbelliferae), Growing Wild in Turkey, A. Tosun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 18(6) 640-642 (2006)

Tordylium pestalozzae

Essential Oils of Tordylium pestalozzae Boiss., Tordylium pustulosum Boiss.and Tordylium lanatum (Boiss.) Boiss. (Umbelliferae), Growing Wild in Turkey, A. Tosun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 18(6) 640-642 (2006)

Tordylium pustulosum

Composition of the Microdistilled Essential Oils of Tordylium apulum L. and T. pustulosum Boiss., K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 14, 353-354 (2002).

Essential Oils of Tordylium pestalozzae Boiss., Tordylium pustulosum Boiss.and Tordylium lanatum (Boiss.) Boiss. (Umbelliferae), Growing Wild in Turkey, A. Tosun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, J. Essent. Oil Res., 18(6) 640-642 (2006)

Tordylium syriacum

Essential oil composition of Tordylium syriacum L. (Umbelliferae) collected from different localities in Turkey, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, A. Tosun, H. Duman and A. Duran, J. Essent. Oil Res. 24(4) 347–350 (2012)

Tordylium trachycarpum

Composition of the essential oils of Tordylium trachycarpum (Boiss.) Al-Eisawi et Jury and Tordylium hasselquistiae DC. growing in Turkey, T. Ozek, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, A. Tosun J. Essent. Oil Res., 19, 401-403 (2007)

Tribulus terrestris

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Tricholoma calignatum

An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms, S.S. Erdoğan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1320-1320 (2011).

Trigonella foenum-graecum

Cemenotu tohumu (Trigonella foenum-graecum L.) K.H.C. Baser, BagBahce (66) 28-29 (2016)

Trinia glauca

K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, M.Vural, Composition of the Essential oil of Trinia glauca (L.) Dum., J.Essent. Oil Res., 10, 593-594 (1998).

Tripleurospermum decipiens

Volatile compounds of Tripleurospermum decipiens from two natural populations in Turkey, M. Kurkcuoglu, F. Tosun, H. Inceer, K.H.C. Baser, Chem. Nat. Prod. 55(3) 565-567 (2019).

Triticum sp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Tussilago farfara

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Ulmus sp.

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Umbelliferae (Apiaceae)

Recent Advances on the Umbelliferae Essential Oils of Turkey, K.H.C. Başer. In: Natural Products Chemistry at the Turn of the Century, Eds. Atta-ur-Rahman, M.I. Choudhary, K.M. Khan, Print Arts, Karachi (2002).

Urtica dioica

 Formulation of Beauty Masks Containing Carrot and Nettle Extracts,  Y.Yazan, K.H.C.Baser, Second International Cosmetic Symposium (ICoS) Proceedings, 23-24 October 1995, Eskisehir, Turkey, Anadolu Üniversitesi Yay. No: 893, Eczacilik Fak. yay. No: 4, Eds: K.H.C.Baser, Y.Yazan, 213 (1995).

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Isırganotu (Urtica dioica L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (37) 28-29 (2011)

Chemical composition and in vitro cytogenic, genotoxic efects of essential oil from Urtica dioica L., S. Gul, B. Demirci, K.H.C. Baser, H.A. Akpulat, P. Aksu, Bull. Environ. Contam. Toxicol. 88(5) 666-671 (2012).

The Effects of Rumex patientia L. and Urtica dioica L. on some Blood and Urine parameters, Liver and Kidney Histology in the Diabetic Rats, H.V.Güneş, İ.Değirmenci, M.Aydın, B.Bozan, E.Aral, Z.Tunalıer, C.Üstüner, M.Erçakır, K.H.C.Başer, A.Başaran, Turk J.Med.Sci., 29, 227-232 (1999).

Vaccinium myrtillus

HPLC-MS/MS quantitative determination of gallic acid and cyanidin-3-glucoside of bilberry fruit extract from Turkey, N. Kirimer, F. Goger, K.H.C. Baser, Planta Med. 77(12) 1268-1268 (2011).

