TBAM

Bu bildiri 27-28 Mayıs 2005 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 7. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısında sunulmuştur.