Çoban Üzümü ( Vaccinium myrtillus L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (25) 28-29 (2009)

Valeriana alliariifolia

Chemical Composition of the Essential Oil of the Subterranean Parts of Valeriana alliariifolia, H. Bardakci, B. Demirci, E. Yesilada, H. Kirmizibekmez, K.H.C. Baser, Rec. Nat. Prod. 6(1) 89-92 (2012)

Valeriana dioscoridis

Chemical composition and biological activities of Valeriana dioscoridis S.M. roots, B. Sen-Utsukarci, S.M. Kessler, O. Akbal-Dagistan, A.S. Estep, N. Tabanca, M. Kurkcuoglu, S. Demirci-Kayiran, E. Eroglu-Ozkan, Z. Gul, H.Bardakci, J. Becnel, A.K. Kiemer, A. Mat, K.H.C. Baser, S. African J. Bot. 141, 306-312 (2021).

Valeriana officinalis

Kediotu (Valeriana officinalis L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (27) 24-25 (2010).

Verbascum spp.

Sigirkuyrugu (Verbascum sp.) K.H.C. Baser, BagBahce (61) 22-23 (2015)

Viburnum orientale

A.Yuruker, I.Calis, K.H.C.Baser, T.Ozek, Composition of the Essential Oil from Viburnum orientale Pallas Leaves, J.Essent. Oil Res., 7, 321-323 (1995).

Viscum album

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Composition of the Essential Oils of Viscum album L. subspecies from Turkey, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Başer, B.Demirci, D.Deliorman Orhan, F.Ergun, J.Fac.Pharm. Gazi, 19, 87-92 (2002).

Okseotu (Viscum album L.), K.H.C. Baser, BagBahce (54) 22-23 (2014)

Vitex agnus-castus

Hayıt (Vitex agnus-castus L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (15) 18 (2008)

Variation in the essential oil composition of the fruits of Vitex agnus-castus, G. Gulsoy, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, G. Sariyar, Planta Med. 77(12) 1302-1302 (2011).

Composition of the essential oils from samples of Vitex agnus-castus L. growing in Turkey, G. Gulsoy Toplan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, G. Sariyar, J. Essent.Oil Res. 27(4) 337-342 (2015)

Vitex obovata subsp. obovata

Essential oil composition and in vitro antimicrobial and anti-inflammatory activity of South African Vitex species, E Nyiligira, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, T. Ozek, S.F. van Vuuren, S. Afr. J. Bot., 70(4) 611-617 (2004).

Vitex obovata subsp. wilmsii

Essential oil composition and in vitro antimicrobial and anti-inflammatory activity of South African Vitex species, E Nyiligira, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, T. Ozek, S.F. van Vuuren, S. Afr. J. Bot., 70(4) 611-617 (2004).

Vitex poorana

Essential oil composition and in vitro antimicrobial and anti-inflammatory activity of South African Vitex species, E Nyiligira, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, T. Ozek, S.F. van Vuuren, S. Afr. J. Bot., 70(4) 611-617 (2004).

Vitex rehmannii

Essential oil composition and in vitro antimicrobial and anti-inflammatory activity of South African Vitex species, E Nyiligira, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, T. Ozek, S.F. van Vuuren, S. Afr. J. Bot., 70(4) 611-617 (2004).

Vitex zeyheri

Essential oil composition and in vitro antimicrobial and anti-inflammatory activity of South African Vitex species, E Nyiligira, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, T. Ozek, S.F. van Vuuren, S. Afr. J. Bot., 70(4) 611-617 (2004).

Vitis vinifera

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Antioxidant, antiinflammatory and antinociceptive activities of Vitis vinifera L. cv. Sultani Cekirdeksiz leaves and its ethnic products, M. Kosar, Z. Tunalier, H. Malyer, E. Kupeli, V. Uylaser, C. Turkben, K.H.C. Baser, J. Agric. Food Chem., 55(11) 4596-4603 (2007)

Üzüm çekirdeği (Vitis vinifera L.), K.H.C. Baser, BagBahce (50) 30-32 (2013)

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Widdringtonia cedarbergensis

Chemical composition of the wood and leaf oils from the Clanwilliam Cedar (Widdringtonia cedarbergensis J.A. Marsh): a critically endangered species, G.P.P. Kamatou , A.M. Viljoen, T. Ozek , K.H.C. Baser, South African J. Bot., 76, 652-654 (2010)

Wiedemannia orientalis

K.H.C.Baser, N.Kirimer, B.Demircakmak, Composition of the Essential Oil of Wiedemannia orientalis Fish. et Mey. from Turkey, J.Essent. Oil Res., 8, 543-544 (1996)

Wild Food and Non-Food Plants

K.H.C.Baser, Current Knowledge on the Wild Food and Non-Food Plants of Turkey, Cah.Options Mediterr., 23, 129-159 (1997).

K.H.C.Baser, Wild Food and Nonfood Plants: Information Networking, Country Profile: Turkey, Cah. Options Mediterr. 38, 303-322 (1998).

Wound healing activity testing

Testing the Wound Healing Activity in T15 Fibroblast Culture: A Morphometric Analysis, S.Korkmaz, H.Zeytinoglu, M.Zeytinoglu, S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, ATLA,  28, 41-51 (2000).

Xanthogalum purpurascens

Composition of the Essential Oil of Xanthogalum purpurascens Lallem., K.H.C.Baser, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, H.Duman, J.Essent. Oil Res., 13, 206-207 (2001).

Comparison of the essential oils of Xanthogalum purpurascens Lallem. obtained by different extraction techniques, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, A.Duran, M. Sagiroglu,  J. Essent. Oil Res., 18(2) 181-184 (2006)

Zea mays

Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti, S.Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J.Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Saudi Pharmaceutical Journal 27(7) 930-938 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.07.001

Zingiber officinale

Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany, A.Pieroni, H. Muenz, M. Akbulut, K. H. C. Baser, C. Durmuskahya, J. Ethnopharmacol., 102, 69-88 (2005)

Insecticidal activities and composition of essential oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research, N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Planta Med., 75, 421 (2009).

Zencefil (Zingiber officinale Roscoe), K.H.C. Baser, BagBahce (49) 30-31 (2013)

Ziziphora capitata

The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Doga Tr. J. of Pharmacy, 2, 7-16 (1992)

Ziziphora clinopodioides

K.H.C.Baser, E. Sezik, G. Tumen, Composition of the Essential Oil of Ziziphora clinopodioides Lam., J. Essent. Oil Res., 3(4) 237-239 (1991).

Ziziphora clinopodioides Lam. Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, F.Koca, S.Erken, G.Tümen, K.H.C.Başer, Doğa- Tr. J.  Botany, 19, 135-144 (1995).

The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Doga Tr. J. of Pharmacy, 2, 7-16 (1992)

Ziziphora persica

The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Doga Tr. J. of Pharmacy, 2, 7-16 (1992)

Ziziphora taurica subsp. cleonioides

Y.Ozturk, S.Aydin, B.Tecik, K.H.C.Baser, Effects of Essential Oils from Certain Ziziphora Species on Swimming Performance in Mice, Phytother. Res., 9, 225- 227 (1995).

The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Doga Tr. J. of Pharmacy, 2, 7-16 (1992)

Ziziphora taurica subsp. taurica

Y.Ozturk, S.Aydin, B.Tecik, K.H.C.Baser, Effects of Essential Oils from Certain Ziziphora Species on Swimming Performance in Mice, Phytother. Res., 9, 225- 227 (1995).

The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Doga Tr. J. of Pharmacy, 2, 7-16 (1992)

Ziziphora tenuior

E.Sezik, G.Tumen, K.H.C.Baser, Ziziphora tenuior L. A New Source of Pulegone, Flavour Fragr. J., 6 (1) 101-103 (1991).

Y.Ozturk, S.Aydin, B.Tecik, K.H.C.Baser, Effects of Essential Oils from Certain Ziziphora Species on Swimming Performance in Mice, Phytother. Res., 9, 225- 227 (1995).

The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Doga Tr. J. of Pharmacy, 2, 7-16 (1992)

Ziziphus jujuba

Isomers of Palmitoleic Acid in Lipids and Volatile Substances from the Fruits of Ziziphus jujuba, S.D.Gusakova, Sh. Sh. Sagdullaev, Kh. N.Aripov, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Khim. Prir. Soedin, 449-451 (1999). Chem. Nat. Comp., 35, 401-403 (1999)

Zosima absinthifolia

Composition of the Essential Oils of Zosima absinthifolia (Vent.) Link and Ferula elaeochytris Krovin from Turkey, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, M.Kurkcuoglu, Z.Aytac, H.Duman, Flavour Fragr. J., 15, 371-372 (2000).

Essential oil composition of Zosima absinthifolia (Vent.) Link from Northern Cyprus, O. Aburwais, A. Hanoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, Nat. Vol.  Essent. Oils (NVEO) 5(2) 19-23 (2018)

94 familya – families: 361 cins – genera (1319 takson – taxa)

04.01.2023

KAŞGAR VE TURFAN GEZİSİ

KAŞGAR
2. Uluslararası Modern Tıp, Çin Halk Tıbbı ve Uygur Tıbbı Sempozyumu için geldiğim Çin’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin başşehri Urumçi’de sempozyumun bitişini takiben 18 Eylül Salı günü Tayland doğumlu ama Portekiz’in Porto kentinde yaşayan Prof. Dr. Anake Kijjoa, Tayland Burapha Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sindhchai Keokitichai ve Aynı üniversiteden Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ekarin Saifah ile birlikte uçakla Kaşgar’a gittik. Havaalanında bizleri Uygur rehberimiz Adil Can Zunun karşıladı. Minibüsle Karakorum karayoluna çıkıp Tokuz at köyünü geçip Opal kasabasına geldik. Orada kahvaltı yaptık. Kahvaltımız Havuçlu Uygur pilavı, Uygur salatası (acı yeşil biber, domates ve soğan), Katlama adlı kaymak ve unla yapılan pide, kase içinde sunulan karaçay’dan oluşuyordu. Adil “Manto” adlı iri mantı’dan yedi. Manto’nun içinde et, yağ ve soğan var.
Opal tipik bir Uygur kasabası. Çok gelişmemiş. Türkiye’deki küçük kasabaları andırıyor.
Yola çıktık. Soldaki Gez (Kırgızca’da kahverengi anlamında) nehrini takip ederek yola devam ettik. Oytag (Oy dağı) bölgesinde tepeler kızıl renkli ve bu bölge’de Kırgızlar yaşıyormuş. Yeni inşa edilmiş binalarıyla Tokay adlı Kırgız köyünü yanda bırakıp geçtikten sonra askeri kontrol noktasına ulaştık. Rehberimiz Adil bizim için izinleri önceden almış olduğu için sorun çıkmadı. O sırada bir asker cep telefonuyla resim çeken bir Uygur’un cep telefonuna el koydu. Bu bölgede resim çekmek yasak. Oradan ayrılıp Yolvaz (Kırgızca kaplan) dağını yanımıza alarak yola devam ettik. ve Bulunt gölüne ulaştık. Bu gölün arkası Kum dağı (Kumtag). Beyaz kum renkli görüntüsü tablo gibi. Rakımı 3300 m olan bu bölge soğuk olduğu için montlarımızı giydik.
Karakul (Karagöl)’a geldiğimizde hafif bir yağmur başladı. Gölün arkasında solda kalan dağlar Kungur dağları. Yüksekliği 7716 m. Sağda kalan dağlar ise Mustag ata (Buzun babası) dağları. Bu dağların en yüksek noktası 7546 m. Hepsinin üstü karla kaplı. Hava kapalı olduğu için zirveyi görmek mümkün değildi. Bu noktadan 350 km sonra Pakistan sınırındaki Kunjirap port’a ulaşılıyormuş.
Oradaki lokantada yemek yedikten sonra kar atıştırırken yola koyulduk ve Opal’e geldik. Oraya 2 km mesafedeki Kaşgarlı Mahmut Türbesini ziyaret ettik. Türbeye giriş adam başı 30 yuan (7.5 TL). Kaşgarlı Mahmut’un heykelini geçtikten sonra yokuş yukarı tırmanarak yağmur altında ilerledik ve tepenin üstüne kurulmuş olan türbeye ulaştık. Türbe’de Kaşgarlı Mahmut’un kabrinin başında dua ettim. Divan-ı Lugat it Türk’ün sergilendiği küçük müzeyi gezdim.
Kaşgar’a geldiğimizde akşam oluyordu. Önce Turistik eşyalar satan bir mağazayı gezdik. Oradan Miran adlı Uygur lokantasına geldik. Menümüz langpu (Bir çeşit sirkeli acı soslu salata), ügre adlı noodle çorbası, lagman adlı sebzeli ve etli noodle yemeği ile göşnan adlı etli ekmek idi. Ben katık dedikleri bildiğimiz yoğurttan da bir kase yedim. Tabii ki yanında çay da geldi.
Geceyi 3 yıldızlı bir otelde geçirdik. Sabah kahvaltısı tamamen Çin kahvaltısı olduğu için pek bir şey yiyemedik. Prof. Sindhchai’in getirdiği muzları yedik.
19 Eylül Çarşamba günü ilk olarak otele 5 dakika mesafedeki Yusuf Has Hacip Türbesini ziyaret ettik. Kutatgu Bilig’in yazarı olan bu önemli zatın türbesi çok iyi korunmuş çini işleriyle kaplı. Duamızı ettikten sonra oradan ayrılıp Apak hoca türbesine geldik. İçinde cami de olan geniş bir alana yayılmış türbenin içinde rengarenk örtülerle örtülmüş 40 kadar kabir var. Bahçesi güllerle kaplı.
Sunday Bazaar adlı pazardan alışveriş yaptıktan sonra Idhak camiini ziyaret ettik ve Çinibağ (Qinibag) oteli yanındaki bir Çin lokantasında yemek yedikten sonra havaalanına gidip Urumçi’ye döndük.
TURFAN
20 Eylül Perşembe günü minibüsle aynı ekip Alimcan adlı rehberimizle birlikte Turfan’a doğru yola koyulduk. Tienşan (Tanrı) dağlarının üzerinde 1150 m rakımdaki alanda kurulu Asya’nın en büyük rüzgar değirmenlerini (1000’den fazla) gördük. Resim çektik. Tuzkul (Tuz gölü)’u geçtikten sonra Alimcan uzaktan Tanrı dağlarının zirvesini (Çoksi veya uçi) işaret etti (5445 m). Yanda akan Akdirek derya (Kavak nehri) ‘yı geçtikten sonra 605 rakımda bir mola yerinde durduk. Oradan Turfan yakınlarındaki Karez (Kariz) köyüne gelip, Kariz Sulama Sistemini görmeye gittik. Tanrı dağlarından gelen kar sularının çölün altından 4 ila 90 m derinlikteki kanallarla köylere taşınmasını sağlayan bu muazzam sistem asırlardır hizmet veriyor.
Yolda Tarihi Jiaohe (Yarhul) şehrinin harabelerini gezdik. Turfan’da Orda (Saray) Restoranda menümüz lagman, şaşlık, katık (yoğurt) ve kavas (Bal’dan (Asal) yapılan şıra)’dan oluşuyordu.
Yemekten sonra Turfan pazarına gittik. Oradan kız ve erkek bebeklerin rahat işemesi için tahtadan yapılmış şümek’lerden (sümek) aldım. Kuru üzüm aldıktan sonra İmir hoca camiine gittik.
Bölge Cengiz han sülalesinden Seydihan hanedanının kontrolündeyken (Başkent Yerkent) İmir hoca’nın oğlu Süleyman tarafından 1777’de yaptırılmış olan bu cami ve Sugong kulesi çok iyi durumda. Moğol istilasıyla hanedan yok olurken Çinlilerden aldığı destekle Moğolları püskürten İmir hoca ailesi 1938’e kadar bölgeye hakim oluyor.
Mevsiminden önce pazara gelen meyve ve sebzeler için söylenen “Turfanda” sözü Turfan’dan geliyor. Zira, bu bölge Gobi çölünün ortasında bir göçükten oluşan vaha. En derin noktası deniz seviyesinden 154 m aşağıda. Ortalama yükseklik deniz seviyesinden 35 m civarında. Bir mikroklima olan Turfan’da her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Bilhassa üzüm üreticiliği ve üzüm kurutulması başlıca uğraş. 200’ün üzerinde üzüm çeşidi Turfan’da yetiştiriliyor.
Oradan ayrılıp saat 19 civarında Urumçi’ye döndük.

http://family.webshots.com/album/583433409lHYluO

Cok guzel bir oyku…

Çok Güzel bir öykü…
Talip APAYDIN’IN 1967 yılında yayımlanan ”Karanlığın Kuvveti” adlı kitabında yer alan anısı, tam da bugünlerde okunup özümsenmeli…
İşte öykü:
Kurban bayramı tam kışın ortasına rastlıyordu. O günler bir soğuktu, bir soğuktu… Kar, fırtına, tipi… Eskişehir ortalarında papaz harmanı savruluyordu. Göz gözü görmüyordu dışarılarda. Sular donmuştu hep.
Seydi Suyu iri buz parçaları akıtıyordu. Santral kanalı kapandığından, elektriklerimiz kaç gündür doğru dürüst yanmıyordu. Akşam seminerlerinde kitap okuyamıyorduk, ders çalışamıyorduk. Lambalar ikide bir usulca sönüveriyordu. Dersliklerimizde pelerinlerimizle oturuyorduk da, gene de ısınamıyorduk. Musluklarımızdan su akmıyordu. Ellerimizi yüzlerimizi yıkamak için dere kıyısına gidiyorduk. İçme suyumuz yoktu. Üç gün bayram iznimiz vardı, ama bu soğukta nereye gidecektik? Köyü yakın olanlar gitti ancak. Bayram
sabahı kampana çaldı. Dışarıda toplanılacak dediler. Başımızı gözümüzü sararak, büzülerek çıktık. Müdürümüz Rauf İnan merdivende bizi bekliyordu. Üstünde palto bile yoktu. Ellerini arkasına bağlamıştı. Boz urbaları içinde, yağsız çehresiyle bir heykel gibiydi. Savrulan karlardan gözlerini kırpıştırıyordu. O halini görünce usulca pelerinlerimizin yakalarını indirdik. Ellerimizi cebimizden çıkardık.
“Arkadaşlar !” diye başladı. Bir canlıydı sesi, bir heybetliydi. Önce yılgınlık psikolojisinin zararlarını anlattı. Korkan insanın muhakkak yenileceğini ve
korktuğuna uğrayacağını söyledi. Bu hava soğuk evet, fakat siz isterseniz üşümezsiniz, dedi. Olduğumuz yerde birkaç kez sıçramamızı ve kuvvetli tepinmemizi istedi. Dediğini yaptık. Birden ısınmıştık sanki. Hoşumuza gitmişti.
Bugün bayram, dedi. Şimdi birbirimizi tebrik edeceğiz. Sonra yapacağımız iki iş var: Ya tekrar içeri girip sıralara büzülmek, mıymıntı mıymıntı oturmak, bu üç günü böyle faydasız, hatta zararlı geçirmek, can sıkıntısından patlamak. Boşuna içlenmek. Üstelik üşümek. Yahut da kazmayı, küreği alıp, santral kanalını
temizlemeye gitmek. Emin olun gidenler, kalanlar kadar üşümeyecektir.
Çünkü inanarak çalışan insan ne soğukta üşür, ne sıcakta yanar. O; yücelten, dirilten, kuvvetli kılan bir heyecan içinde her türlü güçlüğün üstüne çıkmıştır… Onu hiçbir karşı kuvvet yolundan alıkoyamaz. Yeter ki bir insan yaptığı işin gereğine inansın.
-Ben şimdi kazmamı küreğimi alıp kanala gidiyorum, dedi. Çünkü kanal açılınca elektriklerimiz yanacak. Elektrik yanınca okulun işleri yoluna girecek. Kitap
okuyabileceksiniz, ders çalışabileceksiniz. Sularınız akacak, yıkanabileceksiniz.
Size şunu söylüyorum, bizim asıl bayramımız, yurdumuz bu gerilikten, bu karanlıktan kurtulduğu gün başlayacaktır. Şimdilik bize düşen milletçe
çalışmak, çok çalışmaktır. Parolamız şu olmalıdır: “Bayramlarda çalışırız bayramlar için”. Ben gidiyorum. Gelmek isteyenler gelsin. Heyecanlanmıştık, üşümemiz geçmişti. Hepimiz geleceğiz! diye bağırmıştık.
Bayramda çalışırız bayramlar için!
Bayramda çalışırız bayramlar için!
Altı yüz kişi böyle bağırdık. Sonra da kazma kürekleri koyduğumuz işliğe doğru bir koşuşma başladı. İnsanların böyle canlanması, bir amaca doğru saldırması belki sadece savaşlarda görülür.. Santral havuzundan başlayarak onar metre arayla su kanalına dizildik. Çıplak Hamidiye Ovası ayaz. Kırıkkız Dağı’ndan
doğru zehir gibi bir rüzgâr esiyor. Pelerinlerimizin etekleri uçuşuyor. Kazmayı vurdukça yüzlerimize buz parçaları fırlıyor. Bazı yerlerde kar her yeri
doldurmuş, kanal dümdüz olmuş. Nereyi kazacağız belli değil. Müdürümüz, öğretmenlerimiz başımızda dört dönüyorlar. Bir o yana koşuyorlar, bir bu yana. Öyle çalışıyoruz ki, boyunlarımızdan buğu çıkıyor. Bazen adam boyunda buz parçalarını elleyip çıkarıyoruz kıyıya. Kimisi bağırıyor, kimisi kazmalara tempo
tutuyor. Bir gürültü gidiyor kanal boyunca. Yeşilyurt köylüleri evlerinin önüne çıkmış, bize bakıyorlar. Böyle çalışmamıza alışkınlar ama bayram günü, bu soğukta  nasıl donmadığımıza şaşıyorlar. Yeşilyurtlu arkadaşımız Azmi, köyü
yakın olduğu için izinli ya! Bize evlerden bazlama ekmek taşıyor. Köylü ekmeğini özlemişiz, aramızda kapışıyoruz. Yukarılardan, aşağılardan ikide bir sesler yükseliyor:
-Bayramda çalışırız bayramlar için!
Koca ova çınlıyor. Taa uzaktan Hamidiye’nin, Mesudiye’nin köpekleri ürüyorlar. Bu kış günü böyle seslere anlam veremiyorlar herhalde. Ayaz ovanın ıssızlığı yırtılıyor. O gün o kanalın yarı yerini açtık. Bir buçuk metre derinliğinde, uzun, derin bir çukur karları yara yara gitti. Ertesi gün taa bende kadar tamamladık. Sonra merasimle suyu saldık. Nazlı bir gelin getirir gibi önünden ardından yürüyerek, türküler marşlar söyleyerek getirdik ve geç zamanda, santral havuzuna döndük, sonra bir baktık, okulumuzun balkonuna çakılı
“Ç K E” yandı…    ( Çifteler Köyü Enstitüsü ).
O zamanki sevincimizi nasıl anlatmalı? Üşümüş ellerimiz alkıştan ısındı. “Yaşa var ol” seslerimiz ufukları kapattı. Dünyanın en içten gelen, en coşkun bayramı oldu belki. Hiç unutmam bir arkadaşımız kendi ellerini öpüyordu. “Aferin ulan eller, diyordu, bu elektriğin yanmasında senin de hissen var, yaşasın.”
Sevinçten gözlerimiz yaşarmıştı. Müdürümüz bir tümseğe çıktı. Birkaç kelimeyle başarımızı tebrik etti. Her nokta koyuşta “sağool!” diye bağırıyorduk..
– Şimdi, dedi, depomuza su dolacak, banyoyu yakacağız. Yıkanın ve çalışıp başarmış insanların huzuru içinde uyuyun. İşte gördünüz, inanarak çalışan
yapar! Amacına ulaşır! Bu heyecanla çalışmaya devam edersek, biz Türkiye’yi de yükseltebiliriz!
– Yükselteceğiz!, diye bağırdık.
– Bayramda çalışırız bayramlar için!
– Bayramda çalışırız bayramlar için!
İçeri girdik, musluklardan şarıl şarıl sular akıyordu. Birbirimizi tebrik ediyorduk
Unutulmaz bir bayramdı.”
1947’de Marshall Yardımı almak için KÖY ENSTİTÜLERİNİN NİÇİN KAPATILDIĞINI ANLAMAK ÜZERE, BUNU OKUYUN, OKUTUN.

Başer ABC Danışma kurulu üyesi

Herbalgram dergisini yayınlayan Amerikan Bitkisel İlaçlar Konseyi (ABC)’nin Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi.
Appointed as a member of the Advisory Board of the American Botanical Council (ABC) publishing Herbalgram.
http://abc.herbalgram.org/site/PageServer